SLIDE tác động của lạm phát đến tăng trưởng kin tế ở việt nam giai đoạn 1987 2011

33 74 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Nội dung  Lý luận chung lạm phát tăng trưởng kinh tế  Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Lý luận chung lạm phát tăng trưởng kinh tế  Lý luận chung lạm phát  Lý luận chung tăng trưởng kinh tế  Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Lý luận chung lạm phát  Khái niệm  Phân loại  Chỉ tiêu đánh giá phương pháp đo lường  Nguyên nhân  Ảnh hưởng đến kinh tế Khái niệm lạm phát  Lạm phát tăng lên theo thời gian mức giá chung kinh tế  Trong kinh tế, lạm phát giá trị thị trường hay giảm sức mua đồng tiền  Khi so sánh với kinh tế khác lạm phát phá giá tiền tệ loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác Phân loại lạm phát Tiêu chí Nội dung Tác hại Phân loại Lạm phát vừa phải Giá tăng chậm & dự đoán trước Không đáng kể Lạm phát phi mã Giá bắt đầu tăng với tỷ lệ 2-3 số -Đồng Siêu lạm phát Là trường hợp lạm phát đặc biệt cao ( khoảng >= 13000%/năm) Tai họa tiền giá nhanh chóng - Những biến dạng nghiêm trọng nảy sinh kinh tế Chỉ tiêu đánh giá phương pháp đo lường  Chỉ số giá tiêu dùng CPI  Chỉ số sản xuất PPI  Chỉ số tiêu dùng cá nhân PPE  Ở Việt Nam, lạm phát đo theo số giá tiêu dùng CPI Chỉ tiêu đánh giá & phương pháp đo lường  Cách tính CPI thời kỳ t:  CPIt = 100 x (Chi phí để mua giỏ hàng hoá thời kỳ t)/(Chi phí để mua giỏ hàng hoá kỳ sở)  Cách tính tỷ lệ lạm phát theo thời kỳ: CPI − CPI ∏ = CPI t −1 t t t −1 x100% Nguyên nhân gây lạm phát  Lạm phát cầu kéo  Lạm phát chi phí đẩy  Lạm phát cấu  Lạm phát cầu thay đổi  Lạm phát nhập  Lạm phát xuất  Lạm phát tiền tệ Ảnh hưởng lạm phát đến kinh tế  Ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp toàn kinh tế  Giảm giá trị đồng tiền nước, mức sống người dân  Khuyến khích hoạt động đầu tư mang tính đầu trục lợi đầu tư vào hoạt động sản xuất  Đặc biệt ảnh hưởng xấu đến người có thu nhập không tăng kịp mức tăng giá Lý luận chung tăng trưởng kinh tế  Khái niệm  Chỉ tiêu đánh giá phương pháp đo lường  Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế  Ý nghĩa tăng trưởng kinh tế Tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Hình 2.1: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn1987- 2011 (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên Tổng cục Thống kê Tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Hình 2.2: Chỉ số lạm phát Việt Nam từ 1987-2011 Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 1987-2011 (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên Tổng cục Thống kê) Năm 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 3,6 6,01 4,68 5,09 5,81 8,7 8,08 8,83 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 9,54 9,34 8,15 5,76 4,77 6,8 6,9 7,08   Tốc độ tăng  trưởng (%) Năm   Tốc độ tăng   trưởng (%)            Năm 2003 3004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7,34 7,79 8,44 8,23 8,46 6,31 5,32 6,78 5,89   Tốc độ tăng  trưởng (%) Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Hình 2.3: Tốc độ tăng trưởng Việt Nam giai đoạn 1987-2011 (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên Tổng cục Thống kê) Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Hình 2.4: Tốc độ tăng trưởng Việt Nam từ năm 1987-2011 Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Hình 2.5 : Mối liên hệ tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Hình 2.6: Mối quan hệ Log(GDP) Log(CPI) Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Dự báo mô hình : Log(GDP)=c1+c2*Log(CPI)+c3*Log(GDP(-1))+c4*Log(CPI(-1)) Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Với α =10%, n=24, k=4, R2= 44,0745  Phương trình hồi quy: Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Kiểm định giả thuyết: H : c2 ≤   H1 : c >  Miền bác bỏ W=(+∞ ;T0.1(20) =1,325)  Tqs= 1,542972 > T0.120 =1,325  Tqs thuộc miền bác bỏ  Bác bỏ H0, chấp nhận H1  Vậy c2>0, nên CPI GDP có mối quan hệ tỷ lệ thuận với Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Kiểm định hàm phù hợp : giả thuyết H : R =  H : R >0   Miền bác bỏ W=(F0,1(3, 20)=2,38; +∞) ( R2 n − k) Fqs = x = 5,253859 > F0(,31, 20 ) R − ( k − 1) ( )  Vậy Fqs thuộc miền bác bỏ  Vậy chấp nhận H1 bác bỏ H0, hàm phù hợp  Như vậy, từ mô hình kinh tế lượng ta thấy lạm phát tác động đến tăng trưởng kinh tế theo chiều dương KẾT LUẬN  Nhìn chung tăng trưởng kinh tế biến động chiều so với lạm phát  Tuy nhiên, lạm phát lên cao, gây tác động tiêu cực đến kinh tế vĩ mô  Chính phủ cần có biện pháp phù hợp để kiềm chế lạm phát, giữ lạm phát mức phù hợp ổn đinh, bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu nay, từ đó, hướng tới phát triển kinh tế bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO  PGS.TS Nguyễn Văn Công (2008), Giáo trình Nguyên lý kinh tế       vĩ mô, Nhà xuất Lao động PGS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất Lao động xã hội Ths Hà Thị Hương Lan (2012), “Tăng trưởng lạm phát Việt Nam”, Website Trường bồi dưỡng cán tài chính, http://www.ift.edu.vn/ Bộ Ngoại giao Việt Nam, http://www.mofahcm.gov.vn/ Tổng cục thống kê, http://www.gso.gov.vn/ Trung tâm nghiên cứu kinh tế sách, http://vepr.org.vn/ Trung tâm thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, http://www.ncseif.gov.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE tác động của lạm phát đến tăng trưởng kin tế ở việt nam giai đoạn 1987 2011 , SLIDE tác động của lạm phát đến tăng trưởng kin tế ở việt nam giai đoạn 1987 2011 , SLIDE tác động của lạm phát đến tăng trưởng kin tế ở việt nam giai đoạn 1987 2011 , Hình 2.4: Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam từ năm 1987-2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay