Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế METRO GROUP mô hình cơ cấu tổ chức phương thức thâm nhập thị trường

10 133 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

METRO GROUP mô hình cấu tổ chức & phương thức thâm nhập thị trường Nhóm 12 Tháng 04 năm 2010 www.metrogroup.de Nội dung • Giới thiệu METRO Group • Chiến lược kinh doanh • Cơ cấu tổ chức • Phương thức thâm nhập www.metrogroup.de METRO Group • Tập đoàn bán buôn, bán lẻ quốc tế • Thành lập năm 1996 • Trụ sở Đức • Số lượng nhân viên 300.000 người • 33 nước Châu Âu, Châu Á, Châu Phi (*31/12/2009) • Doanh thu € 68 tỷ • Thu nhập ròng sau thuế € 519 triệu • Từ 2002, Metro CC có trung tâm Việt Nam (2010 thêm TT) www.metrogroup.de www.metrogroup.de Chiến lược phát triển • Hướng tới khách hàng • Định vị mở rộng thị trường • Quy trình cấu hiệu www.metrogroup.de Chiến lược kinh doanh quốc tế • mở rộng hoạt động kinh doanh theo chiến lược xuyên quốc gia • mục tiêu tiếp tục kinh doanh có lãi tốc độ tăng lợi nhuân phải cao tốc độ tăng doanh thu • tăng trưởng lợi nhuận hàng năm phải đạt 10% www.metrogroup.de Cơ cấu tổ chức www.metrogroup.de Cơ cấu tổ chức www.metrogroup.de Phương thức thâm nhập • Thành lập công ty 100% vốn nước – kiểm soát hoạt động công ty con, thống mục tiêu kinh doanh – đảm bảo tuân thủ quy trình, định đặt công ty mẹ – tiếp cận nhanh chóng linh hoạt với đối tượng khách hàng chỗ www.metrogroup.de www.metrogroup.de 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế METRO GROUP mô hình cơ cấu tổ chức phương thức thâm nhập thị trường , Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế METRO GROUP mô hình cơ cấu tổ chức phương thức thâm nhập thị trường , Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế METRO GROUP mô hình cơ cấu tổ chức phương thức thâm nhập thị trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay