tổng kết từ vựng

18 79 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Tr ờng THCS V n Lang Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết Ng ời qua đ ờng chung Tiếng Việt Nh vị muối chung lòng biển mặn Nh dòng sông th ơng mến chảy muôn đời (Trích Tiếng Việt - Lu Quang Vũ) Tiết Nội dung học Từ đơn, từ phức, thành ngữ, nghĩa từ, từ nhiều nghĩa tợng chuyển nghĩa từ Từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ, trờng từ vựng Sự phát triển từ vựng, từ mợn, từ Hán Việt, thuật ngữ biệt ngữ xã hội, trau dồi vốn từ Từ tợng từ tợng hình, số phép tu từ từ vựng Luyện tập tổng hợp 1 Từ đơn, từ phức : a Phân biệt từ đơn, từ phức, loại từ phức : Từ (xét đặc điểm cấu tạo) Từ đơn Từ phức Từ ghép Từ ghép đẳng lập Từ ghép phụ Từ láy Từ láy hoàn toàn Từ láy phận Từ láy âm Từ láy vần Từ đơn, từ phức : a Phân biệt từ đơn, từ phức, loại từ phức : Tơi tắn Từ láy Tơi Tơi tơi Tơi tốt Tơi tỉnh Từ ghép Từ đơn, từ phức: a Phân biệt từ đơn, từ phức, loại từ phức : * Bài tập (SGK/Tr.122): Trong từ sau, từ từ ghép, từ từ láy ? ngặt nghèo, nho nhỏ , giam giữ, gật gù , bó buộc, tơi tốt, xa xôi lạnh lùng , bọt bèo,lấp lánh , cỏ cây, đa đón, nhờng nhịn, rơi rụng, mongTừ muốn, ghép Từ láy ngặt nghèo giam giữ bó buộc tơi tốt bọt bèo cỏ đa đón nhờng nhịn rơi rụng mong muốn Từ đơn, từ phức a Phân biệt từ đơn, từ phức, loại từ phức: b Nghĩa từ ghép, từ láy: Sách Từ ghép đẳng lập Sách Ngữ văn Sách Toán Từ ghép phụ Từghép ghépđẳng đẳnglập lậpcó cótính tínhchất chấthợp hợpnghĩa nghĩa Từ Từghép ghépchính chínhphụ phụcó cótính tínhphân phânnghĩa nghĩa Từ Từ đơn, từ phức: a Phân biệt từ đơn, từ phức, loại từ phức: b Nghĩa từ ghép, từ láy: * Bài tập (SGK/Tr.123): Trong từ láy sau đây, từ láy có giảm nghĩa từ láy có tăng nghĩa so với nghĩa yếu tố gốc ? Trăng trắng Sạch sành sanh Giảm nghĩa Đèm đẹp Nho nhỏ Lành lạnh Xôm xốp Sát sàn sạt Nhấp nhô Tăng nghĩa 1.Từ đơn, từ phức: a Phân biệt từ đơn, từ phức, loại từ phức: b Nghĩa từ ghép, từ láy: Tà tà bóng ngả tây, Chị em thơ thẩn dan tay Bớc dần theo tiểu khê, Lần xem phong cảnh có bề thanh Nao nao dòng nớc uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) I Từ đơn, từ phức: II Thành ngữ: Khái niệm: Phân ngữ biệt thành ngữ, từ tụccóngữ: Thành loại cụm cấu tạo cố định, biểu thị ngữ thờng Tục ngữ thờng mộtThành ý nghĩa hoàn chỉnh ngữ cố định biểu thị khái câu biểu thị phán đoán, Tục ngữ có nhịp niệm.câu nói dân gian ngắn nhậngọn, định điệu, hình ảnh thể kinh nghiệm nhân dân mặt Bàivềtập (SGK/Tr.123): Trong hợpngữ thành Thành ngữ tổ hợp từ sau đây, tổTục ngữ, tổ hợp tục ngữ ? đánh trống bỏ dùi gần mực đen, gần đèn sáng a) gần mực đen, gần đèn sáng đợc voi đòi tiên chó treo mèo đậy b) đánh trống bỏ dùi c) chó treo mèo đậy nớc mắt cá sấu d) đợc voi đòi tiên e) nớc mắt cá sấu Hình vẽ dới gợi cho em Gần mực thìtục đen, liên tởng đến câu ngữ, thành ? gầncâu đèn thìngữ sáng Bức vẽNói nóikhiến vềhmột tật xấu Xê-kô nhọn Hình vẽnày nghĩ câumỏtục ngữ Nói ơu,em nói vợn có sách, mách cóđến chứng Hãy tìm thành ngữcâu Tiếng Việt nói tật xấu thành ngữvềnào ? ! I Từ đơn, từ phức: II Thành ngữ: III Nghĩa từ: Khái niệm: Nghĩa từ nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ) mà từ biểu thị Bài tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào phơng án em cho ? a) Nghĩa từ mẹ ngời phụ nữ, có con, nói quan hệ với b) Nghĩa từ mẹ khác với nghĩa từ bố phần nghĩa ngời phụ nữ, có c) Nghĩa từ mẹ không thay đổi hai câu: Mẹ em hiền Thất bại mẹ thành công d) Nghĩa từ mẹ phần chung với nghĩa từ bà I Từ đơn, từ phức: II Thành ngữ: III Nghĩa từ: Khái niệm: Nghĩa từ nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ) mà từ biểu thị * Bài tập 2: Hãy điền từ học hỏi, học tập, học lỏm vào chỗ trống câu dới cho phù hợp : Học- tập : học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ Học- lỏm: nghe thấy ngời ta làm làm theo, không đợc trực tiếp dạy bảo Học- hỏi : tìm tòi, hỏi han để học tập I Từ đơn, từ phức: II Thành ngữ: III Nghĩa từ: IV Từ nhiều nghĩa tợng chuyển nghĩa từ: Từ (xét nghĩa) Từ nghĩa Từ nhiều nghĩa Nghĩa gốc Nghĩa chuyển * Bài tập: Trong hai câu thơ sau từ hoa đợc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ? Nỗi thêm tức nỗi nhà Thềm hoa bớc lệ hoa hàng (Nguyễn Du, Truyện Kiều) Bài tập trắc nghiệm: Hãy chọn ph ơng án em cho Trong nhóm từ sau, nhóm từ từ từ ghép phụ ? A Đờng sắt, hoa hồng, sách C Hoa hồng, bánh dẻo, nhà cửa B Lợc sừng, hoa hồng, đờng sắt D Ông cha, đờng sắt, hoa hồng Nghĩa thành ngữ dung túng cho kẻ xấu, kẻ phản trắc ứng với câu thành ngữ ? A Cháy nhà mặt chuột B Nuôi ong tay áo C Vẽ rắn thêm chân Các từ: chim chích, lang liêu, đỏ đen thuộc cấu tạo từ láy Đúng hay Sai ? A Đúng B Sai Dòng sau thành ngữ ? A Sông sâu nớc C Tóc bạc da mồi B An c lạc nghiệp.D Nhất nớc, nhì phân, tam cần, tứ giống Nhận xét từ đờng ngữ liệu sau: Đờng trận Đờng hàng không Ngọt nh đờng A Cả từ tợng đồng âm B Đờng (1) đờng (2) nghĩa đồng âm với đờng (3) C Từ đờng ngữ liệu từ nhiều nghĩa Từ Từ (xét đặc điểm cấu tạo) Từ đơn Từ nghĩa Từ phức Từ ghép Từ ghép đẳng lập Từ (xét nghĩa) Từ ghép phụ Từ láy Từ láy hoàn toàn Từ láy phận Từ láy âm Thành ngữ thờng ngữ cố định biểu thị khái niệm Từ nhiều nghĩa Nghĩa gốc Nghĩa chuyển Từ láy vần Tục ngữ thờng câu biểu thị phán đoán, nhận định [...]... đúng về các từ đờng trong ngữ liệu sau: 1 Đờng ra trận 2 Đờng hàng không 3 Ngọt nh đờng A Cả 3 từ đều là hiện tợng đồng âm B Đờng (1) và đờng (2) cùng nghĩa và đồng âm với đờng (3) C Từ đờng trong cả 3 ngữ liệu trên là từ nhiều nghĩa Từ Từ (xét về đặc điểm cấu tạo) Từ đơn Từ một nghĩa Từ phức Từ ghép Từ ghép đẳng lập Từ (xét về nghĩa) Từ ghép chính phụ Từ láy Từ láy hoàn toàn Từ láy bộ phận Từ láy âm... ta làm rồi làm theo, chứ không đợc ai trực tiếp dạy bảo Học- hỏi : tìm tòi, hỏi han để học tập I Từ đơn, từ phức: II Thành ngữ: III Nghĩa của từ: IV Từ nhiều nghĩa và hiện tợng chuyển nghĩa của từ: Từ (xét về nghĩa) Từ một nghĩa Từ nhiều nghĩa Nghĩa gốc Nghĩa chuyển * Bài tập: Trong hai câu thơ sau từ hoa đợc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ? Nỗi mình thêm tức nỗi nhà Thềm hoa một bớc lệ hoa... ngữvềnào ? này nhé ! I Từ đơn, từ phức: II Thành ngữ: III Nghĩa của từ: 1 Khái niệm: Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ) mà từ biểu thị 2 Bài tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào phơng án em cho là đúng nhất ? a) Nghĩa của từ mẹ là ngời phụ nữ, có con, nói trong quan hệ với con b) Nghĩa của từ mẹ khác với nghĩa của từ bố ở phần nghĩa ngời phụ nữ, có con c) Nghĩa của từ mẹ không thay... mẹ không thay đổi trong hai câu: Mẹ em rất hiền và Thất bại là mẹ thành công d) Nghĩa của từ mẹ không có phần nào chung với nghĩa của từ bà I Từ đơn, từ phức: II Thành ngữ: III Nghĩa của từ: 1 Khái niệm: Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ) mà từ biểu thị * Bài tập 2: Hãy điền các từ học hỏi, học tập, học lỏm vào chỗ trống trong những câu dới đây sao cho phù hợp : Học-... Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào cả 3 từ đều là từ ghép chính phụ ? A Đờng sắt, hoa hồng, sách vở C Hoa hồng, bánh dẻo, nhà cửa B Lợc sừng, hoa hồng, đờng sắt D Ông cha, đờng sắt, hoa hồng 2 Nghĩa của thành ngữ dung túng cho kẻ xấu, kẻ phản trắc ứng với câu thành ngữ nào ? A Cháy nhà ra mặt chuột B Nuôi ong tay áo C Vẽ rắn thêm chân 3 Các từ: chim chích, lang liêu, đỏ đen thuộc cấu tạo từ láy Đúng hay...I Từ đơn, từ phức: II Thành ngữ: 1 Khái niệm: 2 Phân ngữ biệt là thành ngữ, từ tụccóngữ: Thành loại cụm cấu tạo cố định, biểu thị ngữ thờng là một Tục ngữ thờng là một mộtThành ý nghĩa hoàn chỉnh ngữ cố định biểu thị khái câu biểu thị phán... một nghĩa Từ phức Từ ghép Từ ghép đẳng lập Từ (xét về nghĩa) Từ ghép chính phụ Từ láy Từ láy hoàn toàn Từ láy bộ phận Từ láy âm Thành ngữ thờng là một ngữ cố định biểu thị khái niệm Từ nhiều nghĩa Nghĩa gốc Nghĩa chuyển Từ láy vần Tục ngữ thờng là một câu biểu thị phán đoán, nhận định ... ngữ là những có nhịp niệm.câu nói dân gian ngắn nhậngọn, định điệu, hình ảnh thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân mọi mặt 3 Bàivềtập 2 (SGK/Tr.123): Trong những hợpngữ nào là thành Thành ngữ tổ hợp từ sau đây, tổTục ngữ, tổ hợp nào là tục ngữ ? đánh trống bỏ dùi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng a) gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đợc voi đòi tiên chó treo mèo đậy b) đánh trống bỏ dùi c) chó treo
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng kết từ vựng , tổng kết từ vựng , tổng kết từ vựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay