vẽ cành lá

6 39 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:02

GV : Dương Lp : 3C Phương Chi Th t ngy 11 tháng 11 nm 2009 MI THUT BAI 11: VE THEO MU: Ve canh la Quan sát nhận xét - Hãy nêu tên cành lá? - Lá có phận nào? - Cành thẳnh hay cong?? - Lá có màu gì? Cành có màu gì? Vẽ cành bao gồm phần cành phần Cành gồm trỏ lên Tuỳ theo loại có có nhiều có có Lá có màu xanh Cành có màu nâu Hướng dẫn cách vẽ NHậN XéT-ĐáNH GIá: - Bố cục - Hình vẽ - Màu sắc Dặn dò: - Tập vẽ thêm cành khác - Tìm hiểu hoạt động ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Xem thêm -

Xem thêm: vẽ cành lá , vẽ cành lá , vẽ cành lá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay