Bài thuyết trình nhập siêu trung quốc

26 141 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Nhóm THÀNH VIÊN NGUYỄN HÀ ANH NGUYỄN HỮU SỸ TRẦN HẢI HÀ NGUYỄN THỊ THU THẢO ĐINH THỊ BÍCH HỒNG NGUYỄN VINH THỤY NGUYỄN TRUNG KIÊN NGUYỄN MẠNH TÌNH NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN AN TỊNH TRẦN LÊ HÀ PHƯƠNG BÙI DUY TÙNG NỘI DUNG LÝ THUYẾT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT CHƯƠNG NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2011 VÀ VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU CỦA TRUNG QUỐC CHƯƠNG NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC 2.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VN (2001 - 2011) Biểu đồ 2.1: Tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa cán cân thương mại giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2011 Nguồn: Tổng cục Hải quan (2011) 2.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VN (2001 - 2011) Từ 2001 đến nay, Việt Nam MỘT SỐ THÔNG nhập siêu Trung Quốc Tốc độ ngày gia tăng TIN Trung bình 5,97 tỷ USD/năm 2.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VN (2001 - 2011) Bảng 2.1: Thống kê hàng hóa xuất sang thị trường Trung Quốc năm 2011 Nguồn: Tổng cục Hải quan Chủng loại mặt hàng Tổng kim ngạch Cao su Dầu thô Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Than đá KNXK năm 2011 (triệu USD) Tỉ trọng từ mặt hàng (%) 11,125 1,937 1,075 17.41 9.66 1,058 9.51 1,023 9.20 Sắn sản phẩm từ sắn 860 7.73 Xăng dầu loại Gỗ sản phẩm gỗ Xơ sợi loại Hạt điều 753 625 547 300 6.77 5.62 4.92 2.70 Máy móc, thiết bị phụ tùng khác 282 2.53 2.2 VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC (2001 - 2011) Biểu đồ 2.2: Nhập siêu từ Trung Quốc so với tổng nhập siêu Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 Số liệu: GSO Đơn vị: tỷ USD (*) Tính đến hết tháng 7/2012 2.3 NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Rủi ro tập trung phụ thuộc vào kinh tế Thâm hụt cán cân thương mại 5.972,09 triệu USD (*) NỀN KINH TẾ VIỆT NAM (*) Phạm Phúc Vĩnh (2012) 2.3.2 Sức ép thâm hụt cán cân thương mại Bảng 2.2: So sánh giá trị tỉ lệ thâm hụt thương mại Việt – Trung so với tổng giá trị thâm hụt thương mại Việt Nam từ 2001 đến 2011 Nguồn: Tổng cục Thống kê Năm Thâm hụt thương mại Việt Nam Giá trị Tỉ lệ - Đơn vị tính: Triệu USD Thâm hụt thương mại với TQ Giá trị Tỉ lệ 188,80 - Tỉ lệ thâm hụt thương mại VN – TQ tổng giá trị thâm hụt VN 2001 1188,70 15,88% 2002 3039,50 255,70 640,50 339,25 21,07% 2003 5106,50 168,00 1255,50 196,02 24,59% 2004 5484,00 107,39 1696,00 135,09 30,93% 2005 4314,00 78,67 2671,60 157,52 61,93% 2006 5065,00 117,41 4148,50 155,28 81,91% 2007 14233,30 281,01 9145,80 220,46 64,26% 2008 18028,70 126,67 11116,40 121,55 61,66% 2009 12852,50 71,29 10008,30 90,03 77.87% 2010 12601,90 98,10 12710,00 126,99 100.79% 2011 9844,20 78,12 13467,00 105,90 136,80% 2.3 NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Thâm hụt cán cân thương mại Rủi ro tập trung phụ thuộc vào kinh tế 5.972,09 triệ ngạ m i k 70% Ảnh hưởng xấu đến sản xuất nước u USD (*) K( X h c 73 , Nguy trở thành bãi phế thải công nghệ TQ NỀN KINH TẾ **) D S U tỷ VIỆT NAM ) (** (*) Phạm Phúc Vĩnh (2012) (**) Tổng cục thống kê 2.4.1 Hàng hóa VN cạnh tranh so với hàng hóa TQ Cơ cấu hàng XK nước ta đại phận tương đồng với hàng TQ,trong giá lại cao hơn, chất lượng tương đương Các mặt hàng hưởng ưu đãi thuế suất NK theo “Chương trình Thu hoạch” sớm từ năm 2004 đến không đạt hiệu 2.4.2 Kinh tế VN tăng trưởng mạnh nên nhu cầu NK hàng hóa rẻ từ TQ lớn 7.2%/năm 2.4.3 Cơ cấu xuất nhập khẩu: Nhu cầu NK máy móc thiết bị, nguyên nhiên liệu đầu vào Các mặt hàng nguyên nhiên liệu thiết yếu NK nhiều từ TQ chiếm tỉ trọng lớn tổng kim ngạch NK Những sản phẩm sản xuất không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước 2.4.4 Lợi vị trí địa lý TQ so với quốc gia khác Contents Đường biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc dài 1449,566 km(*) qua tỉnh thành Việt Nam (*) Theo Ủy ban biên giới quốc gia Vùng biển Việt Nam Trung Quốc tiếp giáp Các phương tiện dễ dàng di chuyển đường bộ, đường biển hay đường hàng không 2.4.5 Tốc độ tăng trưởng giá trị XK không theo kịp NK NK Các mặt hàng từ TQ XK Các mặt hàng thô từ VN 2.4.6 Chính sách khuyến khích XK của TQ Chính sách tài chính Các sách khác Chính sách thị trường xuất khẩu Chính sách tỷ giá CÁC CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU Chính sách cấu sản phẩm Chính sách tín dụng CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC CHƯƠNG 3.1 Hạn chế NK mặt hàng xa xỉ, mặt hàng tự sản xuất  Phát triển ngành sản xuất thiết yếu  Đẩy mạnh phát triển số ngành công nghiệp phụ trợ  Kiểm soát hàng nhập theo đường tiểu ngạch CHƯƠNG 3.2 Chuyển hướng thị trường NK, quy định chặt chẽ việc thu hút vốn FDI  Chuyển hướng NK sang các quốc gia phát triển Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ  Sửa đổi bổ sung luật đầu tư nước ngoài, thống với luật quốc tế hành CHƯƠNG 3.3 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại  Cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam  Đưa hình ảnh hàng hóa Việt Nam trở nên gần g ũi phổ biến CHƯƠNG 3.4 Hỗ trợ sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh hàng VN, tăng cường xuất sang TQ nước khác  “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”  Phát triển hệ thống phân phối bán lẻ hàng Việt  Cần có sách đồng để tăng cường xuất sang TQ CHƯƠNG 3.5 Tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, chống nhập lậu, buôn lậu hàng nhập từ TQ  Cần có sách cứng rắn quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc  Việc lập hàng rào kỹ thuật cần thiết KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí tài (2012), Tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2012 Truy cập tại: http://www.tapchitaichinh.vn/Bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/Tinh-hinh-xuat-khau-nhap-kh au-hang-hoa-cua-Viet-Nam-tu-ngay-0111-den-ngay-15112012/16210.tctc (Truy cập ngày: 8/12/2012) Trần Văn Hùng (2012), Tổng quan tình hình XNK giai đoạn 2001 – 2010 giải pháp thúc đẩy xuất Việt Nam thời kỳ tới2020 Truy cập tại: http://www.gdtd.vn/channel/3022/201209/Tong-quan-ve-tinh-hinh-XNK-giai-doan-2001-%E2 %80%93-2010-va-giai-phap-thuc-day-xuat-khau-o-Viet-Nam-thoi-ky-toi-2020-1963467/ (Truy cập ngày: 8/12/2012) Hải Quan Việt Nam (2011), Tính đến ngày 25/12/2011, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hoá Việt Nam đạt số 200 tỷ Truy cập tại: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?List=d46d405b-6620-47 48-aee7-07b0233fdae6&ID=18402 (Truy cập ngày: 8/12/2012) Phạm Phúc Vĩnh (2012), Tác động thâm hụt thương mại Việt Nam - Trung Quốc Cảm ơn lắng nghe! [...]... xuất được không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước 2.4.4 Lợi thế về vị trí địa lý của TQ so với các quốc gia khác Contents Đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc dài 1449,566 km(*) qua 7 tỉnh thành của Việt Nam (*) Theo Ủy ban biên giới quốc gia Vùng biển Việt Nam và Trung Quốc tiếp giáp nhau Các phương tiện dễ dàng di chuyển bằng đường bộ, đường biển hay đường hàng không 2.4.5... GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC CHƯƠNG 3 3.1 Hạn chế NK các mặt hàng xa xỉ, mặt hàng tự sản xuất được  Phát triển các ngành sản xuất thiết yếu  Đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ  Kiểm soát được hàng nhập khẩu theo đường tiểu ngạch CHƯƠNG 3 3.2 Chuyển hướng thị trường NK, quy định chặt chẽ trong việc thu hút vốn FDI  Chuyển hướng NK sang các các quốc gia phát triển như...2.4 NGUYÊN NHÂN NHẬP SIÊU TRUNG QUỐC Hàng hóa VN kém cạnh tranh so với hàng hóa TQ Kinh tế VN tăng trưởng mạnh nên nhu cầu NK hàng hóa rẻ từ TQ là rất lớn Cơ cấu xuất nhập khẩu: Nhu cầu NK máy móc thiết bị, nguyên nhiên liệu đầu vào Lợi thế về vị trí địa lý của TQ so với các quốc gia khác Tốc độ tăng trưởng giá trị XK không theo kịp NGUYÊN... CHƯƠNG 3 3.5 Tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, chống nhập lậu, buôn lậu đối với hàng nhập từ TQ  Cần có những chính sách cứng rắn trong quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc  Việc lập hàng rào kỹ thuật là cần thiết KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tạp chí tài chính (2012), Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2012 Truy cập tại:... Việt Nam (2011), Tính đến ngày 25/12/2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt con số 200 tỷ Truy cập tại: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?List=d46d405b-6620-47 48-aee7-07b0233fdae6&ID=18402 (Truy cập ngày: 8/12/2012) 4 Phạm Phúc Vĩnh (2012), Tác động của thâm hụt thương mại Việt Nam - Trung Quốc và Cảm ơn đã lắng nghe! ... so với hàng hóa TQ Cơ cấu hàng XK của nước ta đại bộ phận tương đồng với hàng TQ,trong khi đó giá lại cao hơn, chất lượng thì tương đương Các mặt hàng được hưởng các ưu đãi về thuế suất NK theo “Chương trình Thu hoạch” sớm từ năm 2004 đến nay không đạt được hiệu quả 2.4.2 Kinh tế VN tăng trưởng mạnh nên nhu cầu NK hàng hóa rẻ từ TQ là rất lớn 7.2%/năm 2.4.3 Cơ cấu xuất nhập khẩu: Nhu cầu NK máy... thị trường NK, quy định chặt chẽ trong việc thu hút vốn FDI  Chuyển hướng NK sang các các quốc gia phát triển như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ  Sửa đổi bổ sung luật đầu tư nước ngoài, thống nhất với các luật quốc tế hiện hành CHƯƠNG 3 3.3 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại  Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam  Đưa hình ảnh hàng hóa Việt Nam trở nên gần g ũi và phổ biến hơn CHƯƠNG 3 3.4 Hỗ trợ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình nhập siêu trung quốc , Bài thuyết trình nhập siêu trung quốc , Bài thuyết trình nhập siêu trung quốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay