tiết kiệm

22 96 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

TrườngưTHCSưVănưLang Nêu khái niệm, biểu ý nghĩa,của đức tính siêng năng,kiên trì ? Liên hệ thân em? Giới thiệu bài: Ông cha ta thờng nói:Miệng ăn núi lở, có nghĩa cải vật chất làm mà ăn tiêu phung phí, tiết kiệm hết, sống trở nên bần hàn khổ cực Vậy tiết kiệm nh nào? Sống tiết kiệm có ý nghĩa cho thân, gia đình XH? Bài học giúp em hiểu Giới thiệu bài: Ông cha ta thờng nói:Miệng ăn núi lở, có nghĩa cải vật chất làm mà ăn tiêu phung phí, tiết kiệm hết, sống trở nên bần hàn khổ cực Vậy tiết kiệm nh nào? Sống tiết kiệm có ý nghĩa cho thân, gia đình XH? Bài học giúp em hiểu Tiết Bài 3: Tiết kiệm I- Truyện đọc: 1-Đọc truyện: Thảo Hà 2- Nhận xét: -Thảo Hà có xứng đáng đợc nhận thởng tiền không ? - Thảo Hà có xứng đáng đợc nhận thởng, thi đỗ vào lớp 10 -Thảo có suy nghĩ đợc mẹ thởng tiền ? Thảo nói với me: Con thấy gạo nhà hết Mẹ để tiền mà mua gạo Tiết Bài 3: Tiết kiệm - Việc làm Thảo Thể đức tính ? -Đức tính tiết kiệm -Em phân tích diễn biến suy nghĩ Hà trớc sau đến nhà Thảo ? -Trớc đến nhà Thảo : Hà đòi mẹ thởng tiền để liên hoan với bạn - Sau đến nhà Thảo: Hà nghe đợc câu chuyện mẹ Thảo , Hà nghĩ gia đình có hoàn cảnh giống gia đình Thảo -Suy nghĩ Hà nh ? -Hà thấy ân hận việc làm Hà thơng mẹ tự hứa tiết kiệm Tiết Bài 3: Tiết kiệm 3- Liên hệ: - Qua câu chuyện em thấy đôi lúc giống Hà hay giống Thảo ? Vì ? Đôi lúc giống bạn Thảo, lúc giống bạn Hà Vì:( HS giải thích) Tiết Bài 3: Tiết kiệm - Em kể g ơng có đức tính tiết kiệm dân tộc ta ? -Bác Hồ chúng ta, vị chủ tịch nớc, nhng Bác sử dụng cách hợp lí, mức cải , vật chất Sự tiết kiệm tiêu dùng Bác, thể quí trọng kết lao động xh -VD: Câu chuyện: Bác Hồ ngày tuyên ngôn độc lập, Bữa ăn vị chủ tịch nớc; Đôi dép cao su v.v Tiết Bài 3: Tiết kiệm II- Nội dung học: 1- Khái niệm: Tiết kiệm biết sử dụng cách hợp lí, mức cải , vật chất, thời gian, sức lực ngời khác VD: -Hằng xếp thời gian học khoa học, hợp lí Tiết Bài 3: Tiết kiệm II- Nội dung học: 1- Khái niệm: -Hình thức tiết kiệm có tác dụng bảo vệ môi trờng tài nguyên thiên nhiên nh ? Trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.Tiết kiệm nguyên vật liệu, không khai thác bừa bãi tài nguyên đất,rừng, thuỷ hải sản -Giữ gìn vật dụng lâu bền, táI chế, tái sử dụng, TK điện ,nớc, khai thác TNTN hợp lýLàm giảm lợng rác thải gây ô nhiễm MT, tắc nghẽn sông ngòi nh: đồ nhựa, sắt, gỗ, ni lông Tiết Bài 3: Tiết kiệm II- Nội dung học: 1- Khái niệm: -Hình thức tiết kiệm có tác dụng bảo vệ môi trờng tài nguyên thiên nhiên nh ? Trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.Tiết kiệm nguyên vật liệu, không khai thác bừa bãi tài nguyên đất,rừng, thuỷ hải sản -Giữ gìn vật dụng lâu bền, táI chế, tái sử dụng, TK điện ,nớc, khai thác TNTN hợp lýLàm giảm lợng rác thải gây ô nhiễm MT, tắc nghẽn sông ngòi nh: đồ nhựa, sắt, gỗ, ni lông Tiết Bài 3: Tiết kiệm II-Nội dung học: 2- Biểu hiện: - Sử dụng hợp lí, mức,quý trọng,giữ gìn Vd: - Giữ gìn bàn ghế, tắt quạt, bóng điện về, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên * Trái với tiết kiệm là: lãng phí , thất thoát, tham ô, tham nhũng Vd: -Cán tiêu xài tiền nhà nớc -Các công trình xây dựnh chất lợng - Lãng phí điện nớc Tiết Bài 3: Tiết kiệm II-Nội dung học: 3- ý nghĩa: - Tiết kiệm thân, gia đình,xã hội có lợi ích ? -Tiết kiệm đem lại sống ấm no , hạnh phúc cho thân, gia đình, xã hội -Tiết kiệm dân giàu,nớc mạnh - Tiết kiệm đức tính cần có ngời, truyền thống dân tộc, cần đợc phát huy - Chúng ta phải TK nơi lúc Vì cải công sức LĐ mà có,tài nguyên vô tận Tiết Bài 3: Tiết kiệm II-Nội dung học: 3- ý nghĩa: - Tiết kiệm thân, gia đình,xã hội có lợi ích ? -Tiết kiệm đem lại sống ấm no , hạnh phúc cho thân, gia đình, xã hội -Tiết kiệm dân giàu,nớc mạnh - Tiết kiệm đức tính cần có ngời, truyền thống dân tộc, cần đợc phát huy - Chúng ta phải TK nơi lúc Vì cải công sức LĐ mà có,tài nguyên vô tận Tiết Bài 3: Tiết kiệm II-Nội dung học: 4- Cách rèn luyện: -Giữ gìn quần áo, sách vở, để dùng đợc lâu dài - Tiết kiệm tiền ăn sáng - Sắp xếp th/gian vừa học tốt,vừa giúp đỡ đợc bố mẹ làm việc nhà - Ra vào lớp Tiết Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: * Bài tập rèn luyện: a-Em tiết kiệm nh nào? N1: - Ăn mặc giản dị - Tiêu dùng mức - Không lãng phí tiền - Không lãng phí thời gian - Không làm h hỏng đồ dùng cẩu thả -Tận dụng đồ cũ -Không lãng phí điện, nớc - Thu gom giấy vụn N1: Rèn luyện tiết kiệm gia đình N2: Rèn luyện tiết kiệm trờng, lớp N3: Rèn luyện tiết kiệm xã hội N2: - Giữ gìn bàn ghế - Tắt quạt, điện - Dùng nớc xong khoá van lại - Không vẽ lên bàn ghế - Không làm hỏng tài sản chung - Ra vào lớp - Không ăn quà vặt N3: - Giữ gìn tài nguyên thiên nhiên - Thu gom giấy vụn - Tiết kiệm điện nớc - Không làm thất thoát tài sản xã hội - Không la cà, nghiện ngập Tiết Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: * Bài tập rèn luyện: a-Em tiết kiệm nh nào? N1: - Ăn mặc giản dị - Tiêu dùng mức - Không lãng phí tiền - Không lãng phí thời gian - Không làm h hỏng đồ dùng cẩu thả -Tận dụng đồ cũ -Không lãng phí điện, nớc - Thu gom giấy vụn N1: Rèn luyện tiết kiệm gia đình N2: Rèn luyện tiết kiệm trờng, lớp N3: Rèn luyện tiết kiệm xã hội N2: - Giữ gìn bàn ghế - Tắt quạt, điện - Dùng nớc xong khoá van lại - Không vẽ lên bàn ghế - Không làm hỏng tài sản chung - Ra vào lớp - Không ăn quà vặt N3: - Giữ gìn tài nguyên thiên nhiên - Thu gom giấy vụn - Tiết kiệm điện nớc - Không làm thất thoát tài sản xã hội - Không la cà, nghiện ngập Tiết Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: b-Nêu việc làm để thực hành tiết kiệm: Sau ngày tuyên bố độc lập 02/9/1945 nớc ta gặp khó khăn lớn nạn đói đe doạ Bác Hồ lời kêu gọi ngời tiết kiệm lơng thực để giúp đồng bào nghèo biện pháp hũ gạo cứu đói Bác gơng mẫu thực trớc cách tuần nhịn ăn bữa, bỏ số gạo vào hũ cứu đói Tiết Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: b-Nêu việc làm để thực hành tiết kiệm: Sau ngày tuyên bố độc lập 02/9/1945 nớc ta gặp khó khăn lớn nạn đói đe doạ Bác Hồ lời kêu gọi ngời tiết kiệm lơng thực để giúp đồng bào nghèo biện pháp hũ gạo cứu đói Bác gơng mẫu thực trớc cách tuần nhịn ăn bữa, bỏ số gạo vào hũ cứu đói Tiết Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: c- Tìm câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói tiết kiệm: - Tục ngữ: Ăn phải dành, có phải kiệm Tích tiểu thành đại Năng nhặt chặt bị Nên ă có chừng, dùng có mức -Ca dao: Đợc mùa phụ ngô khoai Đến thất bát lấy bạn -Danh ngôn: Ngời ta làm giàu mồ hôi nớc mắt Mà tiết kiệm Tiết kiệm khác với bủn xỉn, keo kiệt Lứa tuổi HS cha làm cải vật chất, cần tiết kiệm để thể quý trọng thành lao động cha mẹ ngời Tiết Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: c- Tìm câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói tiết kiệm: - Tục ngữ: Ăn phải dành, có phải kiệm Tích tiểu thành đại Năng nhặt chặt bị Nên ă có chừng, dùng có mức -Ca dao: Đợc mùa phụ ngô khoai Đến thất bát lấy bạn -Danh ngôn: Ngời ta làm giàu mồ hôi nớc mắt Mà tiết kiệm Tiết kiệm khác với bủn xỉn, keo kiệt Lứa tuổi HS cha làm cải vật chất, cần tiết kiệm để thể quý trọng thành lao động cha mẹ ngời Tiết Bài 3: Tiết kiệm * Hớng dẫn nhà: Học nội dung làm tập SGK Tìm câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói tiết kiệm Vẽ sơ đồ tâm trí giá trị : Tiết kiệm không tiết kiệm ? 4-Đọc trớc 4: Lễ độ [...]... nghĩa: - Tiết kiệm thì bản thân, gia đình,xã hội có lợi ích gì ? -Tiết kiệm đem lại cuộc sống ấm no , hạnh phúc cho bản thân, gia đình, xã hội -Tiết kiệm thì dân giàu,nớc mạnh - Tiết kiệm là đức tính cần có của con ngời, là truyền thống của dân tộc, cần đợc phát huy - Chúng ta phải TK ở mọi nơi mọi lúc Vì của cải là do công sức LĐ mà có,tài nguyên cũng không phải là vô tận Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm II-Nội... nghĩa: - Tiết kiệm thì bản thân, gia đình,xã hội có lợi ích gì ? -Tiết kiệm đem lại cuộc sống ấm no , hạnh phúc cho bản thân, gia đình, xã hội -Tiết kiệm thì dân giàu,nớc mạnh - Tiết kiệm là đức tính cần có của con ngời, là truyền thống của dân tộc, cần đợc phát huy - Chúng ta phải TK ở mọi nơi mọi lúc Vì của cải là do công sức LĐ mà có,tài nguyên cũng không phải là vô tận Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm II-Nội... nghiện ngập Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: * Bài tập rèn luyện: a-Em đã tiết kiệm nh thế nào? N1: - Ăn mặc giản dị - Tiêu dùng đúng mức - Không lãng phí tiền của - Không lãng phí thời gian - Không làm h hỏng đồ dùng do cẩu thả -Tận dụng đồ cũ -Không lãng phí điện, nớc - Thu gom giấy vụn N1: Rèn luyện tiết kiệm trong gia đình N2: Rèn luyện tiết kiệm ở trờng, lớp N3: Rèn luyện tiết kiệm ở xã... bủn xỉn, keo kiệt Lứa tuổi HS cha làm ra của cải vật chất, cần tiết kiệm để thể hiện sự quý trọng thành quả lao động của cha mẹ và mọi ngời Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm * Hớng dẫn về nhà: 1 Học nội dung bài và làm bài tập SGK 2 Tìm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tiết kiệm 3 Vẽ sơ đồ tâm trí về giá trị : Tiết kiệm và không tiết kiệm ? 4-Đọc trớc bài 4: Lễ độ ... cha mẹ và mọi ngời Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: c- Tìm những câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tiết kiệm: - Tục ngữ: Ăn phải dành, có phải kiệm Tích tiểu thành đại Năng nhặt chặt bị Nên ă có chừng, dùng có mức -Ca dao: Đợc mùa chớ phụ ngô khoai Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng -Danh ngôn: Ngời ta làm giàu bằng mồ hôi nớc mắt Mà hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm Tiết kiệm khác với bủn xỉn,... cứu đói Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: b-Nêu những việc làm để thực hành tiết kiệm: Sau ngày tuyên bố độc lập 02/9/1945 nớc ta gặp khó khăn lớn là nạn đói đe doạ Bác Hồ đã ra lời kêu gọi mọi ngời tiết kiệm lơng thực để giúp đồng bào nghèo bằng biện pháp hũ gạo cứu đói Bác gơng mẫu thực hiện trớc bằng cách mỗi tuần nhịn ăn một bữa, bỏ số gạo ấy vào hũ cứu đói Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm III-... N3: - Giữ gìn tài nguyên thiên nhiên - Thu gom giấy vụn - Tiết kiệm điện nớc - Không làm thất thoát tài sản xã hội - Không la cà, nghiện ngập Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm III- Luyện tập: b-Nêu những việc làm để thực hành tiết kiệm: Sau ngày tuyên bố độc lập 02/9/1945 nớc ta gặp khó khăn lớn là nạn đói đe doạ Bác Hồ đã ra lời kêu gọi mọi ngời tiết kiệm lơng thực để giúp đồng bào nghèo bằng biện pháp hũ gạo... ca dao, danh ngôn nói về tiết kiệm: - Tục ngữ: Ăn phải dành, có phải kiệm Tích tiểu thành đại Năng nhặt chặt bị Nên ă có chừng, dùng có mức -Ca dao: Đợc mùa chớ phụ ngô khoai Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng -Danh ngôn: Ngời ta làm giàu bằng mồ hôi nớc mắt Mà hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm Tiết kiệm khác với bủn xỉn, keo kiệt Lứa tuổi HS cha làm ra của cải vật chất, cần tiết kiệm để thể hiện sự quý trọng... sắt, gỗ, ni lông Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm II-Nội dung bài học: 2- Biểu hiện: - Sử dụng hợp lí, đúng mức,quý trọng,giữ gìn Vd: - Giữ gìn bàn ghế, tắt quạt, bóng điện khi ra về, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên * Trái với tiết kiệm là: lãng phí , thất thoát, tham ô, tham nhũng Vd: -Cán bộ tiêu xài tiền nhà nớc -Các công trình xây dựnh kém chất lợng - Lãng phí điện nớc Tiết 6 Bài 3: Tiết kiệm II-Nội dung... nớc - Thu gom giấy vụn N1: Rèn luyện tiết kiệm trong gia đình N2: Rèn luyện tiết kiệm ở trờng, lớp N3: Rèn luyện tiết kiệm ở xã hội N2: - Giữ gìn bàn ghế - Tắt quạt, điện khi ra về - Dùng nớc xong khoá van lại - Không vẽ lên bàn ghế - Không làm hỏng tài sản chung - Ra vào lớp đúng giờ - Không ăn quà vặt N3: - Giữ gìn tài nguyên thiên nhiên - Thu gom giấy vụn - Tiết kiệm điện nớc - Không làm thất thoát
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết kiệm , tiết kiệm , tiết kiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay