BÀI THUYẾT TRÌNH môn THƯƠNG mại QUỐC tế một số TRƯỜNG hợp điển HÌNH MÀVIỆT NAM tập TRUNG vào sản XUẤT HÀNG hóa THÂM DỤNG các yếu tố KHÔNG dư THỪA

43 157 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

MÔN: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GVHD: Nguyễn Xuân Đạo LOGO NHÓM 03 BÀI THUYẾT TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GVHD: Nguyễn Xuân Đạo ĐỀ TÀI: MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH MÀVIỆT NAM TẬP TRUNG VÀO SẢN XUẤT HÀNG HÓA THÂM DỤNG CÁC YẾU TỐ KHÔNG DƯ THỪA GVHD: Nguyễn Xuân Đạo Nội dung thuyết trình: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ YẾU TỐ LAO ĐỘNG-YẾU TỐ VỐN Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG SỐ NGÀNH SX THÂM DỤNG Ở VIỆT NAM GVHD: Nguyễn Xuân Đạo PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Yếu tố sản xuất (factor) Yếu tố thâm dụng (factor intensity) Yếu tố dư thừa (factor abundance) Học thuyết H-O (Heckscher – Ohlin) GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 1.1: Yếu tố sản xuất (factor)  Khái Niệm:  Yếu tố sản xuất nguồn lực lao động, đất canh tác, tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn sơ hạ tầng mà người sử dụng để sản xuất hàng hóa kinh tế GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 1.1 Yếu tố sản xuất Các yếu tố sản xuất YẾU TỐ SẢN XUẤT GVHD: Nguyễn Xuân Đạo Các yếu tố sản xuất cao cấp 1.1.1 Các yếu tố sản xuất Yếu tố sản xuất Tài nguyên thiên nhiên Khí hậu Vị trí địa lý Lao động kỹ … GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 1.1.2: Yếu tố sản xuất cao cấp Yếu tố sản xuất cao cấp Cơ sở hạ tầng Thông tin kỹ thuật số đại Nguồn lao động trình độ cao GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 1.2: Yếu tố thâm dụng (factor intensity) Khái Niệm: Yếu tố thâm dụng yếu tố sử dụng với tỷ lệ nhiều sản xuất loại sản phẩm định 3.2.1 Đặc điểm  Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói non trẻ  Sản xuất ô tô ngành sản xuất đem lại lợi nhuận khổng lồ cho ngành kinh tế có hướng phát triển đắn, hợp lí 3.2.2 Về vốn đầu tư Vốn đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô lớn so với đại phận ngành công nghiệp khác vốn đầu tư Việt Nam chưa đủ để gây dựng nên ngành công nghiệp sản xuất ô tô vững mạnh 3.2.3 Công nghệ kỹ thuật  Nền tảng công nghệ kỹ thuật vững mạnh ngành sản xuất ô tôvốn đầu tư Việt Nam chưa đủ để gây dựng nên ngành công nghiệp sản xuất ô tô vững mạnh  quy mô nhỏ, sản phẩm linh kiện giản đơn, hàm lượng công nghệ cao giá trị thấp cấu nội địa hóa sản phẩm 3.2.4 Lao động  thiếu hụt kỹ sư công nghệ cao Nguồn:JETRO report “Actual Management Conditions of Japanese Manufacturing Industry in Asia”, released March 2006 3.2.5 Chính sách phát triển ngành sản xuất ô tô Việt Nam Chiến lược phát triển 2002 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Chiến lược phát triển năm 2002, tầm nhìn đến năm 2020 Phát triển ngành đến 2020, tầm nhìn đến 2030 khu kinh tế Chu Lai 3.2.6 Hậu việc sản xuất hàng hóa thâm dụng yếu tố không dư thừa  Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam dừng lại sản xuất thủ công, chủ yếu lắp ráp  Tỷ lệ nội địa hóa thấp  Giá xe cạnh tranh dù có nhiều ưu đãi 3.2.7 So sánh ngành công nghiệp ô tô Việt Nam học cho Việt Nam • Sản xuất • Tiêu thụ • Bài học cho • Sản xuất • Tiêu thụ • Bài học cho Thái Lan Trung quốc GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 35 3.3 Ngành sản xuất đóng tàuViệt Nam NGÀNH SX ĐÓNG TÀUVIỆT NAM Đặc điểm Vốn Đầu Tư Công Nghệ Kỹ Thuật Lao Động 3.3.1 Đặc điểm  Ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam nhiều yếu như: lực nhỏ bé, trình độ lạc hậu.Đầu tư phân tán manh múm đòi hỏi quan tâm, đầu tư mức Nhà nước Bộ ngành liên quan  Thị phần ngành đóng tàu Việt Nam thị trường quốc tế dần tăng lên 3.3.2 Về vốn đầu tư Ngành đóng tàu ngành cần vốn đầu tư lớn Vốn đầu tư Việt Nam chưa đủ để gây dựng nên ngành công nghiệp sản xuất ô tô vững mạnh 3.3.3 Công nghệ kỹ thuật  Công nghiệp đóng tàu Việt Nam chủ yếu lắp ráp  Ngành đóng tàu Việt Nam thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao 3.3.4 Chính sách phát triển ngành sản xuất ô tô Việt Nam Việt Nam trở thành quốc gia đóng tàu mạnh khu vực giới Nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 60% Nâng mức sản lượng từ 300.000 tàu lên triệu vào năm 2010 chiếm khoảng 6-7% thị phần đóng tàu giới 3.1.6 Hậu việc sản xuất hàng hóa thâm dụng yếu tố không dư thừa  Tập đoàn lâm vào tình trạng thua lỗ liên tiếp 3.1.7 So sánh ngành công nghiệp ô tô Việt Nam học cho Việt Nam • Sản xuất • Tiêu thụ • Bài học cho Nhật • Sản xuất • Tiêu thụ • Bài học cho • Sản xuất • Tiêu thụ • Bài học cho Hàn quốc Trung quốc GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 42 LOGO Thank You ! [...]...1.2: Yếu tố thâm dụng (factor intensity) Phân tích theo mô hình đơn giản của hàm sản xuất CD lao động (Labour L) vốn (Capital K) GVHD: Nguyễn Xuân Đạo sản phẩm X và Y 1. 3Yếu tố dư thừa (factor abundance)  Khái Niệm:  Yếu tố dư thừa (factor abundance) là yếu tố GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 1. 3Yếu tố dư thừa (factor abundance)  Mô hình tương tự ở 2 quốc gia I và II Giá cả hàng vốn biểu hiện... suất vay vốn (r) và giá cả yếu tố lao động được biểu hiện bằng mức tiền lương (w) của 2 quốc gia Giá cả Quốc gia I Quốc gia II K rA rB L WA WB 1. 3Yếu tố dư thừa (factor abundance) Nếu và ngược lại GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 1.4Học thuyết H-O (Heckscher – Ohlin)  Định lý H-O:  Các quốc gia cần chú trọng chuyên môn hóa sản xuất để xuất khẩu những sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất mà trong nước sẵn có dồi... nhập khẩu trở lại những sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất mà trong nước khan hiếm tương đối PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ YẾU TỐ LAO ĐỘNG VÀ YẾU TỐ VỐN CỦA VIỆT NAM Hai yếu tố: 1 2 Yếu tố vốn Yếu tố lao động • Dân số lớn, mật độ dân số cao • tỷ lê dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam luôn chiếm trên 50% • chất lượng lao động còn thấp • số lượng lao động đã qua đào tạo chiếm một tỷ lệ rất thấp • năng... ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam Chiến lược phát triển 2002 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Chiến lược phát triển năm 2002, tầm nhìn đến năm 2020 Phát triển ngành đến 2020, tầm nhìn đến 2030 tại khu kinh tế Chu Lai 3.2.6 Hậu quả của việc sản xuất hàng hóa thâm dụng các yếu tố không dư thừa  Ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam chỉ dừng lại ở sản xuất thủ công, chủ yếu là lắp ráp  Tỷ lệ nội địa hóa thấp... (usd) Tốc độ tăng NSLĐ (%) Nguồn: Trung tâm năng suất Việt Nam, Vietnam Productivity Report 2006 – 2007 2. 2Yếu tố vốn Yếu tố vốn Vốn là yếu tố có tác động mạnh nhất đến sản lượng cũng như mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam Tốc độ tăng trưởng tín dụng những năm gần đây rất cao Năng suất sử dụng vốn rất thấp, trong những năm gần đây liên tục giảm 2. 2Yếu tố vốn  Yếu tố có tác động mạnh nhất đến sản lượng... chủ yếu là lắp ráp  Tỷ lệ nội địa hóa thấp  Giá xe không thể cạnh tranh dù có quá nhiều ưu đãi 3.2.7 So sánh ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam và bài học cho Việt Nam • Sản xuất • Tiêu thụ • Bài học cho vn • Sản xuất • Tiêu thụ • Bài học cho vn Thái Lan Trung quốc GVHD: Nguyễn Xuân Đạo 35 3.3 Ngành sản xuất đóng tàuViệt Nam NGÀNH SX ĐÓNG TÀUVIỆT NAM Đặc điểm Vốn Đầu Tư Công Nghệ Kỹ Thuật Lao Động... Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có thể nói còn rất non trẻ  Sản xuất ô tô là một ngành sản xuất đem lại lợi nhuận khổng lồ cho ngành kinh tế nếu có hướng phát triển đúng đắn, hợp lí 3.2.2 Về vốn đầu tư Vốn đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô là rất lớn so với đại bộ phận các ngành công nghiệp khác vốn đầu tư ở Việt Nam chưa đủ để có thể gây dựng nên một ngành công nghiệp sản xuất ô tô vững mạnh 3.2.3... Tỷ trọng đóng góp của yếu tố lao động và yếu tố vốn vào tăng GDP Năm 2001 2002 2003 2004 51 2005 2006 Tỷ trọng đóng góp do tăng vốn (%) 59,79 58,97 49,27 51,38 48,88 Tỷ trọng đóng góp do tăng lao động (%) 23,13 21,82 23,27 20,15 16,84 22,29 Nguồn: Trung tâm năng suất Việt Nam 2. 2Yếu tố vốn  yếu tố có tác động mạnh nhất đến sản lượng cũng như mức độ tăng trưởng GDP Bảng 2.5: Tốc độ tăng năng suất vốn... đỏ lòng PHẦN 3: THỰC TRẠNG CÁC NGÀNH CN PHỤ TRỢ NGÀNH SX Ô TÔ NGÀNH ĐÓNG TÀU 3.1 Năng lực hiện có của các ngành phụ trợ cho công nghiệp ở Việt Nam  Một quốc gia muốn phát triển các ngành công nghiệp kỹ thuật cao thì nội tại quốc gia đó cần có các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển như: luyện kim, cơ khí, điện-điện tử 3.2 Ngành sản xuất ô tô Việt Nam NGÀNH SX Ô TÔVIỆT NAM Đặc điểm Vốn Đầu Tư Công... động 2. 1Yếu tố lao động 2.1.1 Cơ cấu lao động  Dân số lớn, mật độ dân số cao Bảng 2.1: Dân số Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010 Năm Dân số (triệu người) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 83,12 84,11 85,195 86,16 85,789 86,93 nguồn: tổng cục thống kê 2.1.1 Cơ cấu lao động  Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam luôn chiếm trên 50% Bảng 2.2: Cơ câu dân số trong độ tuổi lao động Năm 2005 Số dân trong
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH môn THƯƠNG mại QUỐC tế một số TRƯỜNG hợp điển HÌNH MÀVIỆT NAM tập TRUNG vào sản XUẤT HÀNG hóa THÂM DỤNG các yếu tố KHÔNG dư THỪA , BÀI THUYẾT TRÌNH môn THƯƠNG mại QUỐC tế một số TRƯỜNG hợp điển HÌNH MÀVIỆT NAM tập TRUNG vào sản XUẤT HÀNG hóa THÂM DỤNG các yếu tố KHÔNG dư THỪA , BÀI THUYẾT TRÌNH môn THƯƠNG mại QUỐC tế một số TRƯỜNG hợp điển HÌNH MÀVIỆT NAM tập TRUNG vào sản XUẤT HÀNG hóa THÂM DỤNG các yếu tố KHÔNG dư THỪA , PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 1 Yếu tố sản xuất, 3Yếu tố dư thừa (factor abundance), PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ YẾU TỐ LAO ĐỘNG VÀ YẾU TỐ VỐN CỦA VIỆT NAM, 1Yếu tố lao động, PHẦN 3: THỰC TRẠNG, 2 Ngành sản xuất ô tô Việt Nam., 3 Ngành sản xuất đóng tàuViệt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay