tập đọc nhạc mẫu 2

15 114 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG Tiết 13 - Ôn tập hát : ước mơ - Tập đọc nhạc : TĐN số THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG 1- Ôn tập hát : ước mơ - Em nói nội dung sắc thái hát Ước mơ? - Bài hát nước ?? THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG 1- ôn hát : Nhạc: Trung Quốc Lời Việt : An Hòa Thiết tha, trìu mến THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG Một vài gợi ý hát,múa minh họa ứng dụng biểu diễn ngoại khoá cho hát : ước mơ THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG - Tập đọc nhạc : TĐN số THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG Em kể tên số hát viết Bác Hồ ?? THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG - Tập đọc nhạc : TĐN số TĐn số : Nhớ ơn Bác (trích) Nhạc lời : phan huỳnh điểu THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG Nhận xét tập đọc nhạc: (Nhịp ? Cao độ ? Các hình nốt, ký hiệu có ?) TĐn số : Nhớ ơn Bác (trích) Nhạc lời : phan huỳnh điểu THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG Nội dung học - Ôn tập hát : ước mơ - Tập đọc nhạc : TĐN số -Về nhà em học thuộc hát sáng tác múa minh hoạ cho hát Ước mơ - Học thuộc TĐN số -Chuẩn bị học sau ôn hát : Những hoa ca Ước mơ THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG [...]... KHUONG TH UONG THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG Nội dung bài đã học - Ôn tập bài hát : ước mơ - Tập đọc nhạc : TĐN số 4 -Về nhà các em hãy học thuộc bài hát và sáng tác múa minh hoạ cho bài hát Ước mơ - Học thuộc bài TĐN số 4 -Chuẩn bị bài học giờ sau chúng ta sẽ ôn 2 bài hát : Những bông hoa những bài ca và Ước mơ THU HIEN TIEU HOC KHUONG TH UONG THU HIEN TIEU HOC KHUONG
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc nhạc mẫu 2 , tập đọc nhạc mẫu 2 , tập đọc nhạc mẫu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay