CHÍNH SÁCH tỷ GIÁ và ẢNH HƯỞNG của CHÍNH SÁCH tỷ GIÁ tới HOẠT ĐỘNG XNK của VIỆT NAM GIAI đoạn 2007 2011

56 89 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

BỘ MÔN CSMTQT NHÓM ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ TỚI HOẠT ĐỘNG XNK CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2011 www.themegallery.com LOGO NỘI DUNG TRÌNH BÀY CƠ SỞ LÝ THUYẾT ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ TỚI HOẠT ĐỘNG XNK VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2011 GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÕ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG XNK www.themegallery.com LOGO CƠ SỞ LÝ THUYẾT LÝ LUẬN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI MỐI QUAN HỆ TỶ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG XNK CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ www.themegallery.com LOGO LÝ LUẬN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI KHÁI NIỆM TỶ GIÁ Tỷ giá hối đoái quan hệ so sánh hai tiền tệ hai nước với nhau, giá đồng tiền biểu thị thông qua đồng tiền khác LOGO PHÂN LOẠI CĂN CỨ VÀO CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TỶ GIÁ CHÍNH THỨC TỶ GIÁ KINH DOANH TỶ GIÁ CHỢ ĐEN www.themegallery.com LOGO PHÂN LOẠI CĂN CỨ VÀO TIÊU THỨC THỜI ĐIỂM THANH TOÁN TỶ GIÁ GIAO NGAY TỶ GIÁ GIAO NHẬN CÓ KỲ HẠN TỶ GIÁ MỞ CỬA TỶ GIÁ ĐÓNG CỬA www.themegallery.com LOGO PHÂN LOẠI CĂN CỨ VÀO TIÊU THỨC GIÁ TRỊ CỦA TỶ GIÁ TỶ GIÁ DANH NGHĨA TỶ GIÁ THỰC www.themegallery.com LOGO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ GIÁ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ CHÊNH LỆCH LẠM PHÁT CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT NHÂN TỐ KHÁC www.themegallery.com LOGO QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG XNK TỶ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG XK KIM NGẠCH XK CƠ CẤU HÀNG XK TÍNH CẠNH TRANH CỦA HÀNG XK LOGO TỶ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU KIM NGẠCH NHẬP KHẨU CƠ CẤU HÀNG NHẬP KHẨU TÍNH CẠNH TRANH CỦA HÀNG NK www.themegallery.com LOGO MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG TỶ GIÁ TỚI NK NK = 0.009760 EX – 107.3586 www.themegallery.com LOGO MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG NK TỚI NK www.themegallery.com LOGO MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG NK TỚI NK www.themegallery.com LOGO MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG NK TỚI NK XK = 0.844256 NK www.themegallery.com LOGO KẾT LUẬN TỪ MÔ HÌNH XK = 0.008509.EX - 94.75800 NK = 0.009760 EX – 107.3586 XK = 0.844256 NK Việt Nam có phụ thuộc cao xuất nhập Tỷ giá tăng NK tăng nhiều XK => thâm hụt Phải kết hợp CSTG với công cụ khác để điểu chỉnh CCTM www.themegallery.com LOGO DỰ BÁO TÌNH TRẠNG CCTM GIAI ĐOẠN 2012-2013 DỰ BÁO XUẤT PHÁT TỪ DỰ BÁO TỶ GIÁ THEO CHUỖI THỜI GIAN NĂM 2012-2013 TỶ GIÁ PHỤ THUỘC VÀO: CHÊNH LỆCH LẠM PHÁT, CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT, CHÊNH LỆCH CCTM TỶ GIÁ VÀ CCTM CÓ MỐI QUAN HỆ CHIỀU => MỐI QUAN HỆ CHỒNG CHÉO, KHÓ DỰ BÁO www.themegallery.com LOGO CÁC YÊU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TỶ GIÁ www.themegallery.com LOGO CÁC YÊU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TỶ GIÁ CHÊNH LỆCH CCTM KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI TỶ GIÁ www.themegallery.com LOGO DỰ BÁO TỶ GIÁ TỪ CHUỖI THỜI GIAN www.themegallery.com LOGO DỰ BÁO TỶ GIÁ TỪ CHUỖI THỜI GIAN Tỷ giá = 1114.600 T - 2221522 www.themegallery.com LOGO DỰ BÁO TÌNH TRẠNG CCTM GIAI ĐOẠN 2012-2013 Tỷ giá = 1114.600 T - 2221522 XK = 0.008509.EX - 94.75800 NK = 0.009760 EX – 107.3586 2012 2013 Tỷ giá 21053 22167.8 XK (tỷ USD) 84.4 93.9 NK(tỷ USD) 98.1 109 Cán cân TM -13.7 -15.1 (tỷ USD) www.themegallery.com LOGO GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÕ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG XNK HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI QUẢN LÝ TỐT DỰ TRỮ NGOẠI HỐI VỀ GIẢI PHÍA DOANH PHÁP TẦM NGHỆP VĨ MÔ HOÀN THIỆN THỊ TRƢỜNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TGHĐ CỦA LOGO GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÕ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG XNK KÍCH THÍCH NỀN KINH TẾ TẠO KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI TỪNG PHẦN GIẢI VỀ PHÍA PHÁP DOANH NÂNG NGHỆP CAO VỊ THẾ VND SỬ DỤNG HIỆU QUẢ LÃI SUẤT LOGO GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÕ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG XNK DUY TRÌ CƠ CHẾ THẢ NỔI CÓ ĐIỀU TIẾT GIẢI VỀ PHÍA PHÁP DOANH ĐỐI VỚI NGHỆP DN XNK DUY TRÌ TỶ GIÁ THẤP ĐỂ NK VỐN LOGO XIN CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ! LOGO [...]... CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ NHÓM CÔNG CỤ TRỰC TIẾP NHÓM CÔNG CỤ GIÁN TIẾP www.themegallery.com LOGO CS TỶ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG XNK GIAI ĐOẠN 2007- 2011 CS TỶ GIÁ GIAI ĐOẠN 2007- 2011 ẢNH HƢỞNG CỦA CS TỶ GIÁ TỚI HOẠT ĐỘNG XNK MÔ HÌNH LƢỢNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ TỚI XNK DỰ BÁO TÌNH HÌNH XNK 2012-2013 www.themegallery.com LOGO BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ USD/VND 2007- 2010 NGUỒN: NHNN TP HỒ CHÍ MINH LOGO CS TỶ GIÁ GIAI. .. SỞ LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ Chính sách tỷ giá là tổng thể các nguyên tắc công cụ biện pháp được nhà nước điều chỉnh tỷ giá của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định nhằm đạt mục tiêu đã định trong chiến lược phát triển của quốc gia đó 11 LOGO CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CHÍNH SÁCH HỐI ĐOÁI CHÍNH SÁCH PHÁ GIÁ TIỀN TỆ CHÍNH SÁCH NÂNG GIÁ TIỀN TỆ... LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2009 Đầu năm nhà nƣớc hỗ trợ các DN XNK bằng chính sách hỗ trợ lãi suất Vào cuối năm 25/11/2009 đợt điều chỉnh tỷ giá nhằm bình ổn tỷ giá giúp làm giảm tình trạng nhập siêu www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2009 Biểu đồ xuất, nhập khẩu và chênh lệch XNK năm 2009 Nguồn: Tổng cục Hải Quan www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK. .. ngoại tệ vào lƣu thông Tỷ giá cuối năm 2010 dao động ở mức 21.000 VND/USD Cuối năm 2010, tổng kim ngạch XK HH của Việt Nam đạt gần 157 tỷ USD, tăng 23,6% so với năm 2009 Tỷ giá USD/VND tăng cao trong khi Việt Nam vẫn trong tình trạng nhập siêu lớn www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2011 -Ngày 11.2 .2011, NHNN Việt Nam đã tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 9,3% - Việc nâng tỷ giá liên... 48,4 tỷ USD tăng 21,5 % so với năm 2006 và vượt 15,5% so với kế hoạch Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam là 60,8 tỷ USD tăng 35,5% so với năm 2006 www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2008 Tỷ giá USD/VND năm 2008 đã tăng khoảng 9% Nửa đầu năm 2008, tỷ giá giảm mạnh những tháng đầu năm và tăng mạnh ngay sau đó www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2008 TỶ GIÁ USD/VND... www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2008 Biểu đồ xuất, nhập khẩu và chênh lệch XNK năm 2008 NGUỒN: TỔNG CỤC www.themegallery.com HẢI QUAN LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2008 Trong năm 2008 tỷ giá tiếp tục biến động mạnh đặc biệt là đợt tăng giá tháng6(USD/VNĐ=19.400) Cùng với chính sách của NHNN không cho phép các DN XNK vay chiết khấu bộ chứng từgây khó khăn cho các DN XK tỷ giá hối đoái... ổn ngay sau đó và có xu hướng giảm trở lại => bất lợi hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp nhập khẩu tăng do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2009 Tỷ giá công bố của NHNN ít bị biến động điều chỉnh Tỷ giá trên thị trường tự do biến động mạnh Năm 2009 là năm khan hiếm ngoại tệ www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2009... www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2010 Tháng 4/2010 NHNN cho phép các DN hoạt động XNK vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh  khuyến khích nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2010 Biểu đồ xuất, nhập khẩu và chênh lệch XNK năm 2010 Nguồn: Tổng cục www.themegallery.com Hải quan LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2010 Tuy vậy 12/2010... 11/2 /2011 ± 3% ± 1% NGUỒN: NHNN VIỆT NAM www.themegallery.com LOGO CÔNG CỤ LÃI SUẤT 1-1 -2007 BỎ TRẦN LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD VỚI PHÁP NHÂN 15-4-2009 GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY TỪ 6-6.5% XUỐNG KHÔNG QUÁ 4% 1-6-2009 GIẢM XUỐNG KHÔNG QUÁ 3% www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2007 CP THỰC HIỆN TỶ GIÁ KHUYẾN KHÍCH XK VÀ KIỂM SOÁT NK www.themegallery.com LOGO ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ GIÁ VÀ XNK NĂM 2007. .. tác động nhất định tới tỷ giá tƣ̣ do trên thị trƣờng - Biên độ dao động giảm từ 3% xuống còn 1% - Mọi điều chỉnh của chính sách thƣờng có độ trễ Phải đến đầu tháng 4 -2011 tỷ giá mới bắt đầu có dấu hiệu bình ổn Khi tỷ giá tăng mạnh ngang với mức giá mà thị trƣờng tƣ̣ do kỳ vọng thì sƣ̣ mất giá lớn tiếp theo của VND sẽ giảm bớt Khi tỷ giá tăng mạnh đến 9,3%, nhiều ngƣời kỳ vọng đây sẽ là tỷ giá đƣợc
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH tỷ GIÁ và ẢNH HƯỞNG của CHÍNH SÁCH tỷ GIÁ tới HOẠT ĐỘNG XNK của VIỆT NAM GIAI đoạn 2007 2011 , CHÍNH SÁCH tỷ GIÁ và ẢNH HƯỞNG của CHÍNH SÁCH tỷ GIÁ tới HOẠT ĐỘNG XNK của VIỆT NAM GIAI đoạn 2007 2011 , CHÍNH SÁCH tỷ GIÁ và ẢNH HƯỞNG của CHÍNH SÁCH tỷ GIÁ tới HOẠT ĐỘNG XNK của VIỆT NAM GIAI đoạn 2007 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay