Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế cơ hội KINH DOANH và mô HÌNH CHIẾN lược KINH DOANH của pg

16 67 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:55

CƠ HỘI KINH DOANH VÀ MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA P&G Group No.1 – Study smart, Work well G1 TEAM WORK Các thành viên tham gia: Nội dung trình bày gồm Phần 1: Giới thiệu sơ lược P&G hội kinh doanh quốc tế Phần 2: Lựa chọn thị trường đầu tư khu vực Asean Việt Nam Phần 3: Phương thức thâm nhập Chiến lược kinh doanh Việt Nam Phần 4: Cơ cấu tổ chức máy GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ P&G      Proctor & Gamble (P&G) thành lập năm 1837 Slogan: Touching lives, Improving life Doanh thu: 79,03 tỷ USD (2009), Thu nhập: 16,13 tỷ USD (2009), Số lượng NV: 140.000 người Phục vụ người tiêu dùng 180 nước, khoảng tỷ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm P&G Hệ thống sản phẩm: Beauty care; Household care; Health & well-being Thị trường chủ yếu P&G  khu vực thị trường lớn gồm: Cơ hội kinh doanh P&G     Nhu cầu sản phẩm Beauty care; Household care; Health & wellbeing ngày phát triển Quy mô thị trường chí lớn GDP nhiều quốc gia P&G có tiềm lực vững mạnh tài chính, người, công nghệ thương hiệu 100 năm tuổi, tiếng toàn cầu Tham gia thị trường kinh doanh quốc tế, P&G hoàn toàn khai thác lợi kinh tế theo quy mô, kinh nghiệm Hiện P&G chiếm lĩnh vượt trội thị trường Bắc Mỹ, Tây Âu, Châu Mỹ la tinh, Châu Phi, Châu Á Lựa chọn thị trường đầu tư khu vực Asean Việt Nam  Xét môi trường vĩ mô  Yếu tố độ ổn định trị  Yếu tố kinh tế  GDP (PPP)đứng thứ 42 giới  Nguồn nhân lực  Các sách ưu đãi đầu tư  Yếu tố công nghệ  Tốc độ quảng bá sản phẩm nhanh chóng  Yếu tố văn hóa – xã hội  Dân số đứng thứ 13 giới  Cơ cấu dân số trẻ  Tâm lý chuộng hàng ngoại quốc  Yếu tố địa lý   Nằm trung tâm Asean; Giao thông thuận tiện Xét môi trường ngành Mô hình áp lực cạnh tranh M.Porter  Mức độ cạnh tranh ngành  Cạnh tranh từ Unilever  Sức ép từ nhà cung cấp  Sức ép từ khách hàng  Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn  Sản phẩm thay Áp lực thị trường quốc tế  Áp lực cắt giảm chi phí (Pressures for cost reductions)  Các ngành có sản phẩm tiêu chuẩn hóa  Sản xuất với khối lượng lớn  Áp lực thích nghi với địa phương (Pressures for local responsiveness)  Sự khác biệt người tiêu dùng thị hiếu, sở thích  Sự khác biệt hạ tầng tập quán thương mại  Sự khác biệt kênh phân phối  Yêu cầu phủ nước sở chiến lược KDQT     Chiến lược toàn cầu – global strategy Chiến lược quốc tế - international strategy Chiến lược xuyên quốc gia (transnational strategy) Chiến lược đa quốc gia(multidomestic/localization strategy) Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế Đối với thị trường Việt Nam:  Áp lực cắt giảm chi phí cao;  Áp lực thích nghi với địa phương thấp Chiến lược KDQT thị trường Việt Nam Chiến lược toàn cầu – global strategy     Áp lực thích nghi với địa phương thấp, áp lực giảm chi phí cao Giảm chi phí nhờ khai thác lợi kinh tế theo qui mô, hiệu ứng học hỏi, lợi địa điểm Hoạt động SX, Marketing, R&D tập trung số điểm Quyết định chiến lược tập trung công ty mẹ Các phận hoạt động quốc gia có mối liên hệ với Chiến lược kinh doanh Việt Nam Các phương thức thâm nhập Xuất (Exporting) Bán giấy phép hay nhượng quyền thương mại (Licensing or Franchising) Liên doanh (Joint venture) Công ty 100% vốn nước (New wholly owned subsidiary) Mua bán sát nhập (Merger & Acquisition) Turn key Lựa chọn phương thức thâm nhập  Công ty 100% vốn nước (New wholly owned subsidiary) Chiến lược kinh doanh Việt Nam  Chiến lược phát triển  Chiến lược khác biệt hóa  Chiến lược chi phí thấp  Chiến lược phát triển tập trung Cơ cấu tổ chức theo mô hình ma trận Top Management Manufacturing Department Product Division A Product Division B Product Division C Marketing Department Finance Department Purchasing Department Xin trân trọng cảm ơn! Thực G1 Teamwork [...]... & Acquisition) 6 Turn key Lựa chọn phương thức thâm nhập  Công ty 100% vốn nước ngoài (New wholly owned subsidiary) Chiến lược kinh doanh tại Việt Nam  Chiến lược phát triển  Chiến lược khác biệt hóa  Chiến lược chi phí thấp  Chiến lược phát triển tập trung Cơ cấu tổ chức theo mô hình ma trận Top Management Manufacturing Department Product Division A Product Division B Product Division C Marketing...Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế Đối với thị trường Việt Nam:  Áp lực cắt giảm chi phí cao;  Áp lực thích nghi với địa phương thấp Chiến lược KDQT đối với thị trường Việt Nam Chiến lược toàn cầu – global strategy     Áp lực thích nghi với địa phương thấp, áp lực giảm chi phí cao Giảm chi phí nhờ khai thác lợi thế kinh tế theo qui mô, hiệu ứng học hỏi, lợi thế địa... điểm Hoạt động SX, Marketing, R&D tập trung tại một số điểm Quyết định chiến lược tập trung tại công ty mẹ Các bộ phận hoạt động tại các quốc gia có mối liên hệ với nhau Chiến lược kinh doanh tại Việt Nam Các phương thức thâm nhập 1 Xuất khẩu (Exporting) 2 Bán giấy phép hay nhượng quyền thương mại (Licensing or Franchising) 3 Liên doanh (Joint venture) 4 Công ty 100% vốn nước ngoài (New wholly owned
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế cơ hội KINH DOANH và mô HÌNH CHIẾN lược KINH DOANH của pg , Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế cơ hội KINH DOANH và mô HÌNH CHIẾN lược KINH DOANH của pg , Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế cơ hội KINH DOANH và mô HÌNH CHIẾN lược KINH DOANH của pg

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay