Slide mô hình BRM và điều kiện marshall lerner

9 160 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

2.1 Mô hình BRM điều kiện Marshall-Lerner Mô hình BRM Mô hình BRM(Bickerdike-Robinson-Metzler): tìm hiểu cán cân toán tính co dãn Dịch chuyển tỉ giá hối đoái -> thay đổi giá tương đối -> hiệu ứng thay sản xuất tiêu dùng Mô hình BRM Phiên cân phần mô hình quốc gia với hai loại hàng hóa ( xuất nhập khẩu) thị trường giới cạnh tranh hoàn hảo Mô hình BRM Hàm cầu : Dm =Dm(pm,Y) D∗m=D∗m ( p∗m,Y∗ )  Hàm cung: Sx =Sx(px) S∗x=S∗x(p∗x) Mô hình BRM Tỉ giá hối đoái song phương thực q=EP*/P pm=qp*x Điều kiện cân thị trường xuất nhập khẩu: Dm=S*x D*m=Sx Mô hình BRM Cán cân thương mại nước: B=pxD*m – qp*xDm Đạo hàm theo q Điều kiện Marshall-Lerner Giả định:  Cung co giãn hoàn toàn theo giá  B=0 (cân ban đầu) Hệ quả: dB/dq > ⇔ η+η* > Điều kiện Marshall-Lerner Kết luận:  độ co giãn cung nước nước hoàn toàn, phá giá đồng tiền cải thiện cán cân thương mại giá trị tuyệt đối tổng độ co giãn cầu nước nước hàng nhập lớn Thank You ! Your company slogan
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide mô hình BRM và điều kiện marshall lerner , Slide mô hình BRM và điều kiện marshall lerner , Slide mô hình BRM và điều kiện marshall lerner

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay