chính tả quà của bố

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:02

Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2007 Chính tả: Nghe viết: Quà bố Bố câu về, không lần quà Mở thúng câu giới nước: cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng bò nhộn nhạo Hoa sen đỏ, nhị sen vàng toả hương thơm lừng Những cá sộp, cá chuối quẫy toé nước, mắt thao láo Duy Khán Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2007 Chính tả: Nghe - viết: Quà bố I- Bài viết: II- Luyện tập: Điền vào chỗ trống iê hay yê? câu chuyệ n yê n lặng iên gạch yện tập v lu 3) Điền vào chỗ trống d hay gi? d ung dẻ Dungd.ăng D trẻ chơi gi.ời Đến ngõ nhà Lạy cậu, lạy mợ Cho cháu quê dê học Cho Đồng dao
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả quà của bố , chính tả quà của bố , chính tả quà của bố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay