Bảo hộ ngược trong ngành công nghiệp ô tô ở việt nam

22 88 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

Bảo hộ ngược ngành công nghiệ ô tô Việt Nam Nhóm Bố cục Khái quát vấn đề bảo hộ ngược Bảo hộ ngược ngành ô tô Việt Nam Nhìn nhận giải pháp Khái quát vấn đề bảo hộ ngược Khái niệm: Bảo hộ có nghĩa bảo vệ, hỗ trợ cho sản xuất nước thông qua thuế quan biện pháp phi thuế quan Tác dụng:  Tạo “bà đỡ” cho doanh nghiệp ngành kinh doanh nhiều non trẻ nước  Bảo đảm cạnh tranh công lành mạnh doanh nghiệp nước nước Bảo hộ gây tác động ngược  Bảo hộ ý nghĩa kinh tế-xã hội không thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, chuyển giao công nghệ giảm giá thành quyền lợi người tiêu dùng lợi ích chung đất nước  Đặc biệt, cực đoan để doanh nghiệp núp kỹ ô bảo hộ lạm dụng độc quyền để “ăn sổi thì” Bảo hộ ngược ngành ô tô Việt Nam Khái quát: Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thực hình thành từ năm1990, Chính phủ cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam Phân loại: • • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Các doanh nghiệp nước Khả cạnh tranh hạn chế • • Khả cạnh tranh Hạn chế: – – – – – Công nghiệp sản xuất phần lớn lắp ráp từ phụ tùng nhập Công nghiệp phụ trợ chưa phát triển Giá bán xe mức cao Thị trường nhỏ so với yêu cầu để phát triển ngành công nghiệp ô tô hoàn chỉnh Quá trình mở cửa thị trường nước theo cam kết quốc tế bắt đầu Những sách nhằm bảo hộ ngành ô tô Việt Nam Thuế quan & Phi Thuế Quan •Thuế Tiêu thụ đặc biệt Thuế Nhập Thuế quan BIỂU THUẾ TIÊU THỤ S Hàng hoá, dịch vụ ĐẶC BIỆT Thuế suất (%) TT Xe ô tô 24 chỗ a) Xe ô tô chở người từ chỗ trở xuống, trừ loại quy định điểm 4đ, 4e 4g Điều Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm trở xuống 45 3 Loại có dung tích xi lanh 2.000 cm đến 3.000 cm 50 Loại có dung tích xi lanh 3.000 cm 60 b) Xe ô tô chở người từ 10 đến 16 chỗ, trừ loại quy định điểm 4đ, 4e 4g Điều 30 c) Xe ô tô chở người từ 16 đến 24 chỗ, trừ loại quy định điểm 4đ, 4e 4g Điều 15 d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định điểm 4đ, 4e 4g Điều 15 Bằng 70% mức thuế suất đ) Xe ô tô chạy xăng kết hợp lượng điện, lượng sinh học, tỷ trọng xăng sử dụng không 70% áp dụng cho xe loại quy định số lượng sử dụng điểm 4a, 4b, 4c 4d Điều Bằng 50% mức thuế suất e) Xe ô tô chạy lượng sinh học áp dụng cho xe loại quy định điểm 4a, 4b, 4c 4d Điều g) Xe ô tô chạy điện Loại chở người từ chỗ trở xuống Loại chở người từ 10 đến 16 chỗ Loại chở người từ 16 đến 24 chỗ 25 15 10 Các quy định số lượng nhập Phi Thuế Quan Thực trạng ngành ô tô Việt Nam có bảo hộ Sơ đồ kim cương Porter Thực trạng ngành ô tô Việt Nam có bảo hộ Chính phủ Chiến lược, cấu cạnh tranh Nhu cầu Yếu tố sản xuất Các ngành công nghiệp hỗ trợ Cơ hội Điều kiện yếu tố sản xuất Những nước mệnh danh hổ Châu Á tăng trưởng nhanh chóng nhờ dựa vào lực lượng lao động đào tạo tốt, có học vấn, chăm chỉ, tận tụy Điều kiện nhu cầu nước • Quy mô cầu hứa hẹn tốc độ tăng trưởng nhanh • Nhu cầu đa dạng với nhiều phân khúc thị trường • • Tính ổn định cầu thấp Tính ưa thích tiêu dùng sản phẩm nhập Chiến lược, cấu môi trường cạnh tranh Ngành Không có động Lý do? lực để cải tiến Vai trò phủ • Bảo hộ hàng rào thuế quan khiến doanh nghiệp ỷ lại • Chính sách thay đổi thường xuyên không quán CƠ HỘI • Kinh nghiệm, học công nghệ tiên tiến từ nước trước -> VN không tận dụng • Khủng hoảng lượng tăng cao, đe dọa ngành vận tải Nhìn nhận giải pháp Điều tạo chiến tranh triết lý kinh tế chủ nghĩa tộc,vượt cấm vận, soátgiới thương Khi hàng hóa khôngdân thể quakiểm biên thìmại ngoại hối, phá giá tiền tệ Triết lý chủ nghĩa bảo hộ triết lý chiến chiến binh làm việc tranh Thứ hai [...]...Thực trạng ngành ô tô Việt Nam khi có bảo hộ Sơ đồ kim cương của Porter Thực trạng ngành ô tô Việt Nam khi có bảo hộ Chính phủ Chiến lược, cơ cấu và cạnh tranh Nhu cầu Yếu tố sản xuất Các ngành công nghiệp hỗ trợ Cơ hội 1 Điều kiện các yếu tố sản xuất Những nước được mệnh danh là những con hổ Châu Á tăng trưởng nhanh chóng nhờ dựa vào một lực lượng lao động được... cầu trong nước • Quy mô của cầu hứa hẹn tốc độ tăng trưởng nhanh • Nhu cầu đa dạng với nhiều phân khúc thị trường • • Tính ổn định của cầu thấp Tính ưa thích tiêu dùng các sản phẩm nhập khẩu Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh Ngành Không có động Lý do? lực để cải tiến Vai trò của chính phủ • Bảo hộ bằng hàng rào thuế quan khiến doanh nghiệp ỷ lại • Chính sách thay đổi thường xuyên không nhất... nhất quán CƠ HỘI • Kinh nghiệm, bài học và công nghệ tiên tiến từ các nước đi trước -> VN không tận dụng được • Khủng hoảng năng lượng tăng cao, đe dọa ngành vận tải Nhìn nhận và giải pháp Điều tạo ra chiến tranh chính là triết lý kinh tế của chủ nghĩa tộc,vượt cấm vận, soátgiới thương Khi hàng hóa khôngdân thể quakiểm biên thìmại và ngoại hối, phá giá tiền tệ Triết lý của chủ nghĩa bảo hộ là triết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo hộ ngược trong ngành công nghiệp ô tô ở việt nam , Bảo hộ ngược trong ngành công nghiệp ô tô ở việt nam , Bảo hộ ngược trong ngành công nghiệp ô tô ở việt nam , Bảo hộ ngược đối với ngành ô tô Việt Nam, Điều kiện các yếu tố sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay