trụ não tiểu não trung gian

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

Giáo viên: Hà Thị Thuý Ninh Trường THCS Văn Lang Kiểm tra cũ Hãy chọn câu trả lời Câu 1: Dây thần kinh tuỷ là: A Dây cảm giác B Dây pha C Dây vận động D Dây vận động dây cảm giác Câu 2: Chức dây thần kinh tuỷ: A Dẫn truyền xung cảm giác B Dẫn truyền xung vận động C Dẫn truyền xung cảm giác xung vận động D Không dẫn truyền Câu 3: Trung ương thần kinh gồm: A Tuỷ sống, não B Não bộ, dây thần kinh C Dây thần kinh, hạch thần kinh D Tuỷ sống hạch thần kinh Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung gian I Vị trí phần não Trụ não tiếp liền với tuỷ sống phía Nằm trụ não đại não trung gian hành2 não , cầu não não Trụ não gồm: , não Não gồm cuống não mặt trước củ não sinh tư mặt sau tiểu não Phía sau trụ não Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung gian I Vị trí phần não - Trụ não: tiếp liền với tuỷ sống - Não trung gian: trụ não đại não - Tiểu não: sau trụ não - Đại não: ? Xác định vị trí phần não Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung II Cấu tạo chức trụ não gian * Cấu tạo - Gồm: + Hành não + Cầu não + Não Nêu cấu tạo Trụ não gồm có chung phần phần nào? trụ não? Chất trắng: Củ não Chất xám: sinh tư Cuống não Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung II Cấu tạo chức trụ não gian * Cấu tạo - Gồm: + Hành não + Cầu não + Não Nêu cấu tạo Trụ não gồm có chung phần phần nào? trụ não? Chất trắng: Củ não Chất xám: sinh tư Cuống não Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung II Cấu tạo chức trụ não gian * Cấu tạo - Gồm: + Hành não + Cầu não Củ não Chất xám: sinh tư Cuống não Chất trắng+ dây TK - Trụ não nơi xuất phát 12 đôi dây thần kinh não, có loại + Não Chất xám Chất trắng: Các dây thần kinh não Chất trắng cấu Vì khibiệt đùachức không Phân Chất Nêu vị xuất phát, số tạotrítừxám phần nàocấu đánh vào sau gáy 3phía loại dây TK? tạo từđặc phần củacủa bạn? lượng, điểm tế bào TK? bàonão? TK? dâytếTK Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung II Cấu tạo chức trụ não gian * Cấu tạo * Chức - Chất xám: điều khiển, điều hoà hoạt động nội quan Chất trắng trụ não có chức gì? Chất xám trụ não có chức gì? - Chất trắng: dẫn truyền Đường lên: cảm giác Đường xuống: vận động Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung II Cấu tạo chức trụ não gian * Cấu tạo * Chức - Chất xám: điều khiển, điều hoà hoạt động nội quan Chất trắng trụ não có chức gì? Chất xám trụ não có chức gì? - Chất trắng: dẫn truyền Đường lên: cảm giác Đường xuống: vận động Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung gian IV Tiểu não * Cấu tạo - Chất xám: tạo thành lớp vỏ tiểu não nhân - Chất trắng: Tiểu não Cấu tạo tiểu não có khác so với trụ não não trung gian? Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung IV Tiểu não gian Thí nghiệm tìm hiểu chức tiểu não * Cấu tạo Phá tiểu não chim bồ câu - Chất xám: tạo thành lớp vỏ tiểu não nhân Con vật lại lảo đảo, - Chất trắng: thăng Phá huỷ bên tiểu não ếch ếch nhảy, bơi lệnh phía bị huỷ tiểu não Em có kết luận chức tiểu não? * Chức - Điều hoà, phối hợp cử động phức tạp giữ thăng cho thể - Dẫn truyền Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung Vì người saygian rượu thường có biểu chân đá chân lúc đi? Do rượu ngăn cản dẫn truyền qua tế bào TK liên quan đến tiểu não khiến phối hợp cử động phức tạp giữ thăng thể bị ảnh hưởng Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung Vì người saygian rượu thường có biểu chân đá chân lúc đi? Do rượu ngăn cản dẫn truyền qua tế bào TK liên quan đến tiểu não khiến phối hợp cử động phức tạp giữ thăng thể bị ảnh hưởng I SNG Th t, 22/2/2012, 09:10 GMT+7 Viờm nóo mụ cu tng ca ti H Ni Hai thỏng u nm, H Ni cú ca bnh viờm nóo mụ cu, tng trng hp so vi cựng k nm ngoỏi v cp i sinh mng mt em 1,5 thỏng tui H ụng Bnh viờm nóo mụ cu d lõy lan nh: Nam Phng Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung gian Đại não Chất xám Chất trắng Não trung gian Chất trắng Chất xám Điều khiển trình TĐC, điều hoà thân nhiệt Não Chất trắng Chất xám Tiểu não Trụ não Điều hoà phối hợp hoạt động phức tạp, giữ thăng Điều khiển, điều hoà hoạt động nội quan C Đ i c h ấ Đ s ợ n ầ ề t x i ằ u u t i u n m N h r t n h d ã ò ắ H g o a n g ị n h i Tiểu Cấunão tạo có củachức tiểu não khác .,não phốitrung hợp gianđộng là: Một phận trụ não Mỗi Dâynão, nơron thần kinh bao gồm vận động thân, dẫn nhiều truyền vậnsợi động trục Một phận não trung gian chất tác xám phức bên tạp ngoài, vàcủa giữ thăng bên Trụ tiểu não não trung gian đại não C c h h x ấ tt ấ x á m m Chọn câu trả lời Câu : Cấu trúc thần kinh thành phần trụ não? A Tiểu não B Hành não C Não D Cầu não Câu Chức chủ yếu não trung gian là: A Điều khiển trình TĐC B Dẫn truyền C Điều hoà thân nhiệt D Cả A, C Chọn câu trả lời Câu 3: Tiểu não gồm : A.Dây TK não C Chất trắng B Chất xám D Cả B C Câu 4: Đồi thị cấu trúc thần kinh có : A Tuỷ sống C Não trung gian B Cầu não B Tiểu não Em ghi thích hình sau: 1 Đại não Tiểu não Đồi thị Dưới đồi thị 5 Củ não sinh tư Cuống não Cầu não Hành não hướng dẫn nhà Làm tập SGK Đọc trước 47 SGK Câu 5: Sắp xếp chức tương ứng với phận não Các phận não Chức Trụ não a Điều khiển trình trao đổi chất điều hoà thân nhiệt 1-b Tiểu não b Điều khiển, điều hoà hoạt động nội quan (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá) 2-c Não trung gian c Điều hoà phối hợp hoạt động phức tạp, giữ thăng cho thể 3-a Trả lời So sánh cấu tạo chức trụ não, não trung gian, tiểu não Đặc điểm Trụ não Não trung gian Tiểu não Cấu tạo - Chất trắng - Chất trắng - Chất trắng - Chất xám - Chất xám - Chất xám Điều khiển, điều Chức hoà hoạt động nội quan Điều khiển trình TĐC điều hoà thân nhiệt Điều hoà, phối hợp hoạt động phức tạp giữ thăng cho thể [...]... vỏ tiểu não và các nhân - Chất trắng: ở trong Tiểu não Cấu tạo của tiểu não có gì khác so với trụ não não trung gian? Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung IV Tiểu não gian Thí nghiệm tìm hiểu chức năng của tiểu não * Cấu tạo 1 Phá tiểu não chim bồ câu - Chất xám: ở ngoài tạo thành lớp vỏ tiểu não và các nhân Con vật đi lại lảo đảo, - Chất trắng: ở trong mất thăng bằng 2 Phá huỷ một bên tiểu não. ..Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung gian III Não trung gian - Đồi thị: trạm cuối cùng của đường dẫn truyền cảm giác - Vùng dưới đồi: điều khiển quá trình TĐC và điều hoà thân nhiệt Não trung gồm Thực chấtgian đồi thị Não trung gian chất nào ở ngoài, những phần nào? là chất trắng hay chất nào ở trong? Chức năng của từng chất xám? phần? Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung gian IV Tiểu não * Cấu... h d ã ò ắ H g á ư o a n g ị n h ớ i Tiểu Cấunão tạo có củachức tiểu năng não khác . ,não phốitrung hợp các gian ộng là: Một bộ phận của trụ não Mỗi Dâynão, nơron thần kinh bao gồm vận động thân, dẫn nhiều truyền và một vậnsợi động trục Một bộ phận não trung gian chất tác xám phức bên tạp ngoài, vàcủa giữ thăng bên bằng trong Trụ tiểu não não trung gian đại não C c h h x ấ tt ấ x á á m m Chọn câu... là thành phần của trụ não? A Tiểu não B Hành não C Não giữa D Cầu não Câu 2 Chức năng chủ yếu của não trung gian là: A Điều khiển quá trình TĐC B Dẫn truyền C Điều hoà thân nhiệt D Cả A, C đúng Chọn câu trả lời đúng nhất Câu 3: Tiểu não gồm : A.Dây TK não C Chất trắng B Chất xám D Cả B và C đúng Câu 4: Đồi thị là cấu trúc thần kinh có ở : A Tuỷ sống C Não trung gian B Cầu não B Tiểu não Em hãy ghi chú... 1-b 2 Tiểu não b Điều khiển, điều hoà hoạt động của các nội quan (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá) 2-c 3 Não trung gian c Điều hoà phối hợp các hoạt động phức tạp, giữ thăng bằng cho cơ thể 3-a Trả lời So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian, tiểu não Đặc điểm Trụ não Não trung gian Tiểu não Cấu tạo - Chất trắng ở ngoài - Chất trắng ở ngoài - Chất trắng ở trong - Chất xám ở trong - Chất... mng mt em bộ 1,5 thỏng tui H ụng Bnh viờm nóo mụ cu d lõy lan nh: Nam Phng Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung gian Đại não Chất xám ở ngoài Chất trắng ở trong Não trung gian Chất trắng ở ngoài Chất xám ở trong Điều khiển quá trình TĐC, điều hoà thân nhiệt Não bộ Chất trắng ở ngoài Chất xám ở trong Tiểu não Trụ não Điều hoà phối hợp các hoạt động phức tạp, giữ thăng bằng Điều khiển, điều hoà hoạt... hãy ghi chú thích hình sau: 1 1 Đại não 2 Tiểu não 3 Đồi thị 4 Dưới đồi thị 3 7 4 5 5 Củ não sinh tư 2 6 8 6 Cuống não 7 Cầu não 8 Hành não hướng dẫn về nhà Làm bài tập SGK Đọc trước bài 47 SGK Câu 5: Sắp xếp các chức năng tương ứng với từng bộ phận của não Các bộ phận của não Chức năng 1 Trụ não a Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt 1-b 2 Tiểu não b Điều khiển, điều hoà hoạt động... ếch nhảy, bơi lệnh về phía bị huỷ tiểu não Em có kết luận gì về chức năng của tiểu não? * Chức năng - Điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể - Dẫn truyền Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung Vì sao người saygian rượu thường có biểu hiện chân nọ đá chân kia trong lúc đi? Do rượu đã ngăn cản sự dẫn truyền qua các tế bào TK liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các cử động... liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng của cơ thể bị ảnh hưởng Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung Vì sao người saygian rượu thường có biểu hiện chân nọ đá chân kia trong lúc đi? Do rượu đã ngăn cản sự dẫn truyền qua các tế bào TK liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng của cơ thể bị ảnh hưởng I SNG Th t, 22/2/2012, 09:10
- Xem thêm -

Xem thêm: trụ não tiểu não trung gian , trụ não tiểu não trung gian , trụ não tiểu não trung gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay