Slide chính sách nhập siêu trung quốc

20 66 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Nhóm THÀNH VIÊN NGUYỄN HÀ ANH TRẦN HẢI HÀ ĐINH THỊ BÍCH HỒNG NGUYỄN TRUNG KIÊN NGUYỄN HỮU SỸ NGUYỄN THỊ THU THẢO NGUYỄN VINH THỤY NGUYỄN MẠNH TÌNH NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN AN TỊNH TRẦN LÊ HÀ PHƯƠNG BÙI DUY TÙNG NỘI DUNG LÝ THUYẾT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2011 VÀ CHƯƠNG CHƯƠNG VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU CỦA TRUNG QUỐC NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NHẬP CHƯƠNG SIÊU TRUNG QUỐC LÝ THUYẾT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2011 VÀ CHƯƠNG VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU CỦA TRUNG QUỐC CHƯƠNG NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ 2.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VN (2001 - 2011) Biểu đồ 2.1: Tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa cán cân thương mại giai đoạn từ năm 2001 đến ngày 25/12/2011 Nguồn: Tổng cục Hải quan (2011) 2.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VN (2001 - 2011) Từ 2001 đến nay, Việt Nam nhập siêu Trung Quốc HÌNH 2.1 Tốc độ ngày gia tăng Trung bình 5,97 tỷ USD/năm 2.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VN (2001 - 2011) Bảng 2.1: Kim ngạch xuất 10 nhóm hàng lớn từ ngày 01/01/2012-15/11/2012 Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tỷ lệ: % Nguồn: Tổng cục Hải quan STT TÊN HÀNG KIM NGẠCH TỶ LỆ Tổng kim ngạch 98.555 100.00 Trong đó: Doanh nghiệp FDI 54.718 55.52 Hàng dệt may 13.090 13.28 Điện thoại loại & linh kiện 10.674 10.83 Dầu thô 7.302 7.41 Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện 6.502 6.60 Giày dép loại 6.143 6.23 Hàng thủy sản 5.331 5.40 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 4.843 4.91 Gỗ & sản phẩm gỗ 3.982 4.04 Phương tiện vận tải & phụ tùng 3.916 3.97 10 Gạo 3.247 3.29 2.2 VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC (2001 - 2011) Biểu đồ 2.2: Nhập siêu từ Trung Quốc so với tổng nhập siêu Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 Số liệu: GSO Đơn vị: tỷ USD (*) Tính đến hết tháng 7/2012 2.3 NHỮNG NGUY CƠ CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Thâm hụt cán cân thương mại 5.972,09 triệu USD (*) NỀN KINH TẾ Ảnh hưởng xấu đến sản xuất nước VIỆT NAM 70% kim ngạch XK (**) 1,73 tỷ USD (**) Nguy trở thành bãi phế thải công nghệ TQ (*) Phạm Phúc Vĩnh (2012) (**) Tổng cục thống kê 2.4 NGUYÊN NHÂN NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Hàng hóa VN cạnh tranh so với hàng hóa TQ Kinh tế VN tăng trưởng mạnh nên nhu cầu NK hàng hóa rẻ từ TQ rất lớn Cơ cấu xuất nhââp khẩu: Nhu cầu NK máy móc thiết bị, nguyên nhiên liệu đầu vào Lợi vị trí địa lý TQ so với quốc gia khác Tốc độ tăng trưởng giá trị XK không theo kịp NK NGUYÊN NHÂN Chính sách khuyến khích XK của TQ 2.4 NGUYÊN NHÂN NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Chính sách tỷ giá Chính sách tài CÁC CHÍNH SÁCH XUẤT Các sách khác KHẨU Chính sách cấu sản Chính sách thị trường xuất khẩu phẩm Chính sách tín dụng 2.4 NGUYÊN NHÂN NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Lợi vị trí địa lý TQ Contents Contents Là cầu nối châu châu âu, Do địa lý thuận lợi nên phương tiện nước đông đông nam giao thông đường bộ, đường thủy, hàng Dễ dàng giao lưu với nước khác không hay đường sắt rất thuận lợi, dẫn đến chi phí vận chuyển rẻ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NHẬP CHƯƠNG SIÊU TRUNG QUỐC CHƯƠNG 3.1 Hạn chế NK mặt hàng xa xỉ, tự sản xuất  Hạn chế việc NK mặt hàng tiêu dùng cao cấp vượt khả của kinh tế VN sản xuất  Đẩy mạnh phát triển số ngành công nghiệp phụ trợ 3.2 Chuyển hướng thị trường NK, quy định chặt chẽ việc thu hút vốn FDI  Chuyển hướng nhập khẩu sang các quốc gia có công nghệ, khoa học kĩ thuật phát triển Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ  Việt Nam cần có quy đinh chặt chẽ việc thu hút vốn đầu tư FDI CHƯƠNG 3.3 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam việc tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm đưa hình ảnh hàng hóa Việt Nam trở nên gần gũi phổ biến CHƯƠNG 3.4 Hỗ trợ sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh hàng VN, tăng cường xuất sang TQ nước khác  Hỗ trợ sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng VN phục vụ cả nhu cầu nước xuất khẩu  Cần có sách đồng để tăng cường xuất khẩu sang TQ 3.5 Tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, an toàn Thực phẩm, chống nhập lậu, buôn lậu hàng nhập từ TQ  Cần có sách cứng rắn quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc  Việc lập hàng rào kỹ thuật cần thiết KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí tài (2012), Tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2012 Truy cập tại: http://www.tapchitaichinh.vn/Bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/Tinh-hinh-xuat-khau-nhap-khau-hang-hoa-cua-Viet-Nam-tu-ngay-0111-den-ngay-15112012/16210.t ctc (Truy cập ngày: 8/12/2012) Trần Văn Hùng (2012), Tổng quan tình hình XNK giai đoạn 2001 – 2010 giải pháp thúc đẩy xuất Việt Nam thời kỳ tới2020 Truy cập tại: http://www.gdtd.vn/channel/3022/201209/Tong-quan-ve-tinh-hinh-XNK-giai-doan-2001-%E2%80%93-2010-va-giai-phap-thuc-day-xuat-khau-o-Viet-Nam-thoi-ky -toi-2020-1963467/ (Truy cập ngày: 8/12/2012) Hải Quan Việt Nam (2011), Tính đến ngày 25/12/2011, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hoá Việt Nam đạt số 200 tỷ Truy cập tại: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?List=d46d405b-6620-4748-aee7-07b0233fdae6&ID=18402 (Truy cập ngày: 8/12/2012) Phạm Phúc Vĩnh (2012), Tác động thâm hụt thương mại Việt Nam - Trung Quốc kinh tế Việt Nam Truy cập tại: http://phamphucvinh.blogspot.com/2012/10/can-can-thuong-mai-viet-nam-trung-quoc.html (Truy cập ngày: 8/12/2012) Thank for listening! [...]... XK không theo kịp NK NGUYÊN NHÂN Chính sách khuyến khích XK của TQ 2.4 NGUYÊN NHÂN NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Chính sách tỷ giá Chính sách tài chính CÁC CHÍNH SÁCH XUẤT Các chính sách khác KHẨU Chính sách cơ cấu sản Chính sách thị trường xuất khẩu phẩm Chính sách tín dụng 2.4 NGUYÊN NHÂN NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Lợi thế về vị trí địa lý của TQ Contents Contents Là cầu nối giữa châu á và châu âu, giữa... Cần có những chính sách đồng bộ để tăng cường xuất khẩu sang TQ 3.5 Tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, an toàn Thực phẩm, chống nhập lậu, buôn lậu đối với hàng nhập từ TQ  Cần có những chính sách cứng rắn trong quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc  Việc lập hàng rào kỹ thuật là cần thiết KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tạp chí tài chính (2012), Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng... NHÂN NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Hàng hóa VN kém cạnh tranh so với hàng hóa TQ Kinh tế VN tăng trưởng mạnh nên nhu cầu NK hàng hóa rẻ từ TQ là rất lớn Cơ cấu xuất nhââp khẩu: Nhu cầu NK máy móc thiết bị, nguyên nhiên liệu đầu vào Lợi thế về vị trí địa lý của TQ so với các quốc gia khác Tốc độ tăng trưởng giá trị XK không theo kịp NK NGUYÊN NHÂN Chính sách khuyến khích XK của TQ 2.4 NGUYÊN NHÂN NHẬP SIÊU... PHÁP CHO VẤN ĐỀ NHẬP CHƯƠNG 3 SIÊU TRUNG QUỐC CHƯƠNG 3 3.1 Hạn chế NK các mặt hàng xa xỉ, tự sản xuất được  Hạn chế việc NK các mặt hàng tiêu dùng cao cấp vượt quá khả năng của nền kinh tế hoặc VN đã sản xuất được  Đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ 3.2 Chuyển hướng thị trường NK, quy định chặt chẽ trong việc thu hút vốn FDI  Chuyển hướng nhập khẩu sang các các quốc gia có công... xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt con số 200 tỷ Truy cập tại: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?List=d46d405b-6620-4748-aee7-07b0233fdae6&ID=18402 (Truy cập ngày: 8/12/2012) 4 Phạm Phúc Vĩnh (2012), Tác động của thâm hụt thương mại Việt Nam - Trung Quốc và đối với nền kinh tế Việt Nam Truy cập tại: http://phamphucvinh.blogspot.com/2012/10/can-can-thuong-mai-viet-nam -trung- quoc.html... có công nghệ, khoa học kĩ thuật phát triển như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ  Việt Nam cần có những quy đinh chặt chẽ hơn trong việc thu hút vốn đầu tư FDI CHƯƠNG 3 3.3 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm đưa hình ảnh hàng hóa Việt Nam trở nên gần gũi và phổ biến hơn CHƯƠNG 3 3.4 Hỗ trợ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chính sách nhập siêu trung quốc , Slide chính sách nhập siêu trung quốc , Slide chính sách nhập siêu trung quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay