LIÊN kết hội NHẬP KINH tế QUỐC tế

24 145 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

Chương LIÊN KẾT & HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NỘI DUNG CHÍNH Liên kết kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế 12/01/16 I LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ Khái niệm đặc điểm a Khái niệm - Khái niệm: Là thành lập tổ hợp kinh tế chủ thể nước sở quy định chung phối hợp, điều chỉnh làm tăng cường thích ứng lẫn thành viên, nhằm thúc đẩy quan hệ KTQT phát triển I LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ - Những vấn đề cần lưu ý:  Chủ thể: + phủ + doanh nghiệp, công ty  Mục đích thành lập: tạo sức mạnh tập thể, đoàn kết để tăng sức cạnh tranh, nâng cao vị I LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ b Đặc điểm  Là hình thức phát triển cao PCLĐQT  Là trình hoạt động tự giác thành viên  Chịu tác động, điều tiết sách kinh tế phủ  Là giải pháp trung hoà hai xu hướng “bảo hộ thương mại” “tự thương mại” I LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ Các hình thức liên kết KTQT Theo chủ thể tham gia liên kết có: 2.1 Liên kết KTQT tư nhân (liên kết nhỏ) a Khái niệm Là liên kết công ty hay tập đoàn kinh tế nước để thiết lập mối quan hệ kinh tế chung thông qua hợp đồng ký kết bên LIÊN KẾT KTQT TƯ NHÂN b Đặc điểm:  Mục đích:  tạo sức mạnh lớn hơn, nâng cao lực cạnh tranh  chia sẻ rủi ro kinh doanh  Cơ sở pháp lý: hợp đồng kinh tế ký kết bên tham gia LIÊN KẾT KTQT TƯ NHÂN  Nội dung liên kết - Liên kết trước sản xuất: Trao đổi thông tin, phát minh, sáng chế, hợp tác chế thử… - Liên kết sản xuất: Chuyên môn hóa sản xuất, hợp tác sản xuất - Liên kết sau sản xuất: Tiêu thụ sản phẩm, vận chuyển, quảng cáo, giới thiệu… LIÊN KẾT KTQT TƯ NHÂN c Các hình thức liên kết: - Liên kết để giải mối quan hệ KT - Liên kết để hình thành công ty quốc tế Là sáp nhập công ty nhỏ thành công ty lớn nhằm mở rộng phạm vi hoạt động tăng lực cạnh tranh Hình thức  Công ty đa quốc gia (MNC)  Công ty xuyên quốc gia (TNC) I LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ 2.2 Liên kết KTQT nhà nước (liên kết lớn) a Khái niệm Là liên kết nước thông qua hiệp định phủ nhằm phối hợp điều chỉnh quan hệ kinh tế thành viên LIÊN KẾT KTQT NHÀ NƯỚC b Đặc điểm  Mục đích: + nâng cao vị + khai thác lợi  Cơ sở pháp lý: hiệp định phủ  Nội dung liên kết Xoay xung quanh vấn đề vĩ mô LIÊN KẾT KTQT NHÀ NƯỚC c Các hình thức liên kết:  Khu vực mậu dịch tự (FTA - Free Trade Area)  Liên minh thuế quan (CU - Custom Union)  Thị trường chung (CM - Common Market)  Liên minh kinh tế (EU - Economic Union)  Liên minh tiền tệ (MU - Monetary Union) LIÊN KẾT KTQT NHÀ NƯỚC FTA : thị trường hàng hóa, dịch vụ thống CU : FTA + biểu thuế quan chung CM : CU + thị trường chung vốn, sức LĐ EU : CM + thực sách kinh tế chung MU : EU + thực sách tiền tệ chung I LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ Tác động liên kết KTQT a Tác động liên kết KTQT tư nhân b Tác động liên kết KTQT nhà nước (Tự nghiên cứu giáo trình) Một số tổ chức KTQT tiêu biểu: (đọc giáo trình) - Tổ chức Thương mại giới (WTO) - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) - Ngân hàng giới (WB) - Liên minh châu Âu (EU) - Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tính tất yếu hội nhập KTQT a Thực chất hội nhập KTQT Góc độ kinh tế quốc gia: Hội nhập KTQT  thực mở cửa kinh tế quốc gia,  phát triển kinh tế quốc gia gắn liền với KT khu vực giới,  tham gia vào hoạt động KTQT,  tham gia vào hệ thống TM đa phương II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ b Tính tất yếu hội nhập KTQT - Nhân tố khách quan: + Tác động xu phát triển KTTG + Sự phát triển LLSX + Tác động cách mạng KHCN - Nhân tố chủ quan: nước + Không có đủ nguồn lực sản xuất + Không muốn tụt hậu trình phát triển KT II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ c Nội dung hội nhập KTQT  Cam kết dành ưu đãi cho nước khác  Cam kết mức độ dỡ bỏ rào cản TM  Cam kết mức độ tiến trình mở cửa thị trường nội địa  Cam kết thực nguyên tắc không phân biệt đối xử công khai minh bạch quan hệ kinh tế thương mại II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Hội nhập KTQT Việt Nam 2.1 Chủ trương Đảng Nhà nước - Chủ động hội nhập với KT khu vực KTTG; - Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau; - Bình đẳng có lợi; - Giải tranh chấp, bất đồng đường thương lượng; - Không gây sức ép, áp đặt, cường quyền II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.2 Tiến trình hội nhập KTQT VN - Hội nhập với AFTA / ASEAN - Hội nhập với APEC - Hội nhập với WTO (Tự nghiên cứu giáo trình) II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.3 Cơ hội thách thức Việt Nam trình hội nhập KTQT  Cơ hội  Đẩy mạnh hợp tác KT, TM Việt Nam với nước, từ mở rộng thị trường XK, tăng nhanh kim ngạch XK;  Thúc đẩy trình chuyển dịch cấu KT Việt Nam nhanh hơn, hiệu hơn;  Cơ hội (tiếp)  Tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước hội tiếp cận với trình độ kỹ thuật công nghệ đại, phương pháp quản lý kinh doanh tiên tiến;  Tạo điều kiện cho Việt Nam giải vấn đề xã hội có hiệu II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ  Khó khăn, thách thức  Năng lực cạnh tranh kinh tế yếu  Năng lực cạnh tranh quốc gia  Năng lực cạnh tranh DN  Năng lực cạnh tranh sản phẩm II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ  Khó khăn, thách thức (tiếp)  Nguồn nhân lực dồi hạn chế trình độ  Hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chồng chéo  Cơ chế, sách  Suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường II HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.4 Giải pháp hội nhập KTQT Việt Nam  Giải pháp từ phía Chính phủ  Giải pháp từ phía doanh nghiệp (Tự nghiên cứu giáo trình)
- Xem thêm -

Xem thêm: LIÊN kết hội NHẬP KINH tế QUỐC tế , LIÊN kết hội NHẬP KINH tế QUỐC tế , LIÊN kết hội NHẬP KINH tế QUỐC tế , I. LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ, LIÊN KẾT KTQT TƯ NHÂN, LIÊN KẾT KTQT NHÀ NƯỚC, II. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ,  Cơ hội (tiếp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay