BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC tế PHÁP LUẬT đầu tư QUỐC tế p 3

39 171 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

PHẦN 3: PHÁP LUẬT ĐẦU QUỐC TẾ MÔN HỌC: PHÁP LUẬT KDQT GV: TS NGUYỄN MINH HẰNG Tài liệu tham khảo – Luật đầu năm 2005 (có hiệu lực từ 1/1/2006), gọi Luật đầu chung – Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu Khái niệm đầu - Theo cách hiểu thông thường - Đầu việc bỏ nhân lực, vật lực, trí lực vào công việc sở tính toán hiệu kinh tế, xã hội (chủ yếu hiệu kinh tế) - Dưới giác độ pháp lý - Điều khoản Luật đầu 2005: Đầu việc nhà đầu bỏ vốn- tài sản để tiến hành hoạt động đầu theo quy định pháp luật nhằm tìm kiếm lợi nhuận (các lợi ích kinh tế) Đặc điểm đầu - Đầu tư: T  T’ (T’>T) - Đầu hoạt động kinh doanh: - Kinh doanh gì? Là việc thực liên tục một, số tất công đoạn trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi (điều khoản Luật DN 2005) Đặc điểm đầu Đầu hoạt động thương mại – Hoạt động thương mại gì? Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến TM hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (điều khoản Luật TM 2005) Đặc điểm đầu Đầu hoạt động mang tính dài hạn, phức tạp • Hoạt động đầu thường gắn với việc thành lập tổ chức KT, hay thực dự án dài hạn Đầu quốc tế • Là hoạt động đầu có yếu tố nước – Người nước đầu vào VN – Người VN đầu nước Đặc điểm đầu quốc tế - Nhà đầu có trụ sở quốc gia khác với quốc gia nơi tiến hành đầu - Có di chuyển vốn, tài sản nguồn lực khác từ quốc gia sang quốc gia khác - Vấn đề luật áp dụng - Vấn đề giải tranh chấp Nhà đầu – Cá nhân Việt Nam nước – Pháp nhân Việt Nam nước • Phân biệt: Người nước & người Việt Nam định cư nước (Việt Kiều)? • Phân biệt: Doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài? – Các quan Nhà nước có thẩm quyền: chủ thể đặc biệt Sự di chuyển nguồn lực Nước nhà đầu Nước nhận đầu HĐ hợp tác KD (BCC) - Ký kết BCC: - Hình thức: văn - Nội dung: điều khoản chủ yếu (đ55 NĐ 108) HĐ hợp tác KD (BCC) - Thực BCC: - Có quyền thành lập Ban điều phối (thỏa thuận HĐ) - Bên hợp doanh nước thành lập văn phòng điều hành Việt Nam (đại diện có ủy quyền bên nước để thực BCC) - Các bên thường thỏa thuận sử dụng dấu bên giao dịch HĐ hợp tác KD (BCC) - Trường hợp áp dụng: - Quan hệ hợp tác nhỏ, vốn không phức tạp - Dự án đầu có chu kỳ kinh doanh ngắn hạn, tránh việc phải thành lập pháp nhân tốn chi phí - Trong số lĩnh vực đặc thù HĐ hợp tác KD (BCC) Thực tiễn- thành công: - Lĩnh vực hạ tầng viễn thông - BCC VNPT Telstra (úc) (France Telecom, Comvik Thụy Điển) - SLD (Hàn Quốc) với Công ty Cổ phần Viễn thông Sài Gòn dự án S-Fone - Lĩnh vực NH BH: - Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIC) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) - VCB Prudentiel HĐ hợp tác KD (BCC) Thực tiễn- thành công: - Lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí số tài nguyên khác - Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn: BCC ONGC (Ấn Độ), BP (Anh), Statoil (Nauy), Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam - Lĩnh vực đào tạo: HĐ hợp tác KD (BCC) Thực tiễn- thất bại: BCC CLB Phú Thọ cty Thiên Mã để kinh doanh đua ngựa (2003) - CLB Phú Thọ góp mặt trường đua - Thiên Mã bỏ vốn 1,55 triệu USD - Thời hạn HĐ: năm HĐ hợp tác KD (BCC) Thực tiễn- thất bại: BCC CLB Phú Thọ cty Thiên Mã - Khó khăn việc quản lý dự án: Ban Giám đốc dự án - Rủi ro việc sử dụng dấu: “mượn” dấu pháp nhân CLB Phú Thọ - Khó khăn việc hạch toán lỗ lãi (CLB PT ko phải đvị KD mà đvị nghiệp có thu) - Khó khăn việc phân chia trách nhiệm: đóng dấu? Ai chịu trách nhiệm? - vấn??? Hợp đồng BOT, BTO, BT - Khái niệm BOT, BTO, BT (khoản 17, 18, 19 điều Luật đtư 2005) - NĐ điều chỉnh: - NĐ 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 CP đtư theo hình thức HĐ BOT, BTO, BT - NĐ 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 CP đtư theo hình thức HĐ BOT, BTO, BT (thay NĐ 78) HĐ BOT, BTO, BT Đặc điểm - Chủ thể: - Nhà đầu (trong nước nước ngoài) - Nhà nước VN (CP, Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW) - Nguồn vốn: - Vốn nước - Vốn nước (vốn Nhà nước VN tổ chức, cá nhân VN) HĐ BOT, BTO, BT Đặc điểm - Chủ đtư chịu trách nhiệm tổ chức việc XD, kinh doanh chuyển giao - Nhằm khuyến khích XD sở hạ tầng đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi vốn lâu (thường có ưu đãi đặc biệt thuế, sử dụng đất) HĐ BOT, BTO, BT BOT BTO BT Chuyển giao không bồi hoàn Chuyển giao Chuyển giao   quyền kinhdoanh toán/quyền thực dự án khác HĐ BOT, BTO, BT Doanh nghiệp BOT, BTO, BT - Doanh nghiệp BOT, BTO, BT (DN dự án) DN Nhà đtư thành lập để thực dự án BOT, BTO, BT - Có thể DN 100% vốn NN DN liên doanh HĐ BOT, BTO, BT Liên hệ thực tiễn - Phổ biến nhất: BOT - Tìm dự án CSHT thực theo dự án BOT - Cầu Phú Mỹ: 93 triệu USD - Nhà máy nhiệt điện chạy than Mông Dương 2, Cẩm Phả, Quảng Ninh: 1,4 tỷ USD (theo Biên ghi nhớ) N/c thực tiễn - Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 – 480 triệu USD - Chủ đtư: - EDF International (Pháp): 56,25% - Tập đoàn Sumitomo: 28,125% - Công ty điện lực Tokyo TEPCO: 15,625% - Công ty BOT 100% vốn nước - Thời gian vận hành: 20 năm, sau chuyển giao không bồi hoàn Ví dụ: Cấu trúc dự án BOT lĩnh vực điện lực Nhà cho vay Petro vietnam Các nhà đtư Công ty BOT Công ty cấp nước tỉnh BR-VT EVN UBND tỉnh BR-VT Ngân hàng Nhà nước Bộ Công nghiệp (trước đây) MPI [...]... gián ti p? Các hình thức trực ti p 1 thành l p tổ chức KT 1.1 Thành l p doanh nghi p liên doanh 1.2 Thành l p DN 100% vốn của nhà 2 theo HĐ: 2.1 HĐ BCC 2.2 HĐ BOT, BTO, BT 3 phát triển KD 4 G p vốn, mua cổ phần, s p nh p, mua lại Các loại h p đồng đầu quốc tế 1 H p đồng liên doanh 2 H p đồng h p tác kinh doanh BCC 3 HĐ BOT, BTO, BT H p đồng liên doanh • Chủ thể: – Nhà đầu VN.. .Luật điều chỉnh • Luật của quốc gia đầu Luật của nước nhận đầu • Các Hi p định đầu đa phương và song phương – Các Hi p định khuyến khích và bảo hộ đầu • Với Australia, Thái Lan: 1991; với Ph p, Trung Quốc: 1992; với Nhật: 20 03 • Hi p định TM song phương (BTA) – Các điều ước đa phương • Hi p định khung về khu vực đầu ASEAN 1998 • Hi p định TRIMs Luật điều chỉnh • Hạn... ch p đầu giữa nhà nước và công dân của nhà nước khác) • bất kỳ cơ chế giải quyết tranh ch p nào đã thỏa thuận trước với nhà đầu CÁC HÌNH THỨC ĐTƯ trực ti p hay gián ti p? • trực ti p: nhà tham gia qlý hoạt động đầu gián ti p: nhà không trực ti p tham gia qlý hoạt động (Khoản 2, 3- Điều 3- Luật 2005)  Mua cổ phiếu: lúc nào thì là trực ti p, lúc nào là tư. .. Hạn chế quyền tự do lựa chọn luật p dụng đối với hoạt động đầu có yếu tố nước ngoài): chỉ được thỏa thuận p dụng ph p luật nước ngoài, t p quán qtế trong TH PL VN chưa có quy định Giải quyết tranh ch p Các bên tranh ch p Cơ quan giải quyết tranh ch p Nhà VN- Nhà VN -Tòa án VN - Trọng tài VN Nhà VN- Nhà NN Nhà VN- DN có vốn NN Nhà NN- Nhà NN - Tòa án VN - Trọng... đầu nước ngoài • Phương thức thành l p ph p nhân mới để h p tác KD, phân chia lợi nhuận, phân chia rủi ro H p đồng liên doanh • Hình thức: phải bằng văn bản • Nội dung: Đ54 NĐ108 • 10 điều khoản chủ yếu • Các điều khoản tùy nghi: hardship, force majeure, quyền sở hữu trí tuệ • • • • H p đồng liên doanh- một số điều khoản cần lưu ý Các định nghĩa và giải thích Các quy định về quản lý JVC Luật p. .. Trọng tài quốc tế - Trọng tài do các bên thỏa thuận Giải quyết tranh ch p • Tranh ch p giữa nhà với các cơ quan Nhà nước – Luật 2005: tòa án VN hoặc trọng tài VN ; – Trong khuôn khổ các Hi p định song phương và đa phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư: • Tòa án VN và nước ngoài • trọng tài UNCITRAL (trọng tài ad-hoc) • ICSID -Trung tâm quốc tế giải quyết các tranh ch p về (Thành l p theo... dụng Điều khoản hardship HĐ h p tác KD (BCC) - Khái niệm: - BCC là một hình thức trực ti p - BCC được ký giữa các nhà nhằm h p tác KD, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm (phân chia rủi ro) mà không thành l p ph p nhân mới HĐ h p tác KD (BCC) - Đặc điểm: - Về chủ thể: hai hay nhiều bên (1 hay nhiều bên VN và/hoặc 1 hay nhiều bên NN) - Quyền, nghĩa vụ của các bên trong h p tác KD chỉ tuân theo... đầu có chu kỳ kinh doanh ngắn hạn, tránh được việc phải thành l p ph p nhân mới tốn kém chi phí - Trong một số lĩnh vực đặc thù HĐ h p tác KD (BCC) Thực tiễn- thành công: - Lĩnh vực hạ tầng viễn thông - BCC giữa VNPT và Telstra (úc) (France Telecom, Comvik Thụy Điển) - SLD (Hàn Quốc) với Công ty Cổ phần Viễn thông Sài Gòn trong dự án S-Fone - Lĩnh vực NH và BH: - Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu . .. toán lỗ lãi (CLB PT ko phải là đvị KD mà là đvị sự nghi p có thu) - Khó khăn trong việc phân chia trách nhiệm: ai đóng dấu? Ai chịu trách nhiệm? - vấn??? H p đồng BOT, BTO, BT - Khái niệm BOT, BTO, BT (khoản 17, 18, 19 điều 3 Luật 2005) - NĐ điều chỉnh: - NĐ 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của CP về theo hình thức HĐ BOT, BTO, BT - NĐ 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của CP về theo hình thức... h p tác KD (BCC) - Thực hiện BCC: - Có quyền thành l p Ban điều phối (thỏa thuận trong HĐ) - Bên h p doanh nước ngoài được thành l p văn phòng điều hành tại Việt Nam (đại diện có ủy quyền của bên nước ngoài để thực hiện BCC) - Các bên thường thỏa thuận sử dụng con dấu của một bên nào đó trong giao dịch HĐ h p tác KD (BCC) - Trường h p p dụng: - Quan hệ h p tác nhỏ, ít vốn và không phức t p - Dự án đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC tế PHÁP LUẬT đầu tư QUỐC tế p 3 , BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC tế PHÁP LUẬT đầu tư QUỐC tế p 3 , BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC tế PHÁP LUẬT đầu tư QUỐC tế p 3 , Đặc điểm của đầu tư, Sự di chuyển các nguồn lực, HĐ hợp tác KD (BCC), HĐ BOT, BTO, BT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay