TÌM HIỂU về tổ CHỨC THƯƠNG mại THẾ GIỚI WTO

24 107 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

1 Quá trình hình thành phát triển Tổ chức thương mại giới Tổ chức thương mại giới WTO thành lập ngày 1/1/1995, kế tục mở rộng phạm vi điều tiết Hiệp định chung Thương mại Thuế quan (GATT) GATT đời sau chiến tranh giới lần thứ hai trào lưu hình thành loạt chế đa biên điều tiết hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế, mà điển hình Ngân hàng giới (WB) Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Với ý tưởng hình thành nguyên tắc, thể lệ, luật chơi cho thương mại quốc tế việc làm, thương mại hàng hoá, khắc phục hạn chế ràng buộc hoạt động phát triển 23 nước sáng lập GATT số nước khác tham gia hội nghị thương mại việc làm dự thảo hiến chương Lahavana để thành lập tổ chức Thương mại quốc tế (ITO) với tư cách quan chuyên môn Liên Hợp Quốc Nhằm nhanh chóng đẩy mạnh tự hoá thương mại sau chiến tranh giới lần thứ hai sửa chữa thiếu sót lớn biện pháp bảo hộ trì từ đầu năm 1930, thương lượng thuế bên ký kết tiến hành 23 thành viên sáng lập GATT vào năm 1946 Vòng đàm phán đạt kết đáng khích lệ Nó dẫn đến 45.000 ưu đãi thuế áp dụng bên tham gia đàm phán, gắn với 10 tỷ USD hàng hoá, chiếm khoảng 1/5 tổng giá trị thương mại toàn cầu Công việc chuẩn bị cho hiến chương quốc gia tiến hành năm 1946 1947 Từ tháng đến tháng 10/1947, nước tiến hành hội nghị chuẩn bị toàn diện Tại hội nghị này, bên cạnh việc tiếp tục triển khai công việc liên quan đến hiến chương thành lập ITO, nước tiến hành đàm phán để giảm ràng buộc thuế quan đa phương Trong vòng đàm phán đầu tiên, nước đưa 45.000 nhân nhượng thuế quan có ảnh hưởng đến khối lượng thương mại giá trị khoảng 10 tỷ USD, tức khoảng 1/5 tổng giá trị thương mại giới Các nước trí áp dụng "tạm thời" số quy tắc thương mại Dự thảo Hiến chương ITO nhằm bảo vệ giá trị nhân nhượng nói Kết trọn gói gồm quy định thương mại nhân nhượng thuế quan đưa Hiệp đinh chung Thuế quan Thương mại (GATT) Theo dự kiến, Hiệp định GATT hiệp định phụ trợ nằm Hiến chương ITO Hiến chương thành lập Tổ chức thương mại quốc tế (ITO) thoả thuận Hội nghị Liên Hợp Quốc thương mại việc làm Havana từ tháng 11/1947 đến 3/1948 Nhưng số quốc gia gặp khó khăn phê chuẩn, nên việc thành lập ITO không thực Cũng chiến tranh Thế giới II vừa kết thúc, nước muốn sớm thúc đẩy tự hoá thương mại, bắt đầu khắc phục hậu biện pháp bảo hộ sót lại từ đầu năm 1930 Do vậy, ngày 23/10/1947, 23 nước ký "Nghị định thư việc áp dụng tạm thời" (PPA), có hiệu lực từ 1/1/1948, thông qua nghị định thư này, Hiệp định GATT chấp nhận thực thi Trong thời gian đó, Hiến chương ITO tiếp tục thảo luận Cuối cùng, tháng 3/1948, Hiến chương ITO thông qua Hội nghị Thương mại Việc làm Liên hiệp quốc Havana Tuy nhiên, quốc hội số nước không phê chuẩn Hiến chương Đặc biệt Quốc hội Mỹ phản đối Hiến chương Havana, Chính phủ Mỹ đóng vai trò tích cực việc nỗ lực thiết lập ITO Tháng 12/1950, Chính phủ Mỹ thức thông báo không vận động Quốc hội thông qua Hiến chương Havana nữa, thực tế, Hiến chương không tác dụng Và tạm thời, GATT trở thành công cụ đa phương điều chỉnh thương mại quốc tế từ năm 1948 tận năm 1995, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đời Từ năm 1947 đến kết thúc vòng đàm phán Uruguay năm 1994, GATT tiến hành vòng đàm phán chủ yếu thuế quan Tuy nhiên, từ thập kỷ 70 kỷ XX, thương mại quốc tế không ngừng phát triển nên GATT mở rộng diện hoạt động, đàm phán không thuế quan mà tập trung vào nhiều lĩnh vực khác như: xây dựng hiệp định thành chuẩn mực, luật chơi điều tiết vấn đề hàng rào phi thuế quan, thương mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hàng nông sản, hàng dệt may, chế giải tranh chấp… Trong vòng đàm phán GATT có nhiều vòng đàm phán có ý nghĩa quan trọng vòng đàm phán Kenedy, vòng đàm phán Tokyo, vòng đàm phán Uruguay để tiến tới thành lập tổ chức thương mại giới Bảng 4.1 Các vòng đàm phán Tổ chức thương mại giới Năm 1947 1949 1951 1956 1960 – 1961 1964 – 1967 Địa điểm Geneva Annecy Torguay Geneva Geneva Dillon Geneva Kennedy Đối tượng đàm phán Số nước tha m gia 23 12 38 26 26 62 Thuế Thuế Thuế Thuế Thuế Vòng thuế biện pháp chống bán phá giá 1973 – 1979 Geneva Tokyo Vòng thuế biện pháp phi thuế 102 quan hiệp định khung 1986 - 1994 Geneva Uruguay Vòng thuế biện pháp phi thuế 123 quan, nguyên tắc, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, giải tranhchấp, dệt may mặc, nông nghiệp, thành lập WTO Những năm 1960 trở trước, vòng đàm phán GATT tập trung vào giảm thuế quan cho sản phẩm Kết vòng đàm phán thuế giảm 21% Tại vòng đàm phán Kenedy, chuyển từ đàm phán thuế quan sản phẩm sang đàm phán thuế quan cho nhóm sản phẩm, điều làm tăng hiệu đàm phán Sau vòng đàm phán Kenedy (1964 – 1967), thuế quan mặt hàng công nghiệp giảm 35% xuống trung bình 10,3% Mức thuế suất giảm xuống rào cản phi thuế quan khác lại tăng lên, vòng đàm phán Tokyo 1973 – 1979 bên tham gia đồng ý ký kết giảm thuế tiếp cho sản phẩm đề vòng đàm phán Kenedy Thuế sản phẩm công nghiệp nước công ghiệp phát triển giảm tiếp từ 7% xuống 4,7% Mức giảm thuế cho sản phẩm hoàn thiện lớn so với sản phẩm nguyên liệu bán thành phẩm, điều giảm mức leo thang thuế sau vòng đàm phán Tokyo, mức thuế chung nước phát triển giảm mạnh không nhiều rào cản thương mại giưã nước Mặt khác, nước đạt thoả thuận cắt giảm hàng rào phi thuế quan Thoả thuận đạt sáu phạm vi: Giá trị hải quan; giấy phép nhập khẩu; lệ phí; rào cản kỹ thuật; quy định chống bán phá giá; mức thuế bù đắp Mặc dù nỗ lực tiến tới tự hoá thương mại vòng đàm phán Tokyo lớn quốc gia giới nhận thấy vai trò GATT yếu Các nước thành viên GATT gia tăng sử dụng hiệp định song phương biện pháp làm giảm biến dạng hoạt động thương mại khác như: trợ cấp xuất khẩu, hình thức trợ cấp khác, bắt nguồn từ sách bảo hộ sản phẩm nước Các nước đứng đầu thấy GATT cần phải mở rộng sang số lĩnh vực khác thương mại lĩnh vực sở hữu trí tuệ, dịch vụ nông nghiệp Hơn nữa, nước phát triển thấy cần quan tâm đến nhóm nước phát triển, nhóm nước bị lu mờ đàm phán trước GATT Những vấn đề đề cập đến vòng đàm phán Uruguay từ năm 1986 dến 1993 Tại vòng đàm phán này, thuế số loại sản phẩm từ nước phát triển giảm tới 40% Thuế giảm tất ngành từ thép, thiết bị y tế, thiết bị xây dựng, dược phẩm đến giấy Và nhiều nước cam kết thực từ đầu phần mức cắt giảm này, loại bỏ khả đẩy thuế lên giai đoạn tới cao mức quy định Một tiến đáng kể vòng đàm phán Uruguay giảm loại bỏ số rào cản phi thuế quan Khoản thu phủ mở rộng nước tham gia ký kết Vòng đàm phán Uruguay nỗ lực vào việc loại bỏ hạn ngạch sản phẩm nông nghiệp yếu cầu nước tiến hành việc sử dụng thuế nhập thay quota Đối với lĩnh vực hàng dệt may, hiệp định song phương loại bỏ vào năm 2005 Hiệp định bảo vệ cấm sử dụng hình thức hạn chế xuất tự động Tại vòng đàm phán Uruguay, nước kêu gọi chuyển đổi GATT sang thể chế quốc tế vĩnh viễn mầm mống để Tổ chức thương mại giới đời, nhằm quản lý hoạt động thương mại quan hệ thương mại nước thành viên Vòng đàm phán Uruguay với thành công đáng ghi nhận, nhiều vấn đề thương mại chưa giải Chẳng hạn, Hiệp định chưa nhấn mạnh vào sách thương mại chung với môi trường, với mặt lao động, hay tác động thương mại hoạt động nước cạnh tranh, hay đầu tư Sự đời Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Mặc dù đạt thành công lớn, đến cuối năm 80, đầu 90, trước biến chuyển tình hình thương mại quốc tế phát triển khoa học-kỹ thuật, GATT bắt đầu tỏ có bất cập, không theo kịp tình hình - Thứ nhất, thành công GATT việc giảm ràng buộc thuế quan mức thấp cộng với loạt suy thoái kinh tế năm 70 80 thúc đẩy nước tạo loại hình bảo hộ phi quan thuế khác để đối phó với hàng nhập khẩu; ký kết thoả thuận song phương dàn xếp thị trường phủ Tây Âu Bắc Mỹ, đồng thời nhiều hình thức hỗ trợ trợ cấp xuất thời gian Những biến đổi có nguy làm giảm giá trị mà việc giảm thuế quan mang lại cho thương mại quốc tế Trong đó, phạm vi GATT không cho phép đề cập cách cụ thể sâu rộng đến vấn đề - Thứ hai, đến năm 80, GATT không thích ứng với thực tiễn thương mại giới Khi GATT thành lập năm 1948, Hiệp định chủ yếu điều tiết thương mại hàng hoá hữu hình Từ tới nay, thương mại quốc tế phát triển nhanh chóng, mở rộng sang lĩnh vực thương mại dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng không, vận tải biển, du lịch, xây dựng, tư vấn loại hình thương mại dịch vụ này, với vấn đề thương mại đầu tư bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại phát triển nhanh chóng trở thành phận quan trọng thương mại quốc tế - Thứ ba, số lĩnh vực thương mại hàng hoá, GATT có lỗ hổng cần phải cải thiện Ví dụ, nông nghiệp hàng dệt may, cố gắng tự hoá thương mại không đạt thành công lớn Kết nhiều ngoại lệ với quy tắc chung hai lĩnh vực thương mại - Thứ tư, mặt cấu tổ chức chế giải tranh chấp, GATT tỏ không thích ứng với tình hình giới GATT hiệp định, việc tham gia mang tính chất tuỳ ý Thương mại quốc tế năm 80 90 đòi hỏi phải có tổ chức thường trực, có tảng pháp lý vững để đảm bảo thực thi hiệp định, quy định chung thương mại quốc tế Về hệ thống giải tranh chấp, GATT chưa có chế điều tiết thủ tục tố tụng chặt chẽ, không đưa thời gian biểu định, đó, vụ việc tranh chấp thường bị kéo dài, dễ bị bế tắc Để thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế cách hiệu quả, rõ ràng hệ thống cần phải cải tiến Những yếu tố trên, kết hợp với số nhân tố khác thuyết phục bên tham gia GATT cần phải có nỗ lực để củng cố mở rộng hệ thống thương mại đa biên Từ năm 1986 đến 1994, Hiệp định GATT hiệp định phụ trợ nước thảo luận sửa đổi cập nhật để thích ứng với điều kiện thay đổi môi trường thương mại giới Hiệp định GATT 1947, với định kèm vài biên giải thích khác hợp thành GATT 1994 Một số hiệp định riêng biệt đạt lĩnh vực Nông nghiệp, Dệt may, Trợ cấp, Tự vệ lĩnh vực khác; với GATT 1994, chúng tạo thành yếu tố Hiệp định Thương mại đa phương Thương mại Hàng hoá Vòng đàm phán Uruguay thông qua loạt quy định điều chỉnh thương mại Dịch vụ Quyền Sở hữu Trí tuệ liên quan đến thương mại Một thành công lớn vòng đàm phán lần là, cuối Vòng đàm phán Uruguay, nước cho Tuyên bố Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bắt đầu vào hoạt động từ ngày 1/1/1995 Ngày 1/1/1995, GATT chuyển thành tổ chức mới, Tổ chức Thương mại giới WTO Việc chuyển đổi dẫn tới GATT trở thành tổ chức với thành viên tham gia có trách nhiệm quản lý quan hệ thương mại nước thành viên Các nghĩa vụ GATT nội dung WTO Tuy nhiên, hiệp định WTO đòi hỏi thành viên phải tôn trọng triệt để, không quy định GATT, mà hiệp ước đàm phán trước Điều dẫn đến nhiều nước hưởng lợi, đặc biệt nước phát triển, họ hưởng lợi từ hiệp định thoả thuận, lại từ chối tham gia vào hiệp định kể từ năm 1970 trở lại Số nước tham gia đàm phán ngày tăng lên: từ 23 nước năm 1947 đến 123 nước năm 1994 Mặc dù vậy, vào đầu năm 1980, người ta thấy rõ ràng không lâu nữa, GATT giữ vai trò chi phối thương mại giới thập kỷ 40, 50 Với diện điều tiết hệ thống thương mại đa biên mở rộng nên GATT với tư cách thoả thuận có nhiều nội dung ký kết mang tính chất tuỳ ý tỏ không thích hợp Vòng dàm phán Uruguay (1986 – 1994) tạo bước ngoặt thương mại quốc tế Sau nhiều nỗ lực đàm phán, ngày 15/4/1994, Marrakesh Marốc, kết thúc vòng đàm phán Uruguay, thành viên GATT ký “Tuyên bố Marrakesh”, khẳng dịnh kết vòng đàm phán “tăng cường kinh tế giới thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng việc làm thu nhập toàn giới” Đồng thời, Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại giới ký kết Theo đó, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thức thành lập độc lập với hệ thống Liên Hợp Quốc vào hoạt động từ 1/1/1995, có trụ sở Geneva Thuỵ Sỹ Tổ chức thương mại giới thành lập nhằm kế tục phát triển nghiệp GATT, mà thay hoàn toàn tổ chức tiền thân Kể từ thành lập, WTO ngày phát triển có vai trò vô quan trọng thương mại giới, chi phối sách thương mại khu vực quốc gia, chiếm tới 85% thương mại hàng hoá 90% thương mại dịch vụ giới, điều tiết lĩnh vực: thương mại hàng hoá; 11 ngành 155 phân ngành dịch vụ; đầu tư liên quan đến thương mại sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại Tổ chức thương mại giới ba trụ cột kinh tế giới với Ngân hàng giới (WB) quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Năm 2003, ngân sách WTO 154 triệu Franc Thuỵ Sỹ Số thành viên Ban thư ký 550 người Đến tháng năm2004, WTO có 147 thành viên thức khoảng 30 quan sát viên Vào thời điểm này, có 29 nước xin gia nhập WTO, Việt Nam ba ứng cử viên quan trọng WTO bên cạnh Nga A rập Và Việt Nam thức kết nạp vào WTO ngày 1/10/2006 Mục tiêu hoạt động Tổ chức thương mại giới 2.1 Mục tiêu kinh tế: Hoạt động Tổ chức thương mại giới nhằm mục tiêu thúc đẩy trình tự hoá thương mại hàng hoá dịch vụ, phát triển kinh tế giới bền vững, bảo vệ môi trường thúc đẩy phát triển thể chế thị trường Mục tiêu thực qua việc loại bỏ rào cản thương mại, nâng cao trình độ nhận thức hiểu biết phủ, tổ chức cá nhân quy định điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế, qua tạo môi trường pháp lý, thương mại rõ ràng 2.2 Mục tiêu trị Tổ chức thương mại giới nơi giải bất đồng tranh chấp thương mại quốc gia thành viên, khuôn khổ hệ thống thương mại đa phương, phù hợp với nguyên tắc công pháp quốc tế luật lệ WTO, nhằm bảo đảm cho quốc gia phát triển quốc gia phát triển nhất, hưởng lợi ích đích thực từ tăng trưởng thương mại quốc tế, phù hợp với phát triển kinh tế quốc gia khuyến khích quốc gia ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế thương mại giới 2.3 Mục tiêu xã hội Hoạt động Tổ chức thương mại giới nhằm mục tiêu lâu dài nâng cao mức sống tạo công ăn việc làm cho người lao động quốc gia thành viên, bảo đảm quyền tiêu chuẩn lao động tối thiểu phải tôn trọng Chức Tổ chức Tổ chức thương mại giới Theo Hiệp định Marrakesh thành lập WTO, tổ chức có năm chức sau: 1- Thống quản lý việc thực hiệp định thoả thuận thương mại đa phương ký kết WTO, giám sát, tạo thuận lợi trợ giúp kỹ thuật cho quốc gia thành viên thực nghĩa vụ thương mại quốc tế mình, đồng thời hưởng quyền lợi mang lại tham gia vào hiệp định đa phương 2- Tổ chức vòng đàm phán thương mại đa phương khuôn khổ WTO, theo định Hội nghị Bộ trưởng WTO Mặt khác, WTO diễn đàn để thông qua đó, quốc gia thành viên tiến hành đàm phán nội dung quy định Hiệp định thương mại đa phương vấn đề thương mại quốc tế nảy sinh 3- Tổ chức thương mại giới tiến hành giải tranh chấp quốc gia hành viên có liên quan đến thực giải thích Hiệp định WTO, hiệp định thương mại đa phương nhiều bên 4- Tổ chức thương mại giới thiết lập chế để nghiên cứu xem xét, kiểm tra, kiểm soát sách thương mại quốc gia thành viên, nhằm đảm bảo thúc đẩy việc thực tự hoá thương mại tuân thủ quy định WTO 5- Tổ chức thương mại giới thực hợp tác chặt chẽ với tổ chức kinh tế thương mại quốc tế khác Quỹ tiền tệ giới, Ngân hàng giới hoạch định sách dự báo xu hướng phát triển tương lai kinh tế thương mại toàn cầu Nguyên tắc tổ chức hoạt động Tổ chức thương mại giới WTO hoạt động dựa luật lệ quy tắc tương đối phức tạp, bao gồm 60 hiệp định, phụ lục, định giải thích khác điều chỉnh hầu hết lĩnh vực thương mại quốc tế Tuy vậy, tất văn xây dựng sở năm nguyên tắc WTO 4.1.Không phân biệt đối xử: a Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc (Most Favoured Nation – MFN) Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc nguyên tắc pháp lý quan trọng WTO, nêu Điều I - Hiệp định GATT, điều II - Hiệp định GATS điều IV - Hiệp định TRIPS Nguyên tắc hiểu quốc gia dành cho quốc gia thành viên đối xử ưu đãi đó, quốc gia phải dành ưu đãi cho tất quốc gia thành viên khác Trên sở dành quy chế đãi ngộ tối huệ quốc cho quốc gia đó, quốc gia dành chế dộ đãi ngộ tối huệ quốc lại chấp nhận mức thuế quan thấp với quốc gia khác, mức thuế thấp áp dụng cho quốc gia hưởng chế độ tối huệ quốc Ví dụ, quốc gia A nhập sản phẩm X từ quốc gia B Nếu quốc gia A dành cho quốc gia B chế độ đãi ngộ tối huệ quốc hàng nhập từ quốc gia B bị đánh mức thuế thấp sản phẩm X đưa vào quốc gia A Sau dành chế độ đãi ngộ tối huệ quốc cho quốc gia B, quốc gia A đánh mức thuế thấp sản phẩm X nhập từ quốc gia C sản phẩm X nhập từ quốc gia B đương nhiên hưởng mức thuế thấp Quốc gia A không cần phải đàm phán mức thuế với quốc gia B, mà cần điều chỉnh biểu thuế cho phù hợp Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc thường áp dụng hiệp định thương mại song phương, song nguyên tắc áp dụng đa phương cho tất quốc gia thành viên WTO, điều đồng nghĩa với nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử, tất quốc gia dành cho đối xử ưu đãi Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc WTO không mang tính áp dụng tuyệt đối, quốc gia thành viên có quyền tuyên bố không áp dụng tất điều khoản hiệp định quốc gia thành viên Nguyên tắc áp dụng thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ b Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (National Treament – NT) Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia hiểu hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ quyền sở hữu trí tuệ nước phải đối xử thuận lợi với hàng hoá loại nước Đối với hàng hoá sở hữu trí tuệ, việc áp dụng nguyên tắc nghĩa vụ chung, nghĩa hàng hoá quyền sở hữu trí tuệ nước sau nộp thuế đăng ký bảo hộ hợp pháp, phải đối xử bình đẳng hàng hoá quyền sở hữu trí tuệ nước quy định thuế, lệ phí đánh nội địa, quy định, mua, bán, phân phối vận chuyển hàng hoá Còn hàng hoá dịch vụ, nguyên tắc áp dụng cho lĩnh vực, ngành nghề quốc gia đưa vào danh mục cam kết Các quốc gia, nguyên tắc không áp dụng hạn chế số lượng nhập xuất khẩu, trừ trường hợp ngoại lệ hiệp định WTO quy định cụ thể, trường hợp: - Mất cân đối cán cân toán (Điều 12 13b); - Nhằm mục đích bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ nước (điều 18c); - Bảo vệ ngành sản xuất nước chống lại gia tăng đột ngột nhập để đối phó với khan mặt hàng thị trường quốc gia xuất nhiều (điều 19); - Vì lý sức khoẻ vệ sinh (điều 20) - Vì lý an ninh quốc gia (điều 21) Các quốc gia áp dụng biện pháp thuế quan, phi thuế quan để xử lý hàng hoá nhập khác biệt với hàng hoá nội địa hàng hoá nhập đưa vào quốc gia Vi dụ, quốc gia A đánh thuế sản phẩm X nhập từ quốc gia B Quốc gia A yêu cầu sản phẩm nhập từ quốc gia B để tiêu thụ quốc gia A phải đáp ứng yêu cầu mà nửa số yêu cầu nghiêm ngặt so với quy định hàng hoá tiêu dùng nước, việc ban hành quy định quốc gia A vi phạm nguyên tắc đãi ngộ quốc gia Một ngoại lệ khác nguyên tắc đãi ngộ quốc gia vấn đề trợ giá cho sản xuất cho xuất nhập hàng hoá Các nước trợ giá cho sản xuất nước có hình thức trợ cấp xuất để thúc đẩy hoạt động sản xuất nước 4.2.Tự mậu dịch nữa: thông qua đàm phán (Nguyên tắc tiệp cận thị trường (Market Access) Nguyên tắc tiếp cận thị trường, thực chất việc mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ đầu tư nước cho quốc gia khối Trong hệ thống thương mại đa phương, tất quốc gia tham gia chấp nhận mở cửa thị trường điều đồng nghĩa với việc tạo hệ thống thương mại toàn cầu mở Về mặt trị, nguyên tắc thể tự hóa thương mại WTO Các rào cản thương mại dần loại bỏ, cho phép nhà sản xuất hoạch định chiến lược kinh doanh dài hạn, có thời gian điều chỉnh, nâng cao sức cạnh tranh chuyển đổi cấu Mức độ cắt giảm hàng rào bảo hộ thoả thuận thông qua đàm phán song phương đa phương Tuy nhiên, mức độ thực việc tiếp cận thị trường quốc gia tương đối khác Về mặt pháp lý, nguyên tắc tiếp cận thị trường thể nghĩa vụ có tính chất ràng buộc, thực cam kết mở cửa thị trường mà nước chấp nhận đàm phán gia nhập WTO 4.3 Tính Dự đoán thông qua Liên kết Minh bạch: Các quy định quy chế thương mại phải công bố công khai thực cách ổn định Với nguyên tắc này, yêu cầu cần đặt cho thành viên WTO họ phải có hệ thống pháp luật minh bạch, có khả dự đoán Trong nhiều hiệp định cuả WTO, yêu cầu đảm bảo điều kiện thương mại đầu tư để dự đoán trước nhiều hơn, thực cách gây áp lực phủ thành viên việc thay đổi điều lệ, quy định 4.4 Thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cho thương mại nước thành viên (Nguyên tắc cạnh tranh công (Fair Competition) Nguyên tắc cạnh tranh công thể tự cạnh tranh điều kiện bình đẳng Nguyên tắc nhằm hạn chế tác động tiêu cực biện pháp cạnh tranh không bình đẳng bán phá giá, trợ cấp, hay dành số đặc quyền cho số doanh nghiệp định 4.5 Nguyên tắc dành cho thành viên phát triển số ưu đãi Ngoài nguyên tắc chủ yếu Tổ chức thương mại giới áp dụng nguyên tắc dành cho thành viên phát triển số ưu đãi Nguyên tắc thể qua việc cho phép thành viên phát triển có số quyền thực số nghĩa vụ hay có thời gian độ dài để điều chỉnh sách Cơ cấu tổ chức Tổ chức thương mại giới Cơ cấu tổ chức WTO cấu bao gồm cấp: 5.1 Hội nghị Bộ trưởng (Ministerial Conference): Là quan lãnh đạo trị cao WTO, bao gồm tất đại diện cấp trưởng quốc gia thành viên, nhóm họp năm lần Điều IV.1 Hiệp định thành lập WTO quy định: Hôị nghị trưởng WTO thực tất chức WTO có quyền định biện pháp cần thiết để thực chức Hội nghị trưởng có quyền định tất vấn đề khuôn khổ hiệp định, thoả thuận đa phương WTO 5.2 Đại hội đồng (General Council): Là quan thường trực WTO thời gian hai kỳ họp hội nghị trưởng WTO Đại hội đồng bao gồm đại diện có thẩm quyền tất thành viên, có chức thường trực báo cáo lên hội nghị trưởng Đại hội đồng đồng thời đóng vai trò quan giải tranh chấp quan rà soát sách WTO Thành viên Đại hội đồng đại diện cấp Đại sứ phủ quốc gia thành viên Đại hội đồng có quyền thành lập Uỷ ban giúp việc + Uỷ ban thương mại phát triển, giải vấn đề liên quan đến quốc gia phát triển đặc biệt quốc gia phát triển + Uỷ ban cán cân toán, có trách nhiệm tư vấn cho quốc gia thành viên Tổ chức thương mại giới quốc gia khác, áp dụng biện pháp hạn chế thương mại theo điều 12 18 hiệp định chung thuế quan thương mại, để giải trở ngại cán cân toán + Uỷ ban ngân sách tài quản trị, giải vấn đề liên quan đến tài ngân sách Tổ chức thương mại giới + Uỷ ban hiệp định thương mại khu vực Uỷ ban thương mại phát triển, Uỷ ban hạn chế cán cân toán, Uỷ ban ngân sách, tài quản trị thành lập theo hiệp định thành lập WTO Còn Uỷ ban hiệp định thương mại khu vực thành lập vào tháng 2/1996 theo định của Đại hội đồng Ngoài có Uỷ ban mua sắm phủ uỷ ban hàng không dân dụng thành lập theo định vòng đàm phán Tokyo Những uỷ ban có nghĩa vụ thông báo thường xuyên hoạt động họ lên Đại hội đồng WTO 5.3 Các quan thừa hành giám sát việc thực hiệp định thương mại đa phương Tổ chức thương mại giới có hội đồng thành lập để giám sát việc thực thi hiệp định thương mại đa phương là: + Hội đồng thương mại hàng hoá (GATT); + Hội đồng thương mại dịch vụ (GATS); + Hội đồng vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ (TRIPS) Các hội đồng chịu trách nhiệm điều hành việc thực thi hiệp định WTO lĩnh vực thương mại tương ứng Hội đồng thương mại hàng hoá có chức giám sát việc thực thi tất hiệp định thương mại liên quan đến hàng hoá, hiệp định có uỷ ban giám sát riêng Hai hội đồng sau chịu trách nhiệm hiệp định riêng WTO thành lập nhóm làm việc quyền cần thiết Ngoài ra, có quan hội đồng WTO thành lập với tư cách quan trực thuộc để giúp hội đồng thực chức kỹ thuật như: Uỷ ban trợ giá nông nghiệp, Uỷ ban thâm nhập thị trường nhóm công tác thành lập tạm thời để giải vấn đề cụ thể Ví dụ nhóm công tác việc gia nhập WTO số quốc gia  Tổng giám đốc Ban thư ký Tổ chức thương mại giới: Khác với GATT năm 1947, WTO có ban thư ký quy mô Ban thư ký WTO gồm khoảng 500 viên chức nhân viên có quốc tịch khác nhau, thuộc biên chế thức WTO Đứng đầu Ban thư ký Tổng giám đốc phó tổng giám đốc Biên chế Ban thư ký WTO Tổng giám đốc định Tổng giám đốc hội nghị trưởng bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm Ngoài vai trò điều hành, Tổng giám đốc WTO có vai trò trị quan trọng hệ thống thương mại đa phương Quyền hạn trách nhiệm Tổng giám đốc Hội nghị trưởng định Tổng giám đốc thành viên Ban thư ký WTO có quy chế tương tự viên chức tổ chức quốc tế, hoạt động độc lập tuân theo định, tôn WTO Họ quyền ưu đãi, miễn trừ viên chức tổ chức chuyên môn Liên Hợp Quốc Hoạt động Tổ chức thương mại giới Việc thông qua định WTO sở đồng thuận, bỏ phiếu, WTO có số điều khoản quy định việc bỏ phiếu Khi không đạt được trí, Hiệp định WTO cho phép bỏ phiếu Trong điều kiện vậy, định áp dụng có đa số tán thành sở quốc gia thành viên có phiếu Để tránh việc thông qua định WTO bị trì hoãn, Hiệp định WTO quy định số trường hợp cần bỏ phiếu sau: - Trường hợp định sửa đổi số nguyên tắc tảng nguyên tắc tối huệ quốc, nguyên tắc đãi ngộ quốc gia Trường hợp phải đồng ý tất quốc gia thành viên - Trường hợp cần thông qua giải thích hiệp định thương mại đa biên phải 3/4 số quốc gia thành viên tán thành - Trường hợp định phủ từ bỏ nghĩa vụ thành viên cụ thể hiệp định đa biên phải 3/4 số quốc gia tán thành - Trường hợp định sửa đổi điều khoản hiệp định đa biên, thông qua tất hay 2/3 số quốc gia thành viên tán thành Tuy nhiên, sửa đổi có tác dụng quốc gia thành viên tán thành - Trường hợp định kết nạp thành viên mới, thông qua 2/3 số quốc gia thành viên tán thành Hội nghị trưởng Các quy định WTO Có thể nói, WTO tổ chức quốc tế điều chỉnh quy tắc thương mại quốc gia Cốt lõi WTO hiệp định phủ thành viên đàm phán ký kết Các hiệp định tạo tảng pháp lý cho việc tiến hành hoạt động thương mại quốc tế, với mục tiêu thúc đẩy giao lưu thương mại hàng hoá, dịch vụ hợp tác thương mại ngày sâu rộng hiệu Hệ thống WTO bao gòm hiệp định độc lập như: - Các hiệp định đa phương thương mại hàng hoá bao gồm Hiệp định GATT 1994 hiệp định kèm với nó; - Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ (GATS); - Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) (1) Thương mại Hàng hoá Hiệp định chủ chốt điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hoá WTO GATT 1994 Nội dung GATT: GATT đưa nguyên tắc để tiến hành thương mại hàng hoá nước thành viên, nguyên tắc MFN, NT, không hạn chế số lượng, hiệp định thương mại khu vực, điều khoản ưu tiên ưu đãi dành cho nước chậm phát triển, quy tắc đàm phán, ràng buộc thuế quan đàm phán lại GATT có điều khoản vấn đề chống bán phá giá, xác định trị giá hải quan, trợ cấp, tự vệ khẩn cấp nhiên điều khoản chưa đầy đủ chi tiết, sau chúng cụ thể hoá thành hiệp định riêng biệt Mục tiêu GATT tạo sở để tiến hành giảm thuế quan không ngừng ràng buộc chúng Đến kết thúc vòng đàm phán Uruguay, nước thành viên đưa cam kết ràng buộc thuế hầu hết mặt hàng công nghiệp nhập Sau Vòng đàm phán Uruguay, nước phát triển cam kết tiến hành cắt giảm thuế quan hàng công nghiệp từ 6,3% xuống trung bình 3,8% vòng năm, tính từ 1/1/1995 Giá trị hàng hoá nhập vào nước miễn thuế hoàn toàn lên tới 44% (từ 20%) Số lượng sản phẩm phải chịu thuế suất hải quan cao giảm xuống, số dòng thuế nhập từ tất nước phải chịu thuế suất 15% giảm từ 7% xuống 5% (riêng nước phát triển mức giảm từ 9% xuống 5%) Ngày 26/3/1997, 40 nước chiếm 92% thương mại giới lĩnh vực công nghệ thông tin trí miễn thuế loại phí khác cho tất sản phẩm công nghệ thông tin nhập kể từ năm 2000 Số lượng dòng thuế ràng buộc tăng nhanh Các nước phát triển cam kết ràng buộc 99% dòng thuế họ (từ mức 77%), nước phát triển ràng buộc 73% (từ 21%), kinh tế chuyển đổi 98% từ (73%) Như vậy, nội dung chủ yếu GATT giảm ràng buộc thuế quan hàng công nghiệp Ngoài danh mục ràng buộc thuế quan nước thành viên, GATT tạo sở để tiếp tục tiến hành đàm phán giảm thuế tương lai GATT bao gồm cam kết mở cửa thị trường quốc gia Các cam kết phần tách rời Hiệp định GATT Bên cạnh đó, GATT quy định thủ tục cần thiết tham vấn, bồi thường nước muốn rút bỏ ràng buộc thuế quan mình, trường hợp đặc biệt, cụ thể GATT có quy định vấn đề định giá tính thuế, hạn chế số lượng, tự vệ khẩn cấp, trợ cấp, bảo vệ cán cân toán, gia nhập, rút lui, miễn trừ Tuy vậy, khuôn khổ GATT vấn đề chưa đề cập chi tiết, cụ thể, theo kịp tình hình thương mại quốc tế Vì vậy, sau Vòng đàm phán Uruguay, nước thành viên trí đưa hiệp định cụ thể vấn đề này, bao gồm: - Hiệp định Nông nghiệp (AoA) - Hiệp định Biện pháp Vệ sinh Dịch tễ (SPS) - Hiệp định Dệt may (ATC) - Hiệp định Hàng rào Kỹ thuật Cản trở Thương mại (TBT) - Hiệp định Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMs) (Phụ lục V) - Hiệp định Chống Phá giá (Anti-dumping) - Hiệp định Trị giá Hải quan (ACV) - Hiệp định Giám định Hàng hoá trước xuống tầu (PSI) - Hiệp định Quy tắc Xuất xứ (Rules of Origin) - Hiệp định Giấy phép Nhập (Import Licensing) - Hiệp định Trợ cấp Biện pháp Đối kháng (SCM) - Hiệp định Biện pháp Tự vệ (AoS) Lĩnh vực nông nghiệp WTO: Hiệp định GATT điều chỉnh thương mại hàng công nghiệp quốc gia Riêng hàng nông sản, tính chất đặc biệt nhạy cảm mình, từ trước đến hưởng nhiều ngoại lệ Mặc dù chiếm không 10% thương mại giới không 5% GDP nhiều nước, đặc biệt nước phát triển, thương mại nông sản đối tượng đàm phán nhạy cảm đàm phán thương mại quốc tế Thương mại nông sản lĩnh vực bảo hộ cao sách thương mại nước thành viên Trong thời kỳ GATT, thương mại nông nghiệp chịu quy chế riêng chưa đưa vào khuôn khổ hệ thống đa biên Nói hàng nông sản chịu thuế quan cao nhất, đối tượng sách bảo đảm an ninh lương thực nông nghiệp nước phát triển áp dụng mức trợ cấp nông nghiệp cao Nông nghiệp thường lĩnh vực tranh chấp thách thức nước thành viên Nhằm tạo khuôn khổ cho thương mại hàng nông sản giới tăng cường trao đổi mặt hàng này, cuối vòng đàm phán Uruguay, nước ký Hiệp định Nông nghiệp Hiệp định Nông nghiệp đạt thoả thuận mở cửa thị trường nông sản, thuế hoá biện pháp phi thuế giảm trợ cấp mức hỗ trợ nước nước thành viên + Giảm trợ cấp xuất nông sản: Các nước công nghiệp cắt giảm 36% nguồn ngân sách để trợ cấp dành cho xuất nông phẩm vòng năm tính từ 1995; khối lượng hàng hoá hưởng trợ cấp giảm 21% thời gian Trong giai đoạn thực thi năm đó, nước phát triển phép sử dụng trợ cấp để giảm giá tiếp thị vận chuyển hàng hoá xuất trường hợp định Các nước phát triển cắt giảm 24% nguồn ngân sách để trợ cấp dành cho xuất nông phẩm, khối lượng hàng hoá hưởng trợ cấp giảm 14% vòng 10 năm tính từ năm 1995 Tỷ lệ tính mức trung bình hàng năm thời kỳ sở 1986-90 năm 1995 Các nước không phép áp dụng thêm biện pháp trợ cấp xuất trước chưa tồn Các nước chậm phát triển đưa cam kết cắt giảm Các cam kết cắt giảm coi làm cho giá nông sản giới tăng lên  + Mở cửa thị trường nông sản:   - Thuế hoá hàng rào phi thuế với nông sản Mức thuế hoá dựa việc tính toán tác động bảo hộ biện pháp phi thuế nhằm đưa mức thuế quan có tác động bảo hộ tương đương  - Các nước phát triển cam kết giảm thuế trung bình 36%, mức giảm tối thiểu với dòng thuế không 15% thực năm (1995-2000)  - Các nước phát triển cam kết giảm thuế trung bình 24%, mức giảm tối thiểu với dòng thuế không 10% thực 10 năm (1995-2004)  Một vài nước có vấn đề an ninh lương thực đặc biệt nhạy cảm Nhật, Hàn Quốc, Philippines Israel áp dụng ngoại lệ đặc biệt thuế hoá biện pháp phi thuế ngược lại họ có nghĩa vụ đẩy nhanh mức độ mở cửa thị trường cho hàng nhập Ví dụ, mức mở cửa thị trường với Nhật bắt đầu 4% lên 8% vào năm 2000  - Các nước cam kết giữ mức mở cửa thị trường tối thiểu không thấp mức trung bình thời kỳ 1986-90 không đưa thêm hàng rào phi thuế + Trợ cấp nước với nông dân: Mức hỗ trợ tổng gộp nước (AMS) cắt giảm 20% (và với nước phát triển 13,3%) thời thi nói (6 10 năm), tính theo mức trung bình thời kỳ 1986-88 + Các biện pháp vệ sinh dịch tễ: nước phép tự đặt tiêu chuẩn vệ sinh chúng phải dựa sở khoa học (khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn công nhận rộng rãi giới) Tuy vậy, đến nay, nước phát triển cho thực tế, quyền lợi họ không đảm bảo Hiệp định Nông nghiệp nhiều bất bình đẳng nhiều nước không tuân thủ đầy đủ Hiệp định Nông nghiệp Cụ thể thị phần nông sản nước không tăng so với trước Vòng đàm phán Uruguay (40% tổng sản phẩm nông nghiệp xuất giới, 43% tổng sản lượng sản phẩm nhập nông sản nước phát triển) Hỗ trợ nông nghiệp nước OECD cao, năm 1997 280 tỷ USD, năm 1998 307 tỷ USD, đó, EU chiếm tới 142 tỷ, Hoa Kỳ 100 tỷ Nhật Bản 60 tỷ, năm 1998 362 tỷ USD (tăng khoảng 8% so với năm 1997) Bảng: Mục tiêu cắt giảm trợ cấp - bảo hộ thương mại hàng nông sản Các nước phát triển Các nước phát triển (6 năm: 1995 - 2000) (10 năm, 1995 - 2004) - 36% - 24% - 15% - 10% -20% -13% - Giá trị trợ cấp -36% -24% - Khối lượng trợ cấp (Giai -21% -14% Thuế quan cắt giảm trung bình - cho tất sản phẩm nông nghiệp - tối thiểu cho sản phẩm Trợ cấp nước Tổng mức cắt giảm AMS (Giai đoạn sở: 86-88) Xuất đoạn sở: 86-90) Mức sở cho cắt giảm thuế mức ràng buộc trước ngày 1/1/1995, mặt hàng chưa ràng buộc áp dụng mức thực tế vào tháng 9/1986 Vòng đàm phán Uruguay bắt đầu Theo thoả thuận, nông nghiệp chủ đề thảo luận vòng đàm phán Thiên niên kỷ, dự kiến bắt đầu vào năm 2000 Tuy nhiên, quyền lợi quốc gia mình, nước thành viên muốn đề cập đến vấn đề góc độ khác Các nước phát triển muốn thảo luận việc mở cửa thị trường nữa, giảm trợ cấp xuất hỗ trợ nước cho nông nghiệp Hoa Kỳ cần mở rộng thị trường xuất cho nông sản nên muốn tập trung vào việc cắt giảm hỗ trợ EU nông nghiệp, đặc biệt ý đến vấn đề xây dựng sở pháp lý cho việc xuất sản phẩm nông nghiệp kết công nghệ tiên tiến Trong đó, EU Nhật Bản số nước khác lại muốn giữ quyền trợ cấp, không muốn nhập sản phẩm công nghệ sinh học với lý bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng Do vậy, chắn nước phải thảo luận nhiều vấn đề nông nghiệp vòng đàm phán tới Hàng dệt may Giống nông sản, hàng dệt may vấn đề hóc búa WTO Trước Vòng đàm phán Uruguay, thương mại hàng dệt may điều chỉnh Hiệp định Đa sợi (MFA) Hiệp định cho phép nước ký kết hiệp định song phương tiến hành hành động đơn phương để đặt hạn ngạch nhập hàng dệt may Hệ thống bất lợi cho nước phát triển, vốn có tiềm mặt hàng Tại Vòng đàm phán Uruguay, Hiệp định hàng Dệt - May (ATC) ký kết: Hiệp định quy định rõ chương trình thể hoá sản phẩm dệt may vào hệ thống thương mại đa biên Chương trình triển khai vòng 10 năm (1995-2005), chia làm giai đoạn Tỷ lệ tối thiểu sản phẩm thể hoá giai đoạn 16, 17 18% trước ngày tháng năm 2005, toàn sản phẩm hàng dệt may hoàn toàn hoà nhập vào hệ thống sách thương mại đa phương WTO Việc thực thi Hiệp định Dệt - May thực thành hai tuyến: - Đưa sản phẩm vào chịu điều chỉnh chế thương mại đa  biên sản phẩm thể hoá (integrated) không áp dụng hạn chế số lượng - Nới lỏng hạn chế số lượng với sản phẩm lại, từ hạn mức  sở xác định (với mức tối thiểu quy định) áp dụng chế linh hoạt cho nước xuất sử dụng hạn chế Nước áp dụng hạn ngạch cần thông báo rõ tiêu thức Trong thời gian chuyển tiếp, tự hoá thương mại đưa mặt hàng trước thuộc diện áp dụng hạn ngạch Hiệp định cho phép thời kỳ chuyển tiếp áp dụng biện pháp tự vệ Chỉ thành viên tiến hành chương trình “nhất thể hoá” áp dụng biện pháp Việc áp dụng tiến hành sở thực hai bước liên tiếp: (1) chứng minh có tổn hại hay đe doạ gây tổn hại nhập tăng lên đột ngột (2) có mối liên hệ trực tiếp tổn hại với tăng vọt số lượng nhập Mặc dù có kết tích cực vậy, nay, sau năm Hiệp định ATC có hiệu lực, nước phát triển cho quyền lợi nước không đảm bảo việc thực thi hiệp định nhiều điểm cần phải xem xét Các nước yêu cầu nước phát triển tích cực thực thi ATC Bảng: Thực thi Hiệp định Dệt - May Giai đoạn Giai đoạn I: 1/1/1995 - 31/12/1997 Giai đoạn II: % sản phẩm đưa vào Tốc độ nới lỏng hạn ngạch GATT (bao gồm việc dỡ bỏ hạn ngạch) 16% (nếu mức năm 1994 6%) 6,69%/năm 17% 8,7%/năm 1/1/1998 - 31/12/2001 Giai đoạn III: 18% 11,05%/năm Nhất thể hoá hoàn toàn vào 49% Không hạn ngạch GATT (và xoá bỏ hạn (tối đa) 1/1/2002 - 31/12/2004 Giai đoạn IV: từ 1/1/2005 ngạch) Hiệp định ATC chấm dứt áp dụng mức nhập năm 1990 làm sở Cơ quan Giám sát Hàng dệt WTO thiết lập để đảm bảo việc thực thi Hiệp định ATC cách nghiêm túc Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs) Trước đây, bắt đầu Vòng đàm phán Uruguay, bên có tham vọng dến hiệp định đầu tư đa phương tương đối toàn diện, đề cập đến vấn đề sách có tác động tới lưu chuyển đầu tư trực tiếp nước ngoài, vấn đề áp dụng nguyên tắc GATT Đãi ngộ quốc gia (cho công ty nước hưởng quyền lợi tương tự công ty nước đầu tư, thành lập hoạt động nội địa) nguyên tắc Tối huệ quốc (không cho phép nước phân biệt đối xử nguồn đầu tư khác nhau) đầu tư Tuy nhiên, đề xuất, nước phát triển ủng hộ, vấp phải phản đối mạnh mẽ từ phía nước phát triển, với lý khuôn khổ GATT không cho phép đàm phán vấn đề đầu tư tiến hành đàm phán phải đưa vấn đề buôn bán công ty xuyên quốc gia giá chuyển nhượng, biện pháp hạn chế kinh doanh hành vi khác vào phạm vi đàm phán Kết vòng đàm phán này, nước đề cập đến đầu tư phạm vi hẹp - biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs) Trong số nhiều biện pháp đầu tư có tác động bóp méo thương mại, Hiệp định TRIMs không cho phép nước thành viên áp dụng biện pháp coi vi phạm nguyên tắc đãi ngộ quốc gia không hạn chế số lượng sau đây: Các TRIMS không phù hợp với nguyên tắc đãi ngộ quốc gia, tức gây phân biệt đối xử hàng nước hàng nhập khẩu: - yêu cầu doanh nghiệp phải mua sử dụng sản phẩm có xuất xứ nước từ nguồn cung cấp nước, - yêu cầu doanh nghiệp mua sử dụng sản phẩm nhập giới hạn tổng số tính theo số lượng giá trị sản phẩm nội địa mà doanh nghiệp xuất Các TRIMS không phù hợp với điều XI - Hiệp định GATT nghĩa vụ loại bỏ biện pháp hạn chế định lượng xuất, nhập khẩu: - hạn chế việc doanh nghiệp nhập hình thức hạn chế chung hạn chế tổng số liên quan đến số lượng giá trị sản xuất nước mà doanh nghiệp xuất khẩu; - hạn chế việc doanh nghiệp nhập cách hạn chế khả tiếp cận đến nguồn ngoại hối liên quan đến nguồn thu ngoại hối doanh nghiệp này; - hạn chế việc doanh nghiệp xuất bán để xuất sản phẩm cho dù quy định hình thức sản phẩm cụ thể hay hình thức số lượng giá trị sản xuất nước doanh nghiệp Các nước hưởng khoảng thời gian chuyển tiếp để loại bỏ biện pháp nêu Thời gian chuyển tiếp với nước phát triển năm, với nước phát triển năm nước chậm phát triển năm, tính từ ngày 1/1/1995 (Xem thêm Phụ lục 3) (2) Thương mại dịch vụ Ngày nay, hoạt động thương mại dịch vụ nước thành viên WTO điều chỉnh Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ (GATS) GATS bao gồm: - Các quy định nguyên tắc chung trình bày Hiệp định chung - Các phụ lục GATS định cấp Bộ trưởng Phụ lục Miễn trừ MFN Phụ lục Di chuyển tự nhiên nhân dịch vụ Phụ lục Dịch vụ Vận tải hàng không Phụ lục Dịch vụ tài Phụ lục Vận tải biển Phụ lục Viễn thông - Các cam kết nước lĩnh vực dịch vụ cụ thể, áp dụng MFN, NT mở cửa thị trường lĩnh vực Nội dung Hiệp định GATS Hiệp định GATS bao gồm 29 điều khoản, quy định quy tắc nghĩa vụ Các lĩnh vực dịch vụ điều chỉnh GATS bao gồm diện rộng với 11 ngành 155 tiểu ngành, phân định thống theo danh mục CPC (Danh mục phân loại sản phẩm theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc) GATS đề cập đến lĩnh vực rộng lớn qua bốn phương thức cung cấp dịch vụ: - Cung cấp dịch vụ qua biên giới: Dịch vụ cung cấp thông qua vận động thân dịch vụ xuyên biên giới, tức cung cấp từ lãnh thổ nước sang lãnh thổ nước khác (chỉ có dịch vụ di chuyển, di chuyển người cung cấp dịch vụ) - ví dụ truyền hình chỗ hoạt động văn hoá thể thao - Tiêu dùng dịch vụ nước - ví dụ du lịch tiêu thụ dịch vụ nước Dịch vụ cung cấp lãnh thổ nước thành viên cho người tiêu dùng dịch vụ nước khác - Hiện diện thương mại - tức cung cấp dịch vụ qua việc thiết lập sở thường trú công ty lãnh thổ nước thành viên khác - Hiện diện tự nhiên nhân - tức việc cung cấp dịch vụ thực người cung cấp dịch vụ người làm công nhà cung cấp dịch vụ (các kỹ thuật viên, nhân viên cung cấp dịch vụ) lãnh thổ nước khác Trong bốn phương thức cung cấp dịch vụ kể trên, diện thương mại coi phương thức thành viên quan tâm có nhiều cam kết chi tiết Nhìn chung, Hiệp định Thương mại Dịch vụ đạt kết có mức độ mở cửa thị trường; thành công GATS mở rộng diện điều chỉnh hệ thống thương mại đa biên, đặc biệt bao trùm lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, trình độ chuyên môn, di chuyển tự nhiên nhân cung cấp liệu qua biên giới Những tiền đề hợp pháp hoá khuôn khổ pháp lý ban đầu chung cho nước xuất phát điểm để quốc gia tiếp tục đàm phán cụ thể lĩnh vực đầy tiềm qua vòng đàm phán tương lai Về Đãi ngộ Tối huệ quốc (MFN) thương mại dịch vụ, nghĩa vụ bắt buộc nước thành viên Các nước cam kết dành cho "ưu đãi" lĩnh vực dịch vụ Tuy vậy, Hiệp định GATS cho phép thành viên đưa ngoại lệ MFN Ví dụ, Việt Nam đưa cam kết ưu đãi song biên hợp tác du lịch ký với Thái Lan vào danh mục ưu đãi không mở rộng cho thành viên WTO Về Đãi ngộ quốc gia(NT), áp dụng tuỳ thuộc vào điều kiện đạt đàm phán NT không áp dụng cách tự động Trên sở kết đàm phán tự hoá dịch vụ cam kết nước thành viên đến nay, việc áp dụng NT thương mại dịch vụ chừng mực Về Cam kết mở cửa thị trường cụ thể thành viên ngành, tiểu ngành dịch vụ: tổng hợp Danh mục Cam kết Danh mục tuỳ thuộc vào kết đàm phán sở trao đổi Sau Vòng đàm phán Uruguay, nhiều đàm phán thương mại dịch vụ tiến hành đến ký kết số hiệp định thông tin viễn thông bản, công nghệ thông tin, dịch vụ tài v.v Tính đến nay, đàm phán dịch vụ viễn thông kết thúc vào tháng năm 1997 đàm phán dịch vụ tài kết thúc vào trung tuần tháng 12 năm 1997 Trong đàm phán này, thành viên đạt phạm vi cam kết rộng Các hiệp định coi bước tiến lớn trình tự hoá thương mại dịch vụ kể từ WTO thành lập Các nước hoàn tất việc đưa cam kết vào Bảng cam kết theo quy định điều XXI-GATS (Xem thêm Phụ lục IV) Chắc chắn thương mại dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng vượt xa thương mại hàng hoá vài thập kỷ tới Đàm phán thương mại dịch vụ có tầm quan trọng lớn diễn đàn WTO, diễn đàn khu vực liên khu vực Các nước thành viên trí Chương trình Nghị để tiếp tục đàm phán mở rộng tự hoá thương mại dịch vụ vào Thiên niên kỷ mới; số chủ đề dự kiến có biện pháp tự vệ tình huống, mua sắm phủ, trợ cấp, quy chế nội địa trình độ chuyên môn, v.v Nội dung đàm phán thương mại dịch vụ nước trí đưa thảo luận Vòng đàm phán mới, với mục tiêu sau: - Tiếp tục mở rộng minh bạch hoá lĩnh vực dịch vụ; - Tự hoá nữa; - Tăng cường lợi ích nước nguyên tác có lợi; - Tăng cường tham gia nước phát triển vào thương mại dịch vụ xuất dịch vụ Phạm vi đàm phán vòng tới là: - Giảm miễn trừ MFN; - Các quy định nội địa mang tính chất quốc gia nước; - Các biện pháp tự vệ trường hợp khẩn cấp; - Mua sắm phủ ; - Các trợ cấp ảnh hưởng đến thương mại Về quy tắc, luật lệ, nước tập trung vào vấn đề sau: - Tuân thủ quy tắc đẩy nhanh tự hoá GATS; - Công nhận tiếp tục thức đẩy trình tự hoá đạt từ đàm phán trước đây; - Đàm phán sở song phương, đa phương nhiều bên; - Cơ sở đàm phán dựa cam kết nước thành viên đưa vào lúc kết thúc Vòng Uruguay; - Tăng cường tham gia nước phát triển Về khung thời gian cho đàm phán, nhìn chung nhiều nước ủng hộ việc: - Thông qua kết đàm phán lĩnh vực dịch vụ lức sở chấp nhận toàn bộ, trừ trường hợp đàm phán biện pháp tự vệ khẩn cấp; - Công việc nhóm thực đàm phán cần hoàn thành trước cuối năm 2000; - Cần tiến hành xem xét lại trình đàm phán năm sau bắt đầu; - Thời hạn đưa yêu cầu ban đầu chào cam kết cụ thể nửa đầu năm 2000; - Thời gian cho vòng đàm phán tới năm Các nước phát triển nêu ý kiến đề xuất mong muốn nước phát triển dành đối xử đặc biệt ưu đãi hơn, nâng cao khả tiếp cận thị trường cho nước này, trợ giúp kỹ thuật dịch vụ, hỗ trợ lực dịch vụ nước tăng cường khả tiếp cận thị trường kênh phân phối mạng lưới thông tin nước Sau Hội nghị Bộ trưởng WTO Seattle không đưa vòng đàm phán toàn diện mong đợi, nước thành viên WTO trí tiến hành đàm phán tự hoá thương mại dịch vụ vào cuối tháng 2/2000 (Xem thêm Phụ lục 4) (3) Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại Nhiều người không dự kiến vòng đàm phán Uruguay, nước thành viên GATT lại đạt kết quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại sâu rộng đến Các hiệp định chủ yếu trước thuộc diện quản lý Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) chấp nhận thức ràng buộc khuôn khổ WTO, thực sở đãi ngộ quốc gia Các nước tham gia Vòng đàm phán Uruguay ký kết Hiệp định Khía cạnh liên quan đến thương mại Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS) điều chỉnh quyền tác giả quyền có liên quan, nhãn hàng, dẫn địa lý, thiết kế công nghiệp, sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, bảo hộ thông tin bí mật hạn chế hoạt động chống cạnh tranh hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (Xem thêm Phụ lục 5) Các bên chấp nhận Cơ chế Giải Tranh chấp WTO áp dụng cho tranh chấp phát sinh từ hiệp định TRIPS không dựa hiệp định chủ yếu hệ thống sở hữu trí tuệ có mà xây dựng quy định chưa WIPO chế định hoá Hiệp định có ngoại lệ chuyển giao công nghệ cho nước chậm phát triển Đãi ngộ khác biệt chủ yếu dành cho nước phát triển hưởng thời gian chuyển đổi để thực thi hiệp định (5 năm) với nước chậm phát triển 10 năm TRIPS có số điều khoản có quy định liên quan tới sức khoẻ dinh dưỡng cộng đồng cho phép thi hành chế độ li-xăng bắt buộc nhằm mục tiêu cụ thể tránh lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ việc chuyển giao công nghệ Khi Hiệp định TRIPS thực thi, người sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ phải trả khoản tiền cho chủ sở hữu, giá thành hàng hoá hay sản phẩm liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ chi phí thuê, thù lao quyền kể nhập nước cao Trước mắt, Hiệp định làm cho hoạt động sử dụng quyền tốn Về lâu dài chừng mực định, quyền sở hữu trí tuệ trả công cao khuyến khích sáng tạo nước phát triển góp phần phát triển công nghệ chỗ Nhưng phát triển công nghệ nội dung đầy tính phức tạp đòi hỏi nhiều nhân tố chế độ bảo hộ quyền người tạo công nghệ TRIPS đặt yêu cầu cần hoàn chỉnh điều chỉnh hệ thống lập pháp đảm bảo thực thi nước, trước hết nước phát triển (4) Cơ chế giải tranh chấp Trong quan hệ thương mại quốc tế, quyền lợi quốc gia mâu thuẫn với nhau, dễ xảy tranh chấp Do vậy, hệ thống thương mại đa biên mà nước thành viên WTO nỗ lực xây dựng tồn hoạt động hiệu thiếu chế giải tranh chấp Cho tới trước Vòng đàm phán Uruguay, việc giải tranh chấp nước ký kết GATT dựa vào hai chế chủ yếu: (1) điều khoản XXII - Tham vấn XXIII - Bảo vệ Ưu đãi Lợi ích - Hiệp định GATT, (2) chế giải tranh chấp hiệp định đa phương Cơ chế giải tranh chấp bị coi có hạn chế sau:  - Các nghị đạt không giải tranh chấp phát sinh, thường dẫn đến việc bên thương lượng hoà giải chính;  - Hệ thống giải tranh chấp không mang tính chất tự động, bên bị kiện dễ dàng gây khó khăn để ngăn cản nhóm chuyên trách (Ban Hội thẩm) tiến hành hoạt động mình;   - Thời hạn tiến hành quy trình giải tranh chấp dài; - Hệ thống chế bảo đảm cho nghị thực Những khiếm khuyết làm giảm bớt giá trị tự hoá thương mại mà hệ thống thương mại đa phương mang lại Các nước tham gia GATT, trước hết nước vấp phải tranh chấp với đối tác lực thương mại mạnh mình, quan tâm nhiều đến việc cải thiện chế giải tranh chấp hệ thống thương mại đa biên  Vì vậy, Vòng đàm phán Uruguay, chế giải tranh chấp 15 nội dung lớn đưa đàm phán Vòng đàm phán Uruguay đạt thành công lớn đưa chế giải tranh chấp hoàn chỉnh hơn, cho phép mối quan hệ thương mại quốc tế giải cách công hơn, hạn chế nhiều hành động đơn phương, độc đoán cường quốc thương mại, cho phép nhanh chóng tháo gỡ bế tắc vốn thường xảy khó giải trước Vì thế, hiệu hệ thống thương mại đa biên giới nâng cao nhiều Các nước phát triển, chậm phát triển nước phát triển tương đối yếu coi thắng lợi lợi ích có từ hệ thống đa biên Trước hết cần khẳng định giải tranh chấp khuôn khổ đa biên có đối tượng tranh chấp sách thương mại nước thành viên tranh chấp phát sinh từ việc thực hợp đồng thương mại Thoả thuận Giải tranh chấp WTO trọng giai đoạn tham vấn, nhằm tạo hội để bên liên quan tới vấn đề tranh chấp tìm kiếm giải pháp thoả đáng Tham vấn thủ tục nhằm tránh khả phải đến thủ tục bắt buộc Ngoài có bước mang tính chất tự nguyện yêu cầu Tổng Giám đốc WTO làm trung gian hoà giải hay thống đưa trọng tài Nếu giai đoạn nói không đến giải pháp thoả đáng thời hạn cho phép (60 ngày), nhóm công tác đặc biệt lập (trừ Cơ quan chuyên trách giải tranh chấp trí tuyên bố không chấp nhận việc này) Nhiệm vụ nhóm đánh giá thực tế việc khả sử dụng quy định thoả thuận, đưa đánh giá thích đáng để Cơ quan giải tranh chấp có sở khuyến nghị Thông thường nhóm đặc trách có ba thành viên, trừ bên liên quan đến tranh chấp đề nghị cần có năm thành viên Các thành viên lựa chọn sở danh sách chuyên gia Ban Thư ký WTO giới thiệu Khi có nhiều tranh chấp nội dung, giao cho nhóm đặc nhiệm giải Nhóm có thẩm quyền định nhóm tư vấn làm nhiệm vụ phân tích vấn đề mang tính chất kỹ thuật hay khoa học Đặc điểm chung chế giải tranh chấp tính thống chắn Không hạn chế hội tham vấn hoà giải, chế đảm bảo để cam kết liên quốc gia thực nghiêm chỉnh Thoả thuận bao hàm việc loại trừ khả bên giải tranh chấp chế bên Một quan phúc thẩm thể chế hoá với thành viên luân phiên mang đại diện cho thành viên - Uỷ ban Kháng nghị (Appelate) Nếu kết giải tranh chấp không thi hành nghiêm túc, bên có quyền lợi bị vi phạm quyền áp dụng biện pháp trả đũa, chí trả đũa chéo biện pháp trả đũa áp dụng với lĩnh vực (thuộc phạm vi điều chỉnh hiệp định) không coi đạt kết mong muốn Tính đến tháng 10/1999, chưa đầy năm tồn tại, WTO với tư cách diễn đàn giải tranh chấp đưa 169 định vụ tranh chấp, có 49 vụ Hoa Kỳ đề xuất Bảng: Quy trình Giải Tranh chấp WTO 60 ngày Tham vấn (Điều 4)  Thành lập Ban Hội thẩm Trong kỳ họp thứ hai DSB (Do Cơ quan Giải Tranh chấp (DSB)) (Điều 6) 0-20 ngày (thêm 10 ngày Tổng Giám đốc yêu cầu chọn BHT)  Điều khoản hoạt động (Điều 7) Thành phần (Điều 8)  Ban Hội thẩm xem xét Nhóm chuyên gia Họp với bên (điều 12) thực rà soát bên thứ có liên quan (điều 10)  Giai đoạn rà soát kỳ (Điều 13; Phụ lục 4) Họp rà soát với Ban Phần báo cáo mô tả gửi cho bên để hội thẩm theo yêu đánh giá (Điều 15.1) Báo cáo kỳ gủi cầu (Điều 15.2) cho tất bên xem xét (Điều 15.2)  tháng kể từ thành lập Báo cáo Ban Hội thẩm Ban Hội thẩm, tháng gửi cho tất bên (điều 12.8; Phụ lục trường hợp khẩn cấp đoạn 12 (j))  Báo cáo Ban Hội thẩm tháng từ thành lập BHT lên DSB (Đ.21.9; Phụ lục 3, đoạn 12 (k)) Rà soát Uỷ Ban  kháng nghị (Đ 15.2) 60 ngày dàng cho báo cáo DSB chấp nhận báo cáo Ban Hội thẩm 30 ngày dành cho BHT, trừ có kháng bao gồm thay đổi báo cáo Ban Hội Uỷ Ban Kháng nghị nghị thẩm UBKN thực (Đ.16.1,16.4 17.14)  Thực thi Thời hạn hợp lý rà soát Tranh chấp việc thành viên đề xuất, Báo cáo bên thua kiện dự kiến thực thi thực thi: bên tranh chấp thoả với "một thời hạn hợp lý" Có thể kiện, bao  thuận trọng tài phán gồm tham khảo Trong trường hợp không thực thi (khoảng 15 tháng với Ban Hội thẩm bên đàm phán việc đền bù ngừng thực trọng tài phán quyết) việc thực thi đầy đủ (Đ22.2) thi (Đ21.5)  30 ngày sau "thời hạn BIện pháp Trả đũa Có thể đưa trọng (90 ngày) hợp lý kết thúc" Nếu không trí việc bồi thường, tài mức độ đình DSB cho phép trả đũa việc không thực thi đầy nguyên đủ (Đ22) tắc trả đũa Trả đũa chéo: (Đ.22.6 22.7) Trong ngành hàng, ngành hàng khác, hiệp định khác (Đ22.3) ( 5) Rà soát sách thương mại Một chức WTO tiến hành hoạt động rà soát sách thương mại nước thành viên Mục tiêu công việc nhằm đảm bảo thành viên tuân thủ đầy đủ quy định, luật lệ cam kết hiệp định thương mại đa phương, tạo minh bạch sách hành vi thương mại nước thành viên Cơ quan Rà soát sách thương mại (TPRB) quan tiến hành rà soát Việc rà soát sách thương mại tiến hành định kỳ Yếu tố định mức độ thường xuyên việc phải rà soát sách thương mại nước ảnh hưởng nước hệ thống thương mại đa phương, tính thị phần họ thương mại giới giai đoạn sở Bốn kinh tế hàng đầu giới Hoa Kỳ, Nhật, EU Canada phải tiến hành rà soát năm lần, 16 nước tiến hành rà soát năm lần, nước lại rà soát năm lần, trừ nước chậm phát triển chậm rà soát Đối tượng rà soát sách hành vi thương mại nước thành viên TPRB tiến hành việc rà soát dựa tài liệu sau đây: - Báo cáo thức nước rà soát; - Báo cáo Ban Thư ký soạn thảo dựa thông tin có thông tin thành viên có liên quan cung cấp Báo cáo nước rà soát thực phải mô tả đầy đủ sách tập quán thương mại nước áp dụng, dựa mẫu TPRB đưa Ban Thư ký sẵn sàng trợ giúp kỹ thuật cho nước phát triển đặc biệt nước chậm phát triển trình thực báo cáo Giữa kỳ rà soát, có thay đổi lớn sách thương mại, nước đưa báo cáo vắn tắt Hai báo cáo này, với biên họp rà soát đưa nhanh chóng sau rà soát Những báo cáo trình lên Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan TPRB tiến hành đánh giá hoạt động Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại vòng năm sau Hiệp định thành lập WTO có hiệu lực, vào thời điểm khác Hội nghị Bộ trưởng yêu cầu Hàng năm, TPRB cho Báo cáo tổng quát tiến triển môi trường thương mại quốc tế Báo cáo kèm với báo cáo hàng năm Tổng Giám đốc trình bày hoạt động WTO nêu bật vấn đề sách lớn có ảnh hưởng đến hệ thống thương mại [...]... Phụ lục 3) (2) Thương mại dịch vụ Ngày nay, hoạt động thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên WTO được điều chỉnh bởi Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) GATS bao gồm: - Các quy định và nguyên tắc chung được trình bày trong Hiệp định chung - Các phụ lục của GATS và các quyết định cấp Bộ trưởng Phụ lục về Miễn trừ MFN Phụ lục về Di chuyển của tự nhiên nhân của dịch vụ Phụ lục về Dịch vụ Vận... thế giới và không quá 5% GDP của rất nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển, nhưng thương mại nông sản luôn là đối tượng đàm phán rất nhạy cảm trong đàm phán thương mại quốc tế Thương mại nông sản là lĩnh vực được bảo hộ cao nhất trong chính sách thương mại của các nước thành viên Trong thời kỳ GATT, thương mại nông nghiệp hầu như vẫn chịu những quy chế riêng và chưa được đưa vào khuôn khổ của... định về Giấy phép Nhập khẩu (Import Licensing) - Hiệp định về Trợ cấp và các Biện pháp Đối kháng (SCM) - Hiệp định về các Biện pháp Tự vệ (AoS) Lĩnh vực nông nghiệp trong WTO: Hiệp định GATT điều chỉnh thương mại hàng công nghiệp giữa các quốc gia Riêng hàng nông sản, do tính chất đặc biệt nhạy cảm của mình, từ trước đến nay vẫn được hưởng nhiều ngoại lệ Mặc dù chỉ chiếm không quá 10% thương mại thế giới. .. XXI-GATS (Xem thêm Phụ lục IV) Chắc chắn thương mại dịch vụ sẽ đạt tốc độ tăng trưởng vượt xa thương mại hàng hoá trong một vài thập kỷ tới Đàm phán thương mại dịch vụ sẽ có tầm quan trọng lớn hơn trên diễn đàn WTO, diễn đàn khu vực và liên khu vực Các nước thành viên cũng đã nhất trí về một Chương trình Nghị sự để tiếp tục đàm phán mở rộng tự do hoá thương mại dịch vụ vào Thiên niên kỷ mới; trong... quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại sâu và rộng đến như vậy Các hiệp định chủ yếu trước đây thuộc diện quản lý của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã được chấp nhận chính thức và ràng buộc trong khuôn khổ WTO, được thực hiện trên cơ sở đãi ngộ quốc gia Các nước tham gia Vòng đàm phán Uruguay đã ký kết Hiệp định về các Khía cạnh liên quan đến thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS)... và các cam kết của các hiệp định thương mại đa phương, tạo được sự minh bạch hơn nữa trong các chính sách và hành vi thương mại của các nước thành viên Cơ quan Rà soát chính sách thương mại (TPRB) là cơ quan tiến hành các cuộc rà soát Việc rà soát chính sách thương mại được tiến hành định kỳ Yếu tố quyết định mức độ thường xuyên của việc phải rà soát chính sách thương mại của mỗi nước chính là ảnh hưởng... khiếm khuyết này làm giảm bớt hoặc mất đi những giá trị của tự do hoá thương mại mà hệ thống thương mại đa phương mang lại Các nước tham gia GATT, trước hết là các nước đã vấp phải tranh chấp với đối tác có thế lực trong thương mại mạnh hơn mình, đã quan tâm nhiều đến việc cải thiện cơ chế giải quyết tranh chấp của hệ thống thương mại đa biên  Vì vậy, trong Vòng đàm phán Uruguay, cơ chế giải quyết... tranh chấp hoàn chỉnh hơn, cho phép các mối quan hệ trong thương mại quốc tế được giải quyết một cách công bằng hơn, hạn chế rất nhiều những hành động đơn phương, độc đoán của những cường quốc thương mại, cho phép nhanh chóng tháo gỡ những bế tắc vốn thường xảy ra và khó giải quyết trước đây Vì thế, hiệu quả của hệ thống thương mại đa biên thế giới được nâng cao hơn nhiều Các nước đang phát triển, chậm... nghiệp (AoA) - Hiệp định về các Biện pháp Vệ sinh Dịch tễ (SPS) - Hiệp định Dệt may (ATC) - Hiệp định về Hàng rào Kỹ thuật Cản trở Thương mại (TBT) - Hiệp định về các Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMs) (Phụ lục V) - Hiệp định Chống Phá giá (Anti-dumping) - Hiệp định Trị giá Hải quan (ACV) - Hiệp định về Giám định Hàng hoá trước khi xuống tầu (PSI) - Hiệp định về Quy tắc Xuất xứ (Rules... thúc" Nếu không nhất trí được về việc bồi thường, tài về mức độ đình DSB cho phép trả đũa việc không thực thi đầy chỉ và các nguyên đủ (Đ22) tắc trả đũa Trả đũa chéo: (Đ.22.6 và 22.7) Trong cùng ngành hàng, các ngành hàng khác, hiệp định khác (Đ22.3) ( 5) Rà soát chính sách thương mại Một trong những chức năng cơ bản của WTO là tiến hành hoạt động rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU về tổ CHỨC THƯƠNG mại THẾ GIỚI WTO , TÌM HIỂU về tổ CHỨC THƯƠNG mại THẾ GIỚI WTO , TÌM HIỂU về tổ CHỨC THƯƠNG mại THẾ GIỚI WTO , - Trường hợp quyết định sửa đổi các điều khoản của hiệp định đa biên, chỉ có thể thông qua nếu được tất cả hay ít nhất 2/3 số quốc gia thành viên tán thành. Tuy nhiên, những sửa đổi đó chỉ có tác dụng đối với những quốc gia thành viên tán thành.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay