TRIỂN KHAI THỰC HIỆN và KIỂM SOÁT QUY TRÌNH MARKETING

9 93 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

PHẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT QUY TRÌNH MARKETING 1-2008 NỘI DUNG CHÍNH: ● Xác định mục tiêu ● Phân bổ nguồn lực ● Thiết kết cấu tổ chức ● Kiểm soát chiến lược 1-2008 I- Xác định mục tiêu Xác đinh mục tiêu: - Cụ thể hóa mục tiêu chiến lược, phân chia mục tiêu tổng quát thành mục tiêu phận - MKT giúp doanh nghiệp thực mục tiêu: tài sản, lợi nhuận; lợi cạnh tranh an toàn kinh doanh - Mục tiêu sở, công cụ để kiểm soát 1-2008 II- Phân bổ nguồn lực cho hoạt động MKT 1- Nguồn lực cấp độ phân bổ - Nguồn lực: Con người, công nghệ, tài - Việc phân bổ phải xem xét bối cảnh phận khác hỗ trợ ảnh hưởng đến quy trình chung 1-2008 II- Phân bổ nguồn lực Đánh giá nguồn lực: - Xác định: để thực quy trình cần có nguồn lực - Phân tích nội doanh nghiệp dựa số liệu tổng hợp từ phòng ban nhằm xác định nguồn lực có khả cung cấp nguồn lực cần thiết thực chiến lược 1-2008 II- Phân bổ nguồn lực 3- Điều chỉnh nguồn lực - Xem xét phù hợp nguồn lực sẵn có với kế hoạch thực hiện, đảm bảo huy động đủ nguồn lực số lượng chất lượng - Ví dụ: đào tạo nâng cao tay nghề, tuyển nhân viên, huy động thêm vốn, cải tiến trang thiết bị, nhà xưởng 1-2008 III Thiết kế xây dựng cấu Theo quy trình: phân chia công việc nhóm công việc cách logic xác định quan hệ quyền lực xây dựng chế phối hợp hoạt động marketing với hoạt động khác 1-2008 IV- Kiểm soát quy trình MKT 1- Sự cần thiết phải kiểm soát quy trình MKT -Dựa vào mục tiêu, huy động Mục tiêu phương tiện (nguồn lực) - Kết hợp phân bổ phương tiện thực - Kiểm soát kết quả=> giám Phương tiện Kết sát điều chỉnh quy trình 1-2008 IV- Kiểm soát quy trình MKT 2- Quy trình kiểm soát Thiết lập tiêu chuẩn tiêu Xây dựng thước đo hệ thống giám sát So sánh thực tế với mục tiêu Đánh giá kết điều chỉnh cần 1-2008
- Xem thêm -

Xem thêm: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN và KIỂM SOÁT QUY TRÌNH MARKETING , TRIỂN KHAI THỰC HIỆN và KIỂM SOÁT QUY TRÌNH MARKETING , TRIỂN KHAI THỰC HIỆN và KIỂM SOÁT QUY TRÌNH MARKETING

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay