eo au

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:03

Bài 38: Vần eo, ao Thứ hai ngày tháng 11 năm 2007 Kiểm tra cũ: Tổ đôi đũa Học vần Tổ Tổ tuổi thơ mây bay Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa oi ả Thứ hai ngày tháng 11 năm 2007 eo e mèo mèo Học vần Bài 38: eo - ao ao kéo trái đào leo trèo chào cờ
- Xem thêm -

Xem thêm: eo au , eo au , eo au

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay