Sile pháp luật thương mại quốc tế việt nam trong sân chơi WTO

23 74 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Nhúm tỏc gi 1.Nguyn Th Khỏnh Ly 2.Nguyn Hng Linh 3.Nguyn Thỏi Dung I WTO- Cú nờn gia nhp? II Vit Nam tin ti sõn chi WTO III Lut chi ca WTO- Nhng c v mt cho Vit Nam IV Tuõn th Lut chi v tn dng li th I WTO- Cú nờn gia nhp? II Vit Nam tin ti sõn chi WTO III Lut chi ca WTO- Nhng c v mt cho Vit Nam IV Tuõn th Lut chi v tn dng li th 1.1 WTO thit lp mt Lut chi chung WTO T chc thng mi ln nht th gii vi quy mụ 153 quc gia thnh viờn vi mc tiờu thỳc y t húa thng mi v dch v ton cu trờn c s Lut chi chung cú giỏ tr rng buc v phỏp lý Theo ú: - WTO thỳc y t húa thng mi da trờn nguyờn tc khụng phõn bit i x gia cỏc nc (NT v MFN) - Cn c ca Lut chi chung: Hip nh Marrakesh; 15 Hip nh a biờn; Ngoi cũn cú Hip nh nhiu bờn rng buc cỏc thnh viờn tham gia; - WTO cho phộp ỏp dng cỏc bin phỏp trng pht i vi bờn khụng tuõn th Lut chi chung ny 1.2 Gia nhp WTO cỏc quc gia c li: - M rng th trng: Th trng tiờu dựng nc; th trng xut khu hng húa, dch v - M rng c hi u t v thu hỳt u t; - c WTO m bo nguyờn tc cnh tranh cụng bng thng mi v gii quyt tranh chp; - Minh bch húa chớnh sỏch v phỏp lut - Nõng cao v th, tm vúc trờn trng quc t 1.3 Gia nhp WTO cỏc quc gia phi i din vi cỏc thỏch thc: - Gim v xúa b cỏc ro cn thng mi thỳc y t húa thng mi, chp nhn mt s cnh tranh gay gt mt Lut chi chung, thng li thuc v bờn mnh hn v tht bi thuc v bờn yu hn; - ỏp ng yờu cu v h thng phỏp lut minh bch, rừ rng v d d oỏn Nờn mun gia nhp WTO, quc gia phi sa i lut chi nh phự hp vi lut chi chung ca WTO - Thỏch thc qun lý nh nc c bit qun lý kinh t theo nn kinh t th trng; 1.4 WTO- La chn gia nhp hay rỳt lui WTO cho phộp bt c mt quc gia thnh viờn no u cú th: (i) Xin gia nhp sõn chi WTO; cng nh (ii) xin rỳt lui sõn chi ny WTO hin cú 153 quc gia thnh viờn v lch s cha cú thnh viờn no xin rỳt WTO Vỡ sao? Mc tiờu t húa thng mi ó chng minh rng li ớch em li nhiu hn nhng thỏch thc phi i din (WTO- mt sõn chi ln nht iu tit v thng mi quc t (85% TM hng húa; 90% TM dch v ton cu) I WTO- Cú nờn gia nhp? II Vit Nam tin ti sõn chi WTO III Lut chi ca WTO- Nhng c v mt cho Vit Nam IV Tuõn th Lut chi v tn dng li th 2.1 Quỏ trỡnh Vit Nam gia nhp WTO - 1995: Vit Nam np n xin gia nhp WTO; - 1996: Bt u cuc hp thng k ca Ban cụng tỏc v vic gia nhp WTO; 1998: VN quyt nh y nhanh tin trỡnh gia nhp WTO; 2002: VN a bn cho u tiờn i vi hng húa v dch v; 2004: VN a bn cho sa i vi nhiu bc t phỏ; VN ký tha thun song phng vi EU; 2005: VN ký tha thun song phng vi TQ; 2006: VN ký tha thun song phng vi Hoa K; 7.11.2006 VN chớnh thc c kt np l thnh viờn th 150 ca WTO 2.2 Cỏc cam kt ca Vit Nam tham gia WTO * Cỏc cam kt m ca th trng hng húa- dch v: Cam kt v ct gim thu nhp khu: - Mc cam kt chung: Vit Nam ng ý rng buc mc trn cho ton b biu thu (10.600 dũng thu) Mc thu bỡnh quõn: gim t mc 17,4% xung cũn 13,4% (5-7 nm) Mc thu bỡnh quõn i vi hng nụng sn: t 23,5% xung 20,9% (5-7 nm) Mc thu bỡnh quõn vi hng cụng nghip: t 16,8% xung 12,6% (5-7 nm) - Mc cam kt c th: 1/3 dũng thu s phi ct gim, ch yu l dũng thu cú thu sut trờn 20%; Mt hng trng yu, nhy cm i vi nn KT (nụng sn, xi mng, st thộp, ụ tụ- xe mỏy) trỡ c mc bo h nht nh Mt hng gim thu nhiu nht: dt may, cỏ, g, giy, thit b in t Gim thu xung 0% hoc mc thp i vi sn phm CNTT, dt may, thit b y t theo mt s hip nh t theo ngnh 2.2 Cỏc cam kt ca Vit Nam tham gia WTO * Cỏc cam kt m ca th trng hng húa- dch v Cam kt lnh vc dch v: - V din cam kt: cam kt 11 ngnh dch v, tớnh theo phõn ngnh khong 110 phõn ngnh; - Mc cam kt chung: DN nc ngoi khụng c hin din ti VN theo hỡnh thc chi nhỏnh (tr c quy nh riờng tng ngnh c th) ; DN nc ngoi c a cỏn b vo lm vic ti VN nhng ớt nht 20% cỏn b qun lý phi l ngi VN; Cho phộp t chc cỏ nhõn nc ngoi c mua c phn cỏc DNVN; - Cỏc mc cam kt c th: Dch v khai thỏc du khớ; Dch v vin thụng; dch v phõn phi; dch v chng khoỏn; bo him; ngõn hng - VN khụng m ca dch v in n v xut bn 2.2 Cỏc cam kt ca Vit Nam tham gia WTO * Cam kt a phng: - V kinh t phi th trng: Chp nhn b coi l KT phi TT 12 nm (khụng mun hn 31.12.2018); - Tr cp phi nụng nghip v nụng nghip: Ta ng ý bói b hon ton cỏc loi tr cp b cm theo quy nh ca WTO nh: Tr cp xut khu, tr cp ni a húa Tuy nhiờn, ta bo lu quyn c hng mt s quy nh riờng dnh cho nc ang PT - Bin phỏp hn ch nhp khu: cho phộp NK xe mỏy phõn phi ln (sau 31.5.2007), ụ tụ c (sau nm), thuc lỏ iu v xỡ g - Quyn kinh doanh: ng ý cho DN v CN nc ngoi c quyn XNK hng húa nh ngi VN; Cho phộp DN v CN nc ngoi khụng cú hin din ti Vit Nam c ng ký quyn XNK ti Vit Nam; - DNNN hoc DN Thng mi NN: Nh nc khụng can thip trc tip hay giỏn tip vo hot ng ca DNNN; Nh nc vi t cỏch c ụng c can thip bỡnh ng nh cỏc c ụng khỏc Mua sm ca DNNN khụng phi mua sm CP - Yờu cu v minh bch húa: cam kt t gia nhp s cụng b d tho cỏc VBQPPL Quc hi, UBTVQH v CP ban hnh ly ý kin nhõn dõn, cam kt cụng khai cỏc VBPL trờn - Ta cũn m phỏn mt s a phng khỏc nh bo h quyn s hu trớ tu, c bit l s dng phn mm hp phỏp c quan Chớnh ph nh giỏ tớnh thu xut nhp khu, cỏc bin phỏp u t liờn quan n thng mi, cỏc bin phỏp hng ro k thut thng mi Vi ni dung ny, ta cam kt tuõn th cỏc quy nh ca WTO k t gia nhp 2.3 Kt qu: - VN mt 11 nm m phỏn vi hn 200 cuc (m phỏn a phng 14 phiờn; song phng (28 i tỏc)- nc nhanh nht phiờn; nc chm nht l 13 phiờn); - VN ó hon thnh m phỏn song phng vi 28 QG TV ca WTO (trong ú riờng EU gm 25 nc) - VN tr li 3000 cõu hi liờn quan n chớnh sỏch kinh t, u t, ti chớnh - Cỏc bn phỏp lut liờn quan n cỏc Hip nh m VN cam kt a phng: VN phi sa v xõy mi 25 Lut v phỏp lnh - i vi i mi kinh t, ci cỏch hnh chớnh: VN phi xõy mi v sa i 100 lut I WTO- Cú nờn gia nhp? II Vit Nam tin ti sõn chi WTO III Lut chi ca WTO- Nhng c v mt cho Vit Nam IV Tuõn th Lut chi v tn dng li th WTO Hiệp định Marrakesh Các hiệp định nhiu bờn (Plurilateral) Các hiệp định đa biên (Multilateral) Về thương mại dịch vụ (GATS) Về thương mại hàng hóa (GATT) Về thương mại sở hữu trí tuệ (TRIPS) - Mua bán MB dân dụng - Mua sắm CP - Sản phẩm sữa Xác định trị giá tính thuế hải quan (ACV) Giám định hàng hóa gửi hàng (SPI) Các rào cản thương mại (TBT) Biện pháp kiểm dịch động - thực vật (SPS) Thụ tục cấp phép NK (ILP) Các biện pháp tự vệ (AoS) Trợ cấp biện pháp đối kháng (SCM) Chống bán phá giá (ADP) Đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMS) 10 Dệt may (ATC) 11 Nông nghiệp (AoA) 12 Quy tắc xuất xứ (RoO) - Sản phẩm thịt bò 15 -M rng th trng XNK v u t; - c i x cụng bng TM, m phỏn, tranh chp - Minh bch v h thng PL; - V th c nõng cao -p lc cnh tranh - Yờu cu cao v ci thin h thng phỏp lut - Thc hin yờu cu v quyn s hu trớ tu - Gim ngun thu ngõn sỏch nh nc THUN LI THCH THC TN DNG THI C gia nhp WTO l phi chp nhn quy ch MFN Khụng cú tiờu xỏc nh quc gia cú nn KT phi TT Loi b cỏc nc phi TT i vi cỏc ch u ói Tuõn th cỏc yờu cu v s hu trớ tu Phi y mnh nn kinh t th trng - trỏi vi c ch QLKT trung ca cỏc nc XHCN Vic xỏc nh tựy vo mi nc M v EU: XHCN = Phi TT Hn ch hng xut khu ca cỏc nc phi th trng (chng bỏn phỏ giỏ, t v) Thúi quen tuõn th cũn thp, nhu cu s dng nhiu 17 Nhng thnh tớch t c sau nm gia nhp WTO: - Tng trng kinh t: 8,5%- mc tng cao nht 10 nm t 1997-2007; - Kinh ngch xut khu t 48 t USD tng 20,5% so vi nm 2006; - u t trc tip nc ngoi (FDI) t k lc gn 20 t USD - Th trng chng khoỏn cng thu hỳt mt lng ln cỏc nh u t nc ngoi vo Vit Nam, khong 5-8 t USD I WTO- Cú nờn gia nhp? II Vit Nam tin ti sõn chi WTO III Lut chi ca WTO- Nhng c v mt cho Vit Nam IV Tuõn th Lut chi v tn dng li th Trờn c s phõn tớch quỏ trỡnh gia nhp sõn chi WTO ca Vit Nam, nhúm nghiờn cu rỳt kt lun: ó tham gia sõn chi WTO phi hiu lut chi v tuõn th Lut chi ca nú - Vic hiu v tuõn th lut chi cn c ph cp n tng cỏ nhõn, doanh nghip Vit Nam tham gia thng mi quc t; - Nh nc cn úng vai trũ u tu dn dt tu thng mi ca Vit Nam WTO ó l mt sõn chi thỡ tt yu s cú nhng ngi thng li v nhng k tht bi v thng li s thuc v ngi bit tn dng c hi - C hi ca Vit Nam ú l: ngun ti nguyờn phong phỳ; lao ng di v giỏ r; li th v phỏt trin sn phm nụng nghip- nhu cu khụng th thiu thng mi quc t - c ng v Nh nc ng h v to thun li phỏt trin thng mi v hi nhp kinh t quc t Tham gia sõn chi WTO l mt cuc chi di, vi nhiu chng ng v nhiu thỏch thc - Quỏ trỡnh m phỏn gia nhp ca VN mt 11 nm mi ch l giai on u ca cuc chi; - VN cũn cú c mt chng ng hon thin Lut chi nh tham gia Lut chi chung mt cỏch y v trn - D oỏn rng quỏ trỡnh phỏt trin Lut chi s ngy cng tr nờn phc hn, khú khn hn v cht ch hn ú nm bt c hi, ún u xu hng v ch ng hi nhp l cỏch thc giỳp chỳng ta ginh c thng li Trn trng cm n s theo dừi ca cỏc quý v! [...]... t, ci cỏch hnh chớnh: VN phi xõy mi v sa i 100 lut I WTO- Cú nờn gia nhp? II Vit Nam tin ti sõn chi WTO III Lut chi ca WTO- Nhng c v mt cho Vit Nam IV Tuõn th Lut chi v tn dng li th WTO Hiệp định Marrakesh Các hiệp định nhiu bờn (Plurilateral) Các hiệp định đa biên (Multilateral) Về thương mại dịch vụ (GATS) Về thương mại hàng hóa (GATT) Về thương mại sở hữu trí tuệ (TRIPS) - Mua bán MB dân dụng - Mua... sữa 1 Xác định trị giá tính thuế hải quan (ACV) 2 Giám định hàng hóa trong khi gửi hàng (SPI) 3 Các rào cản đối với thương mại (TBT) 4 Biện pháp kiểm dịch động - thực vật (SPS) 5 Thụ tục cấp phép NK (ILP) 6 Các biện pháp tự vệ (AoS) 7 Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) 8 Chống bán phá giá (ADP) 9 Đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMS) 10 Dệt may (ATC) 11 Nông nghiệp (AoA) 12 Quy tắc xuất xứ... Lut chi ca WTO- Nhng c v mt cho Vit Nam IV Tuõn th Lut chi v tn dng li th Trờn c s phõn tớch quỏ trỡnh gia nhp sõn chi WTO ca Vit Nam, nhúm nghiờn cu rỳt ra kt lun: 1 ó tham gia sõn chi WTO phi hiu lut chi v tuõn th Lut chi ca nú - Vic hiu v tuõn th lut chi cn c ph cp n tng cỏ nhõn, doanh nghip Vit Nam khi tham gia thng mi quc t; - Nh nc cn úng vai trũ u tu dn dt con tu thng mi ca Vit Nam 2 WTO ó l mt... cũn thp, trong khi nhu cu s dng nhiu 17 Nhng thnh tớch t c sau 1 nm gia nhp WTO: - Tng trng kinh t: 8,5%- mc tng cao nht trong 10 nm t 1997-2007; - Kinh ngch xut khu t 48 t USD tng 20,5% so vi nm 2006; - u t trc tip nc ngoi (FDI) t k lc gn 20 t USD - Th trng chng khoỏn cng thu hỳt mt lng ln cỏc nh u t nc ngoi vn vo Vit Nam, khong 5-8 t USD I WTO- Cú nờn gia nhp? II Vit Nam tin ti sõn chi WTO III Lut... phỏp trong c quan Chớnh ph nh giỏ tớnh thu xut nhp khu, cỏc bin phỏp u t liờn quan n thng mi, cỏc bin phỏp hng ro k thut trong thng mi Vi ni dung ny, ta cam kt tuõn th cỏc quy nh ca WTO k t khi gia nhp 2.3 Kt qu: - VN mt 11 nm m phỏn vi hn 200 cuc (m phỏn a phng 14 phiờn; song phng (28 i tỏc)- nc nhanh nht 3 phiờn; nc chm nht l 13 phiờn); - VN ó hon thnh m phỏn song phng vi 28 QG TV ca WTO (trong. .. qun lý phi l ngi VN; Cho phộp t chc cỏ nhõn nc ngoi c mua c phn trong cỏc DNVN; - Cỏc mc cam kt c th: Dch v khai thỏc du khớ; Dch v vin thụng; dch v phõn phi; dch v chng khoỏn; bo him; ngõn hng - VN khụng m ca dch v in n v xut bn 2.2 Cỏc cam kt ca Vit Nam khi tham gia WTO * Cam kt a phng: - V kinh t phi th trng: Chp nhn b coi l KT phi TT trong 12 nm (khụng mun hn 31.12.2018); - Tr cp phi nụng nghip...2.2 Cỏc cam kt ca Vit Nam khi tham gia WTO * Cỏc cam kt m ca th trng hng húa- dch v Cam kt trong lnh vc dch v: - V din cam kt: cam kt 11 ngnh dch v, tớnh theo phõn ngnh khong 110 phõn ngnh; - Mc cam kt chung: DN nc ngoi khụng c hin din ti VN theo hỡnh thc chi nhỏnh (tr c quy nh riờng trong tng ngnh c th) ; DN nc ngoi c a cỏn b vo lm vic ti VN nhng ớt nht... nhng ngi thng li v nhng k tht bi v thng li s thuc v ngi bit tn dng c hi - C hi ca Vit Nam ú l: ngun ti nguyờn phong phỳ; lao ng di do v giỏ r; li th v phỏt trin sn phm nụng nghip- nhu cu khụng th thiu trong thng mi quc t - c ng v Nh nc ng h v to thun li trong phỏt trin thng mi v hi nhp kinh t quc t 3 Tham gia sõn chi WTO l mt cuc chi di, vi nhiu chng ng v nhiu thỏch thc - Quỏ trỡnh m phỏn gia nhp ca... cm theo quy nh ca WTO nh: Tr cp xut khu, tr cp ni a húa Tuy nhiờn, ta bo lu quyn c hng mt s quy nh riờng dnh cho nc ang PT - Bin phỏp hn ch nhp khu: cho phộp NK xe mỏy phõn phi ln (sau 31.5.2007), ụ tụ c (sau 5 nm), thuc lỏ iu v xỡ g - Quyn kinh doanh: ng ý cho DN v CN nc ngoi c quyn XNK hng húa nh ngi VN; Cho phộp DN v CN nc ngoi khụng cú hin din ti Vit Nam c ng ký quyn XNK ti Vit Nam; - DNNN hoc DN... Quy tắc xuất xứ (RoO) - Sản phẩm thịt bò 15 -M rng th trng XNK v u t; - c i x cụng bng trong TM, m phỏn, tranh chp - Minh bch v h thng PL; - V th c nõng cao -p lc cnh tranh - Yờu cu cao v ci thin h thng phỏp lut - Thc hin yờu cu v quyn s hu trớ tu - Gim ngun thu ngõn sỏch nh nc THUN LI THCH THC TN DNG THI C gia nhp WTO l phi chp nhn quy ch MFN Khụng cú tiờu chớ xỏc nh quc gia cú nn KT phi TT Loi b cỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: Sile pháp luật thương mại quốc tế việt nam trong sân chơi WTO , Sile pháp luật thương mại quốc tế việt nam trong sân chơi WTO , Sile pháp luật thương mại quốc tế việt nam trong sân chơi WTO , I. WTO- Có nên gia nhập?, II. Việt Nam tiến tới “sân chơi” WTO, III. “Luật chơi” của WTO- Những được và mất cho Việt Nam, IV. Tuân thủ “Luật chơi” và tận dụng lợi thế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay