TÌM HIỂU CHUNG về NGÂN HÀNG THẾ GIỚI – WORLD BANK

24 47 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

TÌM HIỂU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI – WORLD BANK I – Bối cảnh đời tôn hoạt động Ngân hàng Thế giới (NHTG) 1.1 Sự đời thành lập tổ chức tài quốc tế: - Năm 1929-1933 nổ khủng hoảng kinh tế phương Tây Cuộc khủng hoảng làm cho kinh tế tư chủ nghĩa xấu đi, thất nghiệp tăng lên, mâu thuẫn nước phát triển nảy sinh Sau chiến tranh giới lần thứ nhất, kinh tế giới phát triển không đều, mâu thuẫn nước phát triển ngày sâu sắc Những nước thi hành sách bành trướng nước trị, kinh tế quân Trước tình hình ấy, số nước đưa chủ trương thành triển ngày gay gắt, phát xít Đức nhảy lên vũ đài Chiến tranh giới thứ bùng nổ Trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, kinh tế Mỹ phát triển nhanh, Mỹ trở thành nước mạnh giới Sau chiến tranh giới thứ 2, Mỹ bắt đầu lập tổ chức tài quốc tế - Tháng 11 năm 1943, Mỹ đưa ý kiến thành lập Ngân hàng tái thiết phát triển Liên hợp quốc Dụng ý kiến nghị để nhiều nước phát triển gánh vác nguồn vốn cho nhu cầu khôi phục xây dựng kinh tế sau chiến tranh Mỹ đầu tư vào nước thông qua Ngân hàng tái thiết phát triển Liên hợp quốc bảo trợ - Tháng năm 1944 họ tuyên bố chung Quỹ tiền tệ quốc tế, đề tôn sách thành lập Quỹ tiền tệ quốc tế Tuyên ngôn lấy kiến nghị Mỹ “ Quỹ bình ổn quốc tế” làm sở - Tháng năm 1944, Liên hợp quốc triệu tập hội nghị tài tiền tệ Brétơn Út thuộc tiểu bang Niu Hamơhaiơ Mỹ Hội nghị ký hiệp định Brétơn Út, định thành lập Quỹ tiền tệ quốc tế Ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế Tôn hoạt động NHTG Ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế thành lập tháng 12 năm 1945, khai trương doanh nghiệp vào tháng năm 1946 Tôn Ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế là: ► Thông qua đầu tư giúp đỡ nước hội viên ngân hàng khôi phục sản xuất xây dựng kinh tế nước gồm phục hồi kinh tế chiến tranh tàn phá, khuyến khích nước phát triển gia tăng công trình sản xuất, khai thác tài nguyên ► Bằng phương thức bảo trợ tham gia cho vay tư nhân đầu tư tư nhân, thúc đẩy đầu tư tư nhân nước ngoài, cung cấp vốn ngân hàng cho sản xuất vốn ngân hàng huy động để bổ sung phần thiếu hụt đầu tư tư nhân ► Bằng phương thức khuyến khích đầu tư quốc tế phát triển tài nguyên nước hội viên để thúc đẩy mậu dịch quốc tế tăng trưởng đồng đều, lâu dài, cân đối thu chi quốc tế, giúp nước hội viên nâng cao hiệu sản xuất, mức sống nhân dân cải thiện điều kiện lao động ► Dùng khoản vay ngân hàng bảo trợ cho vay dàn xếp với chủ cho vay quốc tế khác để dự án xây dựng thiết ưu tiên thực thi ► Khi thực nghiệp vụ đầu tư quốc tế có chiếu cố thích đáng tình hình công thương nghiệp nước nước hội viên, đặc biệt năm sau chiến tranh, cần tập trung sức khôi phục phát triển kinh tế 1.2 Cơ cấu NHTG Từ thành lập tới cấu NHTG thay đổi nhiều Từ Ngân hàng Tái thiết Phát triển Quốc tế (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) chuyên cho khu vực nhà nước vay, mở rộng thêm Hiệp hội Phát triển Quốc tế (International Development Association IDA), ba định chế khác: Công ty Tài Quốc tế (International Finance Corporation - IFC), phụ trách mảng cấp vốn cho khu vực kinh tế tư nhân, Tổ chức Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) Trung tâm Giải Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID) Nhóm NHTG bao gồm năm định chế trên, thuyết trình gọi chung "Ngân hàng” - Ngân hàng Quốc tế Tái thiết Phát triển (IBRD): thức thành lập ngày 27/12/1945 với trách nhiệm cấp tài cho nước Tây Âu để họ tái thiết kinh tế sau Chiến tranh giới II sau cho phát triển kinh tế nước nghèo Sau nước khôi phục kinh tế, IBRD cấp tài cho cá nước phát triển không nghèo - Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA): thành lập năm 1960 chuyên cấp tài cho nước nghèo - Công ty Tài Quốc tế (IFC): thành lập năm 1956 chuyên thúc đẩy đầu tư tư nhân nước nghèo - Trung tâm giải tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID): thành lập năm 1966 diễn đàn phân xử trung gian hòa giải mâu thuẫn nhà đầu tư nước với nước nhận đầu tư Việc sử dụng phương tiện ICSID hoàn toàn tự nguyện Tuy nhiên, đồng ý giải với ICSID, không bên đơn phương từ chối phán ICSID - Tổ chức Bảo lãnh Đầu tư đa phương (MIGA): thành lập năm 1988 nhằm thúc đẩy FDI vao nước phát triển 1.3 Chức năng, nhiệm vụ NHTG a Chức Chức NHTG phân công cho tổ chức thành viên thực IBRD IDA vay (phát hành trái phiếu) cho nước thành viên vay lại (hiện NHTG có 187 nước thành viên) Không phải nước thành viên vay NHTG Cá nhân công ty không vay NHTG Chính phủ nước phát triển có thu nhập quốc dân đầu người 1305USD/năm vay IBRD Các khoản vay có lãi suất cao lãi suất mà NHTG vay chút Chính phủ nước nghèo, có thu nhập quốc dân 1305USD/năm (trong thực tế 805USD/năm) vay IDA Các khoản vay không đòi lãi suất có thời hạn lên tới 35-40 năm Trong hai thập kỉ đầu kể từ thành lập, IBRD dành 2/3 tổng giá trị khoản cho vay cho dự án phát triển lượng giao thông vận tải Trong hai thập niên 1960 1970, dự án phát triển sở hạ tầng quan trọng nhất, song hoạt động IBRD IDA đa dạng, từ hỗ trợ giáo dục, y tế, dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình, đến hỗ trợ phát triển nông thôn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ Các hoạt động IBRD IDA trực tiếp liên quan đến giúp đỡ người nghèo mang hình thức hỗ trợ tài kĩ thuật Từ thập niên 1980, đầu tư vào vốn vật chất vốn người, IBRA IDA bắt đầu cho vay để cải cách cấu kinh tế điều chỉnh sách nước phát triển Phản ứng nhạy bén trọng xóa nghèo mục tiêu IBRD IDA IFC cho dự án tư nhân nước phát triển vay theo giá thị trường vay dài hạn cấp vốn cho họ Sự tham gia IFC bảo đảm nhà đầu tư khác quan tâm tới dự án khuyến khích họ đầu tư vào dự án MIGA cung cấp bảo đảm trước rủi ro trị (rủi ro phi thương mại) để nhà đầu tư nước yên tâm đầu tư trực tiếp vào nước phát triển b Nhiệm vụ NHTG Nhiệm vụ NHTG NHTG (World Bank) ghi rõ nhiều tài liệu Ngân hàng: chống đói nghèo cải thiện mức sống cho người dân nước phát triển NHTG cung cấp khoản cho vay, dịch vụ cố vấn sách, hỗ trợ kỹ thuật chia sẻ kiến thức cho nước có thu nhập quốc dân trung bình mức trung bình NHTG thúc đẩy tăng trưởng nhằm tạo việc làm giúp người nghèo có hội việc làm Tổng thu nhập giới 31 ngàn tỷ đôla Mỹ năm, có nước thu nhập bình quân đầu người đạt tới 40 ngàn đôla Mỹ Thế 2,8 tỷ dân số giới, với nửa thuộc nước phát triển, sống với mức thu nhập 700 đôla Mỹ Gần nửa số họ, 1,2 tỷ người, kiếm chưa đầy đôla Mỹ ngày Công việc NHTG làm cầu nối cho hố sâu ngăn cách giàu nghèo này, hướng nguồn lực từ nước giàu vào phát triển nước nghèo NHTG hỗ trợ nỗ lực phủ nước phát triển việc xây dựng trường học trung tâm y tế, cung cấp điện nước, phòng chống bệnh tật bảo vệ môi trường Năm 2003, NHTG cung cấp 18,5 tỷ đôla Mỹ hoạt động 100 nước phát triển, hỗ trợ nước phương diện tài kỹ thuật để giảm đói nghèo IBRD, tiền thân NHTG, cung cấp khoản cho vay phủ doanh nghiệp nhà nước với bảo đảm phủ (hoặc bảo đảm tối cao – sovereign guarantee) Nguồn tiền cho vay lấy từ khoản nợ trả thông qua việc phát hành trái phiếu thị trường vốn giới IBRD tổ chức cho vay xếp hạng cao thị trường quốc tế có khả cho vay với mức lãi suất tương đối thấp Ngân hàng cho nước vay với lãi suất hấp dẫn cách thêm mức lề (khoảng 1%) vào chi phí cho vay để trang trải chi phí hành IDA có nhiệm vụ giúp đỡ nước nghèo thông qua khoản cho vay với lãi suất ưu đãi chương trình tài trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cải thiện điều kiện sống Các khoản cho vay dài hạn không lấy lãi IDA dành cho chương trình xây dựng sách, định chế, hạ tầng sở nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển bền vững sở tôn trọng môi trường công xã hội IFC, với 176 thành viên, thúc đẩy đầu tư bền vững vào khu vực tư nhân phát triển với múc đích giảm đói nghèo tăng chất lượng sống người dân thông qua việc cung cấp tài cho dự án thuộc khu vực tư nhân, hỗ trợ công ty tư nhân lưu chuyển vốn thị trường tài quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho phủ doanh nghiệp Nhiệm vụ MIGA xúc tiến đầu tư nước trực tiếp FDI vào nước phát triển nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo cải thiện sống người dân Với tư cách nhà bảo hiểm quốc tế cho nhà đầu tư tư nhân nhà tư vấn cho nước đầu tư nước ngoài, MIGA tham gia xúc tiến dự án với tác động phát triển bền vững lớn bảo đảm tiêu chí kinh tế, môi trường xã hội ICSID thực hoà giải trọng tài nước thành viên nhà đầu tư thuộc nước thành viên khác Việc sử dụng phương tiện ICSID hoàn toàn tự nguyện Tuy nhiên, đồng ý giải với ICSID, không bên đơn phương từ chối phán ICSID II Một số thể chế chủ yếu NHTG 2.1 Về máy NHTG Bộ máy hành NHTG gồm có Hội đồng Thống đốc, Ban Giám đốc Điều hành, Chủ tịch cán NHTG a Hội đồng Thống đốc: Hội đồng Thống đốc quan định cao NHTG Mỗi nước hội viên cử đại diện nước làm thành viên Hội đồng Thống đốc Hội đồng Thống đốc họp năm lần vào tháng tháng 10 hàng năm Các định thông qua với đa số tuyệt đối (2/3 số phiếu biểu quyết) Uỷ ban Phát triển: thành lập vào năm 1974, có trách nhiệm tư vấn cho Hội đồng Thống đốc IMF NHTG vấn đề liên quan đến cung cấp vốn cho nước phát triển Các chức quyền hạn Hội đồng thống đốc thực chủ yếu là: phê chuẩn việc kết nạp nước thành viên mới, tăng giảm cổ phần ngân hàng, đình tư cách nước thành viên, giải tranh chấp nảy sinh giám đốc điều hành giải thích khác hiệp định ngân hàng, phê chuẩn hiệp định thức ký kết với tổ chức quốc tế khác, định việc phân phối thu nhập ròng ngân hàng, phê chuẩn việc tu chỉnh hiệp định ngân hàng b Ban Giám đốc Điều hành: Ban Giám đốc Điều hành gồm 25 Giám đốc điều hành (trong có GĐĐH bổ nhiệm từ năm nước hội viên có số cổ phần lớn Mỹ, Nhật, Đức, Pháp Anh); 20 GĐĐH bầu chọn Nhiệm kỳ GĐĐH năm Ban GĐĐH chịu trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày NHTG, thực nhiệm vụ theo chức quyền hạn giao phó theo Điều lệ và/hoặc Hội đồng Thống đốc giao như: + Điều chỉnh sách ngân hàng thích ứng với tình hình luôn biến đổi + Xem xét định kiến nghị chủ tịch ngân hàng khoản cho vay có lấy lãi, kỳ hạn tương đối ngắn khoản cho vay Hiệp hội phát triển quốc tế lãi, kỳ hạn dài, thường 50 năm + Đệ trình Hội đồng thống đốc báo cáo thẩm kế tài vụ, dự đoán kinh phí hành chính, báo cáo hàng năm nghiệp vụ sách ngân hàng công việc khác mà giám đốc điều hành nhận thấy phải trình Hội đồng thống đốc - Các Tổng giám đốc: Như thông lệ, tổng giám đốc NHTG đương kim tổng thống Hoa Kỳ định (điều ngược với giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) người châu Âu), là: Eugene Meyer (tháng đến tháng 12 năm 1946); John J McCloy (4/1947–6/1949); Eugene R Black (1949–1963); George D Woods (1/1963–3/1968); Robert S McNamara (4/1968–6/1981); Alden W Clausen (7/1981–6/1986); Barber B Conable (7/1986–8/1991); Lewis T Preston (9/1991–5/1995); James Wolfensohn (5/1995–6/2005); Paul Wolfowitz (6/2005-6/2007); Robert Zoellick (6/2007-hiện tại) - Hội nghị Ban giám đốc điều hành phải có số giám đốc điều hành đại biểu cho nửa tổng số phiếu biểu tham dự coi hợp lệ - Mỗi giám đốc điều hành phải cử phó giám đốc điều hành Khi giám đốc điều hành vắng mặt phó giám đốc điều hành thay mặt, thực quyền hạn giám đốc điều hành Khi giám đốc điều hành có mặt Hội nghị phó giám đốc điều hành phải dự họp, quyền bỏ phiếu biểu - Hội đồng giám đốc điều hành làm việc trụ sở ngân hàng Oasinhtơn - Bất kỳ giám đốc điều hành sử dụng quyền phủ nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Nhưng quyền bỏ phiếu biểu giám đốc điều hành tính theo số cổ phần thành viên cử bầu họ, nước phát triển chủ yếu phương Tây (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Italia Hà Lan) nước có cổ phần lớn Nếu nước liên kết với gây ảnh hưởng định dự án cần thông qua với đa số phiếu giảm đơn c Chủ tịch: Chủ tịch Ban GĐĐH lựa chọn với nhiệm kỳ năm; Chủ tịch tham gia vào họp Hội đồng Thống đốc Uỷ ban Phát triển Ngoài ra, Chủ tịch phụ trách nhân IBRD IDA, chủ trì buổi họp Ban GĐĐH trì mối liên hệ với phủ nước hội viên, GĐĐH, với quan thông tin tổ chức khác Giúp việc cho Chủ tịch có Tổng giám đốc Hiện nay, Chủ tịch Nhóm NHTG ông James D Wolfensohn, người Mỹ, giữ cương vị từ tháng 6/1995 d Cán Nhóm NHTG: có khoảng 10.000 cán từ nhiều quốc gia khác làm việc trụ sở Washington D.C 3000 cán làm việc 100 văn phòng đại diện đặt nước hội viên Dưới Tổng giám đốc có 25 Phó Chủ tịch phụ trách khu vực mảng nghiệp vụ Các Nhà kinh tế trưởng NHTG: Nhà kinh tế trưởng NHTG (tên gọi đầy đủ chức vụ "Phó tổng giám đốc phụ trách phát triển kinh tế học, nhà kinh tế trưởng") cấp bậc quản lý cao chuyên môn NHTG Người giữ chức vụ nhân vật có ảnh hưởng tới kinh tế giới, thường học giả kinh tế xuất chúng Chức vụ bắt đầu có từ năm 1982 Gồm vị: Anne Krueger - giai đoạn 1982-1986; Stanley Fischer - 1988-1990; Lawrence Summers - 1991-1993; Joseph E Stiglitz - 1997–2000; Nicholas Stern - 2000–2003; Francois Bourguignon – 2003 đến 2.2 Về hội viên NHTG Tính đến nay, NHTG có 187 quốc gia thành viên quốc gia cổ đông NHTG Trước gia nhập Ngân Hàng Quốc Tế Tái Thiết Phát Triển, quốc gia phải thành viên Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Đồng thời, phải tham gia Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế (IFC), Hiệp Hội Phát Triển Quốc Tế (IDA), Cơ Quan Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương (MIGA) gia nhập Ngân Hàng NHTG quy định cụ thể nghĩa vụ quyền lợi quốc gia thành viên Sau số nội dung chính:  Nghĩa vụ thành viên: - Đóng góp vốn điều lệ cho NHTG Tại họp cấp cao năm 2010, thành viên thông qua việc tăng vốn 5.1 tỷ USD Quỹ IBRD thu từ việc phát hành trái phiếu cho quốc gia quỹ IDA có từ đóng góp hảo tâm nước Ngoài ra, NHTG phát hành trực tiếp trái phiếu cho phủ, tổ chức ngân hàng trung ương nước - Tôn trọng tuân thủ hiệp định tổ chức NHTG hiệp định vay, hiệp định tín dụng xóa đói giảm nghèo, - Tuân thủ quy định điều kiện vay NHTG: • Có khả trả nợ • Chỉ tiến hành với phủ với tư cách có phủ bảo đảm • Không bắt buộc phải dùng tiền vay để mua hàng nước thành viên có quy định số bảo lưu • NHTG tự xem xét, đánh giá kinh tế nước vay • Dùng tín dụng NHTG để trả khoản nợ nhập khẩu, trừ nhập vũ khí hàng xa xỉ phẩm • Nước vay phải sẵn sàng thay đổi sách, chương trình thể chế để giúp kinh tế quốc dân thích nghi với tình hình • Phạm vi sử dụng bao trùm lên toàn kinh tế quốc dân nước vay  Quyền nước thành viên: - Được cung cấp tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi để xây dựng kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, khai thác tài nguyên, khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân đầu tư vốn vào xây dựng kinh tế cách bảo lãnh cho họ - Được giúp đỡ kỹ thuật - Được đào tạo cán bộ: Quan chức phủ, cán ngân hàng, cán nghiên cứu, quản lý, giáo dục,… - Được bỏ phiếu thông qua kỳ họp • NHTG áp dụng hệ thống biểu theo tỷ trọng đóng góp, tức mức đóng góp định quyền biểu thành viên Mỗi quốc gia thành viên có 250 phiếu cộng thêm phiếu cho cổ phần đóng góp  Mỹ: 20% phiếu biểu  Anh: gần 10%  Đức: 5%  Pháp: gần 5%  Nhật: 4% • Năm 2010, NHTG trí tăng thêm 3,13 điểm phần trăm quyền bỏ phiếu sách ngân hàng cho nước phát triển, nâng tổng quyền bỏ phiếu cho nước phát triển lên 47,19% III Một số hoạt động Ngân Hàng Thế Giới 3.1 Đối với nước nói chung NHTG nguồn Hỗ trợ phát triển lớn giới Mỗi năm, NHTG cho phủ nước phát triển vay khoảng 20 tỷ USD để hỗ trợ cho 220 dự án Bên cạnh việc cho vay vốn, Ngân hàng Thế giới cung cấp hỗ trợ phát triển tư vấn sách cho phủ Các lĩnh vực thường sử dụng vốn vay từ NHTG là: Cung cấp nước sạch; xây dựng trường học đào tạo giáo viên; tăng suất lao động lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng bảo dưỡng đường xá, đường sắt cảng; Quản lý rừng tài nguyên thiên nhiên khác; giảm tình trạng ô nhiễm không khí vấn đề môi trường; Mở rộng mạng lưới viễn thông; xây dựng phân phối lượng; mở rộng mạng lưới y tế đặc biệt cho phụ nữ trẻ em; Hiện đại hoá cấu quyền NHTG mang sứ mệnh lớn đấu tranh chống đói nghèo toàn giới thông qua hình thức cung cấp vốn kiến thức chuyên môn cho phủ nước phát triển Theo dòng lịch sử, sau định hình vào năm 1944, hai năm sau vào tháng 6-1946, NHTG thức bước vào hoạt động với đơn xin vay vốn Chile, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Pháp, Luxemburg Ba Lan Năm 1947 khoản vay trị giá 250 triệu USD cung cấp cho nước Pháp Chính phủ nhân dân Pháp sử dụng có hiệu khoản vay để phục hồi phát triển kinh tế để đây, nước Pháp vững vàng vị trí cao nhóm nhà cung cấp viện trợ phát triển (ODA – Official Development Assistance) hàng đầu giới Đến năm 1979, cam kết NHTG lần vượt mức 10 tỷ USD đến năm 2004, NHTG kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập với mức tài trợ đạt khoảng 20 tỷ USD Trong thập kỷ 80, NHTG phải chịu áp lực từ nhiều phía Vào đầu thập kỷ, Ngân hàng phải đối mặt với vấn đề kinh tế vĩ mô gia hạn nợ Đến cuối thập kỷ, vấn đề xã hội môi trường lên với trích mạnh mẽ từ phía xã hội cho NHTG không kiểm soát tốt sách số dự án quan trọng Để đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động Ngân hàng, báo cáo Wapenhans thực dẫn tới cải cách sau với việc thành lập Ban giám sát (Inspection Panel) nhằm điều tra trích NHTG Tuy nhiên, trích tăng lên, cực điểm năm 1994 Hội nghị thuờng niên Madrid, Tây Ban Nha Từ đó, NHTG có nhiều tiến triển vượt bậc tổ chức, định chế, vừa thực độc lập vừa kết hợp nhằm cải thiện hiệu hoạt động cho Ngân hàng Báo cáo cho thấy khách hàng hầu hết hài lòng với thay đổi cấp dịch vụ NHTG, tham gia Ngân hàng vào hiệu hoạt động khách hàng chuyển giao chất lượng Hơn hết, NHTG giữ vai trò quan trọng trường quốc tế Ngân hàng gắn bó chặt chẽ với đối tác khách hàng trường hợp khẩn cấp, từ việc tái thiết sau xung đột Bosnia đến hỗ trợ hậu khủng hoảng Đông Á, từ cứu trợ sau thảm hoạ Trung Mỹ, động đất Thổ Nhĩ Kỳ tới Kosovo Đông Timor Cùng với 187 nước thành viên nhiều tổ chức khác, NHTG thực mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (Millennium Development Goals) năm 2015 bao gồm vấn đề giáo dục, sức khoẻ vệ sinh 3.2 Đối với Việt Nam Ngày 18/8/1956, quyền Sài gòn Nam Việt Nam gia nhập NHTG Ngày 21/9/1976, nước CHXHCN Việt Nam tiếp quản tư cách hội viên NHTG Chính quyền Sài gòn cũ Cổ phần Việt Nam tại: + IBRD 968 cổ phần Tổng số phiếu bầu 1218, chiếm 0,08% + IDA 14.778 cổ phần Tổng số phiếu bầu 19.203, chiếm 0,14% + IFC 446 cổ phần Tổng số phiếu bầu 696, chiếm 0,03% Trong số tổ chức cho vay thuộc nhóm NHTG, hỗ trợ tài hình thức cho vay ưu đãi hỗ trợ kỹ thuật IDA cho Việt nam chiếm vai trò chủ đạo mối quan hệ Việt nam với nhóm NHTG (thời hạn vay 40 năm, phí dịch vụ 0,75%/năm, phí cam kết - 0,5%/năm, không lãi suất, 10 năm ân hạn) Ngoài ra, IFC cho vay dự án thuộc khu vực tư nhân Việt Nam với lãi suất thị trường MIGA ký kết số hiệp định bảo lãnh cho dự án đầu tư vào Việt nam Ngoài việc cho vay dự án chương trình, NHTG cung cấp khoản Hỗ trợ Kỹ thuật (HTKT) cho Việt Nam, kể khoản HTKT uỷ thác nước Tổng số HTKT NHTG tính đến 135 khoản với trị giá khoảng 322 triệu USD; bao gồm 19 khoản đồng tài trợ trị giá 210,6 triệu USD a Công ty tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam Kể từ năm 1993, IFC thông qua 30 dự án với tổng số vốn đầu tư 605 triệu USD hình thức tài trợ trực tiếp hợp vốn, hỗ trợ cho dự án có tổng số vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD Hoạt động IFC chủ yếu đầu tư vào khu vực quốc doanh kinh tế sản xuất xi măng, thép, khách sạn, may mặc, chế biến nông sản Vào năm tài 1997 IFC giúp thành lập Công ty Cho Thuê Quốc Tế Việt Nam (Vietnam International Leasing Company Limited (VILC), công ty thuê tài Việt Nam VILC đóng vai trò quan trọng cung cấp nguồn tài trung hạn cho SMEs Việt Nam Từ thành lập, VILC cung cấp 35 triệu USD vốn thuê mua tài cho gần 250 công ty Nguồn vốn công ty tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước mua sắm nhiều tài sản cố định bao gồm máy móc, thiết bị văn phòng cho nhà máy VILC phát triển từ chương trình hỗ trợ IFC vào năm 1991: IFC tư vấn cho phủ Việt Nam thuê mua xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp cho việc cấp phép, quản lý thực hoạt động cho thuê tài Với doanh nghiệp vừa nhỏ, IFC cung cấp khoản vay trị giá 300,000 USD cho công ty Vĩnh Phát (Vinh Phat), sở sản xuất xuất sản phẩm may mặc nước Khoản đầu tư tạo điều kiện cho Vĩnh Phát mở rộng sản xuất trang thiết bị mua dây chuyền thiết bị Dự án giúp công ty tăng kinh ngạch xuất tạo công ăn việc làm Ngoài ra, IFC thành lập Chương trình Phát triển Dự án Mê kông (MPDF) Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF) chương trình nhiều bên tài trợ điều hành Công ty Tài Quốc tế (IFC), phận kinh tế tư nhân thuộc Tập đoàn NHTG Các nhà tài trợ khác MPDF bao gồm: Ngân hàng Phát triển Châu Á, Canada, Ôxtrêlia, IFC, Na Uy, Nhật Bản, Phần Lan, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Vương quốc Anh Sứ mệnh MPDF thúc đẩy hình thành phát triển doanh nghiệp tư nhân nhỏ vừa (DNNVV) Việt nam, Cămpuchia Lào Trong thời gian vừa qua, MPDF hỗ trợ tiếp cận tài cho 72 dự án doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) trị giá 50 triệu USD thực 15 khoản HTKT MPDF tích cực giúp đánh giá môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân Việt nam, lĩnh vực đào tạo cho ngân hàng nhà quản lý nước, xây dựng lực cho tư vấn nước Với giáo dục, vào năm tài 2001 IFC phê duyệt khoản vay trị giá 7,25 triệu USD để thành lập Trường Đại Học Tổng Hợp RMIT (RMIT) đóng Thành Phố Hồ Chính Minh Dự án tạo điều kiện hàng nghìn học sinh có giáo dục đại học đại chất lượng cao mà nước Trường đại học cung cấp chương trình đào tạo có bằng, dạy ngoại ngữ đào tạo chuyên môn xây dựng theo nhu cầu thị trường Và ngày tháng năm 2009 - NHTG thông qua khoản tín dụng trị giá 50 triệu đô la cho Chương trình Chính sách Phát triển Giáo dục Đại học Việt Nam 127 triệu đô la cho Chương trình Bảo đảm Chất lượng Giáo dục Trường học b Tổ chức bảo lãnh đa phương (MIGA) Việt Nam Tổ chức bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) hỗ trợ Việt Nam lĩnh vực có tham gia có vai trò lớn khu vực tư nhân ngành điện lĩnh vực truyền tải, hỗ trợ phát triển cho khả thúc đẩy đầu tư Với mục tiêu hoạt động mình, MIGA phát hành Hiệp định bảo lãnh Việt nam với tổng trị giá 451 triệu USD lĩnh vực xây dựng khách sạn, chế biến xuất cà phê, xây dựng nhà máy sản xuất kính dự án điện BOT Phú Mỹ c Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) Việt Nam Kể từ năm 1993, NHTG quay trở lại Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Quốc tế cấp khoảng tỉ đô la Mỹ tín dụng ưu đãi không lãi suất viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam phát triển xóa đói nghèo Quỹ IDA sử dụng vào nhiều mục đích, có việc xây dựng đường xá sở hạ tầng quan trọng khác, nối hàng triệu người nông thôn với lưới điện quốc gia, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao suất nông nghiệp, cung cấp dịch vụ cấp nước cho khoảng triệu người khu vực thành thị NHTG cung cấp 100 triệu USD để hỗ trợ thực Giai đoạn II Chương trình điện khí hóa nông thôn trợ giúp việc thực pha II Chương trình 135, giúp 2.000 xã nghèo 47 tổng số 63 tỉnh, thành Việt Nam Nguồn hỗ trợ giúp Chính phủ cộng đồng nỗ lực giảm thiểu nghèo đói cho cộng đồng dân tộc thiểu số xa xôi hẻo lánh cách tăng khả tiếp cận đến sở hạ tầng dịch vụ xã hội cho họ Ngày 22/6/2007, NHTG (NHTG) Việt Nam cho biết, Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA vừa phê duyệt khoản tín dụng 309 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phát triển sở hạ tầng xã hội Khoản tín dụng đầu tư vào dự án gồm Quỹ đầu tư phát triển TPHCM; Giao thông chống ngập ĐBSCL; hỗ trợ Chương trình xóa đói giảm nghèo Dự án Giáo dục đại học (lần thứ 2) Ngày 30/10/2008 Washington DC, Ban Giám đốc Điều hành NHTG phê duyệt khoản tín dụng trị giá gần 60 triệu USD nhằm hỗ trợ thực dự án Hiện đại hóa ngành Tài Hệ thống Quản lý Thông tin Tài Việt Nam Khoản tín dụng từ nguồn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), nguồn vốn vay ưu đãi NHTG cho nước có thu nhập thấp Tín dụng nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng, Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cải cách đại hóa ngành tài chính, cải thiện hoạt động tổ chức phù hợp với tiêu chuẩn thông lệ quốc tế Dự án nhằm hỗ trợ tài kỹ thuật để tăng cường hoạt động chức năng, nâng cao lực, cải tiến quy trình hoạt động Một phần lớn khoản tín dụng 60 triệu USD dùng để xây dựng sở công nghệ thông tin truyền thông đại tập trung để hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng vai trò ngân hàng trung ương đại Dự án nhằm hỗ trợ thực thành công mục tiêu chiến lược Chính phủ Việt Nam xây dựng ngành tài ổn định lành mạnh; Dự án quan trọng việc đảm bảo tăng trưởng bền vững Việt Nam tiếp tục xóa đói giảm nghèo, đặc biệt vào thời điểm khó khăn thị trường tài quốc tế Ngoài ra, NHTG cam kết tài trợ ODA trung bình tỷ USD/năm cho Việt Nam d Ngân hàng tái thiết & phát triển quốc tế (IBRD) Việt Nam Vào ngày 30-12-2009 Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTG (NHTG) ký kết thỏa thuận tín dụng cho khoản vay lớn NHTG cho Việt Nam từ trước đến khoản vay từ Ngân hàng Tái thiết Phát triển quốc tế (IBRD) Lễ ký kết đánh dấu bước tiến Việt Nam tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình kể từ năm 2010 (IBRD quan cho vay lãi suất thấp NHTG nhằm giảm nghèo nước có thu nhập trung bình quốc gia nghèo có uy tín tín dụng) Cho tới nay, tất khoản hỗ trợ NHTG cho Việt Nam từ nguồn tín dụng ưu đãi không lãi suất cho nước nghèo giới (IDA) Đây khoản vay sách phát triển với tổng giá trị 500 triệu USD để hỗ trợ chương trình cải cách đầu tư công Việt Nam, với thời gian ân hạn: 10 năm; Thời hạn vay: 25 năm; Phí quản lý : 0,25% tổng số tiền vay; Lãi suất: LIBOR (6 tháng) theo đơn vị tiền vay cộng biên độ vay dao động (0,17%) Mới , vào ngày 29.03.201,1Ban Giám Đốc NHTG duyệt khoản vay ba khoản tín dụng với tổng trị giá 570 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ nỗ lực phát triển Việt Nam Khoản tiền sử dụng cho bốn dự án, Dự án Hỗ trợ Quản lý Chất thải Y tế (150 triệu đô la Mỹ từ IDA), Dự án Giao thông Đô thị Hải phòng (175 triệu đô la Mỹ từ IDA ), cấp Vốn bổ sung cho Dự án Truyền tải Phân phối điện II (180 triệu đô la Mỹ từ IBRD) Dự án Vệ sinh môi trường thành phố duyên hải (65 triệu đô la Mỹ từ IDA ) Về hiệu thực hiện, theo đánh giá NHTG, dự án thực nhìn chung có hiệu Năm 2004 Việt Nam đánh giá 1/3 nước đứng đầu hiệu thực dự án, đặc biệt xét tới tác động đem lại dự án tới giảm nghèo, cải cách sách thể chế Sự hỗ trợ NHTG cho Việt Nam mang lại hiệu tích cực, số dự án sử dụng vốn vay IDA sau hoàn thành bắt đầu phát huy hiệu dự án Phục hồi phát triển ngành điện, dự án phục hồi Quốc lộ đoạn Hà Nội – Vinh TP HCM- Cần Thơ, Hiện đại hoá hệ thống toán Ngân hàng, Chương trình tín dụng giảm nghèo (PRSC) IV Đánh giá hiệu hoạt động NHTG 4.1 Tác động tích cực hoạt động NHTG Như phân tích trên, mục đích hoạt động NHTG xóa bỏ ngăn cách đầu tư nguồn tài nguyên nước giàu để phát triển nước nghèo Là nguồn trợ giúp phát triển lớn giới, NHTG hỗ trợ cho nỗ lực phủ nước phát triển để xây dựng trường học trung tâm y tế, cung cấp điện nước, chống bệnh tật bảo vệ môi trường Kết chương trình hỗ trợ đạt tiến đáng kể, thể tuổi thọ trung bình nước phát triển tăng lên 20 năm, tỷ lệ người mù chữ nước phát triển giảm gần nửa, từ 47% xuống 25% hai thập kỷ qua, số người sống cảnh nghèo đói cực bắt đầu giảm xuống Đánh giá mặt tác động tích cực NHTG, ta kể đến điểm bật sau:  Sự trợ giúp ưu đãi NHTG có hiệu việc giảm đói nghèo: Các quỹ IDA tập trung vào nước nghèo xem đặc biệt có hiệu Những quỹ đạt hiệu cao 50% so với toàn nguồn hỗ trợ phát triển thức Sự trợ giúp vào mục đích thích hợp làm tăng hiệu đầu tư tư nhân, nước nước, việc hỗ trợ sách đổi nâng cao hệ thống quản lý pháp luật Nghiên cứu đôla IDA làm tăng gần đôla tổng đầu tư, 60 xu dành cho đầu tư trực tiếp nước  Các hoạt động NHTG góp phần nâng cao chất lượng y tế giáo dục quốc gia thành viên NHTG nhà cung cấp tài lớn giáo dục giới, đầu tư tổng cộng 30 tỉ đô la cho dự án giáo dục Ngân hàng nhà cung cấp tài lớn chương trình y tế Các dự án mang lại kết rõ nét, ví dụ Trung Quốc, dự án vào cuối năm 1990 góp phần làm tăng tỷ lệ hộ sử dụng muối i-ốt từ 40% lên 89%, dẫn đến việc tăng từ 10 đến 15 điểm mức số IQ trung bình trẻ em cộng đồng hưởng dự án  Phân tích tư vấn quan trọng vấn đề tài Trong NHTG biết đến nhiều trung tâm tài chính, vai trò quan trọng cung cấp phân tích tư vấn, đặc biệt cải thiện lâu dài sách tác động đến tăng trưởng giảm đói nghèo Ở nhiều nước, nguồn lực từ tất nguồn không đủ kể tiền bạc để tạo khác biệt lớn tương ứng với quy mô thách thức Khi tổ chức tài quốc tế nhà viện trợ khác có tác động lớn phát triển, trợ giúp họ vượt khỏi chuyển giao nguồn lực thông thường giúp nước tạo nên thay đổi việc xây dựng thể chế tái tạo dự án thí điểm Việt Nam, với Trung Quốc, Ấn Độ, Mô-dăm-bích, U-gan-da, Balan quốc gia đánh giá tiến hành cải cách đất nước cách thành công với đóng góp NHTG  Thẩm định giám sát chặt chẽ NHTG có số lượng hệ thống theo dõi nội bên ngoài, ví dụ ban đánh giá hoạt động báo cáo kết dự án, ban điều tra độc lập chịu trách nhiệm giải đáp đảm bảo thi hành sách an toàn, nhóm đảm bảo chất lượng, ban điều tra gian lận tham nhũng điều tra vấn đề liên quan đến tham nhũng gian lận Mỗi dự án sau trình thực đánh giá cách toàn diện rút học kinh nghiệm quý giá để hoàn thiện cho dự án sau Tác động tích cực Việt Nam: Việt Nam kinh tế phát triển nhanh giới, với mức tăng trưởng GDP đạt 7,2% suốt thập kỷ trước suy thoái kinh tế năm tài 2008-2009, Việt Nam giúp khoảng 35 triệu người thoát nghèo Tỷ lệ đói nghèo Việt Nam giảm từ mức 58% năm 1993 xuống 14% năm 2008 Kết chương trình hỗ trợ phát triển Việt Nam NHTG nhận xét thành công (tỷ lệ 100% dự án, tổng số 34 dự án hoàn thành Nhóm Thẩm Định Độc lập Ngân hàng đánh giá) Việt Nam đạt tiến đáng kể việc áp dụng biện pháp cải cách theo chế thị trường Trong năm 2009, Việt Nam chuyển từ nước đối tượng Ngân hàng Phát triển Quốc tế (IDA) thành nước khách hàng Ngân hàng Phát triển Quốc tế Ngân hàng Tái thiết Phát triển (IBRD) Đánh giá đóng góp NHTG phát triển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cao hoạt động phân tích tư vấn sách, chương trình dự án NHTG hỗ trợ, mang lại thành tựu bước chuyển tích cực Việt Nam, thể nhiều phương diện như: khả tiếp cận với dịch vụ tín dụng nông thôn cải thiện đáng kể, 95% dân số có điện, 90% dân cư kết nối với đường chịu thời tiết, mức sống tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục khu vực miền núi xa xôi nâng cao… 4.2 Tác động tiêu cực hoạt động NHTG Bên cạnh tác động tích cực rõ rệt phát triển nước giới, nhiều mối nghi ngại ảnh hưởng không tốt NHTG quốc gia  Hiện tượng tham nhũng gia tăng Tham nhũng không vấn đề NHTG mà vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt Khu vực châu Á – Thái Bình Dương Trong gặp nhiều khó khăn để đánh giá đắn tình trạng tham nhũng, số khảo sát quốc tế, thân kinh nghiệm riêng NHTG đưa hai nhận định: (i) mức độ tham nhũng số quốc gia Đông Á đặc biệt nghiêm trọng; (ii) quốc gia Đông Á khác thích ứng với mô hình quốc tế chống giảm tham nhũng cấp độ quốc gia Quan liêu tham nhũng vấn đề ăn sâu vào gốc rễ nhiều quốc gia, phải có khẳng định rằng, không quản lý chặt chẽ dự án đầu tư NHTG miếng mồi béo bở cho tệ nạn tham nhũng Tầm quan trọng dựa nhận thức rõ rằng, cách tiếp cận trước - tối đa hóa tính liêm cán NHTG Dự án NHTG không đủ để giải vấn đề cách thành công Trong năm 2007, Sở lọc cấu (Institutional Integriry Department) công bố báo cáo NHTG, có vô số chuyện hối lộ, lừa đảo đủ loại mưu mô để ăn chặn công quỹ Bên cạnh đó, việc “chấm mút” quyền địa phương hợp đồng kí kết với NHTG thông thường từ 10-15% Mặc dù NHTG nêu hiệu không tha thứ cho nạn tham nhũng dự án cho vay “phải bảo vệ đồng đô la một”, việc canh gác đồng xu phải tốn nhiều tiền Thực trạng cho thấy rằng, NHTG “rót vốn” cho nạn tham nhũng Quốc gia Kenya minh chứng cho điều Năm 2008 chứng kiến tình trạng vi phạm pháp luật hối lộ cấp phủ kéo dài nhiều năm thời tổng thống Mwai Kibaki Tuy nhiên khúc quanh trường xã hội không làm trật đường ray nguồn vốn từ NHTG khiến cho khoản đầu tư phủ phần lớn chạy vào túi quan chức phủ Kenya Đối với Bangladesh, nước nhận viện trợ nhiều NHTG, đồng thời nước có tỉ lệ tham nhũng đứng đầu giới theo đánh giá Transparency International (TI) Theo TI, tình trạng tham nhũng Bangladesh gây thiệt hại lớn cho kinh tế nước thuộc nhóm quốc gia nghèo giới Đối với Việt Nam, vụ án PMU18 hồi chuông cảnh báo cho nạn tham nhũng Mặc dù NHTG kiểm tra cho thấy dấu hiệu gian lận hay tham nhũng Dự án Giao thông Nông thôn Dự án Nâng cấp đường quốc lộ Tuy nhiên đánh giá dấu hiệu bất thường bao gồm hành vi làm sai lệch, chưa tuân thủ tục, chất lượng chưa tiêu chuẩn Do vậy, không đề giải pháp triệt để dự án đầu tư NHTG trở thành đòn bẩy cho nạn tham nhũng vốn nhức nhối quốc gia phát triển  Can thiệp thái vào sách quốc gia Ủy ban Tư vấn tổ chức tài quốc tế (International Financial Institiutions Advisory Commission – IFIAC) kết luận hoạt động NHTG nhiều điều phải chê trách Vấn đề không trầm trọng đến mức NHTG không “phát minh” cách làm cản bước tiến quốc gia mà họ cố gắng để giúp đỡ Cho vay tiền đồng thời kèm theo sách điều kiện bắt buộc nước vay phải thực Theo nhà phân tích, điều kiện thường xâm phạm chủ quyền mức hoàn toàn không thích hợp NHTG tham gia vào việc quản lý kinh tế vi mô quốc gia với kế hoạch, chương trình cồng kềnh, gây nhiều tranh cãi tốn thời gian mà chẳng thu ích lợi Ví dụ Thổ Nhĩ Kỳ, sau NHTG thực loạt chuyển đổi sách tỷ giá hối đoái, từ thả đến thả có quản lý, cố định đến nước lại phải quay với sách thả ban đầu TÀI LIỆU THAM KHẢO Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, Francois Roubaud, dịch giả: Nguyễn Đôn Phước, Ngân hàng Thế giới, Công ty cổ phần đại lý xuất VNN, 2009 Website ngân hàng giới: http://web.worldbank.org Website tài chính: http://www.mof.gov.vn Website Cộng Đồng Kinh Tế Việt Nam: http://www.vnecon.vn Báo cáo Kết Dự án Phát triển Việt Nam http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTAS IAPACIFICEXT/VIETNAMINVIETNAMESEEXTN/0,,print:Y~isCURL :Y~contentMDK:22542549~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:4 86752,00.html Bài báo Tác động World Bank http://www.stwr.org/imf-world-banktrade/blind-spot-the-impact-of-world-bank-and-imf-policy-on-thepoor.html Báo cáo đánh giá chi tiết tình hình thực dự án (DIR) http://siteresources.worldbank.org/INTVIETNAM/Resources/dir_presenta tion_final_v_may07.pdf Các sáng kiến chống tham nhũng ngân hàng giới http://www.giri.ac.vn/images/File/tu_lieu/cac%20sang%20kien%20chong %20tham%20nhung%20cua%20ngan%20hang%20the%20gioi.doc Các trang web khác http://quantritructuyen.com http://kinhte.top1.vn http://www.saga.vn http://en.wikipedia.org http://hapi.gov.vn www.yeumoitruong.com www.kilobooks.com
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CHUNG về NGÂN HÀNG THẾ GIỚI – WORLD BANK, TÌM HIỂU CHUNG về NGÂN HÀNG THẾ GIỚI – WORLD BANK, TÌM HIỂU CHUNG về NGÂN HÀNG THẾ GIỚI – WORLD BANK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay