Bài giảng tài chính quốc tế bài 1 tổng quan về tài chính quốc tế

13 144 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

Tài quốc tế (International Finance) PGS, TS ng Th Nhn PCN khoa Ti chớnh Ngõn hng i hc Ngoi thng Tel: 0913051167 Email: dangthinhan@ftu.edu.vn Tài liệu tham khảo: International Finance Maurice D Levi Routledge, Newyork 2006 International Financial managemant Cheol S Eun & Bruce G Resnick Irwin McGraw -Hill 2001 Tài quốc tế PGS, TS Nguyễn Van Tiến - Học viện Ngân hàng - 2007 Các sách, báo tạp chí, website chuyên ngành Tài chính, tiền tệ, ngân hàng so trang web can thiet FED: www.federalreserve.gov/releases/CP/ Peoples Bank of China: www.pbc.gvc.cn/english/ Bank of Japan: www.boj.or.jp/en/ European Central bank: www.ecb.int/ Bank of England:www.bankofengland.co.uk Financial Times: www.ft.com Vietcombank: www.vietcombank.com.vn Bộ tài chính:www.mof.gov.vn NHNN:www.sbv.gov.vn Bài 1: Tổng quan tài quốc tế Khái niệm: TCQT nghiên cứu di chuyển vốn giua chủ thể quốc gia với chủ thể quốc gia khác với tổ chức tài tiền tệ quốc tế hoạt động kinh tế, van hoá, xã hội, trị, quân sự, ngoại giaotrong quan trọng hoạt động thơng mại, đầu t tín dụng (Trade, Investments, Loans) toàn cầu Nội dung nghiên cứu Tổng quan Tài quốc tế Hệ thống tiền tệ quốc tế Cán cân toán quốc tế tỷ giá hối đoáI thị trờng ngoại hối thị trờng tài quốc tế Quản trị tài quốc tế C s ca TCQT S tng trng ca thng mi quc t: li ớch c bn ca thng mi quc t l khai thỏc c li th so sỏnh ca cỏc nc (lý thuyt v li th so sỏnh ca David Ricardo 1817) nớc có lợi họ chuyên môn hoá sản xuất hàng hoá mà họ sản xuất hiệu mua bán hàng hoá có lợi nớc với nhau. Xu hng Ton cu húa v t húa cỏc th trng ti chớnh: TTTC l th trng din cỏc hot ng trao i mua bỏn cỏc khon ngn hn v di hn TTTC bao gom th trng tin t v th trng Nhung dòng vốn qua thị trờng tài Tài giỏn tiếp Vốn Những ngời cho vay (Ngời tiết kiệm) Các gia đình Các h ng kinh doanh Nhà nớc Ngời nớc Vốn Cỏc trung gian tài (TTTT) Chuyển tiền quốc tế (telegraphic transfer remitance by swift) hoa kỳ việt nam Vốn P/O by cable VCB City bank Vốn Thị trờng chứng khoán Những ngời vay (Ngời chi tiêu) Các h ng kinh doanh Chính phủ Ngời nớc Vốn Tài trực tiếp Lun ỏn tin s/ Slideshow Dặc điểm TCQT: Sự vận động dòng vốn quan hệ TCQT diễn phạm vi quốc gia, nên chịu ảnh hởng yếu tố đặc trng: rủi ro hối đoái rủi ro trị Vì sợi đỏ TCQT nghiên cứu vấn đề tỷ giá hối đoái Sự bất ổn tỷ giá đ tác động lớn đến hoạt động kinh tế chủ chốt nh tiêu dùng, sản xuất đầu t Rủi ro trị bao gồm từ nhng thay đổi bất ngờ thuế, hn ngch, hng ro phi thu quan Rủi ro trị phát sinh từ thực tế quốc gia có chủ quyền thay đổi luật chơi, quy chế mà bỏ qua đợc VCB XK USD USD USD NK City B USD VND VND SWIFT: society for worldwide interbank financial telecomuniction S cn thit phi nghiờn cu ti chớnh quc t? Có ba khía cạnh khiến cho tài quốc tế khác với tài nội địa: 1/ Rủi ro ngoại hối rủi ro trị 2/ Sự không hoàn hảo thị trờng 3/ Các hội kinh doanh mở rộng Sự không hoàn hảo thị trờng Nhiều rào cản tự dịch chuyển hàng hoá, dịch vụ luồng vốn Các rào cản bao gồm hạn chế luật pháp, chi phí giao dịch vận tải cao, phân biệt đối xử thuế Sự không hoàn hảo thị trờng đóng vai trò quan trọng việc kích thích công ty đa quốc gia (MNCs) đặt sở sản xuất nớc Các hội mở rộng h ng phân bố sở san xuất quốc gia hay khu vực giới nhằm tối đa hoá lợi nhuận thu hút vốn đầu t thị trờng vốn nơi có chi phí vốn thấp Ngoài ra, h ng thu đợc lợi ích từ qui mô san xuất lớn Cõu hi thao luan Ch tiờu ỏnh giỏ mc m ca ca mt nn kinh t l gỡ? - M ca th trng ti chớnh: Nhng li ớch v ri ro tham gia th trng ti chớnh quc t (t húa ti chớnh)/ u v nhc im (nhng li ớch v hn ch) ca vic ton cu hoỏ cỏc th trng ti chớnh? Cõu hi thao luan Vỡ chỳng ta nghiờn cu TCQT? Gii thớch nguyờn nhõn ti t giỏ li thay i? + Tỷ giá thay đổi tỏc ng n n doanh nghip tham gia hot ng thng mi quc t nh th no? + Tỷ giá thay đổi ảnh hởng tới Cán cân toán vãng lai (đặc biệt cán cân XNK) nh nào? Cõu hi Ưu nhợc điểm chế tỷ giá Cố định chế tỷ giá thả nổi? Binh luận khả nang hinh thành đồng tiền chung Châu á, đồng tiền chung ASEAN (ACU) Dự báo tỷ giá hối đoái dựa phân tích kỹ thuật phân tích ban Chính sách tỷ giá Việt Nam, Trung quốc, Mỹ Khủng hoảng tài Mỹ 2008, hậu khủng hoảng tài Mỹ ứng phó với khủng hoảng tai Mỹ nớc Bài học kinh nghiệm cho Việt nam Tại lại phân thành CCVL CC vốn? Bản chất loại Cán cân này? Mối quan hệ giua chúng? Phỏ giỏ tin t l gỡ? Tỏc dng ca phỏ giỏ tin t i vi nn kinh t? Liên hệ trờng hợp đồng NDT Trung quốc quan điểm ban Hóy trỡnh by quan im ca bn v/v Phỏ giỏ tin t ci thin tỡnh trng thõm ht CCVL hin ca Vit nam? Nâng giá tiền tệ gi? H y binh luận sức ép nâng giá NDT Trung quốc? Doanh nghiệp cá nhân bạn có tham gia hoạt động tài quốc tế nào? Bạn có gặp rủi ro gi không? Kinh nghiệm bạn gi? Hoạt động quản trị tài quốc tế công ty VN hin o? hi n nh nh th th no (quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, tài trợ thơng mại quốc tế) Bài 2: Hệ Hệ thố thống tiền tệ quố quốc tế international monetary system Giới thiệu loại hệ thống tiền tệ quốc tế khác kinh tế giới Sự khác giua chế độ tỷ giá hối đoái cố định chế độ tỷ giá linh hoạt Lịch sử phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế giới từ nhung nam đầu kỷ 19 ngày Hệ thống tiền tệ Liên minh châu Âu II loại IMS lịch sử giới A trơc đại chiến giơi lần thứ ii 1- IMS đảm bảo trực tiếp kim loại tiền tệ cách đúc tiền vàng bạc đa vào lu thông: 1.1- The double standard (bimetallism) trớc 1875 1.2- The gold coin standard (classical gold standard) từ 1875 1914 Đây thời kỳ hoàng kim chế độ vị vàng chế độ vị vàng mang tính quốc tế 2- ims đợc đảm bảo gián tiếp vàng thông qua việc đổi tiền vàng thông qua hàm lợng vàng the gold exchange standard: (1914 1938) B sau đại chiến giới lần thứ ii Hệ thống bretton woods (1944-1971): Bản vị hối Dặc điểm BWS: - - Hệ thống chế độ tỷ giá cố định nhng điều chỉnh: mối đồng tiền quốc gia xác định tỷ giá trung tâm với USD đợc phép giao động biên độ 1% USD đợc cố định với vàng 35 USD = ounce (28,35gam) Tuy nhiên, CCTTQT bị cân đối quốc gia tiến hành nâng giá phá giá tiền tệ Trờng hợp tỷ giá điều chỉnh nhỏ 10% IMF không can thiệp, 10% phải đợc chấp thuận IMF Hình thành tổ chức tiền tệ quốc tế IMF (international monetary fund) ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế (international bank for reconstruction and development) thờng đợc gọi tắt ngân hàng giới (world bank - WB) nhằm giám sát hoạt động BWS Bài 1: Hệ Hệ thố thống tiền tệ quố quốc tế international monetary system I / Khái niệm: IMS hệ thống thoả thuận, qui tắc, thủ tục, định chế, chế, sách liên quan đến vấn đề tỷ giá hối đoái, hoạt động TTQT dịch chuyển dòng vốn (It is a complex whole of agreements, rules, institutions, mechanisms and policies regarding exchange rates, international payments and the flow of capital) - International payments international framework - Exchange Rate - Movements of capital Instruments of IMS : - international law - institutions - mechanism - policies đặc điểm chế độ vị vàng Các quốc gia cố định giá trị đồng tiền minh với vàng, đồng thời sẵn sàng mua bán vàng mức giá qui định Tự XNK vàng giua quốc gia NHTW phải tri lợng vàng dự tri mối quan hệ với lợng tiền phát hành c khủng hoảng hệ thống tiền tệ quốc tế (hậu BW) 1- Hệ thống tiền tệ bretton woods sụp đổ 1.1- trình : - 1968 : thành lập chế độ giá vàng - Câu lạc vàng paris đóng cửa - 12/1971 : phá giá usd 7,89% ( 0,888671gam giảm o,818513 gam ) - 3/1973 : phá usd 10% ( o,818513 gam giảm 0,736661 gam ) - Đìng đổi usd vàng - Thả tỷ giá USD so với ngoại tệ khác 1.2- Nguyên nhân : - Cán cân ttqt vãng lai tổng thành thiếu hụt kéo dài, quy mô ngày lớn - Tổng dự tru vàng < tổng đô la mà nớc dự tru - cán cân lực lợng kinh tế tài nghiêng Nhật nớc tây âu đòi hỏi trật tự tài quốc tế Hinh thành hệ thống tiền tệ jamaica 2.1- Nam 1970, SDR ( special drawing right) thay cho usd tiền tệ quốc tế a / chức nang : + tính toán quốc tế (phi thơng mại) + Dự tru quốc tế + tín dụng quốc tế b/ Định giá sdr + nam 1967, IMF ấn định 1SDR = 1USD + 7/1976, Rổ SDR gồm 16 tiền tệ nhung nớc có tỷ trọng XK 1% tổng kim ngạch thơng mại giới + sau 1981 1999 , rổ srd tiền tệ chủ yếu + euro (11tiền tệ ) thay DEM, FRF rổ Loạ Loại tiền 1981-1985 1986-1990 1991-2000 USD 42% 42% 40% DEM 19% 19% 21% JPY 13% 15% 17% GBP 13% 12% 11% FRF 13% 12% 11% 3- hình thành hệ thống tỷ giá thả Hiệp định jamaica 1/1976 định: - xoá bỏ chế tỷ giá cố định neo vào usd - Hình thành chế tỷ giá thả nổi, NHTW đợc quyền can thiệp vào thị trờng hối đoái để điều chỉnh tỷ giá - không dùng vàng để đảm bảo tiền tệ sdr , trả lại vàng cho nớc thành viên góp vào quỹ IMF ( 50% góp vàng , 50% góp ngoại tệ) - nớc không xk dầu nớc chậm phát triển đợc quỹ hỗ trợ vồn để cải cách kinh tế - hinh thành khu vực thả giới: + nớc châu mỹ la tinh ( từ argentina đến Venezuela ) neo tiền vào usd + nớc liên hiệp pháp trớc neo tiền vào france + nớc libi , miến điện neo tiền vào sdr + Các nớc kinh tế phát triển thả tự + nớc phát triển lại nớc xhcn trớc thả có điều tiết + nớc ec thả tập thể Hệ thống tiền tệ châu âu (EMS) Liên minh tiền tệ châu âu: emu/euro Nam 1957: thành lập EEC EEC thoả thuận thành lập EMS vào ngày 17/6/1978 Bremen với mục đích tạo khu vực tiền tệ ổn định Nội dung hoạt động: Hinh thành đơn vị tiền tệ châu Âu: European currency unit (ECU) Phơng pháp tính giá trị ECU theo rổ tiền tệ Cơ chế tỷ giá: hệ thống tỷ giá song phơng giua đồng tiền thành viên, hệ thống tỷ giá giua đồng tiền thành viên ECU Hợp tác tiền tệ: cung cấp hạn mức tín dụng thờng xuyên cho nớc thành viên (Credit facilities) VD xác định SDR Ngày 1/6/1981: tỷ giá thị trờng London 1USD = 4DEM = 300JPY = 0,5GBP = 5FRF 1SDR = 0,42USD + 0,19DEM + 0,13 GBP + 0,13JPY + 0,13 FRF 1SDR = 0,42USD + 0,19USD/4 + 0,13USD/0,5 + 0,13USD/300 + 0,13USD/5 1SDR = 0,42USD + 0,0475USD + 0,26USD + 0,000433USD + 0,026USD 1SDR = 1,18USD hệ thống tiền tệ quốc tế khu vực 1- hệ thống toán nhiều bên rúp chuyển nhợng ims nớc xhcn ( 1963 1990 ) 2- Liên minh tiền tệ châu âu: emu / euro (từ 1999 nay) Phơng pháp tính giá trị ECU: Mỗi đồng tiền thuộc EMS chiếm tỉ trọng định rổ, tức tỉ trọng ECU Tỉ trọng phụ thuộc vào tỉ trọng GDP tỉ trọng thơng mại nớc thành viên EEC Các tỉ trọng đợc rà soát điều chỉnh lại nam lần, nhng kể từ nam 1994 tỉ trọng đợc cố định nớc định không tiến hành điều chỉnh tỷ trọng na Theo số liệu Uỷ ban Châu Âu, đồng tiền có tỉ trọng lớn ECU vào nam 1997 là: đồng Mác đức, đồng Franc Pháp đồng Bang Anh Tỉ trọng đồng tiền ECU nam 1997 đồng tiền Tỉ trọng % đồng tiền ECU Tỉ trọng % ECU 8,64 Franc Bỉ/ Luxembourg Guilder Hà Lan 9,49 Kroner đan Mạch 2,69 Peseta Tây Ban Nha 5,15 Franc Pháp Mark đức 20,62 Escudo Bồ đào Nha 0,78 32,41 Pound Anh 12,60 Punt Ailen 1,07 Drachma Hy Lạp 0,70 Lira Italia Tổng 100 % 7,96 EMU đợc hinh thành từ Hiệp ớc Masstricht 12/1991 với việc hinh thành NHTW châu Âu ECB Dồng EURO đời thay đồng ECU mức tỷ giá thức 1EURO = ECU vào ngày 1/1/1999 Từ 1/1/2002 đồng EURO thay hoàn toàn 11 đồng tiền nớc thành viên EMU điều kiện để quốc gia thành viên gia nhập EMU Bảng tỷ giá Euro so với đồng tiền quốc gia khác Dợc Uỷ ban liên minh châu Âu ấn định ngày phát hành (1.1.1999) 10 11 12 13 Euro = 6,55957 Franc Pháp Euro = 1,95583 Mark Đức Euro = 40,3399 Franc Luxămbua Euro = 0,787564 Punt Ireland Euro = 1,93627 Lia Y Euro =166,386 Pesete Tây Ban Nha Euro = 2,20371 Guilder Hà Lan Euro = 13,7603 schilling áo Euro = 200,482 Escudo Bồ Đào Nha Euro = 5,94573 Markka Phần Lan Euro = 0,7054555 Bảng Anh Euro = 1,16675 USD Euro = 132,800 yên Nhật Hệ thống tiền tệ châu âu (EMS) Liên minh tiền tệ châu âu: emu/euro Liên minh tiền tệ giua hai hay nhiều nớc bao gồm phận là: Liên minh tỷ giá: tri tỷ giá cố định thờng xuyên với biên độ giao động Kết cuối liên minh tỷ giá đời đồng tiền chung Liên kết hoàn toàn thị trờng vốn: cản trở chu chuyển vốn giua nớc thành viên đợc dỡ bỏ điều kiện để quốc gia thành viên gia nhập EMU: Chỉ số giá tiêu dùng t/b hàng nam không vợt 1,5% so với mức trung binh nớc có tỷ lệ thấp Thâm hụt ngân sách không vợt 3% GDP hàng nam Tổng d nợ phủ không vợt 60% GDP Lãi suất dài hạn trung binh hàng nam không vợt 2% so với mức t/b nớc có mức lãi suất thấp Lợi ích việc sử dụng đồng tiền chung EURO liên minh tiền tệ châu Âu EMU đồng EURO đời đ tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao vị EU giới ổn định trị thúc đẩy phát triển kinh tế nớc EU: Loại bỏ rủi ro tỷ giá, Giam chi phí giao dịch, Nâng cao tính minh bạch giá ca, L i suất thấp, Khuyến khích chơng trinh cai tổ cấu địa vị đồng tiền dự tr Bài 3: Cán cân toán quốc tế (International balance of payment) Giới thiệu cán cân toán nghiệp vụ kế toán cán cân toán Các biện pháp cân cán cân toán quốc tế: phủ quốc gia phai giu cho kinh tế lành mạnh cân bằng, không bị thâm hụt cán cân v ng lai giá trị đồng tiền quốc gia bị anh hởng Các xu hớng biến động cán cân toán nớc giới Việt Nam Balance of payment - BOP The balance of payment is a record of the flow of payment between the residents of one country and the rest of the world in a given period BOP is a record of the supply of and demand for a countrys currency International Finance Maurice D Levi USA 2006 Phân loại CCTTQT Cán cân toán thời kỳ định: Là bảng đối chiếu giua nhung khoả khoản tiền mà nớc ớc minh thự thực tế thu chi nớc ớc ngoà thời kỳ (th (thá tháng, ng, nam) nam) Cán cân toán thời điểm định: Là bảng đối chiếu nhung khoả khoản tiền thu, thu, chi nuoc nớc ớc ngoà tinh đến thời điểm Tài liệu tham khảo Nghị định 164/1999-NHNN thiết lập quản lý CCTTQT Việt nam Pháp lệnh ngoại hối 2006 Pháp lệnh ngoại hối VN 2006 Cỏn cõn toỏn quc t l bng cõn i tng hp thng kờ mt cỏch cú h thng ton b cỏc giao dch kinh t gia Vit Nam v cỏc nc khỏc mt thi k nht nh 3- nội dung : current account - Trade balance - service balance - factor income - unilateral transfer capital account - direct investment - Indirect investment (porfolio) - Credits and loans discrepencies (1 + + 3) = overall balance of payment Official reserve - gold, foreign currencies Credit (+) Debit (-) Nguyê Nguyên tắc bút toá toán kép (Double entry bookkeeping ) VD 1: VN XK gạo sang Mỹ toán cách ghi Có vào tài khoản NH VCB Mỹ 5.1 Cấu trúc cán cân TTQT: Bên Có (credit): Phản ảnh các khoản thu (supply/receipt) Bên nợ (debit): phản ảnh khoản chi (demand/expenditure) 5.2 Ghi Kép: giao dch gia ngời c trú phi c trú đợc ghi đồng thời hai bút toán Có Nợ giá trị nhng ngợc dấu 5.3- Qui tắc: Mọi khoản thu, phản ánh luồng tiền vào - dấu (+) phải đợc sử dụng, phản ánh luồng tiền dấu (-) VD2: VN XK hàng sang Dức trị giá 10 triệu EUR nhập từ EU máy móc thiết bị trị giá triệu USD, triệu EUR để lại TK VCB Duc BP VN BP Dức Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai XK NK MMTB + 10 Tài khoản vốn TKTG VCB Duc XK MMTB - NK +7 - 10 Tài khoản vốn - TKTG VCB Duc + Ghi co : Các khoản thu tu ngời không c trú: xk hàng hóa, dịch vụ, thu lãi suất, cổ tức, lợi nhuận Các luồng vốn chảy vao (di vay, ban tài sản nớc ) Các gdịch làm giam giá trị TS có nớc minh nớc ngoàI Các gdịch làm tang TS nợ nớc nớc minh BP VN BP Mỹ Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai XK gạo NK gạo + 150 - 150 Tài khoản vốn Tài khoản vốn Tang TS có (tiền gửi nớc (vốn ngắn hạn chảy ra) 150 Tang TS nợ (tiền gửi ngời không c trú -vốn ngắn hạn chảy ra) + 150 Nguyên tắc Bút toán kép Ghi Nợ (-) : Các khoản Chi cho ngời không c trú: NK hàng hóa, dịch vụ, tra lãi suất, cổ tức, lợi nhuận Các luồng vốn chảy (cho vay, mua tài sản nớc ), Các gdịch làm tang giá trị TS có ngời c trú nớc ngoàI Các giao dịch làm giảm TS nợ ngời phi c trú nớc minh Surplus and Deficit of BP Thng d v thõm ht CCTT: l thng d hoc thõm ht ca mt hay mt nhúm cỏc cỏn cõn b phn nht nh cỏn cõn toỏn Bài tập bút toán VN XK hàng sang EU trị giá 100 triệu USD, đồng thời dùng 50 triệu USD để mua trái phiếu kho bạc Mỹ, số lại NK hàng từ Mỹ Tổng công ty dầu khí VN phát hành tráI phiếu quốc tế trị giá 50 triệu USD Số tiền đợc dùng đẻ NK thiết bị 30 triệu USD, số lại gửi ngắn hạn HK VN nam 2008 nhận 100 triệu kiều hối, số tiền đợc NHNN dùng để mua trái phiếu nớc nhằm tang dự tru ngoại hối TCty Nhập máy HN nhập hàng trả chậm từ Nhật trị giá 15 triệu USD Ngân hàng VCB vay Citibank Mỹ trị giá 15 triệu USD thời hạn tháng Tỏc ng ca Phỏ giỏ tin t i vi cỏn cõn thng mi? Ch t giỏ c nh: + Phỏ giỏ (devaluation) + Nõng giỏ (revaluation) Ch t giỏ th ni: + Gim giỏ (depreciation) + Lờn giỏ (appreciation) Nâng giá tiền tệ (revaluation) khái niệm: việc phủ thức nâng cao sức mua tiền tệ nớc minh so với ngoại tệ cao sức mua thực tế VD: nhật ban: tu 1980s-1990: USD/JPY = 300 từ 1991-1998 : usd/jpy = 100 Nguyên nhân nâng giá? tác dụng nâng giá tiền tệ thơng mại đầu t? phơ phơng ơng phá pháp điều chỉnh cán câ cân toá toán 6.1 Vay nợ (vay dự tru) a / Vay phủ b / vay imf (sdr) 6.2- áp dụng sách biện pháp tác động đến quan hệ cung cầu ngoại hối a/ sử dụng công cụ tỷ giá: phá giá tiền tệ, nâng giá tiền tệ B/ sử dụng công cụ lãi suất: sách chiết khấu cao/thấp c/ Thu hồi vốn đầu t nớc d/ bán rẻ chứng khoán quốc tế e/ quota, hạn ngạch, thuế xnk 6.3 xuất ngoại hối trả nợ a/ xuất ngoại tệ quỹ dự tru b/ xuất vàng trả nợ Phá giá tiền tệ (devaluation) khái niệm: đánh sụt sức mua tiền tệ nớc minh so với ngoại tệ thấp sức mua thực tế VD: TháI lan: tu 1977 trớc 15/2/1997: USD/BAHT = 25 Ngày 15/2/1997: Chính phủ tháI lan tuyên bố: usd/baht = 50 Nguyên nhân phá giá? tác dụng phá giá? Diều kiện phá giá thành công? VN có nên phá giá VNd không ? Khi t giỏ thay i s to hai hiu ng l hiu ng lng v hiu ng giỏ hàng XK Hiu ng giỏ: Khi ni t gim giỏ, hng xut khu tr nờn r hn tớnh bng ngoi t v hng nhp khu tr nờn t hn tớnh bng ni t Rừ rng, ni t gim giỏ, hiu ng giỏ l nhõn t lm tỡnh trng CCTM tr nờn xu hn *Hiu ng lng: Khi ni t gim giỏ, hng xut khu tr nờn r hn, tớnh bng ngoi t ó khuyn khớch nc ngoi nhp khu nhiu hn (khi lng xut khu tng), hng nhp khu tr nờn t hn tớnh bng ni t ó hn ch nhu cu nhp khu (khi lng nhp khu gim) Nh vy, hiu ng lng l nhõn t lm tỡnh trng CCTM (TKVL) c ci thin Tỡnh trng CCTM c ci thin hay xu i t giỏ thay i ph thuc vo vic hiu ng giỏ hay hiu ng lng tri hn Tớnh tri ca hiu ng giỏ hay hiu ng lng li ph thuc vo co dón ca xut khu v nhp khu i vi s thay i ca t giỏ (iu kin Marshall-Lerner) Khi ni t gim giỏ s lm tng lng xut khu v hn ch lng nhp khu nhng giỏ tr xut khu khụng nht thit l s tng v giỏ tr nhp khu khụng nht thit l s gim, cú ngha l ni t gim giỏ cha chc ó ci thin c tỡnh trng CCTM v dch v, hay ci thin TKVL -H s co dón xut khu: L h s biu din phn trm thay i ca giỏ tr xut khu t giỏ thay i 1% -H s co dón nhp khu: L h s biu din phn trm thay i ca giỏ tr nhp khu t giỏ thay i 1% H s co dón xut khu c tớnh theo cụng thc sau: Cỏn cõn thng mi (TB) tớnh bng nụ t c biu din theo cụng thc sau: TB = X E.M TB: Cán cân thơng mại tính nội tệ X: giá trị XK tính nội tệ E: tỷ giá hối đoái M: giá trị NK tính ngoại tệ X X1 X dX (X1 + X 0) / = X = dE E1 E E ( E1 + E ) / 10 H s co dón nhp khu c tớnh theo cụng thc: Kết luận: Trng hp (1): TKVL thõm ht X + M < M1 M0 dM (M + M ) / M = M = dE E1 E0 E (E1 + E0 ) / Trng hp (2): TKVL cõn bng X +M = Trng hp (3): TKVL thng d X + M > Tỏc ng ca vic phỏ giỏ VND i vi tỡnh trng CCTM ca Vit Nam CCTM (TKVL) ch c ci thin phá giá tiền tệ hiu ng lng tri hn hiu ng giỏ c, tc l iu kin Marshall-Lerner c tho món: + X M Trc phỏ giỏ: Eo(VND/USD) = 15.000 Ti khon vóng lai cõn bng S Giỏ lng XK 300 Tng giỏ tr bng USD 10.000VND 3.000.000 200 NK 20 10USD Ti khon vóng lai Gi s ti thi im t giỏ Eo(USD/VND) = 15.000, CCTM ca Vit Nam cõn bng, giỏ ca mt n v hng Vit Nam xut khu khụng i l 10.000 VND, giỏ mt n v hng nhp khu khụng i l 10USD Gi s phỏ giỏ tin t lm cho E1(USD/VND) tng lờn mc 18.000 Chỳng ta s tớnh h s co dón ca giỏ tr xut khu v nhp khu trng hp kim chng iu kin Marshall-Lerner (1) Sau phỏ giỏ: E1(VND/USD) = 18.000 Ti khon vóng lai thõm ht Tng giỏ tr bng VND -3.000.000 -200 0 S Giỏ lng XK 310 Tng giỏ tr bng USD 10.000VND 3.100.000 172,2 NK 19 10USD Ti khon vóng lai Tng giỏ tr bng VND -3.420.000 -190 -320.000 -17,8 11 (2) Sau phỏ giỏ: E(VND/USD) = 18.000 Ti khon vóng lai cõn bng S Giỏ lng XK 342 Tng giỏ tr bng USD 10.000VND 3.420.000 190 NK 19 10USD (3) Sau phỏ giỏ: E(VND/USD) = 18.000 Ti khon vóng lai thng d Tng giỏ tr bng VND -3.420.000 -190 S Giỏ lng Tng giỏ tr bng VND XK 350 10.000VND 3.500.000 194,4 NK 18 10USD -3.240.000 -180 Ti khon vóng lai Ti khon vóng lai Trng hp (1): TKVL thõm ht X 0,18 M 0.28 X + M = 0,46 Trng hp (2): TKVL cõn bng X 0,72 M 0,28 X + M = Trng hp (3): TKVL thng d X 0,85 M +260.000 Thay cỏc thụng s vo ta co: 0,58 X + M = 1,426 Tng giỏ tr bng USD +14,4 H s co dón xut khu c tớnh theo cụng thc sau: Tr Trờng hợ hợp 1: dX 3100000 3000000 X = X = 3100000 + 3000000 = 0,18 dE 18000 15000 E 18000 + 15000 H s co dón nhp khu c tớnh theo cụng thc: Hiu ng Tuyn J (+) thng d TKVL (+).thng d TKVL Tuyn J 190 200 dM M = M = 190 + 200 = 0,282 dE 18000 15000 E 18000 + 15000 Thi gian Thi gian (-) thõm ht Tuyn J (-)thõm ht Khi phỏ giỏ ni t Khi ni t lờn giỏ 12 Hiu ng tuyn J cú th gii thớch nh sau: - Trong ngn hn, lng xut khu v nhp khu ớt thay i (ớt co dón) Do ú, hiu ng giỏ cú tớnh tri hn so vi hiu ng lng v iu ny dn n thc t l: phỏ giỏ, tỡnh trng TKVL xu i ngn hn v ni t lờn giỏ tỡnh trng TKVL c ci thin - Sau mt thi gian nht nh (t thỏng tr lờn) +) Khi phỏ giỏ ni t, lng xut khu bt u tng v lng nhp khu bt u gim, hiu ng lng dn tri hn hiu ng giỏ v tỡnh trng TKVL c ci thin +) Khi ni t lờn giỏ, lng xut khu bt u gim v lng nhp khu tng, hiu ng lng dn tri hn hiu ng giỏ, tỡnh trng TKVL dn xu hn Cõu hi Nguyờn nhõn ch yu dn ti hin tng lng xut khu v nhp khu ớt co dón ngn hn nhng co dón di hn ??? Anh ch cú bỡnh lun gỡ v h s co gión ca cỏc mt hng XK ch lc ca VN: hng nụng sn, du thụ, thy sn, may mc, dy dộp? V h s co gión i vi hng NK ca VN: MMTB, Nguyờn vt liu, ? Khi phá giá, mức độ thời gian kéo dài trạng thái thâm hụt ngắn hạn nh khả nang cải thiện vung dài hạn CCTM phụ thuộc vào Tỷ trọng hàng hoá ITG (International Tradable Goods) có sẵn kinh tế Tiềm nang tính linh hoạt kinh tế chuyển hớng sang XK Nang lực sản xuất thay hàng NK Tỷ trọng hàng NK cấu thành yếu tố đầu vào SX hàng XK Tâm lý sùng bái hàng ngoại chất lợng hàng nội 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tài chính quốc tế bài 1 tổng quan về tài chính quốc tế , Bài giảng tài chính quốc tế bài 1 tổng quan về tài chính quốc tế , Bài giảng tài chính quốc tế bài 1 tổng quan về tài chính quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay