Sile pháp luật thương mại quốc tế cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

19 60 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Cơ chế giải tranh chấp WTO Nguyễn Thị Mai Chi Đỗ Thị Phương Huyền Đặng Trần Phương Liên Ngô Thị Khánh Ly Nội dung Phần Cơ chế giải tranh chấp WTO có khác biệt sơ với GATT Phần Nguyên tắc đồng thuận nghịch Phần Phần Hòa giải – Môi giới – Trọng tài Nhận xét Tranh chấp TMQT • KN tranh chấp: Là mâu thuẫn, bất đồng, xung đột bên quyền lợi, lợi ích căng thẳng đến mức dung hòa • KN tranh chấp TMQT: Là tranh chấp phát sinh từ liên quan đến việc thực hoạt động thương mại phạm vi quốc tế Phân loại lo i tranh chấp ch p TMQT Tranh chấp TM phát sinh Doanh nghiệp: tranh chấp KDQT, tranh chấp HĐ XNK,… Tranh thương mại phát sinh Quốc gia: tranh chấp TM thành viên WTO, EU,… Tranh chấp thuộc phạm vi giải WTO Điều Đi u - DSU Áp dụng cho tranh chấp đưa theo quy định tham vấn giải tranh chấp hiệp định liên quan liệt kê phụ lục DSU Áp dụng cho việc tham vấn giải tranh chấp cáo thành viên quyền nghĩa vụ họ theo hiệp định thành lập WTO DSU xem xét riêng với hiệp định có liên quan •Tranh chấp thuộc phạm vi giải WTO Chủ thể Nội dung Phạm vi giải • Giữa quốc gia thành viên WTO • liên quan đến việc thực quyền nghiã vụ theo hiệp định thoả thuận WTO • Hiệp định thành lập WTO, hiệp định thoả thuận khác WTO Cơ quan giải tranh chấp WTO DSB Đại hội đồng WTO Tất thành viên WTO Ban hội thẩm Thành lập bên nguyên đơn yêu cầu chấm dứt kết thúc tranh chấp 3-5 thành viên DSB lựa chọn Cơ quan phúc thẩm Cơ quan thường trực DSB gồm thành viên người tham gia xét xử (Ban phúc thẩm) Bồi thường trả đũa Quy trình giải tranh chấp WTO Thi hành phán Kháng cáo phúc thẩm Hội thẩm Tham vấn Tiến a WTO so với Ti n b v i GATT Nguyên tắc đồng thuận (consensus rule) GATT thay nguyên tắc đồng thuận nghịch (negative consensus rule) WTO WTO đưa trình tự pháp lý cụ thể áp dụng chung cho toàn tiến trình giải tranh chấp, qua đảm bảo thủ tục giải tranh chấp WTO thống nhất, gắn kết với nhau, diễn cách tự động đem lại dễ dàng vận dụng tính khả thi cao Vấn đề trả đũa quy định cụ thể quy định thủ tục giải tranh chấp WTO Tiến a WTO so với Ti n b v i GATT DSU bổ sung thêm quy định ưu đãi đặc biệt nước phát triển chậm phát triển quy định ưu đãi bước giải tranh chấp, hỗ trợ kỹ thuật tài Việc đời Cơ quan Phúc thẩm với chức xem xét lại phán Ban hội thẩm tạo nên tính phù hợp so với trình giải tranh chấp quốc tế thông thường, tạo công thoả mãn bên tranh chấp Nguyên tắc đồng thuận nghich - đồng thuận phủ Là chế định tự động DSB cho phép hành động tiến hành, trừ có đồng thuận không làm Chỉ cần thành viên biểu ngăn cản đồng thuận nghịch Bất kỳ thành viên muốn ngăn cản định phải thuyết phục tất thành viên khác Là khả mang tính lý thuyết chưa xảy WTO Nguyên tắc đồng thuận thuận đồng thuận nghịch GATT 1947 Đồng ng thuận thu n: Thông qua tấtt bên u đồng ng ý Đồng ng thuận thu n nghịch ngh ch: Không thông qua tấtt u phản ph n đốii WTO Nguyên tắc đồng thuận nghịch áp dụng nào? Nguyên tắc t c đồng đ ng thuận thu n nghịch ngh ch - Thành lập ban hội thẩm (Đ 6.1) - Thông qua báo cáo Ban hội thẩm quan phúc thẩm (Đ16.4, 17.14) - Thông qua định cho phép trả đũa (Đ22.6) Chỉ áp dụng chế giải tranh chấp WTO Ý nghĩa c a Nguyên tắc t c ñồng ñ ng thuận thu n nghịch ngh ch Nguyên tắc quan trọng – Một vấn đề không thông qua tất thành viên bỏ phiếu không thông qua Tương phản ưu việt so với nguyên tắc đồng thuận truyền thống: tránh chậm trễ bế tắc trình giải tranh chấp Ý nghĩa trường hợp bên bị xem có vi phạm quy định nước có tiềm lực kinh tế mạnh áp lực mà nước tạo trình thông qua định không lớn trước Đồng thuận nghịch tạo chế cho nước bảo vệ quan điểm Trọng tài Ngoài khuôn khổ thủ tục tố tụng theo DSU -Các Bên thoả thuận lựa chọn chế trọng tài độc lập để giải tranh chấp mà không cần sử dụng đến chế DSU, vấn đề tranh chấp bên xác định cách rõ ràng thống -Lựa chọn giải tranh chấp trọng tài độc lập phải thông báo đến tất thành viên WTO trước thủ tục tố tụng bắt đầu -Quyết định giải trọng tài phải tuân thủ nghiêm túc thông báo cho thành viên WTO, cho Hội đồng cho Uỷ ban Hiệp định có liên quan Điều 25 DSU Điều 22 DSU Trong khuôn khổ thủ tục tố tụng theo DSU: -Xác định thời hạn thực khuyến nghị trường hợp Bên thua thực khuyến nghị -Xác định mức độ trả đũa trường hợp Bên thua có kiến nghị vấn đề -Thủ tục trọng tài thành viên Ban hội thẩm ban đầu làm trọng tài viên Nếu thành viên Ban hội thẩm điều kiện làm trọng tài viên Tổng Thư ký WTO định -Trường hợp tranh cãi mức độ trả đũa, trọng tài không đánh giá chất biện pháp trả đũa So sánh thủ tục trọng tài WTO với GATT DSU quy định thủ tục trọng tài cụ thể Có thể sử dụng trọng tài mà không cần phải quy định hiệp định song phương cho phép áp dụng thủ tục trọng tài có tranh chấp Cho phép sử dụng thủ tục trọng tài trường hợp bên tranh chấp không đồng ý với mức độ tạm hoãn thi hành nghĩa vụ hay mức độ trả đũa Môi giới - trung gian – hòa giải (Điều DSU) Một biện pháp giải tranh chấp bên tranh chấp tự nguyện định có sử dụng hay không Không mang tính thức tiến hành giai đoạn trình tố tụng Tiến hành không công khai, không ảnh hưởng tới quyền tiến hành tố tụng khác Các bên có 60 ngày để hòa giải với - Mối quan hệ bên có thân thiện - Hình thức: linh hoạt, mềm dẻo - Cách giải quyết: gần gũi, dễ trình bày quan điểm - Tiết kiệm thời gian chi phí Nhận xét nhóm Cơ chế giải tranh chấp WTO thể nhiều điểm tiến so với GATT, cách thức hiệu để QG thành viên giải tranh chấp khuôn khổ WTO Cơ chế giải tranh chấp WTO thiếu minh bạch tất thảo luận phiên làm việc Ban hội thẩm quan phúc thẩm không công khai Cơ chế đảm bảo thực thi định Cơ quan giải tranh chấp có nhiều điểm bất cập: - Các biện pháp trả đũa: biện pháp tối ưu, chúng làm cho thương mại bị hạn chế - Bồi thường: không đưa tiêu chí dẫn rõ ràng cách thức xác định mức độ bù đắp Cơ chế “đồng thuận nghịch” trao cho Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm quyền lực lớn Những ưu đãi cho nước phát triển thường đề cập tới với ngôn từ chung chung tính ràng buộc vềlàmặt pháp lý -Khi nước phát triển thắng kiện, khả thực phán quyêt khó [...]... hòa giải với nhau - Mối quan hệ giữa các bên có sự thân thiện - Hình thức: linh hoạt, mềm dẻo - Cách giải quyết: gần gũi, dễ trình bày quan điểm - Tiết kiệm thời gian và chi phí Nhận xét của nhóm 1 Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO thể hiện nhiều điểm tiến bộ hơn so với GATT, là cách thức hiệu quả nhất để QG thành viên giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO 2 Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. .. lập để giải quyết tranh chấp của mình mà không cần sử dụng đến cơ chế của DSU, trong đó vấn đề tranh chấp đã được các bên xác định một cách rõ ràng và thống nhất -Lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài độc lập phải thông báo đến tất cả các thành viên WTO trước khi thủ tục tố tụng được bắt đầu -Quyết định giải quyết của trọng tài phải được tuân thủ nghiêm túc và thông báo cho các thành viên WTO, ... làm việc của các Ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm đều không công khai 3 Cơ chế đảm bảo thực thi các quyết định của Cơ quan giải quyết tranh chấp cũng có nhiều điểm bất cập: - Các biện pháp trả đũa: không phải là một biện pháp tối ưu, bởi chúng làm cho thương mại bị hạn chế hơn - Bồi thường: không đưa ra bất cứ một tiêu chí hoặc chỉ dẫn rõ ràng nào về cách thức xác định mức độ bù đắp 4 Cơ chế “đồng... thông qua khi tấtt cả đều u phản ph n đốii WTO Nguyên tắc đồng thuận nghịch áp dụng khi nào? Nguyên tắc t c đồng đ ng thuận thu n nghịch ngh ch - Thành lập ban hội thẩm (Đ 6.1) - Thông qua báo cáo của Ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm (Đ16.4, 17.14) - Thông qua quyết định cho phép trả đũa (Đ22.6) Chỉ áp dụng trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO Ý nghĩa của c a Nguyên tắc t c ñồng ñ ng thuận thu... thủ tục trọng tài trong trường hợp các bên tranh chấp không đồng ý với nhau về mức độ tạm hoãn thi hành các nghĩa vụ hay mức độ trả đũa Môi giới - trung gian – hòa giải (Điều 5 DSU) Một biện pháp giải quyết tranh chấp do các bên tranh chấp tự nguyện quyết định có sử dụng hay không Không mang tính chính thức và có thể được tiến hành trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình tố tụng Tiến hành không công... quá trình giải quyết tranh chấp 3 Ý nghĩa trong trường hợp bên bị xem là có vi phạm quy định là nước có tiềm lực kinh tế mạnh bởi áp lực mà nước này có thể tạo ra trong quá trình thông qua quyết định sẽ không lớn như trước đây 4 Đồng thuận nghịch tạo cơ chế cho một nước có thể bảo vệ quan điểm của mình Trọng tài Ngoài khuôn khổ thủ tục tố tụng theo DSU -Các Bên có thể thoả thuận lựa chọn cơ chế trọng... trọng tài viên sẽ do Tổng Thư ký WTO chỉ định -Trường hợp tranh cãi về mức độ trả đũa, trọng tài không đánh giá về bản chất biện pháp trả đũa So sánh thủ tục trọng tài của WTO với GATT 1 DSU quy định về thủ tục trọng tài cụ thể hơn 2 Có thể sử dụng trọng tài mà không cần phải quy định trong hiệp định song phương của mình cho phép áp dụng thủ tục trọng tài khi có tranh chấp 3 Cho phép sử dụng thủ tục... nghich - đồng thuận phủ quyết Là cơ chế ra quyết định tự động của DSB cho phép hành động được tiến hành, trừ khi có sự đồng thuận không làm như vậy Chỉ cần một thành viên biểu quyết là có thể ngăn cản đồng thuận nghịch Bất kỳ thành viên nào muốn ngăn cản quyết định thì phải thuyết phục được tất cả các thành viên khác Là một khả năng mang tính lý thuyết và chưa từng xảy ra ở WTO Nguyên tắc đồng thuận... dẫn rõ ràng nào về cách thức xác định mức độ bù đắp 4 Cơ chế “đồng thuận nghịch” đã trao cho Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm một quyền lực quá lớn 5 Những ưu đãi cho các nước đang phát triển thường được đề cập tới với những ngôn từ chung chung và hầu như không có tính ràng buộc vềlàmặt pháp lý -Khi các nước phát triển thắng kiện, khả năng thực hiện phán quyêt là khó ... đến tất cả các thành viên WTO trước khi thủ tục tố tụng được bắt đầu -Quyết định giải quyết của trọng tài phải được tuân thủ nghiêm túc và thông báo cho các thành viên WTO, cho Hội đồng hoặc cho Uỷ ban của Hiệp định có liên quan Điều 25 DSU Điều 22 DSU Trong khuôn khổ thủ tục tố tụng theo DSU: -Xác định thời hạn thực hiện khuyến nghị trong trường hợp Bên thua không thể thực hiện ngay khuyến nghị -Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Sile pháp luật thương mại quốc tế cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO , Sile pháp luật thương mại quốc tế cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO , Sile pháp luật thương mại quốc tế cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay