Tác động của việc gia nhập WTO đối với một số ngành hàng ở việt nam

31 115 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Tác động việc gia nhập WTO số ngành hàng Việt Nam Nhóm Nội Dung Bức tranh kinh tế Việt Nam trước sau gia nhập WTO Tác động việc gia nhập WTO số ngành hàng Việt Nam Một số điểm bật xu hướng xuất nhập Việt Nam Chương 1: Bức tranh kinh tế Việt Nam trước sau gia nhập WTO 1.1 Tổng quan kinh tế: •Ngày 7/11/2006, Việt Nam kết nạp thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại giới (WTO) Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2002 - 2011 (%) 7.08 7.79 7.34 8.44 8.17 8.48 6.31 6.78 5.32 5.89 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 Quí I 2012 Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2004 - 2011 (%) 25 20 20 15 109.5 2007 18.6 12.6 8.4 11.5 6.6 6.52 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.2 Tình hình xuất nhập khẩu: Kể từ sau gia nhập WTO đến nay, tình hình xuất nhập Việt Nam có nhiều biến đổi Tổng kim ngạch xuất nhập nhập siêu Việt Nam giai đoạn từ 2003 – 2012 (tỷ USD) Tổng kim ngạch XK Tổng kim ngạch NK Nhập siêu 2003 20,17 25,22 5,05 2004 26 30,7 4,7 2005 32,23 36,88 4,65 2006 39,6 44,4 4,8 2007 48,38 60,83 12,45 2008 62,9 80,71 17,81 2009 56,6 68,8 17,18 2010 71,6 84 12,4 2011 96,9 106,75 9,5 2012 108,8 * 121,8* 13* *Ứớc tính Tổng kim ngạch xuất nhập nhập siêu Việt Nam giai đoạn từ 2003 – 2012 (tỷ USD) 140 121.8 120 106.75 108.8 96.9 100 80 60.83 62.9 60 36.88 40 30.7 25.22 20 20.17 5.05 84 80.71 26 32.23 44.4 39.6 4.65 56.6 Tổng kim ngạch NK 48.38 Nhập siêu 12.45 4.7 Tổng kim ngạch XK 68.8 71.6 4.8 17.81 17.18 12.4 9.5 13 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: Tổng cục Hải quan Chương 2: Tác động việc gia nhập WTO số ngành hàng Việt Nam Ngành hàng có kim ngạch xuất tăng – ngành lúa gạo Ngành hàng có kim ngạch nhập giảm – ngành ô tô Ngành hàng có kim ngạch xuất giảm – ngành dầu thô Ngành hàng có kim ngạch nhập tăng – ngành điện tử 2.2.2 Tình hình xuất dầu thô Kim ngạch xuất dầu thô Việt Nam giai đoạn 2003-2012 (đơn vị: triệu USD) 12000 10357 10000 8312 8000 6000 8488 7373 7241 6195 5671 5023 40003821 2000 Nguồn: Tổng cục hải quan 6964 2.2.3 Nguyên nhân: 2.2.4 Bài học sách: Vấn đề tồn đọng ngành dầu thô: •Vấn đề chế biến •Vấn đề đầu tư •Vấn đề khai thác Đề xuất sách: •Chính sách đầu tư hỗ trợ •Chính sách thuế •Các sách phát triển ngành 2.3 Ngành có kim ngạch nhập tăng – Ngành điện tử 2.3.1 Giới thiệu chung ngành: Ngành điện tử Việt Nam bắt đầu phát triển từ thập niên 1990 Tình hình nhập linh kiện, phụ tùng điện tử 2.3.2 Tình hình nhập linh kiện đồ điện tử: Kim ngạch nhập linh kiện đồ điện tử Việt Nam từ năm 2005 tới hết 10 tháng đầu năm 2012 (đơn vị: tỉ USD) 12 10.68 10 7.89 5.21 3.71 3.95 2.96 1.7 2005 2.05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: Tổng cục Hải quan 2.3.3 Nguyên nhân: Cam kết cắt giảm thuế nhập WTO sản phẩm điện tử Thuế suất cam kết WTO Thuế suất MFN trước gia St Chỉ tiêu nhập (%) Khi gia nhập(%) Cuối (%) Thời hạn thực (kể từ gia nhập) Thuế suất bình quân Biểu thuế 17,4 17,2 13,4 Thuế suất bình quân sản phẩm công nghiệp 16,7 16,2 12,4 Máy móc thiết bị điện 12,4 13,9 9,5 Mức thuế suất cắt giảm số sản phẩm điện tử - Tivi 50 40 25 năm - Điều hòa 50 40 25 năm - Máy giặt 40 38 25 năm - Tủ lạnh 40 40 25 năm - Quạt loại 50 40 30 năm Nguồn: Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam 2.3.4 Bài học sách: •Vấn đề tồn đọng Về ngành công nghiệp hỗ trợ Về thuế quan •Đề xuất sách: Về thuế quan Môi trường cạnh tranh Hỗ trợ thông tin Phát triển ngành 2.4 Ngành có kim ngạch nhập giảm – Ngành ô tô: 2.4.1 Giới thiệu chung ngành: Hình thành từ năm 90 Ngành sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam bao gồm khối 2.4.2 Tình hình nhập ô tô: Số lượng xe ô tô nhập khẩu(Đơn vị: chiếc) 90000 76,300 80000 70000 60000 50,400 50000 54,619 53,841 40000 30000 22,496 20000 10000 28,000 17,300 21,617 11,591 Nguồn: Tổng cục Hải quan 2.4.3 Nguyên nhân: 2.4.4 Bài học sách: •Vấn đề tồn đọng Thuế nhập Tình trạng độc quyền Sự thay đổi sách thuế •Đề xuất sách: Về vấn đề đầu tư Về hàng rào kỹ thuật Về qui định thủ tục nhập Chương 3: Một số điểm bật xu hướng xuất nhập Việt Nam Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020 định hướng đến năm 2030 3.1 Về định hướng xuất khẩu: nhóm hàng cụ thể •Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản •Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản •Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo •Nhóm hàng 3.2 Về định hướng xuất khẩu: điểm Thank you for your attention! [...]...2.1 Ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng – ngành lúa gạo 2.1.1 Giới thiệu chung về ngành •Nghề trồng lúa ở Việt Nam có lịch sử lâu đời nhất so với nghề trồng lúa ở các nước châu Á •Các vùng trồng lúa chính ở Việt Nam: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung và đồng bằng Nam Bộ Đồng bằng Sông Hồng Đồng bằng ven biển miền Trung Đồng bằng Nam Bộ 2.1.2 Tình hình xuất... ngạch nhập khẩu linh kiện và đồ điện tử của Việt Nam từ năm 2005 tới hết 10 tháng đầu năm 2012 (đơn vị: tỉ USD) 12 10.68 10 7.89 8 6 5.21 4 2 3.71 3.95 2.96 1.7 0 2005 2.05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: Tổng cục Hải quan 2.3.3 Nguyên nhân: Cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO đối với các sản phẩm điện tử Thuế suất cam kết trong WTO Thuế suất MFN trước gia St Chỉ tiêu nhập (%) Khi gia nhập( %)... •Vấn đề tồn đọng Về các ngành công nghiệp hỗ trợ Về thuế quan •Đề xuất chính sách: Về thuế quan Môi trường cạnh tranh Hỗ trợ thông tin Phát triển ngành 2.4 Ngành có kim ngạch nhập khẩu giảm – Ngành ô tô: 2.4.1 Giới thiệu chung về ngành: Hình thành từ những năm 90 Ngành sản xuất, lắp ráp ô tô của Việt Nam bao gồm 2 khối 2.4.2 Tình hình nhập khẩu ô tô: Số lượng xe ô tô nhập khẩu(Đơn vị: chiếc)... đề tồn đọng Thuế nhập khẩu Tình trạng độc quyền Sự thay đổi chính sách thuế •Đề xuất chính sách: Về vấn đề đầu tư Về hàng rào kỹ thuật Về qui định thủ tục nhập khẩu Chương 3: Một số điểm nổi bật về xu hướng xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 3.1 Về định hướng xuất khẩu: 4 nhóm hàng cụ thể •Nhóm hàng nhiên liệu,... tồn đọng của ngành dầu thô: •Vấn đề chế biến •Vấn đề đầu tư •Vấn đề khai thác Đề xuất chính sách: •Chính sách đầu tư và hỗ trợ •Chính sách thuế •Các chính sách phát triển ngành 2.3 Ngành có kim ngạch nhập khẩu tăng – Ngành điện tử 2.3.1 Giới thiệu chung về ngành: Ngành điện tử Việt Nam bắt đầu phát triển từ giữa thập niên 1990 Tình hình nhập khẩu linh kiện, phụ tùng điện tử 2.3.2 Tình hình nhập khẩu... Đồng bằng Nam Bộ 2.1.2 Tình hình xuất khẩu lúa gạo: Sản lượng xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn 2003 - 2011 (triệu tấn) 8 6.75 7 6 5 3.92 4 5.2 4.7 4.06 7.1 6.05 4.54 4.68 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam 2011 Sản lượng, kim ngạch và giá gạo Việt Nam xuất khẩu sau khi gia nhập WTO giai đoạn 2007 – 2011 8000 6754 7000 6052 6000 5000 7105 4679 4540 Sản lượng... •Phổ biến thông tin về WTO 2.2 Ngành có kim ngạch xuất khẩu giảm – Ngành dầu thô 2.2.1 Giới thiệu chung về ngành: Việt Nam được xếp vào các nước xuất khẩu dầu thô từ năm 1991 •Thị trường xuất khẩu dầu thô chính của Việt Nam: 2.2.2 Tình hình xuất khẩu dầu thô Kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam giai đoạn 2003-2012 (đơn vị: triệu USD) 12000 10357 10000 8312 8000 6000 8488 7373 7241 6195 5671 5023 40003821... thực Việt Nam 2.1.3 Nguyên nhân Về thuế quan: •Thuế ưu đãi •Thuế MFN •Thuế NK nông sản vào VN Về Hiệp định nông nghiệp AoA 2.1.4 Bài học chính sách: Vấn đề tồn đọng của ngành lúa gạo: •Cân bằng thị trường trong và ngoài nước •Chất lượng gạo Đề xuất chính sách: •Thuế quan •Phi thuế quan •Xúc tiến thương mại •Chính sách hỗ trợ •Phổ biến thông tin về WTO 2.2 Ngành có kim ngạch xuất khẩu giảm – Ngành. .. (kể từ khi gia nhập) 1 Thuế suất bình quân cả Biểu thuế 17,4 17,2 13,4 2 Thuế suất bình quân sản phẩm công nghiệp 16,7 16,2 12,4 3 Máy móc thiết bị điện 12,4 13,9 9,5 4 Mức thuế suất cắt giảm một số sản phẩm điện tử - Tivi 50 40 25 5 năm - Điều hòa 50 40 25 3 năm - Máy giặt 40 38 25 4 năm - Tủ lạnh 40 40 25 4 năm - Quạt các loại 50 40 30 3 năm Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 2.3.4 Bài... lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 3.1 Về định hướng xuất khẩu: 4 nhóm hàng cụ thể •Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản •Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản •Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo •Nhóm hàng mới 3.2 Về định hướng xuất khẩu: 3 điểm chính 1 2 3 Thank you for your attention!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của việc gia nhập WTO đối với một số ngành hàng ở việt nam , Tác động của việc gia nhập WTO đối với một số ngành hàng ở việt nam , Tác động của việc gia nhập WTO đối với một số ngành hàng ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay