Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế KPMG

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:55

G10: Giang Công Sang Nguyễn Khiêm Nguyễn Huy Bắc Đặng Thùy Dương Nguyễn Thị Nga Lê Thị Hạnh Tổng quan KPMG • Loại hình Swiss Cooperative • Thành lập 1987; sáp nhập từ Peat Marwick International Klynveld Main Goedeler • Trụ sở Amstelveen, Netherlands (global) • Thành viên Timothy P Flynn (Chủ Tịch) KPMG International quản lý bởi: • Timothy P Flynn, Chủ tịch, • • • • • KPMG International Michael Wareing, CEO, KPMG International John Griffith-Jones, Chủ tịch, Europe, Middle East, Africa and India Region John B Harrison, Phó Chủ tịch, KPMG International John Veihmeyer, Chủ tịch, Americas Region Carlson Tong, Chủ tịch, Asia Pacific Region • Ngành nghề Dịch vụ • Dịch vụ nghề nghiệp Kiểm toán Thuế Tư vấn quản lý • Nhân viên: 136,500 người • Khẩu hiệu: think big Cơ cấu toàn cầu (Global structure) • Mỗi công ty KPMG quốc gia thực thể pháp lý độc lập thành viên tập đoàn KPMG Quốc tế Cơ cấu toàn cầu (Global structure) • KPMG hoạt động mạng lưới quốc tế thành viên công ty cung cấp cho kiểm toán, thuế dịch vụ tư vấn Chúng làm việc chặt chẽ với khách hàng mình, giúp họ giảm thiểu rủi ro nắm bắt hội Cơ cấu toàn cầu (Global structure) • KPMG nhà cung cấp dịch vụ nghề nghiệp lớn giới Big Four ngành kiểm toán, với PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y) and Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) Trụ sở công ty đặt Amstelveen, Hà Lan • KPMG có 136.500 nhân viên toàn giới cung cấp địch vụ nghề nghiệp 140 quốc gia KPMG có kênh dịch vụ chính: Kiểm toán, Thuế, Tư vấn quản lý Doanh thu năm gần • Doanh thu công ty năm 2009 đạt 20.11 tỷ USD so với 22.69 tỷ USD đạt năm tài trước, giảm 11,4 % Lịch sử • Công ty thành lập năm 1870 William Barclay Peat mở tổ chức kế toán London Năm 1877 công ty kế toán Thomson McLintock mở văn phòng Glasgow vào năm 1911 William Barclay Peat & Co Marwick Mitchell & Co sáp nhập thành Peat Marwick Mitchell & Co, sau gọi Peat Marwick Lịch sử • Trong lúc năm 1917 Piet Klynveld mở công ty kế toán Amsterdam Sau nhập với Kraayenhof thành Klynveld Kraayenhof & Co Lịch sử • Tiếp theo vào năm 1987 KMG Peat Marwick tham gia vào vụ đại hợp ngành kế toán tạo nên công ty gọi KPMG Năm 1991 đổi tên KPMG Peat Marwick McClintock năm 1995 lại quay trở lại tên cũ KPMG Tổng quan hoạt động Kiểm toán • Một kiểm toán độc lập sở cho việc thiết lập tin tưởng thị trường vốn • KPMG cung cấp độc lập, khách quan kiểm toán chất lượng cao, giúp khách hàng quản lý rủi ro để họ tập trung vào doanh nghiệp cốt lõi • giúp phát vấn đề hội để hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả, hiệu suất báo cáo tài Tổng quan hoạt động Thuế • Các dịch vụ KPMG thuế thiết kế để phản ánh nhu cầu riêng mục tiêu khách hàng • Hỗ trợ khách hàng đạt hiệu việc tuân thủ sách thuế quản lý rủi ro thuế, từ giúp để kiểm soát chi phí Tổng quan hoạt động Tư vấn • Chuyên gia tư vấn KPMG cung cấp tư vấn hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro, cải thiện hiệu suất, tạo giá trị cho công ty, quan hành công Chúng cung cấp dịch vụ tư vấn tài giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu trước mắt đưa chiến lược lâu dài Các thị trường trọng điểm • Khu vực hoạt động mạnh KPMG Châu Á Thái Bình Dương, với mức tăng trưởng tính theo nội tệ đạt 3,9%, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng dịch vụ kiểm toán công ty thành viên Các thị trường trọng điểm • Doanh thu quốc gia • BRIC (Brazil, Nga, Ấn độ Trung Quốc) nhóm đạt 4,3 % Khu vực Trung Đông Nam Á (MESA), nơi KPMG đầu tư hoạt động, có tốc độ tăng trưởng nhanh đạt 25 % Các thị trường trọng điểm • Tại khu vực hoạt động mạnh • KPMG, toàn công ty thành viên đạt doanh thu tổng hợp 3,07 tỷ USD, tăng trưởng 3,9 % tính theo đồng nội tệ giảm 1,1 % tính theo USD Hàn Quốc, Việt Nam Nhật Bản đạt tăng trưởng doanh thu đáng kể năm 2009 Hàn Quốc tăng trưởng 19,4 %, Việt Nam Campuchia tăng trưởng 17,5 % Nhật Bản tăng trưởng 7,2 %, tính theo nội tệ KPMG Việt Nam • Thị trường kiểm toán Việt Nam: * Theo VACPA, đến 31/3/2010, có 148 công ty đăng ký hành nghề, bao gồm 137 công ty TNHH, công ty 100% vốn đầu tư nước Ernts and Young, Price Waterhouse coopers, KPMG, G T, Logos, công ty có vốn đầu tư nước E Jung, Mazars công ty hợp danh KPMG Việt Nam • Khách hàng:  Hiện nước có khoảng 460 nghìn doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp có ý định đầu tư vào Việt Nam  Bên cạnh phát triển thị trường chứng khoán đặt yêu cầu ngày cao tính minh bạch, công khai thông tin tài chính, nhiên chất lượng dịch vụ kiểm toán có chênh lệch lớn công ty Thuận lợi gia nhập thị trường Việt Nam • Đây thị lĩnh vực kinh doanh • • mẻ, đặc biệt với doanh nghiệp nước Các công ty nước quy mô nhỏ, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu Thiếu kinh nghiệm Hoạt động KPMG Việt Nam • Lĩnh vực Kiểm toán  Mục đích Nhằm đảm bảo tính trung thực, minh bạch toàn trình hoạt động công ty, giúp doanh nghiệp bước hoàn thiện hệ thống kế toán, kiểm toán nội Hoạt động KPMG Việt Nam • Kinh doanh Tham gia hoạt động kiểm toán với số công ty SCIC , FPT, Vinashin… Hoạt động KPMG • Thuế Việt Nam  KPMG hỗ trợ công ty nước tìm hiểu sách thuế trước đầu tư Việt Nam  Góp phần phát triển thị trường vốn Việt Nam, giúp công ty Việt Nam tăng vốn, nâng cao chất lượng quản trị công ty, mở rộng thị trường quốc tế, tìm kiếm khách hàng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước đầu tư vào thị trường vốn Việt Nam Hoạt động KPMG Việt Nam • Tư vấn quản lý  Tư vấn thay đổi cấu quản lý rủi ro ngân hàng: * Hiện Việt Nam, đặc biệt ngân hàng thiếu nguyên tắc chặt chẽ quản lý rủi ro * Thiếu kỹ quản lý rủi ro cấp quản trị; kênh thông tin chức quản lý rủi ro với chức lại doanh nghiệp chức quản lý rủi ro sức ảnh hưởng •Thanks! [...]... Việt Nam • Đây là thị lĩnh vực kinh doanh • • còn khá mới mẻ, đặc biệt với các doanh nghiệp trong nước Các công ty trong nước quy mô còn nhỏ, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu Thiếu kinh nghiệm Hoạt động của KPMG tại Việt Nam • Lĩnh vực Kiểm toán  Mục đích Nhằm đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong toàn bộ quá trình hoạt động của các công ty, giúp các doanh nghiệp từng bước hoàn thiện... công ty thành viên Các thị trường trọng điểm • Doanh thu tại các quốc gia • BRIC (Brazil, Nga, Ấn độ và Trung Quốc) cả nhóm đạt 4,3 % Khu vực Trung Đông và Nam Á (MESA), nơi KPMG cũng đầu tư hoạt động, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất đạt 25 % Các thị trường trọng điểm • Tại khu vực hoạt động mạnh nhất của • KPMG, toàn bộ các công ty thành viên đạt được doanh thu tổng hợp là 3,07 tỷ USD, tăng trưởng... một tổ chức nghề nghiệp phi chính phủ để tiến tới thành lập một công ty quốc tế trụ sở ở Châu Âu Lịch sử • Tiếp theo vào năm 1987 KMG và Peat Marwick tham gia vào vụ đại hợp nhất đầu tiên trong ngành kế toán và tạo nên công ty gọi là KPMG Năm 1991 được đổi tên là KPMG Peat Marwick McClintock nhưng năm 1995 lại quay trở lại tên cũ KPMG Tổng quan các hoạt động Kiểm toán • Một kiểm toán độc lập là một... hoạt động của các công ty, giúp các doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hệ thống kế toán, kiểm toán nội bộ của mình Hoạt động của KPMG tại Việt Nam • Kinh doanh Tham gia hoạt động kiểm toán với một số công ty như SCIC , FPT, Vinashin… Hoạt động của KPMG • Thuế tại Việt Nam  KPMG hỗ trợ các công ty trong nước cũng như ngoài tìm hiểu về các chính sách thuế trước khi đầu tư tại Việt Nam  Góp phần phát... thu tổng hợp là 3,07 tỷ USD, tăng trưởng 3,9 % tính theo đồng nội tệ và giảm 1,1 % tính theo USD Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản đều đạt tăng trưởng doanh thu đáng kể trong năm 2009 Hàn Quốc tăng trưởng 19,4 %, Việt Nam và Campuchia tăng trưởng 17,5 % và Nhật Bản tăng trưởng 7,2 %, tính theo nội tệ KPMG tại Việt Nam • Thị trường kiểm toán tại Việt Nam: * Theo VACPA, đến 31/3/2010, có 148 công ty đã... bao gồm 137 công ty TNHH, 5 công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là Ernts and Young, Price Waterhouse coopers, KPMG, G T, Logos, 2 công ty có vốn đầu tư nước ngoài là E Jung, Mazars và 4 công ty hợp danh KPMG tại Việt Nam • Khách hàng:  Hiện cả nước có khoảng 460 nghìn doanh nghiệp và còn nhiều doanh nghiệp đang có ý định đầu tư vào Việt Nam  Bên cạnh đó sự phát triển của thị trường chứng khoán đặt... sự tin tưởng trong thị trường vốn • KPMG có thể cung cấp độc lập, khách quan và kiểm toán chất lượng cao, trong khi giúp khách hàng quản lý rủi ro để họ có thể tập trung vào các doanh nghiệp cốt lõi của mình • giúp phát hiện ra vấn đề và cơ hội để hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả, hiệu suất và báo cáo tài chính Tổng quan các hoạt động Thuế • Các dịch vụ của KPMG thuế được thiết kế để phản ánh các... phần phát triển thị trường vốn Việt Nam, giúp các công ty Việt Nam tăng vốn, nâng cao chất lượng quản trị công ty, mở rộng ra các thị trường quốc tế, tìm kiếm khách hàng và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường vốn Việt Nam Hoạt động của KPMG tại Việt Nam • Tư vấn quản lý  Tư vấn thay đổi cơ cấu quản lý rủi ro của ngân hàng: * Hiện tại ở Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng... Tư vấn • Chuyên gia tư vấn KPMG có thể cung cấp tư vấn và hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro, cải thiện hiệu suất, và tạo ra giá trị cho các công ty, các cơ quan hành chính công Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính có thể giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như đưa ra các chiến lược lâu dài Các thị trường trọng điểm • Khu vực hoạt động mạnh nhất của KPMG là Châu Á Thái Bình Dương,... đặc biệt là các ngân hàng đều thiếu nguyên tắc chặt chẽ trong quản lý rủi ro * Thiếu kỹ năng quản lý rủi ro ở cấp quản trị; kênh thông tin giữa chức năng quản lý rủi ro với những chức năng còn lại của doanh nghiệp và chức năng quản lý rủi ro vẫn còn kém sức ảnh hưởng •Thanks!
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế KPMG , Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế KPMG , Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế KPMG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay