nghĩa tường minh và hàm ý (2)

26 49 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

Nhiệt liệt chào mừng thầy giáo, cô giáo dự với lớp hôm Giáo viên: nguyễn thị mai Hương Trường THCS Văn Lang Nghĩa tường minh ? Hàm ý ? Lấy ví dụ minh hoạ Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý Tiết 128 * Ngữ liệu phân tích ngữ I, Bài học * Điều kiện sử dụng hàm * Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi liệu Chị Dậu vừa nói vừa mếu: - Thôi u không ăn, để phần cho Con ăn nhà bữa U không muốn tranh ăn Con ăn thật no, nhường nhịn cho u Cái Tí chưa hiểu câu nói mẹ, xám mặt lại hỏi giọng luống cuống: - Vậy bữa sau ăn đâu ? Điểm thêm giây nức nở, chị Dậu ngó cách xót xa: - Con ăn nhà cụ Nghị thôn Đoài Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống sét đánh bên tai, liệng củ khoai vào rổ oà lên khóc: - U bán thật ? Con van u, lạy u, bé bỏng, u đừng đem bán đi, tội nghiệp U nhà chơi với em (Ngô Tất Tố, Tắt đèn) ( Tiếp theo) Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý I, Bài học * Ngữ liệu phân tích ngữ 1/ Điều kiện sử dụng hàm liệu Đọc đoạn trích sau: Chị Dậu vừa nói vừa mếu: - Thôi u không ăn, để phần cho Con đư ợc ăn nhà bữa U không muốn ăn tranh Con ăn thật no, nhường nhịn cho u Cái Tí chưa hiểu câu nói mẹ, xám mặt lại hỏi giọng luống cuống: - Vậy bữa sau ăn đâu? Điểm thêm giây nức nở, chị Dậu ngó cách xót xa: - Con ăn nhà cụ Nghị thôn Đoài Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống sét đánh bên tai, liệng củ khoai vào rổ oà lên khóc: - U bán thật ư? Con van u, lạy u, bé bỏng, u đừng đem bán đi, tội nghiệp U nhà chơi với em Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý I, Bài học * Ngữ liệu phân tích ngữ liệu - Con ăn nhà bữa -Hàm ý :Sau bữa ăn không nhà nữa.Mẹ bán - Con ăn nhà cụ Nghị thôn Đoài - Hàm ý : mẹ bán cho nhà cụ Nghị thôn Đoài Chị Dậu có ý thức đưa hàm ý vào câu nói Cái Tý hiểu hàm ý mẹ 1/ Điều kiện sử dụng hàm -Người nói ( người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói -Người nghe (người đọc) có lực giải đoán hàm ý * Ghi nhớ(sgkT91) Bài tập vui Trông em thật xinh đẹp ! Kẻ cắp gặp bà già Emthứ đẹp Có hai anh chàng chơi gặp cô gái Anh chàng Hằng Nga ! nói: Chào em, em, trông trông em - -Chào em nhưHằng HằngNga Nga Anh chàng thứ hai: Anhcứ tưởng tưởng em em xuống - -Anh người người ởở cung Cungquảng quảng xuống Cô gái: Hai anh - Thế hai anh bạn Cuội à? kẻ la - Thế hai anh bạn Cuội à? dối! Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý I, Bài học * Ngữ liệu phân tích ngữ 1/ Điều kiện sử dụng hàm liệuDậu vừa nói vừa mếu: Chị ý 2/Lưu ý: - Thôi u không ăn, để phần cho Nếu người nghe không Con ăn nhà bữa hiểu hàm ý, người nói U không muốn ăn tranh phải điều chỉnh lời nói Con ăn thật no, nhường nhịn cho u cho phù hợp với Cái Tí chưa hiểu câu nói mẹ, trình độ người tiếp xám mặt lại hỏi giọng luống nhận cuống: - Vậy bữa sau ăn đâu? Điểm thêm giây nức nở, chị Dậu ngó cách xót xa: - Con ăn nhà cụ Nghị thôn Đoài Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống sét đánh bên tai, liệng củ khoai vào rổ oà lên khóc: - U bán thật ư? Con van u, lạy u, bé bỏng, u đừng đem bán đi, tội nghiệp U nhà chơi với em ( Ngô Tất Tố, Tắt đèn ) Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý II Luyện tập Bài tập 1: Người nói, người nghe câu in đậm ? Xác định hàm ý câu Theo em, người nghe có hiểu hàm ý người nói không ? Những chi tiết chứng tỏ điều a Anh nói - Ông giục - Báo cáo hết ! Người trai trở lại giọng vui vẻ - Năm phút mười Còn hai mươi phút Bác cô vào nhà Chè ngấm Thì ngắn ngủi lại thúc giục người hoạ sĩ già Ông theo liền anh niên vào nhà, đảo nhìn qua lượt trước ngồi xuống ghế (Nguyễn Thành Long , Lặng lẽ Sa Pa) Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý II Luyện * Bàitập tập1: a.- Người nói :Anh niên - Người nghe: ông hoạ sĩ cô gái - Hàm ý : mời bác cô vào uống nước - Người nghe hiểu hàm ý đó, chi tiết ông theo liền anh niên vào nhà ngồi xuống ghế Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý Bi tp1.b Bài 1- phần b - [ ] Anh Tn ny! Anh bõy gi sang trng ri, cũn cn gỡ cỏc th g h hng ny na Chuyờn ch li lch khch lm Cho chỳng tụi khuõn i thụi Chỳng tụi nh nghốo dựng c tt - Cú gỡ õu m sang trng! Chỳng tụi cn bỏn kh Chỳ cỏc th ny i ụn ng g t quan tụ ri m bo l - i ch! Anh bõy gi lm h i c khụng sang trng? Nhng ba nng hu c hoMi ln i õu l ngi kiu ln tỏm ngi khiờng, cũn bo l khụng sang trng? H! Chng cỏi gỡ giu ni chỳng tụi õu! Tụi bit khụng th núi lm c nh ngm ming, ng trm ngõm - ễi do! Tht l cng giu cú cng khụng dỏm ri mt ng ng xu!khụng Cng khụng mtxu ng xu ligiu cng giu cú! xu! Cng dỏm ridỏm mtri ng li cng cú! (l Tn, C hng) Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý Bài 1- phần c Thoắt trông nàng chào thưa: Tiểu thư có đến đây! Đàn bà dễ có tay, Đời xưa mặt đời gan! Dễ dàng thói hồng nhan, Càng cay nghiệt oan trái nhiều Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu Khấu đầu trướng liệu điều kêu ca (Nguyễn Du, Truyện Kiều) Bi tp1.c Quyn quý nh tiu th cng cú lỳc phi n trc hoa nụ ny ? Tiu th cng cú bõy gi n õy! Cng cay nghit lm cng oan trỏi nhiu. Hóy chun b nhn s bỏo oỏn thớch ỏng Hon Th hn lc phach xiờu, Khu u trc trng liu iu kờu ca Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý II Luyện tập Bài tập 2: Hàm ý câu in đậm ? Vì em bé không nói thẳng mà phải sử dụng hàm ý ? Việc sử dụng hàm ý có thành công không ? Vì ? Nó nhìn dáo dác lúc kêu lên: - Cơm sôi rồi, chắt nước giùm ! Nó lại nói trổng Tôi lên tiếng mở đường cho nó: - Cháu phải gọi Ba chắt nước giùm con, phải nói Nó không để ý đến câu nói tôi, lại kêu lên: Cơm nhãobây bâygiờ giờ!! Chắt nước giùm để cơm khỏi nhão ! Cơm sôi sôi rồi, rồi, nhão Anh Sáu ngồi im [] (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) Tiếttập 128:Nghĩa tường minh hàm ý Bài 2: - Cơm sôi ,nhão bây giờ! -Hàm ý : Chắt nước giùm để cơm khỏi nhão -Bé Thu dùng hàm ý câu trước em nói thẳng mà hiệu quả.Vả lại lần nói thứ hai có thêm yếu tố thời gian bách (tránh để lâu nhão cơm) -Việc sử dụng hàm ý không thành công anh Sáu ngồi imvờ không nghe thấy ,không Tiết 128:Nghĩa tường hàm Hãy điền minh vào lượt lời ý B đoạn *Bài thoại câu có hàm ý từ chối A: Mai quê với đi! Mình phải thăm bà/ B:/ Còn nhiều ngoại A: Đành Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý * Bài Tìm hàm ý câu nói Lỗ Tấn qua việc ông so sánh hy vọng với đư ờng Tôi nghĩ bụng : gọi hy vọng nói đâu thực ,đâu hư Cũng đường mặt đất ; mặt đất vốn làm có đường Người ta thành đường Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý II Luyện tập * Bài tập : Qua cách so sánh Lỗ Tấn nhận hàm ý :Tuy hy vọng chưa thể nói thực hay hư, ng cố gắng,quyết tâm thực đạt Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý Bài tập củng cố : Tình 1: A hỏi B : A: - Bây ? B: - Bây tám Tình 2: Cô giáo giảng lúc, bạn xin vào lớp ,cô giáo hỏi : - Bây ? - Em xin lỗi cô xe em bị hỏng Tiết tường minh hàm ý Bài128:Nghĩa tập nhanh: Thy i chi v mun, b m hi: - My gi ri con? - Mười mẹ - Thế quên mang đồng hồ ? Hàm ý : - Sao n gi ny mi v? - Trỏch ham chi, v mun Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý Nghĩa từ Nghĩa tường minh Nghĩa hàm ý Diễn đạt trực tiếp Không diễn đạt trực tiếp Không cần điều kiện Cần có điều kiện Điều kiện sử dụng hàm ý Người nói (người viết) Người nghe (người đọc) Có ý thức đưa hàm ý Có ý thức cộng tác, có lực giải đoán Tiết 128:Nghĩa tường minh hàm ý Kiến thức cần nắm : 1.Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý 2.Điều kiện để sử dụng hàm ý Hướng dẫn nhà -Nắm khái niệm , cách dùng nghĩa tường minh hàm ý -Tập viết đoạn hội thoại có sử dụng hàm ý - Chuẩn bị bài: ôn tập thơ,chuẩn bị kiểm tra thơ Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh ! Tiếthuống 128:Nghĩa tường minh hàm ý * Tình 3: Mt nhúm bn cú ngi cựng i xem phim, ú bn An v Thi chun b vộ cho c nhúm An Mua c vộ cha? Mua c ri Thi Mua c ba vộ vộ Hàm ý : cũn vộ khụng mua c [...]... Có ý thức đưa hàm ý Có ý thức cộng tác, có năng lực giải đoán Tiết 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý Kiến thức cần nắm : 1.Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý 2.Điều kiện để sử dụng hàm ý Hướng dẫn về nhà -Nắm chắc khái niệm , cách dùng nghĩa tường minh và hàm ý -Tập viết đoạn hội thoại có sử dụng hàm ý - Chuẩn bị bài: ôn tập về thơ,chuẩn bị bài kiểm tra thơ Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và. .. Tiết tường minh và hàm ý Bài128 :Nghĩa tập nhanh: Thy con i chi v mun, b m hi: - My gi ri con? - Mười một giờ mẹ ạ - Thế con quên mang đồng hồ sao ? Hàm ý : - Sao n gi ny con mi v? - Trỏch con ham chi, v mun Tiết 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa của từ Nghĩa tường minh Nghĩa hàm ý Diễn đạt trực tiếp Không diễn đạt trực tiếp Không cần điều kiện Cần có 2 điều kiện Điều kiện sử dụng hàm ý Người... (tránh để lâu nhão cơm) -Việc sử dụng hàm ý không thành công vì anh Sáu vẫn ngồi imvờ như không nghe thấy ,không Tiết 128 :Nghĩa tường và hàm Hãy điền minh vào lượt lời ý của B trong đoạn *Bài 3 thoại một câu có hàm ý từ chối A: Mai về quê với mình đi! Mình phải bài đi thăm bà/ B:/ Còn nhiều vở lắm ngoại A: Đành vậy Tiết 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý * Bài 4 Tìm hàm ý trong câu nói của Lỗ Tấn qua việc...Tiết 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý II Luyện * Bài tập tập1: b.- Người nói :anh Tấn - Người nghe: Chị hàng đậu phụ - Hàm ý :chúng tôi không thể cho được - Người nghe hiểu hàm ý đó, chi tiết Thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu càng giàu có Tiết 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý Bài 1- phần c Thoắt trông nàng đã chào thưa: Tiểu thư cũng... 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý II Luyện tập * Bài tập 4 : Qua cách so sánh của Lỗ Tấn có thể nhận ra hàm ý :Tuy hy vọng chưa thể nói là thực hay hư, như ng nếu cố gắng,quyết tâm thực hiện thì có thể đạt được Tiết 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý Bài tập củng cố : Tình huống 1: A hỏi B : A: - Bây giờ là mấy giờ rồi ? B: - Bây giờ là tám giờ Tình huống 2: Cô giáo đã giảng bài được một lúc, một bạn xin vào... tp1.c Quyn quý nh tiu th cng cú lỳc phi n trc hoa nụ ny ? Tiu th cng cú bõy gi n õy! Cng cay nghit lm cng oan trỏi nhiu. Hóy chun b nhn s bỏo oỏn thớch ỏng Hon Th hn lc phach xiờu, Khu u trc trng liu iu kờu ca Tiết 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý II Luyện tập 2 Bài tập 2: Hàm ý của câu in đậm dưới đây là gì ? Vì sao em bé không nói thẳng được mà phải sử dụng hàm ý ? Việc sử dụng hàm ý có thành... giùm con, phải nói như vậy Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên: Cơm nhãobây bâygiờ giờ!! Chắt nước giùm để cơm khỏi nhão ! Cơm sôi sôi rồi, rồi, nhão Anh Sáu vẫn ngồi im [] (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) Tiếttập 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý Bài 2: - Cơm sôi rồi ,nhão bây giờ! -Hàm ý : Chắt nước giùm để cơm khỏi nhão -Bé Thu dùng hàm ý vì câu trước em đã nói thẳng mà không có... bài: ôn tập về thơ,chuẩn bị bài kiểm tra thơ Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh ! Tiếthuống 128 :Nghĩa tường minh và hàm ý * Tình 3: Mt nhúm bn cú 5 ngi cựng i xem phim, trong ú bn An v Thi chun b vộ cho c nhúm An Mua c vộ cha? Mua c ri Thi Mua c ba vộ vộ Hàm ý : cũn 2 vộ khụng mua c
- Xem thêm -

Xem thêm: nghĩa tường minh và hàm ý (2) , nghĩa tường minh và hàm ý (2) , nghĩa tường minh và hàm ý (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay