âm nhạc tết sắp đến rồi

15 64 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:02

Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2007 âm nhạc Học hát bài: Sắp đến tết Nhạc lời: Hoàng Vân Mẹ bé mặc áo đẹp chơi tết Bé gia đình thăm chúc tết ông bà Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2007 âm nhạc Học hát bài: Sắp đến tết Nhạc lời: Hoàng Vân Nhạc sĩ Hoàng Vân Nhạc sĩ Hoàng Vân không khí ngày tết Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2007 âm nhạc Học hát bài: Sắp đến tết Nhạc lời: Hoàng Vân 3 Đọc lời ca Sắp đến tết đến trường vui Sắp đến tết nhà vui Mẹ mua cho áo nhé, vui mừng ghê Mùa xuân em lớn, biết thăm ông bà 1 Hát kết hợp gõ theo tiết tấu Sắp đến tết đến trường vui X X X X X X X X Sắp đến tết nhà vui X X X X X X X X Mẹ mua cho áo nhé, vui mừng ghê X X X X X X X X X X X Mùa xuân em lớn, biết thăm ông bà X X X X X X X X X X X Hát kết hợp gõ theo nhịp Sắp đến tết đến trường vui X X X X Sắp đến tết nhà vui X X X X Mẹ mua cho áo nhé, vui mừng ghê X X X X Mùa xuân em lớn, biết thăm ông bà X X X X Học hát bài: Sắp đến tết Nhạc lời: Hoàng Vân [...]... Hát và kết hợp gõ theo tiết tấu Sắp đến tết rồi đến trường rất vui X X X X X X X X Sắp đến tết rồi về nhà rất vui X X X X X X X X Mẹ mua cho áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê X X X X X X X X X X X Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà X 1 X 2 X 3 X 1 X 2 X 3 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 Hát và kết hợp gõ theo nhịp Sắp đến tết rồi đến trường rất vui X X X X Sắp đến tết rồi về nhà rất vui X X X X Mẹ mua... rất vui X X X X Sắp đến tết rồi về nhà rất vui X X X X Mẹ mua cho áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê X X X X Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà X 1 X 2 3 1 2 X 3 1 X 2 3 4 5 Học hát bài: Sắp đến tết rồi Nhạc và lời: Hoàng Vân
- Xem thêm -

Xem thêm: âm nhạc tết sắp đến rồi , âm nhạc tết sắp đến rồi , âm nhạc tết sắp đến rồi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay