slide kinh doanh quốc tế toàn cầu hóa

17 94 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

Toàn cầu hóa TS Nguyễn Hoàng Ánh (anh.nh.sdh@ftu.edu.vn) Mobile: 0913587278 Toàn cầu hóa gì?   Toàn cầu hóa (globalization) khái niệm dùng để miêu tả thay đổi xã hội kinh tế giới, tạo mối liên kết trao đổi ngày tăng quốc gia, tổ chức hay cá nhân góc độ văn hoá, kinh tế, v.v quy mô toàn cầu (http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization) Trong kinh tế, toàn cầu hóa nhằm miêu tả trình giảm bớt xóa bỏ rào cản quốc gia nhắm tạo điều kiện cho việc luân chuyển hàng hóa, nguồn vốn, dịch vụ lao động 1 Toàn cầu hóa gì?  Toàn cầu hóa thị trường nhằm tiến trình liên tục hội nhập phụ thuộc lẫn kinh tế, nhằm tạo nên thị trường toàn cầu (Cavusgil 2008) Toàn cầu hóa gì?   Theo nghĩa hẹp, toàn cầu hóa thị trường đời thị trường toàn cầu, với mặt hàng tiêu chuẩn hóa công ty quy mô toàn cầu để phục vụ thị trường Theo nghĩa rộng, toàn cầu hóa thị trường nhằm trình liên kết kinh tế quốc gia lệ thuộc ngày tăng người mua, người sản xuất nhà cung cấp phủ quốc gia toàn giới (Cavusgil 2008) Toàn cầu hóa gì? Toàn cầu hóa đời nhờ phát triển  Công nghệ thông tin  Công nghệ sản xuất  Công nghệ vận tải  đặc biệt đời mạng Internet toàn cầu (Cavusgil 2008) Các giai đoạn toàn cầu hóa Giai đoạn 1: - Bắt đầu vào năm 1830 đạt đến đỉnh cao quanh năm 1880 - KDQT phát triển nhờ đời đường sắt, cải tiến vận tải đường biển, phát minh điện thoại điện tín - Nhờ đó, nhà máy công ty thương mại có điều kiện phát triển  Các giai đoạn toàn cầu hóa Giai đoạn - Bắt đầu vào đầu kỷ 20, đánh dấu đời điện công nghiệp SX thép - Khi ấy, nước Tây Âu có mức CN hóa cao nhiều thuộc địa châu lục khác Nhiều công ty châu Âu BP, Nestle, Shell, Siemens, FIAT bắt đầu đặt sở SX nước  Các giai đoạn toàn cầu hóa  - - - - Giai đoạn Bắt đầu sau Đại chiến giới 2, nhu cầu hàng tiêu dùng hàng hóa để phục hồi kinh tế châu Âu Nhật tăng Nhờ bị ảnh hưởng chiến, USA trở thành kinh tế chủ đạo, cung cấp viên trợ cho quốc gia khác Sự đời GATT năm 1947 WTO năm 1994 nhằm tự hóa thương mại toàn cầu đóng vai trò định tiến trình toàn cầu hóa Các MNEs châu Âu dần hồi phục trở thành đối trọng với MNEs Mỹ Các giai đoạn toàn cầu hóa  - - Giai đoạn 4: Bắt đầu từ năm 1980 tới Là giai đoạn TCH phát triển mạnh mẽ Đánh dấu kiện như: phát triển PC mạng Internet, sụp đổ hệ thống XHCN, tiến trình CNH châu Á, đặc biệt TQ Nhờ phát triển CNTT VT, khoảng cách QG bị thu hẹp TCH xâm nhập ngành DV TC-NH, du lịch, giải trí, bán lẻ, bảo hiểm Thế giới dần trở thành thị trường thống toàn cầu Sự phát triển ngành VT Thời gian Phương tiện VT Tốc độ 1500 - 1840 Thuyền chèo Xe ngựa kéo 10 dặm/h 1850 -1900 Tàu 36 dặm/h 65 dặm/h nước Xe lửa nước Từ 1900 đến Tàu biển chạy motor Máy bay cánh quạt Máy bay phản lực 75 dặm/h 3-400 dặm/h 5-700 dặm/h Động lực toàn cầu hóa - - - Xu giảm bớt rào cản TM ĐT toàn cầu Đầu kỷ 20, nước có rào cản TM ĐT để bảo hộ thị trường nội địa, gây nên khủng hoảng năm 30 Sau năm 1945, nước CN thúc đẩy trình tự hóa TM ĐT đời GATT WTO Các nước châu Á vươn lên thành “các rồng châu Á” Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan Sau năm 1991, xu tự hóa TM ĐT lan sang nước XHCN cũ Tuy nhiên, xu bảo hộ mậu dịch phổ biến giới Động lực toàn cầu hóa Sự phát triển khoa học công nghệ  Sự đời vi xử lý công nghệ viễn thông - Là tiền đề cho xuất PC, tăng cường tốc độ xử lý thông tin - Moore’s Law dự đoán 18 tháng, giá chip giảm nửa dung lượng lại tăng gấp đôi - Giá cước 3ph điện thoại từ NY sang London giảm từ 244.65 USD năm 1930 3.32 USD năm 1990 Động lực toàn cầu hóa  - Xuất mạng Internet World Wide Web Từ 1tr người dùng Internet năm 1990 tăng lên 747 tr năm 2006 WWW trở thành xương sống cho kinh tế toàn cầu Internet giúp xóa nhòa khoảng cách không gian vùng giới Tại Mỹ, kim ngạch TMĐT đạt khoảng 259 tỷ USD/năm CNVT Internet giúp công ty thâm nhập thị trường nước dễ dàng với chi phí rẻ Động lực toàn cầu hóa  - - Phát triển Công nghệ giao thông VT Sự đời máy bay phản lực giúp rút ngắn khoảng cách giới Việc container hóa giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian chi phí vận tải (Cước phí vận tải MT hàng đường biển giảm từ 95 USD/1925 xuống 29USD năm 1990) Cước hàng không giảm, giúp phát triển VT hàng hóa đường không Hậu xã hội TCH Mất chủ quyền dân tộc  Cơ hội việc làm tăng lên  Tác động đến người nghèo  Tác động đến môi trường thiên nhiên  Tác động đến văn hóa dân tộc  Key Questions What is Globalization?  What Does Globalization Effect?  What Are Some Examples of Globalization?  Globalization: Good or Bad?  How can we take advantage from Globalization? 
- Xem thêm -

Xem thêm: slide kinh doanh quốc tế toàn cầu hóa , slide kinh doanh quốc tế toàn cầu hóa , slide kinh doanh quốc tế toàn cầu hóa , Toàn cầu hóa là gì?, Các giai đoạn trong toàn cầu hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay