tiết 54 luyện tập

15 96 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

Nhiệt liệt chào mừng thầy giáo, cô giáo em học sinh dự hội thi TOáN Giỏo viờn : TRN TH HềA Trường tiểu học Hòa Bình PGD & T Vit Trỡ HOẽ C GIO I Th t ngy 01 thỏng 12 nm 2010 c bng tr phm vi Tớnh: 84=4 86=2 Th t ngy thỏng 12 nm 2010 Th t ngy 01 thỏng 12 nm 2010 Bi 1: Tớnh: 7+1= 6+2= 1+7= 2+6= 81= 86= 87= 82= Th t ngy 01 thỏng 12 nm 2010 Bi 2: S ? +3 -4 -2 +6 -5 +4 3 Th t ngy 01 thỏng 12 nm 2010 Bi 3: Tớnh: 4+3+1= 5+1+2= 8-4-2 = 8-6+3 =5 Th t ngy 01 thỏng 12 nm 2010 Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp: - = 6 83= 86 = 7+1= 3+5 = 8-5 = 8-4 =
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 54 luyện tập , tiết 54 luyện tập , tiết 54 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay