CHƯƠNG 9 CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU

61 124 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

CHƯƠNG CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU Nội dung: I Vai trò của NK II Những nguyên tắc chính sách NK III Các công cụ quản lý NK IV Định hướng sử dụng các công cụ quản lý NK 12/01/16 I Vai trò của Nhập khẩu: Phân biệt NK bổ sung NK thay thế:  NK bổ sung: NK với mục đích bù đắp sự thiếu hụt sản xuất nước không đáp ứng đủ nhu cầu  NK thay thế: NK những hàng hóa mà nước chưa SX không nên SX (không hiệu NK) 12/01/16 Nhận xét: • NK thay thế đáp ứng tức thời nhu cầu thiếu hụt tạo suất đột biến  đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn • NK bổ sung đáp ứng từ từ nhu cầu thiếu hụt  tiết kiệm ngoại tệ & tạo điều kiện mở rộng SX nước  Kết hợp chặt chẽ hình thức  KT phát triển cân đối ổn định 12/01/16 Vai trò NK: • Thúc đẩy trình chuyển dịch cấu KT theo hướng CNH đất nước • Bổ sung kịp thời những mặt cân đối nền KT, đảm bảo phát triển bền vững, ổn định • Nâng cao mức sống, trình độ tiêu dùng người dân • Tích cực thúc đẩy XK 12/01/16 Vai trò 1: NK giúp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cấu KT theo hướng CNH Chuyển dịch cấu KT theo hướng CNH: là việc tăng dần tỷ trọng giá trị của ngành công nghiệp GDP • NK giúp nâng cấp, đổi mới trang thiết bị, công nghệ cho ngành CN trọng điểm: chế tạo máy, điện, đóng tàu, điện tử, • Tạo điều kiện phát triển ngành CN mới, đại: viễn thông, hàng không, vũ trụ, tự động hóa… 12/01/16 12/01/16 Nguồn: CIEM, MOIT, GSO • Vai trò 2: NK bổ sung kịp thời những mặt cân đối nền KT, đảm bảo phát triển bền vững, ổn định Trong nhiều năm, nền KT Việt Nam bị cân đối về nhiều mặt, ví dụ: • Giữa Tiết kiệm Đầu tư: • Giữa Đầu vào Đầu SX: • Giữa thân XK NK: 12/01/16 12/01/16 Nguồn: CIEM, CUTs Project 2004 12/01/16 Nguồn: TBKTVN, MOIT, MOF Vai trò 3: Góp phần cải thiện, nâng cao mức sống, trình độ TD nhân dân • Trực tiếp: NK hàng hóa TD • Gián tiếp: NK đầu vào cho SX Vai trò 4: NK tích cực thúc đẩy XK • NK nguồn cung cấp đầu vào (số lượng + chất lượng) cho SX hàng XK • NK tạo lập mối quan hệ bạn hàng, mở rộng hội tiếp cận thị trường cho hàng XK 12/01/16 10 (ii) Tỷ suất bảo hộ hiệu (ERP): Khái niệm: ERP đo lường % GTGT nội địa tăng thêm dưới tác động toàn bộ cấu thuế quan (gồm thuế quan đánh vào nguyên liệu thuế quan đánh vào thành phẩm NK) tính đơn vị hàng hóa cuối Ý nghĩa: ERP phản ánh mức độ bảo hộ thực sự thuế NK đối với nhà SX nước kết hợp đánh thuế NK lên nguyên liệu thành phẩm NK Công thức tính: Vd − Vw ERP = Vw 12/01/16 Trong đó: Vd: GTGT nội địa có thuế NK VW: GTGT nội địa chưa có thuế NK 47 Nếu gọi: • Pd giá thành phẩm có thuế quan • PW giá quốc tế thành phẩm • Cd giá nguyên liệu NK có thuế quan • CW giá quốc tế nguyên liệu • t1 t2 thuế suất NK đối với thành phẩm & nguyên liệu NK Vd = Pd - Cd = PW(1+t1) - CW(1+t2) VW = PW – CW thì: Khi 12/01/16 PW t1 − CW t ERP = PW − CW 48 Công thức rút gọn: t1 − t ERP = − Nếu: • = (không NK đầu vào) thì ERP = t1 = NRP • t2 = mức độ hộ cao nhất: ERP max • t2 càng tăng, ERP càng giảm 12/01/16 49 12/01/16 50 1.3 Hình thức đánh Thuế nhập khẩu: 1.3.1 Thuế theo lượng (Specific Tariff) (Còn gọi Thuế đặc định hoặc Thuế tuyệt đối) Là thuế tính thu một số tiền cụ thể ĐV hàng hóa Các đơn vị hàng hóa thường áp dụng: • số lượng (cái, con, chiếc ); • dung tích (lít, gallon, thùng); • trọng lượng (kg, pound) VD: • Mỹ đánh thuế 3,7 cent/lít rượu; • EU đánh thuế 10,4 euro/100kg đối với sắn; 708 euro/100 kg chuối tươi; 12/01/16 51 1.3.2 Thuế theo giá trị (Ad-valorem Tariff): • Tính theo tỷ lệ % định giá trị hàng hóa NK • Là cách đánh thuế phổ biến VD: • Mỹ: 1,5% với máy in laser, 1,4% máy điện thoại, • EU: thịt gia cầm NK từ 28,7% đến 35,6% tuỳ loại; 1.3.3 Thuế hỗn hợp (Compound Tariff): • Là phương pháp kết hợp cách: vừa tính thuế NK theo giá trị vừa tính thuế NK theo lượng VD: • Mỹ: đồng hồ đeo tay: 51cent/chiếc + 6,25% trị giá vỏ máy/dây đeo + 5,3% trị giá pin; Bút bi: 77,2 cent/chiếc + 20% • EU: thịt bò NK: 14% + 193,4 euro (cho tới 331,8 euro)/100kg 12/01/16 52 Ưu-Nhược điểm phương pháp đánh thuế: Thuế theo giá trị thường sử dụng nhiều Thuế đặc định Ưu điểm sau: • Đơn giản việc ước tính nguồn thu từ nguồn thuế NK • Đảm bảo công bằng: hàng giá trị cao thì mức thuế NK phải nộp cao • Thuận lợi đàm phán cắt giảm thuế quan Nhược điểm: • Tình trạng gian lận về giá tính thuế Thuế đặc định thường áp dụng đối với những sản phẩm hoặc ngành hàng có yêu cầu bảo hộ cao (VD: nông sản, thực phẩm,…) 12/01/16 54 Các hình thức đánh thuế NK khác: • Thuế theo mùa (Seasonal tariff): - Trong mùa thu hoạch: - Ngoài mùa thu hoạch: • Thuế lựa chọn (Optional/mixed tariff): - Quy định hai cách tính theo giá theo lượng, lựa chọn tùy theo số tiền cao hay thấp - Thường áp dụng đối với hàng loại, số lượng lớn • Thuế giá chênh lệch: - Dựa vào mức giá chênh giữa giá hàng NK giá tiêu chuẩn Nhà nước quy định - Đề phòng giá NK thấp giá quy định 12/01/16 55 1.4 Cách tính thuế NK: Thuế Số lượng Giá tính = * * NK NK thuế Thuế suất  Số lượng NK:  Giá tính thuế:  Mức Thuế suất: 12/01/16 56 Giá tính thuế NK Hiện nay: • Nghị định số 149/2005/NĐ-CP (8/12/2005) quy định: “Giá tính thuế NK giá thực tế phải trả tính đến cửa NK đầu tiên theo giá hợp đồng ” • Thông tư 205/2010/TT-BTC quy định cách xác định trị giá tính thuế theo cách Hiệp định ACV (WTO) Trị giá giao dịch (Transaction Value) Trị giá giao dịch hàng giống hệt (Identical goods) Trị giá giao dịch hàng tương tự (Similar goods) Trị giá khấu trừ (Deductive Value) Trị giá cộng dồn (Computed Value) Phương pháp suy luận (Fall-back method) 12/01/16 57 Mức thuế suất: • Được quy định Biểu thuế quan • Có thể áp dụng chung cho tất đối tác, theo mặt hàng, hoặc áp dụng khác đối với nước/nhóm nước Từ 2005: Theo Luật số 45/2005/QH11: (1) Thuế suất ưu đãi (thuế suất sở, MFN) (2) Thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA, biên mậu) (3) Thuế suất thông thường [150% (1), non-MFN] Trước đó: 1988: loại: Thuế suất phổ thông Thuế suất tối thiểu 1991: loại Thuế suất thông thường (thuế suất sở) Thuế suất ưu đãi (=70% thuế suất thông thường) 1993: Luật sửa đổi gồm loại thuế suất năm 1991 1998: loại thuế suất 12/01/16 58 Mức thuế cam kết bình quân theo nhóm ngành hàng Thuế suất cam kết thời điểm gia nhập WTO (%) Thuế suất cam kết cắt giảm cuối cho WTO (%) Nông sản 25,2 21,0 Cá, sản phẩm cá 29,1 18,0 Dầu khí 36,8 36,6 Gỗ, giấy 14,6 10,5 Dệt may 13,7 13,7 Da, cao su 19,1 14,6 Kim loại 14,8 11,4 Hóa chất 11,1 6,9 Thiết bị vận tải 46,9 37,4 10 Máy móc thiết bị khí 9,2 7,3 11 Máy móc thiết bị điện 13,9 9,5 12 Khoáng sản 16,1 14,1 13 Hàng chế tạo khác 12,9 10,2 17,2 13,4 Nhóm mặt hàng Cả biểu thuế 12/01/16 59 Lưu ý: Thuế suất NK theo Hệ thống Ưu đãi phổ cập GSP (Generalized System of Preferences) VD: Hệ thống GSP EU trước năm 2002 • Nhóm 1: Very Sensitive: thuế suất GSP = 85% MFN • Nhóm 2: Sensitive: = 70% MFN • Nhóm 3: Semi-Sensitive: = 35% MFN • Nhóm 4: Non-sensitive: = 5-10% MFN 12/01/16 60 1.5 Các loại thuế quan đặc biệt a) Thuế chống trợ cấp (Countervailing Duties) • Là loại thuế đánh vào hàng NK để bù lại việc nhà SX XK nước hưởng trợ cấp CP b) Thuế chống bán phá giá (Anti-Dumping Duties) • Là loại thuế đánh vào hàng NK công ty nước XK bị xét bán phá giá hàng hoá mình tại nước NK c) Thuế chống phân biệt đối xử (thuế trả đũa) • Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hóa nhập vào Việt Nam có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà có sự phân biệt đối xử về thuế nhập hoặc có biện pháp phân biệt đối xử khác theo quy định pháp luật về đối xử tối huệ quốc đối xử quốc gia thương mại quốc tế 12/01/16 61 [...]... khi có xu hướng nổi trội so với NK phục vụ SX hướng về XK • Một số hiện tượng tiêu cực: Buôn lậu, gian lận TM; Cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN tham gia NK; • 12/01/16 33 5 CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KT-XH: • Trước mắt dành một lượng ngoại tệ NK nguyên-nhiên-vật liệu phục vụ SX trong nước • Ưu tiên NK máy móc thiết bị, công nghệ mới phục vụ mục... hộ chính đáng SX nội địa 12/01/16 34 III Công cụ quản lý Nhập khẩu:  Khái niệm: Là những biện pháp, thủ tục, quy định mà Nhà nước đưa ra nhằm điều tiết hoạt động NK của các doanh nghiệp Được chia thành 2 nhóm: • Thuế quan/Thuế NK (Tariff) • Các biện pháp phi thuế quan (Non-tariff Measures) 12/01/16 35 1 Thuế Nhập khẩu: 1.1 Khái niệm: Là loại thuế gián thu đánh vào các hàng... thác được các nguồn nguyên liệu, đầu vào sẵn có • Điều kiện thời tiết và khí hậu của Việt Nam 12/01/16 20 VD: Năm 199 3, Bộ Công nghiệp nhẹ tiến hành khảo sát kỹ thuật ở 727 máy móc thiết bị ở 42 nhà máy cho kết quả: • 76% là máy mới NK về nhưng thuộc thế hệ 195 0-60; • hơn 70% máy móc đã hết khấu hao; và trên 50% là thiết bị cũ được tân trang lại • Mặt bằng chung về trình độ... (VD: ô tô, xe máy, điện thoại di động ) (
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 9 CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU , CHƯƠNG 9 CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU , CHƯƠNG 9 CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU , CHƯƠNG 9 CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU, I. Vai trò của Nhập khẩu:, II. Nguyên tắc và chính sách NK, Nguyên tắc 1: Sử dụng vốn NK tiết kiệm, hợp lý, đem lại hiệu quả KT cao, Tình hình giải ngân ODA của Việt Nam (Đơn vị: tỷ USD-% Nguồn: BTC, MPI…), Nguyên tắc 4: NK cần kết hợp chặt chẽ với XK, CƠ CẤU NGÀNH HÀNG NK:, Phân loại hàng NK theo tầm quan trọng:, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM:, Nguồn: Thống kê và tính toán từ số liệu của MOIT, III. Công cụ quản lý Nhập khẩu:, Công thức rút gọn:, Giá tính thuế NK

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay