Các phương thức giao dich trên thị trường thế giới

77 146 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giảng viên:Nguyễn Thị Diệu Linh Giới thiệu chung  Khái niệm: – Phương thức giao dịch cách mà người mua người bán sử dụng để giao dịch với – Phương thức giao dịch định địa điểm, cách thức giao dịch hai bên Giới thiệu chung  Phương thức giao dịch đời nguyên nhân sau: – Sự phát triển lực lượng sản xuất – Sự phát triển phương tiện vận tải – Sự phát triển công nghệ thông tin A.Các phương thức giao dịch thông thường  Khái niệm: phương thức giao dịch diễn nơi, lúc hai bên thường tự thoả thuận điều kiện giao dịch  Các phương thức giao dịch thông thường bao gồm: – Giao dịch trực tiếp – Mua bán qua trung gian – Mua bán đối lưu – Tái xuất – Gia công quốc tế 2.1 GIAO DỊCH TRỰC TIẾP  2.1.1 Khái niệm – Giao dịch trực tiếp hay gọi xuất nhập trực tiếp hình thức giao dịch, người bán (người sản xuất, người cung cấp) người mua giao dịch trực tiếp với (bằng cách gặp mặt, thư từ, điện tín…) để bàn bạc thỏa thuận hàng hóa, giá điều kiện giao dịch khác 2.1 GIAO DỊCH TRỰC TIẾP  Trong thương mại quốc tế giao dịch trực tiếp ngày phát triển lẽ: – Các phương tiện thông tin phát triển – Trình độ, lực giao dịch người tham gia thương mại quốc tế ngày cao 2.1.2 Ưu, nhược điểm phương thức giao dịch trực tiếp  2.1.2.1.Ưu điểm – Giảm chi phí trung gian – Dễ dàng đến thống xảy hiểu lầm, sai sót – Cho phép người xuất nắm bắt nhu cầu thị trường số lượng, chất lượng, giá – Giúp xây dựng chiến lược tiếp thị quốc tế phù hợp 2.1.2 Ưu, nhược điểm phương thức giao dịch trực tiếp  2.1.2.2.Nhược điểm – Dễ bị ép giá, dễ sai lầm…nên rủi ro lớn – Khối lượng hàng giao dịch lớn bù đắp chi phí cho giao dịch trực tiếp – Chi phí tiếp thị thị trường nước cao – Kinh doanh xuất nhập trực tiếp đòi hỏi có cán nghiệp vụ kinh doanh XNK giỏi 2.1.3 Cách thức tiến hành xuất nhập trực tiếp  Nghiên cứu thị trường thương nhân  Đánh giá hiệu thương vụ kinh doanh thông qua việc xác định tỷ giá xuất tỷ giá nhập  Tổ chức giao dịch đàm phán thông qua gởi thư từ giao dịch thương mại  Ký kết hợp đồng kinh doanh XNK  Tổ chức thực hợp đồng xuất nhập ký kết 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT)  2.2.1 Khái niệm phân loại – Giao dịch qua trung gian TMQT phương thức giao dịch, việc kiến lập quan hệ người mua với người bán việc qui định điều kiện giao dịch phải thông qua người thứ ba Người thứ ba gọi trung gian buôn bán  Phân loại – Đại lý – Môi giới 2.7 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ 2.7.5 Các phương pháp giá đấu giá quốc tế  Đấu giá tăng giá  Đấu giá giảm giá  Đấu giá đưa giá kín 2.7 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ 2.7.6 Kỹ thuật tiến hành nghiệp vụ đấu giá quốc tế 2.7.6.1 Giai đoạn chuẩn bị  Chuẩn bị hàng hóa  Đăng quảng cáo để thông báo ngày giờ, địa điểm  Xây dựng thể lệ đấu giá  Trưng bày hàng hóa để người mua xem hàng 2.7 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ 2.7.6.2 Đấu giá thức  Tiến hành theo mục lục đấu giá qui định trước  Người cạnh tranh mua phải đăng ký ghế ngồi trước  Trước gõ búa người đấu giá người cạnh tranh mua có quyền rút lại giá hàng 2.7 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ 2.7.6.3 Ký kết hợp đồng giao hàng  người thắng đến ban tổ chức ký kết hợp đồng trả phần tiền hàng  Thanh toán tiền hoa hồng phí đấu giá cho quan tổ chức đấu giá  Kết đấu giá công khai báo chí 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 2.8.1 Khái niệm Đấu thầu phương thức giao dịch, người mua (tức người gọi thầu) công bố trước điều kiện mua hàng để người bán (người dự thầu) báo giá điều kiện trả tiền, sau người mua chọn mua người báo giá rẻ điều kiện tín dụng phù hợp với điều kiện mà người mua nêu 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ Các bên tham gia đấu thầu  Bên mời thầu: chủ dự án, chủ đầu tư người đại diện  Bên dự thầu (nhà thầu): công ty cạnh tranh để cung cấp hàng hoá dịch vụ  Người cấp vốn (chính phủ, nhà tài trợ nước ngoài…)  Kỹ sư tư vấn: người thuê để giám sát việc thực đấu thầu 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 2.8.2 Đặc điểm đấu thầu quốc tế  Chỉ có người mua không hạn chế số ngưới bán  Hàng hóa đấu thầu quốc tế hàng hoá có khối lượng lớn  Được tiến hành sở tự cạnh tranh  Đấu thầu quốc tế bị ràng buộc điều kiện tổ chức cấp vốn 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 2.8.3 Tác dụng đấu thầu quốc tế Đối với bên mời thầu  Với người mua – Là phương thức thuận tiện với người mua kinh nghiệm – Lựa chọn nhà cung cấp có chất lượng mong muốn với giá thấp – Đảm bảo chất lượng hàng hóa Với người cấp vốn Đảm bảo hiệu sử dụng vốn Ràng buộc người vay nhà cung cấp 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ Đối với người dự thầu – Bán hàng hóa với khối lượng lớn, trị giá kinh tế cao – Có hội cạnh tranh tự công – Nâng cao uy tín thương trường 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 2.8.3.2.Nhược điểm Với bên mời thầu o Mất quyền chủ động giao dịch o Tổ chức đấu thầu tốn o Có thể bị người cung cấp liên kết với để nâng giá hàng Với bên dự thầu o Phải chịu cạnh tranh cao nên nhiều mang lại lợi nhuận không mong muốn o Thủ tục tham dự đấu thầu phức tạp 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 2.8.4 Các loại hình đấu thầu quốc tế  Đấu thầu mở rộng  Đấu thầu hạn chế Ngoài có hình thức đấu thầu theo tiêu chí sau: Nếu xét mặt hình thức báo giá:đấu thầu phong bì đấu thầu hai phong bì  Nếu xét thể thức mở thầu: đấu thầu giai đoạn đấu thầu hai giai đoạn  Nếu xét thủ tục thẩm định người dự thầu: đấu thầu sơ tuyển đấu thầu không sơ tuyển  Nếu xét mục đích đấu thầu : đấu thầu 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 2.8.5 Cách thức tiến hành đấu thầu quốc tế 2.8.5.1 Chuẩn bị đấu thầu Đối với người gọi thầu  Xây dựng “Điều lệ đấu thầu”  Thông báo gọi thầu  Thu nhận đơn chào hàng 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ Đối với người dự thầu  Ghi bảng thẩm tra tư cách đấu thầu  Phân tích kỹ thông báo gọi thầu  Ghi phiếu đấu thầu theo qui định thông báo gọi thầu  Chuẩn bị tiền mặt thư bảo đảm ngân hàng để đặt cọc  Gửi bảng đấu thầu trước ngày kết thúc gọi thầu 2.8 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 2.8.5.2 Đấu thầu  Mở phiếu: việc người gọi thầu tiến hành so sánh bảng giá điều kiện giao dịch  Bình phiếu: người gọi thầu tổ chức tiến hành bình xét phiếu thầu từ nhiều góc độ khác  Quyết phiếu: công việc tiến hành sau bình xét phiếu thầu nhằm đưa định cuối lựa chọn người trúng thầu 2.8.5.3 Ký hợp đồng nhập với người thắng thầu tổ chức thực hợp đồng ký [...]... diligence) – Thông báo thường xuyên tình hình thị trường cho bên kia – Có thể nhận thêm các dịch vụ khác 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT)  2.2.1.2.Môi giới – Người môi giới (Broker) – Khái niệm:Là thương nhân trung gian giữa bên mua và bên bán, được bên mua hoặc bên bán ủy thác tiến hành bán hoặc mua hàng hóa hay cung ứng một dịch vụ nào khác – Thường hoạt động trong các lĩnh vực mua bán nông sản, khoáng... hiểm… 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT)  Những lưu ý: – Người môi giới không đứng tên của chính mình, mà đứng tên của người ủy thác – Không chiếm hữu hàng hóa – Không chịu trách nhiệm cá nhân trước người ủy thác về việc khách hàng không thực hiện hợp đồng 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT) 2.2.2 Ưu, nhược điểm của phương thức giao dịch qua trung gian 2.2.2.1 Ưu điểm  Sử dụng được kiến thức, kinh... Tận dụng cở sở vật chất của TG  Sử dụng được các dịch vụ của TG  Hình thành được mạng lưới buôn bán, tiêu thụ rộng khắp 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT) 2.2.2.2 Nhược điểm  Công ty XNK mất sự liên hệ trực tiếp với thị trường  Vốn hay bị bên nhận đại lý chiếm dụng  Công ty phải đáp ứng những yêu sách của đại lý và môi giới  Lợi nhuận bị chia sẻ 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT) 2.2.2.3.Những... dụng Ưu tiên mua bán trực tiếp, chỉ dùng trung gian khi:  Khi thâm nhập vào thị trường mới  Khi mới đưa vào thị trường một mặt hàng mới  Khi tập quán đòi hỏi phải bán hàng qua trung gian  Khi mặt hàng đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt, ví dụ: hàng tươi sống… 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT) 2.2.2.4 Những điều cần chú ý khi các doanh nghiệp Việt Nam làm đại lý hàng hóa cho thương nhân nước ngoài: ... là phương thức giao dịch trong đó xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán hàng đồng thời là người mua, lượng hàng trao đổi với nhau, có giá trị tương đương 2.3 BUÔN BÁN ĐỐI LƯU (COUNTER-TRADE) 2.3.2 Yêu cầu cân bằng  Cân bằng về mặt hàng hóa  Cân bằng về giá cả  Cân bằng về tổng giá trị hàng giao cho nhau  Cân bằng về điều kiện giao hàng 2.3 BUÔN BÁN ĐỐI LƯU (COUNTER-TRADE) 2.3.3 Các. .. (COUNTER-TRADE) 2.3.3.5 Hình thức chuyển nợ hay còn gọi là hình thức buôn bán trao tay, buôn bán tam giác (Switch) Khái niệm:Bên nhận hàng chuyển khoản nợ về tiền hàng cho một bên thứ ba để bên thứ ba này trả tiền Hình thức này đảm bảo cho các công ty khi nhận hàng đối lưu không phù hợp có thể bán hàng đó đi 2.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ 2.4.1 Khái niệm Gia công hàng xuất khẩu là phương thức sản xuất hàng hóa xuất... yêu cầu của khách Toàn bộ sản phẩm làm ra người nhận gia công sẽ giao lại cho người đặt gia công để nhận tiền công (gọi là phí gia công) theo thoả thuận 2.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ 2.4.2 Các loại hình gia công quốc tế 2.4.2.1 Căn cứ vào quyền sở hữu nguyên liệu  Hình thức nhận nguyên liệu giao thành phẩm  Hình thức mua đứt bán đoạn  Hình thức kết hợp 2.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ 2.4.2.2 Căn cứ vào giá gia công... – Các bên trong hợp đồng – Loại đại lý – Đối tượng hợp đồng – Số lượng: Min/Max – Chất lượng – Giá cả: ceilling price/floor price 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT)  Quyền và trách nhiệm hai bên – Principal: • Thông báo đầy đủ yêu cầu • Cung cấp hàng hoá và dịch vụ đầy đủ • Thanh toán đầy đủ tiền hàng và thù lao 2.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN (AGENT)  Agent – Thực hiện đầy đủ các công việc được giao. .. bên giao máy móc thiết bị không phải để lấy tiền mà để đổi lấy những hàng hóa là sản phẩm của máy móc thiết bị đó 2.3 BUÔN BÁN ĐỐI LƯU (COUNTER-TRADE) 2.3.3.4.Trao đổi bù trừ (Compensation): Khái niệm:Là hai bên trao đổi hàng hóa với nhau trên cơ sở ghi giá trị hàng giao, đến cuối kỳ hạn, hai bên mới so sánh đối chiếu giữa trị giá hàng giao với trị giá hàng nhận  Nếu sau khi bù trừ tiền hàng như thế. .. (COUNTER-TRADE)  Nhược điểm – Hàng hóa, bất kể về mặt nào, số lượng, chất lượng, quy cách đều phải là cái đối phương cần và có thể chấp nhận – Khó xác định số lượng, chất lượng hàng tương ứng – Rủi ro trong giao nhận hàng hóa 2.3 BUÔN BÁN ĐỐI LƯU (COUNTER-TRADE) 2.3.3.2.Mua đối lưu (Counter – Purchase) Khái niệm: Hình thức mua bán được thực hiện làm hai lần và ngược chiều nhau, trong đó ngưới bán trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương thức giao dich trên thị trường thế giới , Các phương thức giao dich trên thị trường thế giới , Các phương thức giao dich trên thị trường thế giới , CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, A.Các phương thức giao dịch thông thường, B. CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay