ôn dịch thuốc lá

21 168 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

Các thầy cô giáo đến dự Hội giảng kỷ niệm 20/11 Trường THCS Văn Lang Kim tra bi c: Nờu nhng tỏc hi ca vic dựng bao bỡ ni lụng? Tit 45: (Nguyn Khc Vin) Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn c Tỡm hiu chỳ thớch - Tỏc gi: Nguyn Khc Vin (1913-1997) l mt bỏc s gii, cú tinh thn hc hi v ngh lc phi thng - Vn bn trớch T thuc lỏ n ma tỳy Bnh nghin Bỏc s, giỏo s Nguyn Khc Vin Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn c Tỡm hiu chỳ thớch B cc : on - on 1: T u AIDS: dn vo sc khe cng ng: tỏc hi ca thuc lỏ vi ngi - on 2: Tip hỳt - on 3: Tip nờu gng xu: tỏc hi ca thuc lỏ vi nhng ngi xung quanh - on 4: Cũn li: li kờu gi chng hỳt thuc lỏ Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn * Nhan - ễn dch: Bnh nguy him, lan truyn rng Ting chi - Thuc lỏ: T nghin thuc lỏ - Du phy t gia hai t dựng theo li tu t th hin thỏi cm tc, ghờ tm - Thuc lỏ! My l ụn dch Dn vo - ễn dch thuc lỏ e da sc khe v tớnh mng loi ngi cũn nng hn c AIDS Phộp so sỏnh nhn mnh him ca thuc lỏ Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Dn vo Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt - Li ca Trn Hng o: Nu gic ỏnh nh v bóo thỡ khụng ỏng s, ỏng s l gic gm nhm nh tm n dõu So sỏnh Khúi thuc lỏ xõm nhp vo c th ngi t t, chc chn, khú bit c, khụng th cu cha - Cht hc ớn: + Lm tờ lit lụng mao bi, vi khun tớch t ho hen viờm ph qun + Thm vo t bo ung th vũm hng, phi Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt Ung th vũm hng Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt Cht hc ớn bỏm vo mng phi dn ti bnh ung th phi Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt Ung th vũm hng Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Dn vo Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt - Cht ụ xớt cỏc bon: thm vo mỏu cn ụxi sc khe gim sỳt hng cu khụng tip Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Dn vo Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt - Cht ụ xớt cỏc bon: thm vo mỏu hng cu khụng tip cn ụxi sc khe gim sỳt - Nicụtin lm cỏc ng mch co tht li gõy huyt ỏp cao, tc ng mch, nhi mỏu c tim Cn c khoa hc tin cy, s liu c th, vớ d bng hỡnh nh gi cm Thuc lỏ l k thự nham him ca sc khe ngi hỳt Ngún tay b hoi t tc ng mch vỡ thuc lỏ Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Dn vo Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt Thuc lỏ vi sc khe cng ng v t nn xó hi khỏc - i vi nhng ngi xung quanh: + Mc cỏc bnh nh ngi hỳt + Ph n non, tr suy yu nh hng sc khe cng * ng V phng din o c, kinh t xó hi: - Tn kộm, lóng phớ - Ngi ln hỳt thuc, u c em, nờu gng xu Hỳt thuc cnh mt ngi n b cú thai qu l mt ti ỏc Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt Thuc lỏ vi sc khe cng ng v t nn xó hi khỏc T l hỳt thuc ca thiu niờn Vit Nam = t l cỏc thnh ph u-M Cho hỳt thuc l biu tng quý trng, snh iu Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt Thuc lỏ vi sc khe cng ng v t nn xó hi khỏc Lm gỡ chng hỳt thuc lỏ? - Hỳt thuc trm cp - Chin dch chng thuc lỏ cỏc nc phỏt trin ma tỳy phm phỏp + Cm hỳt thuc lỏ nhng ni cụng cng + Tranh qung cỏo v tỏc hi ca thuc lỏ - Nc ta mi ngi phi ng lờn chng li, ngn nga nn ụn dch ny Bin bỏo giao thụng hỡnh Cõu hi tho lun iu thuc ni bt trờn ng ph Brazil Nc ta cú Tõm biờn co nụi dung nhng cỏch noStop, ụng nghia vi li chng thuc kờu goi hay ngng hut thuục lỏ? Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt Thuc lỏ vi sc khe cng ng v t nn xó hi khỏc Lm gỡ chng hỳt thuc lỏ? TNG CNG HOT NG PHềNG, CHNG TC HI CA THUC L Hc sinh, sinh viờn diu hnh chng thuc lỏ trờn ng ph H Ni Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Tỏc hi ca thuc lỏ i vi ngi hỳt Thuc lỏ vi sc khe cng ng v t nn xó hi khỏc Lm gỡ chng hỳt thuc lỏ? Trin lóm tranh tuyờn truyn chng thuc lỏ Hỳt thuc chớnh l t thiờu Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn III Tng kt, ghi nh Tng kt * Ngh thut: - Lp lun cht ch, cú cn c khoa hc tin cy, so sỏnh c ỏo, giu sc thuyt phc theo li thuyt minh * Ni dung: - Nn nghin thuc lỏ rt d lõy lan v gõy nhng tn tht to ln cho sc khe, tớnh mng ngi v gõy tỏc hi nhiu mt i vi cuc sng gia ỡnh v xó hi - Cn phi cú quyt tõm cao v bin phỏp trit chng nn dch thuc lỏ Ghi nh: SGK (trang 122) Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) IV Luyn Bi 1: Hóy khoanh trũn phng ỏn tr li ỳng nht Cõu 1: Nhn nh no núi ỳng nht ni dung ca bn ễn dch thuc lỏ? A Núi lờn tớnh cht ca nn nghin thuc lỏ: l t nn rt d lõy lan B Núi lờn tỏc hi m thuc lỏ gõy nờn khụng d kp thi nhn bit C Núi lờn tỏc hi nhiu mt ca thuc lỏ i vi cuc sng gia ỡnh v xó hi D C ni dung trờn Cõu 2: Trong cm t: Tm n dõu, tm c vớ vi cỏi gỡ? A Thuc lỏ B Con ngi C Gic ngoi xõm D Sc khe ngi Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) IV Luyn Bi 2: Vit dũng ghi li cm ngh ca mỡnh sau c bn tin ca bỏo Si Gũn tip th trớch in bi c thờm s (trang 123 SGK) Tit 45: ễn dch, thuc lỏ (Nguyn Khc Vin) Hng dn v nh - Tỡm hiu tỡnh trng hỳt thuc lỏ mt s ngi thõn hoc bn bố quen bit Tỡm gii phỏp - Hc bi c, son bi: Bi toỏn dõn s [...]... chống thuốc kêu gọi hãy ngừng hút thuốc lá? Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) I Tiếp xúc văn bản II Tìm hiểu văn bản 2 Tác hại của thuốc lá đối với người hút 3 Thuốc lá với sức khỏe cộng đồng và tệ nạn xã hội khác 4 Làm gì để chống hút thuốc lá? TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Học sinh, sinh viên diễu hành chống thuốc lá trên đường phố Hà Nội Tiết 45: Ôn dịch, thuốc. .. người hút 3 Thuốc lá với sức khỏe cộng đồng và tệ nạn xã hội khác 4 Làm gì để chống hút thuốc lá? - Hút thuốc trộm cắp - Chiến dịch chống thuốc lá ở các nước phát triển ma túy phạm pháp + Cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng + Tranh quảng cáo về tác hại của thuốc lá - Nước ta mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này Biển báo giao thông hình Câu hỏi thảo luận điếu thuốc nổi bật... bản Ôn dịch thuốc lá ? A Nói lên tính chất của nạn nghiện thuốc lá: là tệ nạn rất dễ lây lan B Nói lên tác hại mà thuốc lá gây nên không dễ kịp thời nhận biết C Nói lên tác hại nhiều mặt của thuốc lá đối với cuộc sống gia đình và xã hội D Cả 3 nội dung trên Câu 2: Trong cụm từ: “Tằm ăn dâu”, “tằm” được ví với cái gì? A Thuốc lá B Con người C Giặc ngoại xâm D Sức khỏe con người Tiết 45: Ôn dịch, thuốc. .. chống thuốc lá trên đường phố Hà Nội Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) I Tiếp xúc văn bản II Tìm hiểu văn bản 2 Tác hại của thuốc lá đối với người hút 3 Thuốc lá với sức khỏe cộng đồng và tệ nạn xã hội khác 4 Làm gì để chống hút thuốc lá? Triển lãm tranh tuyên truyền chống thuốc lá Hút thuốc chính là tự thiêu Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) I Tiếp xúc văn bản II Tìm hiểu văn bản...Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) I Tiếp xúc văn bản II Tìm hiểu văn bản 1 Dẫn vào vấn đề 2 Tác hại của thuốc lá đối với người hút - Chất ô xít các bon: thấm vào máu cận ôxi sức khỏe giảm sút hồng cầu không tiếp Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) I Tiếp xúc văn bản II Tìm hiểu văn bản 1 Dẫn vào vấn đề 2 Tác hại của thuốc lá đối với người hút - Chất ô xít... dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) I Tiếp xúc văn bản II Tìm hiểu văn bản 2 Tác hại của thuốc lá đối với người hút 3 Thuốc lá với sức khỏe cộng đồng và tệ nạn xã hội khác Tỉ lệ hút thuốc của thanh thiếu niên Việt Nam = tỉ lệ các thành phố Âu-Mĩ Cho hút thuốc là biểu tượng quý trọng, sành điệu Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) I Tiếp xúc văn bản II Tìm hiểu văn bản 2 Tác hại của thuốc lá đối... của thuốc lá đối với người hút 3 Thuốc lá với sức khỏe cộng đồng và tệ nạn xã hội khác - Đối với những người xung quanh: + Mắc các bệnh như người hút + Phụ nữ đẻ non, trẻ suy yếu Ảnh hưởng sức khỏe cộng * đồng Về phương diện đạo đức, kinh tế xã hội: - Tốn kém, lãng phí - Người lớn hút thuốc, đầu độc con em, nêu gương xấu “ Hút thuốc cạnh một người đàn bà có thai quả là một tội ác” Tiết 45: Ôn dịch, thuốc. .. giàu sức thuyết phục theo lối thuyết minh * Nội dung: - Nạn nghiện thuốc lá rất dễ lây lan và gây những tổn thất to lớn cho sức khỏe, tính mạng con người và gây tác hại nhiều mặt đối với cuộc sống gia đình và xã hội - Cần phải có quyết tâm cao và biện pháp triệt để chống nạn dịch thuốc lá 2 Ghi nhớ: SGK (trang 122) Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) IV Luyện tập Bài tập 1: Hãy khoanh tròn phương... Chất ô xít các bon: thấm vào máu hồng cầu không tiếp cận ôxi sức khỏe giảm sút - Nicôtin làm các động mạch co thắt lại gây huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim Căn cứ khoa học tin cậy, số liệu cụ thể, ví dụ bằng hình ảnh gợi cảm Thuốc lá là kẻ thù nham hiểm của sức khỏe người hút Ngón tay bị hoại tử do tắc động mạch vì thuốc lá Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) I Tiếp xúc văn bản... C Giặc ngoại xâm D Sức khỏe con người Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) IV Luyện tập Bài tập 2: Viết 5 dòng để ghi lại cảm nghĩ của mình sau khi đọc bản tin của báo “Sài Gòn tiếp thị” trích in ở bài đọc thêm số 2 (trang 123 SGK) Tiết 45: Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện) Hướng dẫn về nhà - Tìm hiểu tình trạng hút thuốc lá ở một số người thân hoặc bạn bè quen biết Tìm giải pháp - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn dịch thuốc lá , ôn dịch thuốc lá , ôn dịch thuốc lá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay