slide tiểu luận đầu tư quốc tế ODA và ODA dành cho nông nghiệp tại việt nam

61 152 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

I ODA ODA dành cho Nông nghiệp Việt Nam ODA Các văn quy phạm pháp luật quy định Dự án sử dụng vốn ODA • nghị định • 12 thông tư • định ODA cho nông nghiệp • trồng trọt • chăn nuôi • sơ chế nông sản • lâm nghiệp • thuỷ sản • Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản thực phẩm • Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản • Dịch vụ kỹ thuật trồng công nghiệp lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, bảo vệ trồng, vật nuôi • Dự án ADB.3 • Dự án WB.4 • Dự án WB.5 III Giải pháp Xây dựng chiến lược thu hút sử dụng ODA • Đấu tranh với nhà tài trợ để loại bỏ ràng buộc trị • Mở rộng quan hệ đầu tư thương mại Việt Nam • Thực đầy đủ cam kết với nhà tài trợ  Khắc phục tình trạng đầu tư, sử dụng vốn ODA dàn trải địa bàn rộng, quy mô lớn không tập trung vào vùng dân tộc khó khăn, vùng sâu, vùng xa Tạo khung pháp lý thống hài hoà việc quản lý sử dụng ODA Hài hoà thủ tục pháp lý Việt Nam với sách hoạt động nhà tài trợ • Hoàn thiện sách thuế • Thực sách tài • Mở rộng tiếp cận nguồn vốn ODA thành phần kinh tế Cải tiến chế thủ tục giải ngân dự án  việc thực dự án nhanh chóng, đặc biệt việc giải vấn đề phát sinh thực dự án Tăng cường kiểm tra, giám sát dự án ODA • Thiết lập hệ thống theo dõi thực dự án ODA • Thiết lập hệ thống tiêu báo cáo cấp • Hình thành trung tâm tư vấn, viện nghiên cứu chuyên môn cao đánh giá dự án • Hoàn thiện công tác kiểm toán Việt Nam • Tăng cường đào tạo chuyên môn hoá cán quản lý • Nâng cao vai trò tham gia giám sát Tăng cường vốn ODA hỗ trợ sản xuất nông nghiệp • Thu hút vốn ODA vào việc hỗ trợ phát triển giống, cung cấp trang thiết bị sản xuất nông nghiệp, phòng trừ dịch bệnh, công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản,… • Tăng cường thông tin nông nghiệp cho người dân • Xem xét kĩ điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế-xã hội địa phương [...]... Bảng 1.1: ODA cam kết chung theo lĩnh vực giai đoạn 1993-2005 Nhận xét chung: • ODA dành cho nông nghiệp và phát triển nông thôn hầu như thấp hơn so với các ngành khác • Lớn hơn so với số vốn dành cho ngành năng lượng và công nghiệp nhưng không đáng kể (15,9 triệu USD) Các dự án trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quy mô vốn nhỏ b Tình hình cam kết nguồn vốn ODA vào lĩnh vực nông nghiệp Bảng...• Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng và vật nuôi • Phát triển vùng sản xuất, trạng trại chăn nuôi quy mô lớn • Xây dựng vùng sản xuất nông sản sạch II ODA vào lĩnh vực Nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 1993-2012 1 Giai đoạn 1993 - 2005 a Tổng quan Việt Nam có hơn 70% dân số sống ở nông thôn và một lượng lớn lao động tham gia sản xuất nông nghiệp  Nông nghiệp rất cần những nguồn... luận 2 Giai đoạn 2006-2012: a Tổng quan Biểu đồ tổng vốn đầu tư ODA vào lĩnh vực Nông nghiệp giai đoạn 2005-2012 Nguồn: Báo cáo thống kê của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thông tháng 6 năm 2012 b Nhận xét biến đổi khá nhiều, nhưng về cơ bản có sự ổn định so với tổng nguồn vốn ODA nói chung Năm 2008 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh của ODA cho nông nghiệp • Các hiệp định, dự án hoặc chương trình ODA. .. nghiệp Bảng 1.2: Tình hình cam kết ODA cho NN giai đoạn 1993-2005 Nguồn: ISG- Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ NN & PTNT Nhận xét: • Vốn vay thường chiếm tỷ trọng lớn hơn so với phần vốn không hoàn lại • Nguồn ODA trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn được duy trì đều đặn hàng năm • Quy mô ODA qua các năm không đều c Các nhà tài trợ chính: Bảng 1.3: Năm nhà tài trợ lớn cho NN giai đoạn 1993-2004 Nhà tài
- Xem thêm -

Xem thêm: slide tiểu luận đầu tư quốc tế ODA và ODA dành cho nông nghiệp tại việt nam , slide tiểu luận đầu tư quốc tế ODA và ODA dành cho nông nghiệp tại việt nam , slide tiểu luận đầu tư quốc tế ODA và ODA dành cho nông nghiệp tại việt nam , I. ODA và ODA dành cho Nông nghiệp tại Việt Nam, Giai đoạn 1993 - 2005, Bảng 1.3: Năm nhà tài trợ lớn cho NN giai đoạn 1993-2004, Một số dự án ODA nông nghiệp giai đoạn 2006-2012, Xây dựng chiến lược thu hút và sử dụng ODA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay