vần iêu yêu

14 53 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:01

Phòng Giáo dục Đào tạo Việt Trì TrườngưTiểuưhọcưThọưSơn Tiếngưviệtư1 GV: Nguyễn Thị Bích Hạnh Kiểm tra cũ líu lo nêu kéo Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2007 Học vần Bài 41: iêu - yêu iêu (êu) d iêu diều sáo yêu yêu yêu quýư buổi chiều hiểu bàiư già yếuư buổi chiềuư yêu cầuư hiểu bàiư già yếuư iêu iêu diều sáo yêu yêu yêu quý Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2007 Học vần Bài 41: iêu - yêu [...]...buổi chiềuư yêu cầuư hiểu bàiư già yếuư iêu iêu diều sáo yêu yêu yêu quý Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2007 Học vần Bài 41: iêu - yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: vần iêu yêu , vần iêu yêu , vần iêu yêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay