Chuong trinh KINH DOANH QUOC TE MBA 2012

3 129 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC Chương trình môn học Môn học: Số buổi: Địa điểm Giáo viên: Mục tiêu môn học: Phương pháp giảng dạy học tập: Đánh giá: Tài liệu đọc: KINH DOANH QUỐC TẾ buổi A705 TS Phạm Thị Hồng Yến – Trưởng Bộ môn KDQT Trưởng Phòng TCHC Phone: 32595158 (288) - 0904236999 Email: yenpham2003@yahoo.com Trong trình doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, kiến thức kinh doanh quốc tế trở nên quan trọng, thiếu doanh nghiệp Môn học thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức liên quan đến kinh doanh quốc tế, bao gồm kiến thức môi trường kinh doanh quốc tế bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, khác biệt quốc gia trị, pháp lý, kinh tế xã hội văn hóa, vấn đề liên quan tới phân tích, đánh giá, lựa chọn hội kinh doanh quốc tế, vấn đề liên quan tới chiến lược kinh doanh quốc tế cấu tổ chức kinh doanh quốc tế, phương thức thâm nhập thị trường quốc tế doanh nghiệp, công ty đa quốc gia Sau hoàn thành môn học, học viên có kiến thức tảng cách thức tiếp cận kinh doanh quốc tế Ngoài ra, sau hoàn thành khoá học, sinh viên rèn luyện kỹ sau: kỹ phát vấn đề, giải vấn đề, kỹ định, kỹ làm việc nhóm, kỹ viết, kỹ giao tiếp Thuyết trình, thảo luận, làm tập - - - Điểm chuyên cần thảo luận, tham gia lớp:10% Thuyết trình nhóm: 40% Thi cuối kỳ: 50% Charles W.L.Hill, “International Business: Competing in the Global Marketplace”, 7th Edition, Irwin/McGraw-Hill Publishing House, 2009 Daniels, Radebaugh, Sullivan, International Business Environments and Operations, 12th Edition, Pearson International Edition, Prentice Hall, 2009 Dự thảo Giáo trình Kinh doanh quốc tế - TS Phạm Thị Hồng Yến Kế hoạch làm việc: Thời gian Nội dung Yêu cầu Phần Buổi - Giới thiệu môn học kế hoạch làm việc Tổng quan Kinh doanh quốc tế Môi trường kinh doanh quốc tế: Xu hướng toàn cầu hóa Môi trường thương mại đầu tư quốc tế - Chương – Charles W.L.Hill Buổi - Sự khác biệt quốc gia: hệ thống trị - pháp lý; kinh tế xã hội văn hóa Chương 2, W.L.Hill - Chiến lược kinh doanh quốc tế: Khái niệm, đặc điểm Cơ cấu tổ chức công ty kinh doanh quốc tế Chương 12, 13 – Charles W.L.Hill - Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế Chương W.L.Hill Buổi - Thuyết trình báo cáo nhóm Buổi - Nộp báo cáo nhóm Buổi - Thuyết trình báo cáo nhóm Buổi - Nộp báo cáo nhóm Buổi Chương 5, – Charles Hill – Charles Phần Buổi - Buổi 14 – Charles Các nhóm thuyết trình Buổi 1: Nghiên cứu công ty quốc tế ngành sản xuất dịch vụ truyền thống thị trường quốc tế (ăn uống, may mặc, giầy dép, phụ kiện trang phục, sản phẩm hóa mỹ phẩm, trang bị nội thất, ô tô, phân phối bán lẻ, bán buôn) 1: Nghiên cứu công ty PepsiCo học kinh nghiệm 2: Nghiên cứu công ty Nestlés học kinh nghiệm 3: Nghiên cứu công ty NIKE học kinh nghiệm 4: Nghiên cứu công ty Unilever học kinh nghiệm 5: Nghiên cứu công ty Louis Vuitton học kinh nghiệm 6: Nghiên cứu công ty IKEA học kinh nghiệm 7: Nghiên cứu công ty Huyndai học kinh nghiệm 8: Nghiên cứu công ty Walmarts học kinh nghiệm Các nhóm thuyết trình Buổi 2: Nghiên cứu công ty ngành hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ pháp lý, vận chuyển, giải trí… 9: Nghiên cứu công ty Boeing học kinh nghiệm 10: Nghiên cứu công ty Apple học kinh nghiệm 11: Nghiên cứu công ty Google học kinh nghiệm 12: Nghiên cứu công ty HSBCvà học kinh nghiệm 13: Nghiên cứu công ty KPMG học kinh nghiệm 14: Nghiên cứu công ty Morgan Stanley học kinh nghiệm 15: Nghiên cứu công ty Fedex học kinh nghiệm 16: Nghiên cứu công ty MTV Networks học kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong trinh KINH DOANH QUOC TE MBA 2012 , Chuong trinh KINH DOANH QUOC TE MBA 2012 , Chuong trinh KINH DOANH QUOC TE MBA 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay