bài giảng kinh tế ngoại thương

246 104 0
  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Lời nói đầu Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán kinh tế đối ngoại quản trị kinh doanh thơng mại quốc tế phù hợp với chế thị trờng có quản lý Nhà nớc, môn Kinh tế Ngoại thơng biên soạn giáo trình nhằm giới thiệu số kiến thức thiết yếu liên quan đến kinh tế sách ngoại th ơng Những kiến thức cần thiết để hiểu đợc vấn đề kinh tế sách cụ thể diễn hoạt động ngoại thơng nớc ta nh sách ngoại thơng Nhà nớc Đối tợng phục vụ chủ yếu giáo trình Kinh tế Ngoại thơng sinh viên ngành kinh tế ngoại thơng quản trị kinh doanh quốc tế thuộc hệ tập trung chức Ngoài giáo trình tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc quan tâm đến vấn đề kinh tế sách thơng mại Giáo trình Kinh tế Ngoại thơng đợc chia làm phần, bố cục thành 11 chơng Phần I : Những vấn đề phát triển Ngoại thơng Phần II : Ngoại thơng Việt Nam qua thời kỳ Phần III : Cơ chế quản lý sách xuất khẩu, nhập Phần IV : Hiệu kinh tế ngoại thơng Giáo trình Kinh tế Ngoại thơng xuất lần dựa giáo trình xuất lần thứ (năm 1994), lần thứ hai (năm 1995) lần ba (năm 1997) Đồng thời giáo trình sửa chữa bổ sung cố gắng tiếp cận vấn đề kinh tế thị trờng có quản lý Nhà nớc trình mở rộng thơng mại, chủ động hội nhập kinh tế khu vực quốc tế theo quan điểm Đổi Mới Đảng Cộng sản Việt Nam Phát triển quản lý ngoại thơng kinh tế thị trờng có quản lý Nhà nớc trình hội nhập vấn đề phức tạp Do đó, có nhiều cố gắng, nhng giáo trình không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đợc đóng góp bạn đọc Hà nội, tháng năm 2001 Tác giả GS.TS Bùi Xuân Lu Chơng 1 đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên cứu Các khái niệm ngoại thơng Có nhiều khái niệm khác ngoại thơng Song xét đặc trng ngoại thơng đợc định nghĩa việc mua, bán hàng hoá dịch vụ qua biên giới quốc gia Cách định nghĩa đợc sử dụng nhiều nhìn vào chức ngoại thơng, tức vai trò nh cầu nối cung cầu hàng hoá dịch vụ thị trờng nớc số lợng, chất lợng thời gian sản xuất Trong nhiều trờng hợp, trao đổi hàng hoá dịch vụ đợc kèm việc trao đổi yếu tố sản xuất (ví dụ lao động vốn), ngoại thơng điều kiện hội nhập khu vực quốc tế Các nhà kinh tế học dùng định nghĩa ngoại thơng nh công nghệ khác để sản xuất hàng hoá dịch vụ (thậm chí yếu tố sản xuất) Nh vậy, ngoại thơng đợc hiểu nh trình sản xuất gián tiếp Trong hoạt động ngoại thơng: xuất việc bán hàng hoá dịch vụ cho nớc ngoài, nhập việc mua hàng hoá dịch vụ nớc Mục tiêu ngoại thơng nhập xuất Xuất để nhập khẩu; nhập nguồn lợi từ ngoại thơng Điều kiện để ngoại thơng sinh ra, tồn phát triển là: 1) Có tồn phát triển kinh tế hàng hoá - tiền tệ kèm theo xuất t thơng nghiệp; 2) Sự đời Nhà nớc phát triển phân công lao động quốc tế nớc Ngoại thơng hoạt động kinh tế có từ lâu đời: dới chế độ chiếm hữu nô lệ tiếp chế độ phong kiến Trong xã hội nô lệ phong kiến, kinh tế tự nhiên chiếm địa vị thống trị, nên ngoại thơng phát triển với quy mô nhỏ bé Lu thông hàng hoá quốc gia dừng lại phần nhỏ sản phẩm sản xuất chủ yếu để phục vụ cho tiêu dùng cá nhân giai cấp thống trị đơng thời Ngoại thơng thực phát triển thời đại t chủ nghĩa Ngoại thơng trở thành động lực phát triển quan trọng phơng thức sản xuất t chủ nghĩa Ngày sản xuất đợc quốc tế hoá Không quốc gia tồn phát triển kinh tế mà lại không tham gia vào phân công lao động quốc tế trao đổi hàng hoá với bên Đồng thời, ngày ngoại thơng không mang ý nghĩa đơn buôn bán với bên ngoài, mà thực chất với quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia vào phân công lao động quốc tế Do vậy, cần coi ngoại thơng không nhân tố bổ sung cho kinh tế nớc mà cần coi phát triển kinh tế nớc phải thích nghi với lựa chọn phân công lao động quốc tế Bí thành công chiến lợc phát triển kinh tế nhiều nớc nhận thức đợc mối quan hệ hữu kinh tế nớc mở rộng quan hệ kinh tế với bên Vấn đề quan trọng là, mặt, phải khai thác đợc lợi hoàn cảnh chủ quan nớc phù hợp với xu phát triển kinh tế giới quan hệ kinh tế quốc tế Mặt khác, phải tính toán lợi tơng đối dành đợc so sánh điều với giá phải trả Thuận lợi tạo đ ợc nhờ tham gia vào buôn bán phân công lao động quốc tế tăng thêm khả phụ thuộc bên Vì vậy, nói đến phát triển ngoại thơng quan hệ kinh tế đối ngoại khác nói đến khả liên kết kinh tế, hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế; đòi hỏi có khả xử lý thành công mối quan hệ phụ thuộc lẫn Quan hệ kinh tế bên nớc quan hệ ngời tham gia vào trình sản xuất lu thông nớc Quan hệ thơng mại nớc với nớc tiếp tục trực tiếp quan hệ sản xuất bên nớc Song đợc phát triển môi trờng khác, thể quan hệ kinh tế hoàn toàn không giống quan hệ kinh tế nớc Sự phát triển mối quan hệ thơng mại phù hợp với mối quan hệ kinh tế nớc, nhng lại mang đặc điểm khác Thị trờng giới thị trờng dân tộc phạm trù kinh tế khác Vì vậy, quan hệ kinh tế diễn chủ thể thị trờng thực theo hình thức phơng pháp hoàn toàn không giống Mục đích giáo trình là: 1.Nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết vấn đề lý luận liên quan đến phát triển ngoại thơng qua giai đoạn lịch sử; hiểu rõ mối quan hệ biện chứng phát triển kinh tế - xã hội phát triển ngoại thơng 2.Làm cho sinh viên hiểu rõ sở khoa học mối liên hệ có tính quy luật sách ngoại thơng công cụ thực sách ngoại thơng Nhà nớc Việt Nam qua thời kỳ, đặc biệt thời kỳ đổi 3.Giúp cho sinh viên có phơng pháp luận đắn việc đánh giá hiệu hoạt động ngoại thơng, tập dợt phân tích sách ngoại thơng Nhà nớc Việt Nam qua thời kỳ, có t khoa học, đắn việc tham gia vào thực hoạch định sách ngoại thơng Nhà nớc trình thực Công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Để thực mục đích trên, nhiệm vụ giáo trình là: 1.Hệ thống hoá làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến lợi ích ngoại thơng; chức năng, nhiệm vụ ngoại thơng; mối quan hệ phát triển ngoại thơng với phát triển tăng trởng kinh tế; quan điểm đạo hoạt động ngoại thơng Nhà nớc Việt Nam 2.Khái quát tình hình ngoại thơng Việt Nam bật qua thời kỳ, qua đó, giúp sinh viên thấy rõ đợc đặc điểm, mối quan hệ buôn bán Việt Nam với nớc tác động kinh tế - xã hội, kinh tế - trị nớc đến phát triển ngoại thơng 3.Nghiên cứu tơng đối có hệ thống luận khoa học chế xuất nhập sách nhập khẩu, xuất Việt Nam công cụ, biện pháp thực xu hớng vận động chúng trình thực công nghiệp hoá đại hoá đất nớc hội nhập kinh tế quốc tế khu vực 4.Nghiên cứu vấn đề liên quan đến xác định phân tích hiệu hoạt động ngoại thơng nhằm giúp cho sinh viên có phơng pháp luận đắn việc phân tích, đánh giá tìm kiếm giải pháp xây dựng phơng án kinh doanh có hiệu kinh tế xã hội Đối tợng, nội dung nghiên cứu Kinh tế ngoại thơng môn kinh tế ngành Khái niệm ngành kinh tế ngoại thơng đợc hiểu nh tổ hợp cấu tổ chức thực chức mở rộng, giao lu hàng hoá, dịch vụ với nớc Đối tợng nghiên cứu kinh tế ngoại thơng quan hệ kinh tế lĩnh vực buôn bán nớc với nớc Cụ thể, nghiên cứu hình thành, chế vận động, quy luật xu hớng phát triển hoạt động ngoại thơng nói chung chủ yếu Việt Nam Từ xây dựng sở khoa học cho việc tổ chức quản lý kích thích phát triển ngoại thơng nớc ta phục vụ cho nghiệp xây dựng CNXH phát triển đất nớc Các quan hệ buôn bán luôn vận động theo quy luật tính quy luật định Môn kinh tế ngoại thơng trình bày quy luật ngôn ngữ khoa học thông qua xếp theo hệ thống vấn đề phù hợp với trình nghiên cứu Nghiên cứu kinh tế nói chung kinh tế ngoại thơng nói riêng nghiên cứu lý luận vấn đề đặt thực tiễn trở lại phục vụ cho việc giải vấn đề thực tiễn Nhằm mục đích đó, kinh tế ngoại thơng với t cách môn học kinh tế ngành, trình bày quy luật khách quan quan hệ buôn bán với nớc tác động qua lại với kiến trúc thợng tầng Do vậy, việc nghiên cứu khảo sát đờng lối, sách Nhà nớc, đúc kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn ngoại thơng Việt Nam, đặc biệt kinh nghiệm phong phú hoạt động ngoại thơng năm qua nội dung quan trọng trình nghiên cứu đây, cần phân biệt quy luật kinh tế sách kinh tế Các quy luật kinh tế - nh quy luật tự nhiên-mang tính khách quan, tồn phát huy tác dụng không phụ thuộc vào ý muốn ngời Tuy vậy, khác với quy luật tự nhiên, quy luật kinh tế phát huy tác dụng thông qua hoạt động ngời, liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế phơng thức sản xuất Chính sách kinh tế đợc xây dựng sở nhận thức quy luật kinh tế Nó sản phẩm chủ quan Nếu sách kinh tế giải đắn lợi ích kinh tế chúng phát huy tác dụng tích cực đến toàn trình tái sản xuất, nh mở rộng giao lu kinh tế với nớc Ngợc lại, chúng kìm hãm phát triển Các quy luật kinh tế lợi ích kinh tế đợc biểu sách kinh tế đến mức độ nh tuỳ thuộc vào lực nhận thức vận dụng quy luật kinh tế toàn trình từ hình thành sách tổ chức thực sách đời sống hàng ngày Kinh tế ngoại thơng môn chuyên môn chơng trình đào tạo cử nhân kinh tế quản trị kinh doanh quốc tế Trờng Đại học Ngoại thơng Cơ sở lý luận kinh tế ngoại thơng kinh tế trị học Mác-Lênin, lý thuyết thơng mại phát triển Trong đó, nghiên cứu đặc biệt ý đến lý luận vai trò kinh tế ngoại thơng phát triển nớc cha trải qua giai đoạn phát triển t chủ nghĩa Kinh tế ngoại thơng có quan hệ chặt chẽ với môn khoa học khác nh kinh tế trị, kinh tế phát triển, lịch sử học thuyết kinh tế, marketing, toán quốc tế, kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thơng v.v Một mặt, kinh tế ngoại th ơng sử dụng khái niệm phạm trù môn khoa học mặt khác, tạo điều kiện để nhận thức sâu sắc khái niệm phạm trù Phơng pháp nghiên cứu Kinh tế ngoại thơng khoa học kinh tế, khoa học lựa chọn cách thức hoạt động phù hợp với quy luật kinh tế, với xu hớng phát triển thời đại nhằm đạt hiệu kinh tế - xã hội tối u Cần sử dụng phơng pháp thích hợp để nghiên cứu học tập môn học a.Nhận thức khoa học phải bắt đầu quan sát tợng cụ thể biểu trình kinh tế dùng phơng pháp trừu tợng hoá để tìm chất tính quy luật phát triển, sau mối quan hệ nội tại, chế tác động cụ thể trình lu chuyển hàng hoá liên kết kinh tế với nớc b.Kinh tế ngoại thơng tổng thể quan hệ kinh tế kinh tế quốc dân với nớc ngoài, phận trình tái sản xuất xã hội Các quy luật lu thông hàng hoá bắt nguồn từ quy luật kinh tế hoạt động bên bên nớc (thị trờng nớc thị trờng nớc), vậy, cần phải có quan điểm hệ thống toàn diện nghiên cứu nh trình bày phạm trù lu thông đối ngoại quan hệ tác động qua lại với sản xuất, tiêu dùng nớc, mối quan hệ tác động qua lại thị trờng nớc thị trờng nớc c.Quá trình hình thành phát triển quan hệ buôn bán luôn gắn liền với hoàn cảnh lịch sử định, phải có quan điểm lịch sử nghiên cứu vấn đề kinh tế ngoại thơng Đồng thời, vận động trình đấu tranh để giải mâu thuẫn nội Cần phân biệt rõ ràng tính chất mâu thuẫn để có biện pháp xử lý thích hợp Kết hợp lô gíc lịch sử đòi hỏi quan trọng phơng pháp nghiên cứu phân tích khoa học vấn đề kinh tế nói chung kinh tế ngoại thơng nói riêng d.Các kết luận khoa học đợc rút từ nghiên cứu thực tế, ngợc lại, cần phải kiểm nghiệm thờng xuyên nhằm hoàn thiện quan điểm khoa học hoạt động kinh tế Đó trình gắn lý luận với thực tế Lý luận phải xuất phát từ thực tế trở lại đạo thực tế Nếu lý luận mà tách rời thực tế trở thành lý luận suông Nhng lý luận đờng hoạt động thực tế sa vào mù quáng Trên sở phơng pháp nghiên cứu trình bày, việc nghiên cứu vấn đề kinh tế ngoại thơng cần phải trải qua giai đoạn quan sát, xây dựng ph- ơng án thực nghiệm Quan sát giai đoạn trình nghiên cứu Quan sát dùng công cụ thống kê, tập hợp hệ thống hoạt động kinh tế ngoại thơng, sau tiến hành phân tích rút kết luận chất phát tính quy luật tợng kinh tế Phơng pháp quan sát đòi hỏi phải xác định rõ mục tiêu, để từ xác định đối tợng phạm vi nghiên cứu, nh sử dụng công cụ thích hợp với đối tợng Xây dựng phơng án giai đoạn đa vào kết quan sát phân tích để lập dự án phát triển cách có khoa học, bao gồm dự án lớn nh chiến lợc phát triển ngoại thơng dự án phát triển lĩnh vực, mặt hàng.v.v Trong trình xây dựng dự án, cần phải tính đến điều kiện bảo đảm thực chúng, có nh dự án sát với thực tế Thực nghiệm kinh tế giai đoạn quan trọng trình nghiên cứu vấn đề kinh tế Thực nghiệm đa dự án vào áp dụng phạm vi hẹp (một đơn vị sở, vài địa phơng) để phát mâu thuẫn, nhằm hoàn thiện dự án, tạo tiền đề cần thiết cho việc áp dụng phổ biến (diện rộng, nhiều đơn vị địa phơng khác) Việc ứng dụng thành tựu khoa học đại cần thiết nghiên cứu kinh tế nói chung kinh tế ngoại thơng Tuy nhiên, chúng đóng vai trò công cụ bổ sung cho việc sử dụng phơng pháp vật biện chứng Tách rời đề cao hai loại phơng pháp phạm sai lầm trình nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề kinh tế ngoại thơng tách rời yếu tố kinh tế yếu tố xã hội Bởi vì, tiến xã hội bắt nguồn từ phát triển kinh tế Ngợc lại, thành mặt xã hội có tác động đến trình phát triển kinh tế Sự phát triển kinh tế từ đơn giản đến phức tạp đòi hỏi ngày phải giải nhiều vấn đề xã hội đa dạng Việc giải vấn đề dựa sở quan niệm đắn giải pháp mới, thích hợp với tình hình thay đổi Chơng Những lý thuyết bàn lợi ích ngoại thơng Quốc gia nh cá nhân sống riêng rẽ mà đầy đủ đợc Ngoại thơng mở rộng khả tiêu dùng nớc Nó cho phép nớc tiêu dùng tất mặt hàng với số lợng nhiều mức tiêu dùng với ranh giới khả sản xuất nớc thực chế độ tự cung tự cấp không buôn bán Tiền đề xuất trao đổi phân công lao động xã hội Với tiến khoa học kỹ thuật, phạm vi chuyên môn hoá ngày tăng Số sản phẩm dịch vụ để thoả mãn nhu cầu ngời ngày dồi Sự phụ thuộc lẫn nớc ngày tăng Nói khác đi, chuyên môn hoá hàm ngụ nhu cầu mậu dịch quốc gia chuyên môn hoá sản xuất không trao đổi với Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ lợi ích ngoại thơng để ám kết hai vấn đề Sau xem xét hai nguồn gốc lợi ích ngoại thơng mang lại: 1) Nguồn gốc thứ chuyên môn hoá ngoại thơng coi nh phơng pháp sản xuất gián tiếp Chẳng hạn nội địa sản xuất đợc rợu vang trực tiếp, nhng buôn bán với nớc cho phép nội địa sản xuất rợu vang thông qua việc sản xuất chè, sau đổi lấy rợu vang 2) Cách thứ hai để thấy lợi ích từ ngoại thơng thông qua trao đổi với nớc nhằm tác động đến tăng khả tiêu dùng nớc Dới xem xét vấn đề liên quan đến chế xuất lợi ích từ ngoại thơng Quan niệm học giả trọng thơng (Mercantilism) Theo lý thuyết trọng thơng, nớc nên xuất nhiều nhập Đại diện cho ngời theo chủ nghĩa trọng thơng là: Jean Bodin, Melon (ngời Pháp), Thomax Mun, Josias Chlild (ngời Anh) Lý thuyết trọng thơng lý thuyết làm tảng cho t kinh tế từ năm 1500 đến 1800 Lý thuyết cho phồn vinh quốc gia đợc đo lợng tài sản mà quốc gia cất giữ, thờng đợc tính vàng Theo lý thuyết này, phủ nên xuất nhiều nhập thành công họ nhận đợc giá trị thặng d mậu dịch đợc tính theo vàng từ nớc hay nớc bị thâm hụt Các quốc gia xuất suốt khoảng từ năm 1500 đến 1800 vàng phơng tiện để củng cố quyền lực Nhà nớc trung ơng Vàng đợc đầu t vào quân đội hay thể chế quốc gia nhằm cấu kết lòng trung thành dân chúng vào quốc gia cách làm giảm mối quan hệ với đơn vị truyền thống nh đô thị, phờng hội, tôn giáo Nhng làm để nớc xuất nhiều nhập khẩu? Trớc hết, buôn bán đợc thực công ty độc quyền Nhà nớc Sự hạn chế đợc áp đặt vào hầu hết hoạt động nhập nhiều hoạt động xuất đợc trợ cấp Thứ hai, cờng quốc thực dân cố tìm cách đạt đợc thặng d mậu dịch với thuộc địa họ Họ coi nh phơng tiện khác để có thêm thu nhập Họ thực điều không cách giữ độc quyền quan hệ thơng mại thực dân mà ngăn cản nớc thuộc địa sản xuất Do mà nớc thuộc địa phải xuất nguyên liệu thô, giá trị nhập sản phẩm có giá trị cao Lý thuyết trọng thơng mang lại lợi ích cho cờng quốc thực dân Chính sách ngoại thơng Nhà nớc theo lý thuyết trọng thơng theo hớng: - Giá trị xuất phải nhiều hay, nghĩa số lợng hàng hoá xuất phải nhiều, mà phải cố gắng xuất hàng hoá có giá trị cao u tiên hàng hoá có giá trị thấp Ngời ta đánh giá thấp việc xuất nguyên liệu cố sử dụng nguyên liệu để sản xuất nớc đem xuất thành phẩm - Giữ nhập mức độ tối thiểu, dành u tiên cho nhập nguyên liệu so với thành phẩm Hạn chế cấm nhập thành phẩm, hàng xa xỉ - Khuyến khích chở hàng tàu nớc mình, vừa bán đợc hàng mà đợc lợi khác nh cớc vận tải, phí bảo hiểm ảnh hởng lý thuyết trọng thơng bị mờ nhạt sau năm 1800 Các cờng quốc thực dân hạn chế phát triển khả công nghiệp thuộc địa họ, nhng thủ đoạn hợp pháp buộc chặt quan hệ thơng mại nớc thuộc địa với quốc Việt Nam, giống nh nhiều nớc khác, giành đợc độc lập sau đại chiến Thế giới lần thứ II, bắt đầu xây dựng cấu sản xuất chiến lợc thơng mại gần giống nh ý tởng thời hoàng kim lý thuyết trọng thơng Những nỗ lực nhằm chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng xuất đợc bàn luận tiếp phần sau chơng chơng sau Cán cân thơng mại thuận lợi (xuất siêu) cha tình trạng có lợi Một số khái niệm thời trọng thơng ngày tiếp tục tồn Chẳng hạn, thuật ngữ Cán cân thơng mại thuận sai đợc sử dụng để xuất nớc nhiều nhập Cán cân thơng mại nghịch sai để tình trạng thâm hụt thơng mại Nhiều khái niệm bị dùng sai Ví dụ: Từ thuận sai có hàm ý lợi ích, từ nghịch sai hoàn cảnh bất lợi Thực ra, cán cân thơng mại thặng d cha có lợi cán cân thơng mại thâm hụt cha không tốt Nếu nớc có cán cân thơng mại thặng d hay cán cân thơng mại thuận lợi nớc nhận hàng hóa dịch vụ từ nớc vào trị giá hàng hoá dịch vụ họ gửi Trong giai đoạn chủ nghĩa trọng thơng, khoản chênh lệch đợc toán vàng Nhng ngày nay, khoản chênh lệch thờng đợc toán tín dụng cấp cho nớc bị thâm hụt Nếu khoản tín dụng không đợc trả thời gian quy định trạng cán cân thơng mại thực trở thành điều bất lợi cho nớc thặng d mậu dịch Trong năm gần đây, thuật ngữ chủ nghĩa trọng thơng xuất (Neomercantilism) đợc sử dụng để mô tả nớc muốn đạt đợc cán cân toán thuận sai nhằm cố gắng đạt đợc mục tiêu kinh tế hay xã hội Ví dụ: Để có đợc việc làm đầy đủ cho ngời dân, nớc sản xuất vợt nhu cầu nớc xuất phần d thừa nớc Hoặc quốc gia muốn có ảnh hởng trị vùng đó, họ đa vào vùng số hàng hoá dịch vụ nhiều số hàng hoá dịch vụ mà họ nhận đợc từ vùng Quan điểm Adam Smith (lý thuyết lợi tuyệt đối -Absolute Advantage) Theo Adam Smith (1723- 1790), Sự giàu có quốc gia phụ thuộc vào số hàng hoá dịch vụ có sẵn phụ thuộc vào vàng Tại nớc cần phải giao dịch buôn bán với ? Tại Việt Nam (hay quốc gia khác) không lòng với hàng hoá dịch vụ sản xuất nớc mình? Vào năm kỷ thứ 15, 16, 17 nhiều quốc gia theo sách chủ nghĩa trọng thơng cố gắng thực tự cung, tự cấp cách tự sản xuất hàng hoá nớc Trong Sự giàu có quốc gia, xuất năm 1776, Adam Smith nghi ngờ giả thuyết chủ nghĩa trọng thơng cho phồn vinh nớc phụ thuộc vào số châu báu mà nớc tích trữ đợc Thay vào đó, ông cho giàu có thực nớc tổng số hàng hoá dịch vụ có sẵn nớc Ông cho quốc gia khác sản xuất loại hàng hoá khác có hiệu thứ khác 10 Trợ giá, bù giá hoạt động bảo trợ Nhà nớc số loại sản phẩm cần khuyến khích xuất nhập Đây loại chi phí kinh tế mà xã hội phải gánh chịu hoạt động kinh doanh sản phẩm Trợ giá hay bù giá làm tăng lợi nhuận kinh doanh, khoản thu nhập doanh nghiệp Trong đánh giá hiệu kinh tế - xã hội ta phải trừ khoản trợ giá, bù giá có 3.2 Phơng pháp xác định hiệu kinh tế - xã hội Nhận thấy cách tính hiệu kinh tế - xã hội phức tạp, đòi hỏi phải có nhiều thông tin xác giá Vì vậy, áp dụng phơng pháp đơn giản phản ánh đợc tơng đối xác thực hiệu kinh tế xã hội hoạt động kinh doanh ngoại thơng 3.2.1 Xác định giá trị hàng hoá gia tăng Giá trị hàng hoá gia tăng gọi tắt giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh gồm: giá trị gia tăng trực tiếp giá trị gia tăng gián tiếp Giá trị gia tăng trực tiếp tức giá trị hoạt động kinh doanh tạo nên Giá trị gia tăng gián tiếp giá trị gia tăng thu đợc từ hoạt động kinh doanh khác hoạt động kinh tế khác ảnh hởng lan truyền mà hoạt động kinh doanh ngoại thơng xem xét sinh Cách tính giá trị gia tăng dựa vào kết tính toán hiệu tài tiến hành số hiệu chỉnh cần thiết Cụ thể: Giá trị gia tăng trực tiếp = Lãi ròng + Lơng + Thuế - Trợ giá, bù giá Giá trị gia tăng đợc xác định cho năm, thời kỳ Chẳng hạn, dựa vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty XNK C năm 2000 ta tính hiệu kinh tế - xã hội Công ty năm 2000 thông qua tiêu giá trị gia tăng trực tiếp nh sau: - Thực lãi thuần: 24.320 - Thuế thu nhập doanh nghiệp (32%) 7.782 - Các loại thuế (thuế XNK, VAT, ) 3.070 - Lơng công nhân viên: 2.670 37.842 232 Nh vậy, theo tính toán nhà kinh tế, hiệu kinh tế - xã hội mà công ty XNK C năm 2000 37.842 triệu VND Theo tính toán nhà kế toán hiệu 24.320 triệu VND Đối với toàn kinh tế quốc dân hiệu kinh tế xã hội hoạt động ngoại thơng thể đóng góp xuất nhập vào tăng tổng sản phẩm nớc (hoặc thu nhập quốc dân đợc sử dụng) GDP = C + G + I Y sử dụng = C + I + G + X - N (13) Trong đó: Y = Tổng sản phẩm nớc sử dụng C, G = chi tiêu dân c phủ I = Tích luỹ tài sản X,N = xuất nhập Theo tài liệu tổng cục thống kê năm 1999 ta có bảng số liệu sau: Đơn vị: tỉ đồng Việt Nam (VNĐ) Theo giá hành 1991 1995 1996 1997 1998 1999 GDP sản xuất (Y) 76.707 228.892 272.036 313.623 361.016 399.942 X-N -3.925 -20.819 -29.839 -25.526 -26.371 -8.887 GDP sử dụng 80.465 249.364 301.681 339.608 388.319 410.707 Tích luỹ 11.506 62.131 76.450 88.754 104.875 109.017 Tiêu dùng cuối 68.959 187.233 225.231 250.854 283.444 301.690 -167 347 194 -489 -932 -1.878 Sai số Nguồn: Niên giám thống kê 1999 NXB thống kê 2000 trang 29 Qua số liệu niên giám thống kê bảng trên, ta thấy hoạt động ngoại thơng từ năm 1991 đến góp phần làm gia tăng giá trị sử dụng tổng sản phẩm nớc 3.2.2 Hiệu kinh tế vốn: 233 Trong phần tính toán hiệu tài hoạt động xuất nhập xác định tỉ lệ sinh lời vốn Các tỉ lệ sinh lời vốn đợc xác định số liệu kế toán tổng lợi nhuận kinh doanh ta xem xét hiệu kinh tế vốn việc xem xét giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh XNK doanh nghiệp với số vốn bỏ kỳ kinh doanh hay đầu t Giá trị gia tăng Hv = Vốn kinh doanh bình quân năm Ví dụ 8: Công ty xuất nhập C năm 2000, có giá trị gia tăng hoạt động xuất nhập 37.842 triệu VNĐ Vậy hiệu kinh tế vốn công ty năm 2000 là: 37.842 tr VND Hv= = 30,7% 123.049 tr VND Chỉ tiêu hiệu kinh tế vốn thể lợng giá trị gia tăng tính đồng vốn Chỉ tiêu dùng để so sánh hiệu kinh tế phơng án thời kỳ kinh doanh, đầu t 3.2.3.Tăng thu tiết kiệm ngoại tệ Đây tiêu quan trọng nớc ta thiếu nhiều ngoại tệ, ngoại tệ mạnh * Tăng thu ngoại tệ: hoạt động xuất phơng án đầu t sản xuất hàng xuất cần xác định rõ mức tăng thu ngoại tệ cho năm tổng số Tăng thu ngoại tệ = Thu ngoại tệ xuất - Chi phí ngoại tệ cho nhập Ví dụ: Công ty TNHH Kim Phụng năm 1994 xuất đợc 40 triệu USD: Nhng phải bỏ tới 37 triệu USD để nhập nguyên liệu, phụ liệu, máy móc cho việc sản xuất để có đợc trị giá xuất Giá trị thực thu ngoại tệ triệu USD, nghĩa 7,5% so với kim ngạch xuất (40 triệu USD 37 triệu USD = triệu USD) (1) 1) Xem báo Nhân dân ngày 24-2-1995 234 * Tiết kiệm ngoại tệ: phơng án kinh doanh sản xuất thay nhập sản xuất cho xuất cần tiết kiệm ngoại tệ nhập Việc tính toán tiết kiệm ngoại tệ đợc dựa giả thiết sau: - Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm nớc thay cho nhập để sản xuất hàng hoá đáp ứng nhu cầu nớc, để xuất - Sản phẩm sản xuất nớc đợc hay sản xuất hiệu nhập Do mức độ tiết kiệm ngoại tệ đợc tính nh sau: Tiết kiệm = ngoại tệ Chi phí ngoại tệ nhập Chi phí ngoại tệ cần nhập Trong đó: Chi phí ngoại tệ nhập giá CIF sản phẩm nhân với số lợng sản phẩm thay nhập Chi phí ngoại tệ nhập tính theo thực tế (hoặc nhu cầu) nhập phơng án Ví dụ: Ngành may mặc nớc ta năm 1994 có doanh số xuất 550 triệu USD Trị giá nguyên liệu dự định nhập để sản xuất sản phẩm may mặc 350 triệu USD Nhng để tiết kiệm ngoại tê, doanh nghiệp ngành may tăng cờng việc sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nớc để sản xuất hàng xuất khẩu, nên nhập có 280 triệu đôla cho việc sản xuất số hàng xuất Vậy, số ngoại tệ tiết kiệm đợc là: 350 280 = 70 triệu USD Do lợng ngoại tệ thực thu 270 triệu USD so với 200 triệu USD nh dự định Tỉ giá hối đoái thực tế phơng án Để đánh giá mức độ tiết kiệm tăng thu ngoại tệ cần quan tâm đến tiêu tỉ giá hối đoái thực tế phơng án so với tỉ giá thức ngân hàng Ta tính tỷ giá thực tế phơng án (theo nghĩa một, nhiều hoạt động xuất khẩu, nhập gộp lại) theo công thức sau: Rt = Hc Ht Trong đó: Rt: Tỷ giá thức tế phơng án 235 (13) Hc: Hiện giá chi phí phơng án tính nội tệ Ht: Hiện giá tăng thu ngoại tệ, tính ngoại tệ so sánh Ví dụ 9: Trở lại thu nhập hoạt động công ty xuất nhập C năm 2000 để tính Rt Tuy nhiên, cần biết thêm để thu đợc 8,95 triệu USD xuất khẩu, Công ty 0,82 triệu USD để mua vật t sản xuất sản phẩm xuất Nh vậy, trị giá tăng thu ngoại tệ năm 2000 công ty 8,13 triệu USD (8,95 0,82) Tổng chi phí xuất hết 104.740 triệu VND Lãi chiết khấu tiền Việt 7%/năm; tiền đôla Mỹ 5%/năm Ta có tỷ giá thực tế hoạt động xuất năm 2000 công ty xuất nhập C là: Rt = 104.740 8,13 97.888tr.VND : = = 12.642VND (1 + 0,07 ) (1 + 0,5) 7,743trUSD Tỷ giá hối đoái thực tế phơng án kỳ kinh doanh nhỏ tỷ giá mua, bán thức ngân hàng có ý nghĩa việc tiết kiệm ngoại tệ 3.2.4) Mức đóng góp cho Ngân sách Nhà nớc Các khoản đóng góp doanh nghiệp cho Ngân sách Nhà nớc gồm: Thuế, tiền thuê đất, thuê tài sản cố định, bảo hiểm tiêu tính cho hàng năm thời kỳ Ngoài cần tính thêm mức đóng góp cho Ngân sách so với đồng vốn kinh doanh Mức đóng góp vào ngân sách Tỷ lệ = Tổng vốn bình quân Ví dụ 10: Trong năm 2000 công ty XNK C đóng góp cho ngân sách nh sau (đơn vị triệu VND) - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.782 tr VND - Thuế xuất nhập khẩu, VAT loại thuế, lệ phí khác: 3.070 tr VND Tổng cộng 10.852 tr VND Vậy tỷ lệ mức đóng góp vào ngân sách so với đồng vốn kinh doanh năm 2000 là: 10.852 = 0,08 hay 8% 123.049 236 Điều có nghĩa năm công ty nộp xu vào ngân sách Nhà nớc cho đồng vốn kinh doanh Ngoài xác định hiệu kinh tế xã hội hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, cần quan tâm đến số tiêu khác nhau: - Thu hút số lao động vào hoạt động sản xuất kinh doanh XNK - Góp phần phát triển kinh tế địa phơng ngành khác - Thoả mãn nhu cầu nhân dân - ảnh hởng phơng án kinh doanh đến môi trờng - v.v Việc định lợng tiêu có khó khăn so với tiêu khác Tuy đánh giá hiệu kinh tế - xã hội hoạt động xuất nhập doanh nghiệp bỏ qua Phân tích, đánh giá, lựa chọn phơng án kinh doanh Ngời làm công tác quản lý kinh doanh ngoại thơng phải biết tính toán hiệu kinh tế, mà phải biết đánh giá, lựa chọn phơng án kinh doanh Thực chất việc đánh giá, phân tích hiệu kinh tế so sánh mức độ hiệu phơng án kinh doanh để chọn lấy phơng án tốt Phơng án tốt (tối u nhất) phải phơng án phản ánh đầy đủ đòi hỏi tiêu chuẩn hiệu kinh tế ngoại thơng đảm bảo thực tốt mục tiêu doanh nghiệp 4.1 Các phơng án kinh doanh đa so sánh phải đáp ứng đợc điều kiện sau đây: Có phơng pháp tính toán dùng để tính toán tiêu phải giống Có tiêu chuẩn, định mức cần thiết làm so sánh Có khối lợng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Sự khác sản phẩm, dịch vụ kéo theo khác chi phí đầu vào khác kết đầu Khi phơng án đa so sánh không đáp ứng đợc điều kiện trên, muốn phân tích so sánh phải có điều chỉnh định 237 4.2 Lựa chọn phơng án tối u Muốn lựa chọn phơng án tối u phải tính toán, so sánh phân tích tiêu đợc lợng hoá Phơng án đợc coi tối u mặt lợng phơng án có tất tiêu so sánh trội so với phơng án khác Tuy nhiên, thực tế không dễ có phơng án có đợc tất nhiều tiêu trội Khi đó, đòi hỏi ngời quản lý phải tham chiếu yếu tố khác cha định lợng đợc nh: - Thời gian thực dự án - Xét hiệu kinh tế có tính đến địa phơng, ngành, doanh nghiệp có liên quan - Xét đến hiệu xã hội phơng án - Xét đến thực sách thơng mại Nhà nớc - v.v Sau cân nhắc kỹ yếu tố kinh tế, xã hội, trị ngời quản lý định lựa chọn phơng án tốt đạo thực Phân tích tìm đợc nhân tố tác động đến kết kinh doanh thể phơng án chọn nhiệm vụ quan trọng nhà quản lý, kinh doanh ngoại thơng IV Những biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu kinh tế ngoại thơng Nghiên cứu môi trờng quốc tế doanh nghiệp Trớc định tổ chức tiêu thụ nớc ngoài, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu nhiều vấn đề Doanh nghiệp cần nắm kỹ đặc điểm môi trờng quốc tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp a) Những đặc điểm chung quan trọng môi trờng kinh doanh quốc tế doanh nghiệp: Sau chiến tranh giới thứ hai đặc biệt năm gần môi trờng quốc tế có biến đổi lớn lao Đã xuất nhiều khả nhiều vấn đề Trong số biến đổi đáng kể có: Việc quốc tế hoá kinh tế giới diễn cách mạnh mẽ thể qua phát triển nhanh thơng mại quốc tế đầu t nớc Cạnh tranh thị trờng quốc tế mãnh liệt 238 Hình thành hệ thống tài quốc tế, đảm bảo hoán đổi tiền tệ tự Vai trò có tính định công ty đa quốc gia nhiều lĩnh vực sản xuất, đầu t tiêu thụ sản phẩm quan trọng Vẫn nhiều hàng rào cản trở thơng mại đợc dựng lên để bảo hộ thị trờng nớc khỏi cạnh tranh nớc Nhiều thị trờng đợc mở nh thị trờng Trung Quốc, nớc SNG, nớc Đông Nam b) Môi trờng kinh tế nớc khách hàng Ngoài việc nắm đợc đặc điểm chung quan trọng kinh tế, thơng mại, trị quốc tế, doanh nghiệp vơn hoạt động nớc phải nghiên cứu kinh tế nớc mà quan tâm Tính chất hấp dẫn đất nớc với t cách thị trờng xuất hai đặc điểm định: Thứ nhất, cấu kinh tế, thứ hai tính chất phân phối thu nhập nớc Cơ cấu kinh tế nớc định nhu cầu hàng hoá, dịch vụ, mức thu nhập tỷ lệ ngời có công ăn việc làm Những nhu cầu phụ thuộc vào quốc gia nớc chậm phát triển, nớc phát triển hay nớc công nghiệp phát triển Khả xuất nớc định nhu cầu nhập họ Đặc điểm thứ hai cần phải biết để bán đợc hàng tính chất phân phối thu nhập nớc bạn hàng Sự phân phối thu nhập chịu ảnh hởng đặc điểm kinh tế đất nớc, mà đặc điểm hệ thống trị Tính chất phân phối thu nhập làm cho quốc gia có đặc điểm thu nhập dân c nh sau: - Có số ngời giàu, thu nhập cao lại đại đa số có mức thu nhập thấp - Có mức thu nhập phần nhiều thấp - Có mức thu nhập phần nhiều trung bình Những đặc điểm thu nhập dân c nớc có ảnh hởng trực tiếp đến khối lợng, chất lợng cấu hàng mua c) Môi trờng trị Luật pháp nớc khách hàng 239 Các quốc gia thờng khác môi trờng trị - Luật pháp Để đạt đợc hiệu kinh doanh tối u, thiết lập quan hệ kinh doanh với bạn hàng quốc gia đó, doanh nghiệp xuất nhập cần ý tới nhân tố sau: 1.Thái độ Chính phủ việc mua hàng ngoại 2.Sự ổn định trị 3.Những hạn chế ngoại tệ Bộ máy Nhà nớc d) Môi trờng văn hoá Mỗi quốc gia có phong tục, tập quán, quy tắc, điều cấm kỵ riêng Để hoạt động kinh doanh khỏi thất bại, ngời bán phải nghiên cứu kỹ xem ngời mua nớc chấp nhận mặt hàng hay mặt hàng nh họ sử dụng chúng Không hiểu biết môi trờng văn hoá làm giảm hội thành đạt doanh nghiệp Các nớc khác nguyên tắc xử kinh doanh Khi nớc đàm phán nhà kinh doanh Việt Nam phải biết đặc điểm Mỗi nớc, chí vùng nớc có truyền thống văn hoá riêng, sở thích riêng điều kiêng kỵ riêng, mà doanh nghiệp xuất nhập cần biết, cần nghiên cứu để công việc kinh doanh đạt đợc hiệu cao Đánh giá thực trạng tiềm doanh nghiệp Đánh giá trung thực thực trạng phát triển kinh tế kỹ thuật doanh nghiệp giúp nhà quản lý doanh nghiệp nắm đợc tranh toàn cảnh doanh nghiệp thời gian kinh doanh vừa qua Khi đánh giá thực trạng doanh nghiệp cần làm rõ vấn đề tiềm doanh nghiệp, tốc độ tăng trởng, tốc độ biến động doanh lợi, uy tín doanh nghiệp Có nh đánh giá đợc xác thực trạng kinh tế doanh nghiệp Đánh giá thực trạng để mô tả trạng mà phân tích tìm học thành công không thành công để đa doanh nghiệp liên tục phát triển 2.1 Đánh giá nguồn tiềm doanh nghiệp: Tiềm khả tiềm tàng mà doanh nghiệp có sẵn để hoạt động kinh doanh Đó phần nguồn lực cha đợc sử dụng lý khách quan chủ quan thân doanh nghiệp nhân tố bên 240 doanh nghiệp Nói cách khác, phần chênh lệch khối lợng công việc thực tế đạt đợc với lực sản xuất, tiêu thụ doanh nghiệp Ngoài tiềm bao gồm yếu tố, điều kiện mà doanh nghiệp có đợc tơng lai Tiềm kinh doanh doanh nghiệp bao gồm nguồn lực lao động, vật t, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, mặt hàng, chất lợng sản phẩm, tiềm lực khoa học kỹ thuật yếu tố quản lý kinh doanh Do tiềm kinh doanh doanh nghiệp có nhiều nhng đánh giá cần quan tâm đến tiềm chủ yếu sau: - Lao động: nguồn tiềm thể hai mặt số lợng chất lợng - Tiềm t liệu lao động gồm công cụ, máy móc, thiết bị, trình độ công nghệ máy móc, thiết bị - Tiềm nguồn cung cấp nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất sản phẩm - Tiềm vị trí địa lý - Tiềm từ nớc khai thác đợc - v.v 2.2 Đánh giá tốc độ tăng trởng biến động doanh lợi doanh nghiệp Sau đánh giá nguồn tiềm năng, cần sâu đánh giá tốc độ tăng trởng doanh nghiệp Mục đích việc đánh giá nắm đợc tình hình xu phát triển kinh doanh doanh nghiệp thời gian qua (ổn định, bấp bênh, phát triển hay thu hẹp), từ có biện pháp hữu hiệu để mở rộng kinh doanh, nâng cao tốc độ tăng trởng doanh nghiệp Việc đánh giá xác tốc độ tăng trởng doanh nghiệp cần phải thông qua số hệ thống tiêu Từ có giải pháp đắn nhằm tăng nhịp độ phát triển nâng cao hiệu kinh doanh - Đánh giá tốc độ biến động doanh lợi: Mục đích việc đánh giá tốc độ biến động doanh lợi giúp cho ngời quản lý doanh nghiệp biết đợc xu hớng biến động nó, tìm nhân tố dẫn đến biến động để đề biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Ngoài vấn đề trên, đánh giá thực trạng kinh tế doanh nghiệp cần đánh giá khía cạnh sau: - Sự biến động lao động - Sự biến động thu nhập, tình hình đời sống cán bộ, nhân viên 241 - Khả cạnh tranh hàng hoá thị trờng, mặt hàng xuất - Khả toán - v.v Trên sở đánh giá thực trạng kinh tế doanh nghiệp, biết đợc vị trí doanh nghiệp nằm giai đoạn chu kỳ kinh doanh Từ đó, có biện pháp thích ứng để định hớng kinh doanh có hiệu Đối với doanh nghiệp thành lập để kinh doanh xuất nhập để sản xuất hàng xuất khẩu, cần có dự án kinh doanh đợc phân tích, tính toán cách tỉ mỉ, xác trớc thực Không vội vã định việc kinh doanh thị trờng nớc cha có đủ thông tin Kinh doanh thị trờng nớc đầy bất trắc, phức tạp, nhng biết kinh doanh lợi nhuận thu không nhỏ nớc có kinh tế thị trờng công ty bị hút vào buôn bán quốc tế theo hai đờng: có yêu cầu tổ chức bán hàng nớc Có thể lực công ty vợt nhu cầu thị trờng nội địa công ty thấy việc bán hàng nớc thuận lợi ta việc hình thành công ty xuất nhập thời gian dài thờng yêu cầu quyền: Chính quyền Trung ơng địa phơng Ngoài mục đích kinh doanh kiếm lời họ giao cho công ty ngoại thơng nhiệm vụ trị khác Vì vậy, thời gian dài mục tiêu lợi nhận hiệu kinh doanh đợc công ty xuất nhập ý Bởi vì, kinh doanh đợc lãi Nhà nớc thu, lỗ Nhà nớc bù Cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải kinh doanh có lợi nhuận, công ty Nhà nớc Tính cạnh tranh thị trờng nội địa không thị trờng nớc Vì vậy, trớc vơn hoạt động thị trờng nớc, để tránh đổ bể, doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thơng mại, phải biết đợc thông tin sau: - Luật lệ sách nớc bạn hàng, đặc biệt nớc Việt Nam - Tình hình tiêu thụ, giá tính chất cạnh tranh hàng hoá ta muốn bán 242 - Phơng thức thâm nhập thị trờng có hiệu - Tìm hiểu khả kinh doanh bên đối tác để biết đợc bạn hàng đáng tin cậy, muốn ta làm ăn lâu dài, biết chăm lo đến lợi ích hai bên Khả bên đối tác cần tìm hiểu trớc hết về: + Vốn + Kỹ thuật, công nghệ + Kinh nghiệm tổ chức, quản trị kinh doanh, Marketing + Uy tín quan điểm kinh doanh họ thị trờng + v.v Kinh nghiệm thực tế cho ta thấy thiếu thông tin thị trờng, đối tác nên không trờng hợp doanh nghiệp ta phải mua đắt, bán rẻ, bị lừa dẫn đến thua thiệt không nhỏ Xác định chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp Sau có tơng đối đầy đủ thông tin cần thiết cho việc mua bán hàng, doanh nghiệp cần xác định chiến lợc kinh doanh cho có hiệu Chiến lợc bao gồm vấn đề cốt lõi sau: 4.1 Xác định quy mô địa bàn kinh doanh quốc tế doanh nghiệp - Doanh nghiệp định cần cố gắng thực phần trăm khối lợng bán thị trờng nớc Phần lớn doanh nghiệp vơn thị trờng nớc quy mô nhỏ, sau nâng dần quy mô lên lớn tùy theo kết thu đợc - Doanh nghiệp cần định bán hàng nớc hay nhiều nớc Không nên phân tán nỗ lực nhiều thị trờng khả cung ứng doanh nghiệp nhỏ bé Sức hấp dẫn nớc tuỳ thuộc vào hàng hoá cung ứng, yếu tố địa lý, mức thu nhập, thành phần cấu nhân dân số, khí hậu, trị điểm khác Doanh nghiệp bán hàng bán đợc nhóm nớc định hay khu vực định giới Các ứng viên - bạn hàng phân loại theo số tiêu chuẩn nh: Quy mô thị trờng; Tiến trình phát triển thị trờng; Chi phí để tiến hành kinh doanh; Những u cạnh tranh; Mức độ rủi ro Mục đích xếp hạng xác định xem thị trờng đảm bảo cho doanh nghiệp thu nhập lâu bền cao vốn đầu t 4.2 Quyết định phơng pháp thâm nhập thị trờng 243 Sau định tiến hành tiêu thụ sản phẩm nớc đó, doanh nghiệp phải lựa chọn phơng thức tốt để thâm nhập thị trờng chọn Doanh nghiệp lựa chọn phơng pháp thâm nhập thị trờng sau xuất hàng hoá: Qua nhà xuất nớc; Qua đại lý, công ty hãng ngoại quốc nớc mình; Qua phòng tiêu thụ hay chi nhánh nớc ngoài; Qua nhân viên bán hàng; trực tiếp bán cho công ty nhập ngoại quốc Doanh nghiệp liên doanh với nớc ngoài, hay đầu t trực tiếp vào nớc để kinh doanh Các cách thâm nhập thị trờng đòi hỏi phải gánh chịu nhiều trách nhiệm hơn, rủi ro nhiều hơn, nhng lại hứa hẹn lợi nhuận cao 4.3 Quyết định cấu tổ chức doanh nghiệp Cần định cấu tổ chức doanh nghiệp cho hợp lý để hoạt động kinh doanh quốc tế có hiệu Cơ cấu tổ chức là: Phòng xuất nhập thuộc doanh nghiệp; Lập chi nhánh hay công ty hoạt động xuất nhập khẩu; Nếu lập công ty đa quốc gia hoạt động kinh doanh quốc tế rộng lớn Cần sách chế quản lý ngoại thơng tạo cho doanh nghiệp làm giầu, kinh tế tăng trởng nhanh 5.1 Trong kinh tế thị trờng nhiệm vụ sách ngoại thơng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đợc tự kinh doanh thị trờng nớc nớc nhằm tăng trởng kinh tế quốc dân theo định hớng chiến lợc vạch Trong trình phát triển kinh tế nớc, sách ngoại thơng họ theo xu hớng hình thức khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, lịch sử cụ thể Cho đến sách ngoại thơng nớc đầu gồm hai xu hớng: bảo hộ tự buôn bán Tuy nhiên, điều kiện kinh tế giới nay, xu hớng tự buôn bán xu hớng bật Tự buôn bán xu hớng tất yếu kinh tế mở 5.2 Tự buôn bán ngày không giống với tự buôn bán mà C.Mác mô tả thời kỳ t tự cạnh tranh Kinh tế thị trờng ngày thống quan hệ cạnh tranh quản lý hình thức phơng 244 pháp khác Nhà nớc Và có hoạt động chế nh kinh tế có hiệu Đào tạo xây dựng đội ngũ nhà kinh doanh giỏi Đào tạo lại đội ngũ cán có, đồng thời đào tạo đội ngũ đông đảo nhà kinh doanh ngoại thơng giỏi nhân tố định việc nâng cao hiệu kinh tế ngoại thơng Để trở thành nhà doanh nghiệp giỏi cần: - Am hiểu sâu sắc tình hình thị trờng nớc - Có kiến thức kinh doanh quốc tế, luật pháp, tập quán buôn bán - Giỏi ngoại ngữ - Biết cách đàm phán, thơng thuyết, có tinh thần hợp tác - Có đầu óc thực tiễn, biết tính toán đến không lợi ích doanh nghiệp mà lợi ích chung kinh tế - Để có nhà kinh doanh giỏi, cần hoàn thiện ý đến việc đào tạo đào tạo cán quản trị kinh doanh trờng đại học kinh tế nớc Khuyến khích coi trọng sáng kiến kinh doanh doanh nghiệp Mở rộng tiếp xúc làm ăn với nhà doanh nghiệp nớc Có sách khuyến khích doanh nhân làm ăn giỏi Tóm lại có nhiều biện pháp cần thực để nâng cao hiệu kinh tế hoạt động ngoại thơng Trớc hết cần hiểu biết đầy đủ, kỹ lỡng môi trờng quốc tế doanh nghiệp Sự hiểu biết bao gồm mặt nh: đặc điểm chung môi trờng kinh doanh quốc tế, môi trờng kinh tế, trị, luật pháp nớc - bạn hàng, môi trờng văn hoá Thứ hai để xác định hớng kinh doanh thị trờng nớc doanh nghiệp cần tự đánh giá tiềm nguồn lực doanh nghiệp Thứ ba, không vội vã định kinh doanh thị trờng nớc đủ thông tin Thứ t, doanh nghiệp phải xác định rõ quy mô, địa bàn kinh doanh thị trờng quốc tế Thông thờng từ quy mô nhỏ, phạm vi thị trờng nhỏ tuỳ thành công mà mở rộng Hiệu kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc vào phơng pháp bán hàng cấu tổ chức kinh doanh quốc tế doanh nghiệp Thứ năm, có hệ thống sách kinh tế vĩ mô hớng tới khuyến khích hoạt động ngoại thơng có hiệu qủa cao, phát huy mạnh mẽ lợi so sánh đất nớc Thứ sáu, đào tạo đào tạo lại nhằm có đợc đội ngũ doanh nhân biết làm giàu cho doanh nghiệp đất nớc 245 246
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng kinh tế ngoại thương , bài giảng kinh tế ngoại thương , bài giảng kinh tế ngoại thương , Các sở, cục liên quan, Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương, Các mô hình chiến lược (1), Các loại hình chiến lược ngoại thương:, Sơ đồ xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 1960-1975, Nhập khẩu phân theo nguồn thanh toán, Bảng 8.7 Xuất khẩu phân theo nhóm hàng, Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, Chính sách và các công cụ quản lý, điều hành nhập khẩu, II. Những nguyên tắc và chính sách nhập khẩu, Danh mục hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ nông nghiệp, chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu, Nhà nước bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, Tác động của phá giá tỷ giá hối đoái chính thức, Thực hiện xúc tiến xuất khẩu, I. Khái niệm, phân loại hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương, Phương thức thanh toán, Trong đó P: Tổng lợi nhuận thu được

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay