vần ia

17 65 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:03

Bài 29: Vần ia Kiểm tra Bố mẹ cho bé chị Kha nghỉ hè Sa Pa Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 29: ia iia a ` t ia ia tô Lá tía ia tía tía tô ` `ia tờ bia mia ia vỉa ia hè tỉa ia tờ bìa mía vỉa hè tỉa Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 29: ia ia tía tờ bìa mía tía tô vỉa hè tỉa Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa ia Luyện nói Chia quà Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 29: ia ia tía tờ bìa mía tía tô vỉa hè tỉa Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa Chia quà Trò chơi Tiếp sức a bia bia chi ia thìa bà bà mía mía tia thìa ly ta chả chả la la ba ba chia ta chia tia Dặn dò: Xem 30: ua, a Chúc vui vẻ, học tập tốt! [...]... 23 tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 29: ia ia tía tờ bìa lá mía lá tía tô vỉa hè tỉa lá Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa ia lá Luyện nói Chia quà Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 29: ia ia tía tờ bìa lá mía lá tía tô vỉa hè tỉa lá Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá Chia quà Trò chơi Tiếp sức a bia bia chi ia thìa bà bà mía mía tia thìa ly ta chả chả đi la la ba ba chia ta chia tia Dặn dò: Xem bài 30: ua,
- Xem thêm -

Xem thêm: vần ia , vần ia , vần ia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay