TỪ ĐỒNG âm

22 80 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:57

Thế từ trái nghĩa ? Tác dụng việc sử dụng từ trái nghĩa? Em điền cặp từ trái nghĩa vào cặp hỡnh sau ? To - nhỏ Già - trẻ Cao - thấp Nhanh chậm Cõu vui Hai cõy cựng cú mt tờn Cõy xoố mt nc cõy lờn chin trng Cõy ny bo v quờ hng Cõy hoa n ngỏt thm mt h Cõy gỡ ? ỏp ỏn: - Cõy sỳng( v khớ) - Cõy sỳng ( hoa sỳng) Tiết 43: * Ng liu v phõn tớch ng liu I, Bi hc 1/Ng liu (tr 135) Th no l t ng õm T ng õm l nhng t ging v õm nhng ngha khỏc xa nhau, khụng liờn quan gỡ n * Ghi nh (sgk 135) a Con ngựa đứng lồng lên - Lồng (1): Hoạt động vật đứng im nhảy dựng lên khó kỡm gi (động từ) b Mua đợc chim, bạn nhốt vào lồng - Lồng (2): Chỉ đồ vật làm tre, kim loại dùng để nhốt vật nuôi (danh từ) Ging: phỏt õm ging Khỏc: ngha khỏc xa nhau, khụng liờn quan n Tiết 43: * Ng liu v phõn tớch ng liu Gii thớch ngha ca t chõn cỏc vớ d sau: a Nam đá bóng nên bị đau chân (1) b Cái ghế chân bị gãy (2) c Các vận động viên tập trung dới chân núi (3) I, Bi hc Th no l t ng õm * Ghi nh *Lu ý: Phõn bit t ng õm v t nhiu ngha Ging nhau: m c ging Khỏc nhau: ng õm Chõn gh Chõn nỳi Chõn ngi Chân1: phận dới thể ngời dùng để đi, đứng Chân2: phận dới ghế, dùng để đỡ vật khác (chân bàn, chân ghế) Chân3: phận dới số vật, tiếp giáp bám chặt với mặt (chân núi, chân tờng) => ều phận dới cùng->T nhiu ngha Nghĩa khác xa nhau, không liên quan với Nhiu ngha Cú ớt nht mt nột chung v ngha Tiết 43: * Ng liu v phõn tớch ng liu Gii thớch ngha ca t chõn cỏc vớ d sau: a Nam đá bóng nên bị đau chân (1) b Cái ghế chân bị gãy (2) c Các vận động viên tập trung dới chân núi (3) I, Bi hc Th no l t ng õm * Ghi nh *Lu ý: Phõn bit t ng õm v t nhiu ngha Ging nhau: m c ging Khỏc nhau: ng õm Chõn gh Chõn nỳi Chõn ngi Chân1: phận dới thể ngời dùng để đi, đứng Chân2: phận dới ghế, dùng để đỡ vật khác (chân bàn, chân ghế) Chân3: phận dới số vật, tiếp giáp bám chặt với mặt (chân núi, chân tờng) => ều phận dới cùng->T nhiu ngha Nghĩa khác xa nhau, không liên quan với Nhiu ngha Cú ớt nht mt nột chung v ngha Tiết 43: * Ng liu v phõn tớch ng liu Gii thớch ngha ca t chõn cỏc vớ d sau: a Nam đá bóng nên bị đau chân (1) b Cái ghế chân bị gãy (2) c Các vận động viên tập trung dới chân núi (3) I, Bi hc Th no l t ng õm * Ghi nh *Lu ý: Phõn bit t ng õm v t nhiu ngha Ging nhau: m c ging Khỏc nhau: ng õm Chõn gh Chõn nỳi Chõn ngi Chân1: phận dới thể ngời dùng để đi, đứng Chân2: phận dới ghế, dùng để đỡ vật khác (chân bàn, chân ghế) Chân3: phận dới số vật, tiếp giáp bám chặt với mặt (chân núi, chân tờng) => ều phận dới cùng->T nhiu ngha Nghĩa khác xa nhau, không liên quan với Nhiu ngha Cú ớt nht mt nột chung v ngha Tiết 43: * Ng liu v phõn tớch ng liu * Bi nhanh: Trong hai trng hp (a) v (b) sau õy, trng hp no cú hin tng t nhiu ngha, trng hp no cú hin tng t ng õm? Vỡ sao? a) " Khi chic lỏ xa cnh Lỏ khụng cũn mu xanh " Cụng viờn l lỏ phi ca thnh ph =>" lỏ" l hin tng t nhiu ngha b) " ng trn ny p lm " Ngt nh ng => " ng" l hin tng t ng õm I, Bi hc Th no l t ng õm * Ghi nh Tiết 43: * Ng liu v phõn tớch ng liu 2/Ng liu 2:(T135) a phõn bit ngha ca t lng ta da vo ng cnh (cõu c th) b Cõu " em cỏ v kho" - kho 1: mt cỏch ch bin thc n : un em cỏ v kho ! nu - kho2: ni cha ng, ct hng em cỏ v m kho em cỏ v nhp kho I, Bi hc Th no l t ng õm S dng t ng õm Trong giao tip phi chỳ ý y n ng cnh trỏnh hiu sai ngha ca t hoc dựng t vi ngha nc ụi hin tng ng õm gõy * Ghi nh (sgk - 136) Tiết 43: * Ng liu v phõn tớch ng liu 2/Ng liu 2:(T135) a phõn bit ngha ca t lng ta da vo ng cnh (cõu c th) b Cõu " em cỏ v kho" - kho 1: mt cỏch ch bin thc n : un em cỏ v kho ! nu - kho2: ni cha ng, ct hng em cỏ v m kho em cỏ v nhp kho I, Bi hc Th no l t ng õm S dng t ng õm Trong giao tip phi chỳ ý y n ng cnh trỏnh hiu sai ngha ca t hoc dựng t vi ngha nc ụi hin tng ng õm gõy * Ghi nh (sgk - 136) Tiết 43: * Ng liu v phõn tớch ng liu I, Bi hc Tỡm t ng õm cỏc vớ d sau, tỏc Th no l t ng õm dng ca vic s dng t ng õm? S dng t ng õm a B gi i ch Cu ụng, Búi xem mt qu ly chng li chng? Thy búi xem qu núi rng: Li thỡ cú li nhng rng chng cũn -> Bi ca dao ó li dng hin tng ng õm chi ch to cỏch hiu bt ng, dớ dm, ựa vui b Con rui u mõm xụi u Con kin bũ a tht bũ => Hai cõu trờn li dng hin tng ng õm to cỏch núi thỳ v * Lu ý: - Trong th vn: S dng t ng õm nhiu to cỏch hiu bt ng, thỳ v Tiết 43: II.LUYN TP Bi 1: SGK/136 Thu Thu (tiền) (Mùa) thu Cao (thấp) Cao Cao (trn) (Con )Ba Ba Ba Ba (má) Bi ca nh tranh b giú thu phỏ Thỏng tỏm thu cao , giú thột gi, Cun mt ba lp tranh nh ta Tranh bay sang sụng ri khp b Mnh cao treo tút ngn rng xa, Mnh thp quay ln vo mng sa Tr thụn nam khinh ta gi khụng sc, N nhố trc mt xụ cp git, Cp tranh i tut vo ly tre Mụi khụ ming chỏy go chng c, Quay v, chng gy lũng m c! Sang ( trng) (Nh )tranh Tranh Sang Tranh (ginh) Sang (sụng) Tiết 43: II.LUYN TP Bi 1: SGK/136 Thu Thu (tiền) (Mùa) thu Cao (thấp) Cao Cao (trn) (Con )Ba Ba Ba Ba (má) Bi ca nh tranh b giú thu phỏ Thỏng tỏm thu cao , giú thột gi, Cun mt ba lp tranh nh ta Tranh bay sang sụng ri khp b Mnh cao treo tút ngn rng xa, Mnh thp quay ln vo mng sa Tr thụn nam khinh ta gi khụng sc, N nhố trc mt xụ cp git, Cp tranh i tut vo ly tre Mụi khụ ming chỏy go chng c, Quay v, chng gy lũng m c! Sang ( trng) (Nh )tranh Tranh Sang Tranh (ginh) Sang (sụng) Tiết 43: II.LUYN TP Bi 2: Sgk/136 a Tỡm cỏc ngha khỏc ca danh t: C * Ngha gc: - C: phn c th ni u vi thõn mỡnh: C hng, hu cao c * Ngha chuyn: - C tay: phn gia bn tay vi cỏnh tay - C chai: phn gia ming chai v thõn chai Mi liờn quan gia ngha gc v ngha chuyn u cú mt nột ngha chung ging lm c s: L b phn ni gia hai phn no ú b) - T ng õm vi t " c": c i, c ụng, c kớnh, - Gii ngha: + C i: thi i xa xa nht lch s + C ụng: ngi cú c phn mt cụng ty Tiết 43: II.LUYN TP Bi 3:Sgk/136 t cõu vi mi cp t ng õm sau ( mi cõu phi cú c hai t ng õm): bn ( danh t) - bn (ng t) sõu (danh t ) - sõu (tớnh t) nm (danh t) - nm ( s t) - Chỳng ta cựng ngi mt bn bn bc vic hc nhúm - Con sõu ln sõu vo bi rm - Nm em chỏu va trũn nm tui Trò chơi: Luật chơi: Có 12 hỡnh ảnh hỡnh, nhóm phải nhanh chóng nhận biết từ đồng âm ứng với cp hỡnh ảnh Sau phút, đội tỡm đợc nhiều từ đồng âm đội thắng ồng tiền - Tợng đồng Lá cờ -Cờ vua Em bé bò -Con bò Hòn đá - bóng Khẩu súng - Hoa súng Con đờng - Cân đờng II.LUYN TP Tit 43: T NG M Bi 4: SGK/136 Tho lun nhúm (3 phỳt) Anh chng cõu chuyn ó s dng bin phỏp gỡ khụng tr li cỏi vc cho ngi hng xúm? Nu em l viờn quan x kin, em s lm th no phõn rừ phi trỏi? CON VC CI VC NG - Anh chng truyn ó s dng t ng õm ly cỏi vc ca nh anh hng xúm (cỏi vc v vc), vc ng (vc lm bng ng) v vc ng (con vc sng ngoi ng) - Nu x kin, cn t t vc vo ng cnh c th ch c ch khụng phi l chu thua cỏi vc l mt dng vc ngoi ng thỡ anh chng chc chn s phõn rừ phi trỏi,ch cn thờm t cm t vc ng khụng th hiu nc ụi-> vc bng ng HNG DN V NH 1- Hc bi c: - Hc ghi nh SGK/135-136 - Hon thnh cỏc bi vo v - Chun b bi mi: Cỏc yu t t s, miờu t biu cm ? Tỡm cỏc yu t t s, miờu t on SGK/137 ? Nu khụng cú yu t t s v miờu t thỡ yu t biu cm cú bc l c hay khụng? [...]... ln sõu vo bi rm - Nm nay em chỏu va trũn nm tui Trò chơi: Luật chơi: Có 12 hỡnh ảnh trên màn hỡnh, các nhóm phải nhanh chóng nhận biết các từ đồng âm ứng với các cp hỡnh ảnh đó Sau 3 phút, đội nào tỡm đợc nhiều từ đồng âm hơn đội đó sẽ thắng ồng tiền - Tợng đồng Lá cờ -Cờ vua Em bé bò -Con bò Hòn đá - á bóng Khẩu súng - Hoa súng Con đờng - Cân đờng II.LUYN TP Tit 43: T NG M Bi tp 4: SGK/136 Tho lun
- Xem thêm -

Xem thêm: TỪ ĐỒNG âm , TỪ ĐỒNG âm , TỪ ĐỒNG âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay