Bìa giảng kinh doanh quốc tế môi trường văn hóa

29 65 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

TS Phm Th Hng Yn HNT Vn hoỏ l chng trỡnh hoỏ chung ca tinh thn, giỳp phõn bit cỏc thnh viờn ca nhúm ngi ny vi thnh viờn ca nhúm ngi khỏc Theo ngha ny, hoỏ bao gm h thng cỏc chun mc (norms), v cỏc chun mc l mt s cỏc nn tng ca hoỏ" (Geert Hofstede) "Vn hoá hệ thống nhng cách ứng xử đặc trưng cho thành viên xã hội Hệ thống bao gồm vấn đề, từ cách nghĩ, nói, làm, thói quen, ngôn ng, sn phẩm vật chất nhng tỡnh cm - quan điểm chung thành viên đó" (Czinkota) Ngôn ng, Tôn giáo Các giá trị thái độ Phong tục tập quán thói quen ời sống vật chất Nghệ thuật Giáo dục Cấu trúc xã hội Ngôn ng (language): coi gương để phn ánh hoá, bao gồm: Ngôn ng có lời (Verbal language) - Bt ng ngôn ng - Sai sót dịch thuật - (KFC slogan Finger licking good into Chinese Eat your fingers off) - Cùng ngôn ng - cách hiểu??? (Nothing sucks like an Electrolux) - Ngụn ng khụng li (non verbal language) Hand gestures (intended/ self directed) Facial expression Posture Interpersonal distance Touching Eye contact Time symbolism Silence - High context culture Chinese Korean Japanese Vietnamese Arab Greek Spanish Italian British U.S/ Canadian Scandinavian Swiss German Low context culture Time orientation - Monochronic culture: quan nim thi gian l n chiu, trụi qua khụng ly li c nờn rt coi trng thi gian - Polychronic culture: Coi thi gian l a chiu, nờn khụng coi tng s ỳng gi Tôn giáo (Religion): hệ thống tín ngưỡng nghi thức liên quan đến lĩnh vực thần thánh Có nm tôn giáo - ạo Thiên Chúa (Catholic Protestant - Orthodox) ạo Hồi (Islam) ạo Hindu (Hinduism) ạo Phật (Budhism) ạo Khổng (Confucianism) Giá trị (value) nhng niềm tin chuẩn mực chung cho tập thể người thành viên chấp nhận Thái độ (attitude) đánh giá nhng gii pháp khác dựa nhng giá trị Cấu trúc xã hội (Social structure): L cách thức tổ chức bn xã hội Có hai đặc điểm để phân biệt - Mức độ coi trọng tính cá nhân/ tính tập thể xã hội - Phân cấp xã hội - Mức độ coi trọng tính cá nhân/ tính tập thể xã hội Trong xã hội mang tính cá nhân, tự thành công cá nhân đánh giá cao Khuyến khích tinh thần sáng tạo cá nhân làm xã hội trở nên nng động Không khuyến khích tinh thần hợp tác, có nguy làm tng chi phí sn xuất, gia tng tượng phạm pháp - Trong xã hội mang tính tập thể, địa vị xã hội cá nhân xác định vị tập thể mà người thành viên ề cao tinh thần hợp tác gia cá nhân vỡ lợi ích chung Góp phần làm gim chi phí hợp tác kinh doanh, gim t nn xã hội Không khuyến khích tinh thần nng động sáng tạo cá nhân - Phân cấp xã hội Xó hi cao tớnh bỡnh ng s to c hi cho cỏc cỏ nhõn ci to v th ca mỡnh Xó hi nhn mnh n ng cp, giai cp, thnh phn xut thõn s cn tr s phỏt trin ca cỏc cỏ nhõn, nh hng n tớnh nng ng ca xó hi 3.1 nh h ng c a VH n t 3.1.1 nh hng ca tụn giỏo o Tin lnh c coi l cú tỏc dng khuyn khớch kinh doanh do: - ề cao vai trò làm việc chm chỉ, tạo ci vật chất tiết kiệm - Giáo lý đạo Tin lành cho tín đồ họ quyền tự bỡnh đẳng lớn 3.1.1 nh hng ca tụn giỏo Tôn giáo thứ hai có nh hưởng tích cực đến kinh doanh đạo Khổng: - Ba giá trị trung tâm nguyên tắc xử đạo Khổng lòng trung thành, tương thân tương trung thực - Nhng giá tr làm gim bớt mâu thuẫn công việc, giúp thiết lập mối quan hệ hợp tác gia công nhân với nhau, gia chủ thợ, gia công ty với chi phí thấp - - ạo Hin đu đạo Phật hai tôn giáo nh hư ởng đến kinh doanh Giáo lý o Hin u đề cao khổ hạnh, coi thường ci vật chất nên không khuyến khích kinh doanh ạo Hin đu đề cao hệ thống đẳng cấp ấn ộ, hạn chế kh nng tin thân ca cá nhân ạo Phật trọng đến kiếp sau giá trị tinh thần giá trị vật chất, vỡ không khuyến khích kinh doanh C đạo Phật đạo Hin đu tương đối ôn hoà, nên không cn trở nhiều đến hoạt động kinh doanh - - Tôn giáo coi có nh hưởng tiêu cực đến KDQT đạo Hồi Giáo lý đạo Hồi coi khắt khe tôn giáo, cấm tiêu thụ đồ uống có cồn, cấm phụ n tiếp xúc với xã hội bên ngoài, cầu kinh lần/ngày, có xu hướng xích doanh nghiệp nư ớc Kinh Coran đạo Hồi cho phép kinh doanh, lại cấm tr nhận lãi suất khon vay vỡ bị coi cho vay nặng lãi - Giáo dục có ý nghĩa định, đm bo cho thành công lĩnh vực kinh tế nước đó, do: Giáo dục tư kinh doanh Nâng cao trỡnh độ cho người lao động Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa hàng hóa vào thị trường 3.2 nh h ng c a VH n giao ti p Giao tiếp ngôn ng có lời: Vai trò ng cnh giao tiếp Giao tiếp ngôn ng không lời Ngôn ng quà tặng 3.3 Văn hoá định phương thức quản trị kinh doanh quốc tế Nhng nước có số phân cấp quyền lực cao nước châu nước Nam Mỹ, nh Malaysia (104/100), Panama (95/100), Philippines (94/100) Tại nước này, người lãnh đạo chịu trách nhiệm tối cao, nhân viên phi tuyệt đối phục tùng lãnh đạo Ngược lại, lãnh đạo có trách nhiệm đưa thị rõ ràng để nhân viên tuân theo Các quốc gia có số cá nhân cao, nh Australia (90/100), Mỹ (91/100), an Mạch (74/100) vai trò cá nhân đề cao, cá nhân khuyến khích để thể tính sáng tạo cá tính riêng mỡnh, nhằm làm lợi cho công việc Các nước có số nam tính thấp an Mạch (16/100), Na Uy (8/100), Hà Lan (14/100), Thuỵ iển (5/100) hội cho phụ n tham gia vào kinh doanh gi nhng chức vụ quan trọng nhiều Tại nước có số nam tính cao nước châu á: Nhật Bn (95/100), Malaysia (80/100) , Châu Mỹ La tinh: Mê hi cô (69/100), Pê ru (64/100) số nước châu Âu áo (79/100), Bỉ (81/100), Thuỵ Sĩ (70/100) , phụ n tham gia vào kinh doanh Ti vài nước Hồi giáo, phụ n bị cấm làm Cơ hội đề bạt gi nhng chức vụ quan trọng phụ n nước bị hạn chế 3.4 Văn hoá nh hng n tiêu dùng kinh doanh quốc tế Production Sn phm phi phù hp vi th hiu, tôn giáo, tập quán, khí hậu Place Vn hoá tác động đến vấn đề nhãn mác ưa chuộng thị trường, kênh phân phối sn phẩm, việc phân chia khu vực bán hàng - - - Promotion Vn hoá nh hưởng ến qung cáo, nh phương tiện, hỡnh nh, màu sắc từ ng Vn hoá nh hng n hình thức khuyến mại Price Giá tiền mà khách hàng tr cho sn phẩm phụ thuộc vào c giá trị thật v giá trị tinh thn Giá tr tinh thn ca sn phm li ph thuc vo hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Bìa giảng kinh doanh quốc tế môi trường văn hóa , Bìa giảng kinh doanh quốc tế môi trường văn hóa , Bìa giảng kinh doanh quốc tế môi trường văn hóa , Các thành tố văn hóa, Ảnh hưởng của văn hóa đến KDQT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay