Kênh phân phối (place)

12 131 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

Kênh phân phối (Place) • Kênh phân phối tập hợp doanh nghiệp/cá nhân độc lập phụ thuộc lẫn tham gia vào trình đưa hàng hóa từ người sản xuất tới người tiêu dùng NSX======HH======NTD Kênh phân phối (Place) Giới trung gian phân phối, qua tiếp xúc/ kinh nghiệm, chuyên môn hóa quy mô hoạt động họ đem lại cho nhà sản xuất nhiều điều lợi so với việc nhà sản xuất tự phân phối Sử dụng giới trung gian phân phối đem lại tiết kiệm lớn Kênh phân phối (Place) Kênh phân phối (Place) Kênh phân phối điển hình hàng tiêu dùng Kênh phân phối (Place) • Có chiến lược phân phối – Phân phối độc quyền – Phân phối đại trà – Phân phối chọn lọc Xúc tiến hỗn hợp (Promotion) Là hoạt động truyền thông quảng bá sản phẩm/thương hiệu nhằm lôi kéo, thuyết phục khách hàng tin tưởng mua sản phẩm, giữ chân phát triển khách hàng Các dạng truyền thông marketing Quan hệ công chúng (Public Relation) Quảng cáo (Advertising) Khuyến (Sale Promotion) Marketing trực tiếp (Direct Marketing) Bán hàng cá nhân (Personal Selling) Quảng cáo (Advertising) • Là hoạt động truyền thông phi cá nhân ý tưởng hàng hóa/dịch vụ, đề cao sản phẩm/dịch vụ, mang tính gián tiếp chủ quảng cáo trả tiền nhằm thuyết phục ảnh hưởng đến hành vi nhóm người Khuyến (Sale Promotion) • Là tất biện pháp tác động tức thời ngắn hạn để khuyến khích việc dùng thử mua nhiều sản phẩm hay dịch vụ nhờ cung cấp lợi ích bổ sung cho khách hàng Bán hàng cá nhân (Personal Selling) Là mối quan hệ trực tiếp người bán hàng khách hàng tại/tiềm Marketing trực tiếp (Direct Marketing) • Là kết hợp yếu tố: quảng cáo, khuyến bán hàng cá nhân để bán hàng trực tiếp không qua trung gian Quan hệ công chúng (Public Relation) • Là việc DN chủ động quản lý quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng giữ gìn hình ảnh tích cực quảng bá thành công, công bố thay đổi…
- Xem thêm -

Xem thêm: Kênh phân phối (place) , Kênh phân phối (place) , Kênh phân phối (place)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay