kể chuyện bông hoa niềm vui

6 54 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:01

Kiểm tra cũ Em kể câu chuyện: Sự tích vú sữa Thứ t ngày 30 tháng 11 năm 2005 Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui 1: Kể lại đoạn mở đầu câu chuyện (đoạn1) cách Cách 1: Theo trình tự nh câu chuyện Cách 2: Bắt đầu từ "bố Chi nằm bệnh viện dịu đau", sau đến "mới sáng tinh mơ hoa Niềm Vui" 2: Dựa vào tranh, kể lại nội dung câu chuyện (đoạn2,3) lời em 3: Kể lại đoạn cuối câu chuyện: (đoạn 4) có lời cảm ơn bố Chi (do em tởng tợng ra) Thứ t ngày 30 tháng 11 năm 2005 Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui Nội dung câu chuyện: Tấm lòng hiếu thảo cha mẹ bạn Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện bông hoa niềm vui , kể chuyện bông hoa niềm vui , kể chuyện bông hoa niềm vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay