Slide quy trình marketing

56 103 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:55

Quy Trình Marketing Nhóm Quy Trình Marketing PHẦN NGHIÊN CỨU MARKETING NGHIÊN CỨU MARKETING Vì phải nghiên cứu Marketing? - Nhằm tránh rủi ro định kinh doanh - Giúp cho chủ đầu tư yên tâm đầu tư - Giúp doanh nghiệp đầu tư hiệu - Giúp cho việc định Marketing lập kế hoạch Marketing xác - Thu hút thêm nguồn vốn đầu tư - Tìm kiếm thị trường - Tìm điểm thiếu xót sách Marketing NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu gì? Nghiên cứu tất yếu tố ảnh hưởng đến Doanh Nghiệp - Nghiên cứu môi trường đầu tư: • Môi trường trị, pháp luật • Môi trường văn hóa • Môi trường công nghệ • Môi trường tự nhiên • Môi trường nhân kinh tế NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu gì? – Nghiên cứu thị trường: • Khách hàng • Hàng hóa • Quy mô đặc tính thị trường • Hình thức phân phối • Cạnh tranh • Cung cầu biến động giá • Cơ sở hạ tầng • Nhà cung cấp • Công chúng NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu nào? • Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu đối tượng • • • • nghiên cứu Bước 2: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu Bước 3: Thu thập thông tin Bước 4: Xử lý phân tích thông tin Bước 5: Đưa kết việc nghiên cứu PHẦN PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG • Định nghĩa: Phân khúc thị trường phân chia thị trường thành phần khác biệt (nhưng phần lại tương đối đồng nhất) tiêu thức thích hợp, qua doanh nghiệp triển khai hoạt động marketing phù hợp cho hay số phân khúc thị trường, nhờ mà doanh nghiệp thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, thành đạt mục tiêu marketing PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG • Các tiêu thức phương pháp phân khúc thị trường: - Phân khúc theo địa lý - Phân khúc theo đặc điểm dân số học - Phân khúc theo tâm lý - Phân khúc theo hành vi tiêu dùng Quảng cáo (Advertising) • Là hoạt động truyền thông phi cá nhân ý tưởng hàng hóa/dịch vụ, đề cao sản phẩm/dịch vụ, mang tính gián tiếp chủ quảng cáo trả tiền nhằm thuyết phục ảnh hưởng đến hành vi nhóm người Khuyến (Sale Promotion) • Là tất biện pháp tác động tức thời ngắn hạn để khuyến khích việc dùng thử mua nhiều sản phẩm hay dịch vụ nhờ cung cấp lợi ích bổ sung cho khách hàng Bán hàng cá nhân (Personal Selling) Là mối quan hệ trực tiếp người bán hàng khách hàng tại/tiềm Marketing trực tiếp (Direct Marketing) • Là kết hợp yếu tố: quảng cáo, khuyến bán hàng cá nhân để bán hàng trực tiếp không qua trung gian Quan hệ công chúng (Public Relation) • Là việc DN chủ động quản lý quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng giữ gìn hình ảnh tích cực quảng bá thành công, công bố thay đổi… PHẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT QUY TRÌNH MARKETING THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT  Xác định mục tiêu  Phân bổ nguồn lực  Thiết kết cấu tổ chức  Kiểm soát chiến lược THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT Xác đinh mục tiêu: - Cụ thể hóa mục tiêu chiến lược, phân chia mục tiêu tổng quát thành mục tiêu phận - MKT giúp doanh nghiệp thực mục tiêu: tài sản, lợi nhuận; lợi cạnh tranh an toàn kinh doanh - Mục tiêu sở, công cụ để kiểm soát THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT Phân bổ nguồn lực: - Nguồn lực cấp độ phân bổ: Nguồn lực: Con người, công nghệ, tài Việc phân bổ phải xem xét bối cảnh phận khác hỗ trợ ảnh hưởng đến quy trình chung THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT Phân bổ nguồn lực: - Đánh giá nguồn lực: Xác định: để thực quy trình cần có nguồn lực Phân tích nội doanh nghiệp dựa số liệu tổng hợp từ phòng ban nhằm xác định nguồn lực có khả cung cấp nguồn lực cần thiết thực chiến lược THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT Phân bổ nguồn lực: - Điều chỉnh nguồn lực: Xem xét phù hợp nguồn lực sẵn có với kế hoạch thực hiện, đảm bảo huy động đủ nguồn lực số lượng chất lượng Ví dụ: đào tạo nâng cao tay nghề, tuyển nhân viên, huy động thêm vốn, cải tiến trang thiết bị, nhà xưởng THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT Thiết kế xây dựng cấu: - Quy trình: Phân chia công việc Nhóm công việc cách logic Xác định quan hệ quyền lực Xây dựng chế phối hợp hoạt động marketing với hoạt động khác THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT Kiểm soát quy trình MKT: - Sự cần thiết phải kiểm soát quy trình MKT : Mục tiêu Phương tiện Kết -Dựa vào mục tiêu, huy động phương tiện (nguồn lực) - Kết hợp phân bổ phương tiện thực - Kiểm soát kết quả=> giám sát điều chỉnh quy trình THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT Kiểm soát quy trình MKT: - Quy trình kiểm soát : Thiết lập tiêu chuẩn tiêu Xây dựng thước đo hệ thống giám sát So sánh thực tế với mục tiêu Đánh giá kết điều chỉnh THE END THANK YOU VERY MUCH! [...]... đối thủ cạnh tranh PHẦN 3 MARKETING MIX MARKETING MIX • Định nghĩa: Marketing mix là tổng hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu MARKETING MIX • Các thành tố trong marketing mix: - Sản phẩm - Giá - Phân phối - Xúc tiến Marketing mix 4p product price place promotion Thị trường mục tiêu Mục tiêu marketing MARKETING MIX • Sản phẩm... áp dụng để tiếp cận: Marketing không phân biệt (chọn toàn bộ thị trường) Marketing có phân biệt (chọn một vài phân đoạn) Marketing tập trung (chọn một phân đoạn duy nhất) LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU • Marketing không phân biệt: Coi toàn bộ người tiêu dùng trên thị trường là thị trường mục tiêu DN không chú ý đến việc phân đoạn thị trường LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU • Marketing có phân biệt:... MARKETING MIX • Sản phẩm (Product): Là một đối tượng hữu hình hoặc một dịch vụ vô hình, đó là khối lượng sản xuất hoặc sản xuất trên quy mô lớn với một khối lượng cụ thể của đơn vị MARKETING MIX • Sản phẩm (Product): Phần cốt lõi Phần sản phẩm cụ thể Phần phụ thêm của sản phẩm MARKETING MIX • Sản phẩm: Tên hiêêu Product Bao bì Vòng đời Giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường, các chiến lược thường... sản phẩm Cải biến marketing mix Giai đoạn suy vong: cần đưa ra quy ́t định rời bỏ thị trường hay tiếp tục tham gia,? Các chiến lược điều khiển giá Định giá chiết khấu Định giá phân biêêt + Định giá tâm lý + Định giá quảng cáo Định giá theo địa lý Những thay đổi về giá: •Chủ đôêng giảm giá •Chủ đôêng tăng giá Giá Giá Các yếu tố ảnh hưởng đến quy ́t định giá:... tiếp cận được - Tính quan trọng - Tính khả thi LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Là một hoặc vài đoạn thị trường mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn để tập trung những nỗ lực Marketing vào đó LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Đánh giá các phân đoạn thị trường:  Quy mô và mức độ tăng trưởng của từng phân đoạn thị trường: doanh nghiệp thu thập và phân tích các dữ liệu trong phân đoạn thị trường  Tính hấp dẫn của các phân... đôêng tăng giá Giá Giá Các yếu tố ảnh hưởng đến quy ́t định giá: •Yếu tố bên ngoài:thị trường và nhu cầu, cạnh tranh, môi trường kinh tế vĩ mô •Yếu tố bên trong: mục tiêu marketing, chiến lược marketing mix, phí tổn… Các phương pháp định giá: • Định giá dựa trên phí tổn •Định giá dựa trên người mua •Định giá dựa vào cạnh tranh • Định giá hớt váng thị trường... (Place) • Kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp/cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau tham gia vào quá trình đưa hàng hóa từ người sản xuất tới người tiêu dùng NSX======HH======NTD Kênh phân phối (Place) Giới trung gian phân phối, qua những tiếp xúc/ kinh nghiệm, sự chuyên môn hóa và quy mô hoạt động của họ đã đem lại cho nhà sản xuất nhiều điều lợi hơn so với việc nhà sản xuất tự phân phối Sử... MỤC TIÊU • Marketing có phân biệt:  Dựa vào kết quả phân đoạn thị trường, phân tích tiềm lực của đối thủ cạnh tranh  Lựa chọn một vài phân đoạn làm thị trường mục tiêu LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU • Marketing tập trung:  Dựa vào kết qủa của phân đoạn thị trường  DN chỉ chọn một phân đoạn tốt nhất làm TT mục tiêu ĐỊNH VỊ • Định vị là gì? - Việc thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiệp với mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide quy trình marketing , Slide quy trình marketing , Slide quy trình marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay