Bài tập thực hành bookbooming GIAO kết hợp ĐỒNG

7 283 6
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

GIAO KT HP NG Cụng ty cung ng trang thit b phũng A gi mt n t hng gm 1000 t ng h s n Cụng ty sn xut B Cụng ty B ỏp ng bng cỏch chuyờn ch s hng ny n cho Cụng ty A v sau ú gi li mt giy yờu cu toỏn Ngoi vic nờu rừ s lng v giỏ c hng húa, biờn lai ny cũn quy nh rng, sau 30 ngy k t ngy lp biờn lai ny cụng ty A phi tr 18% lói sut hng nm cho s tin cũn thiu Gia hai bờn ó cú hp ng? GIAO KT HP NG Công ty VN sang Anh đàm phán ký kết HĐ, thống điều khoản ngoại trừ điều khoản toán Công ty VN đề nghị toán L/C trả chậm, Công ty Anh đề nghị toán L/C trả Bên VN trở nước ngày sau Công ty Anh điện sang đồng ý toán L/C trả chậm Hỏi: Công ty VN có bị ràng buộc không? Tại sao? GIAO KT HP NG TH Peter nhìn thấy bandzon sau cửa kính cửa hàng giá đặc biệt ngày hôm nay, đĩa nhạc M.J 2,99 USD/chiếc Peter vào cửa hàng đề nghị mua Người bán nói rằng: Tổng cộng la 64.95 USD Peter cho người bán thấy thông báo cửa sổ, người bán nói ngư ời giúp việc nhầm lẫn, giá hàng 12.99 USD/chiếc chưa 2.99 USD/chiếc Người bán có chịu trách nhiệm không, có ràng buộc Peter không? GIAO KT HP NG TH Ngày 1/3/2006 Công ty McLean (M) chào hàng cho Công ty Stevenson (S) bán 3000MT sắt, giá 40 bảng/MT, toán L/C trả định thời hạn hiệu lực chào hàng đến hết 15/3/2006 Bên S đánh điện vào sáng 15/3/2006 với nội dung: Theo giá 40 bảng/MT, toán tháng không? Chờ đến 1h35 trưa 15/3/2006 chưa đư ợc phía M trả lời Vào lúc 1h45 ngày bên S đánh điện: Chấp nhận L/C trả ngay, 3000 MT sắt, giá 40 bảng/MT M cho S chào hàng ngược vào sáng 15/3/2006 khiến chào hàng hiệu lực bán số hàng cho công ty khác Ai đúng, Ai sai? IU KHON HP NG PC2 Nguyên đơn: Công ty Balan Bị đơn: DN Việt Nam Nguyên đơn ký HĐ mua bị đơn 12MT chè đen loại D 10 MT chè đen loại PS theo điều kiện FOB Hải phòng HĐ có quy định phẩm chất hàng sau: Thuỷ phần tối đa: 9% Tro tối đa: 6,5% Tạp chất tối đa: 0,3% Kiểm tra phẩm chất tiến hành cảng bốc Vinacontrol làm Thực HĐ, sau chuẩn bị hàng xong, bị đơn mời Vina đến kiểm tra phẩm chất lô hàng cấp GCNPC kết luận chung chè phù hợp với HĐ Hàng dỡ cảng đến, sau tháng dỡ hàng, nguyên đơn mời SGS Ba Lan giám định lô chè, kết luận: Thủy phần 8%; Tạp chất chứa sắt từ tính 6,05%; Tro không tan nước 11,14% Vì lô hàng không phép nhập vào Ba Lan Để chứng minh điều nguyên đơn dẫn chứng từ sau: BB kiểm tra lô chè trạm vệ sinh dịch tễ tỉnh Gdynia; BBGĐ phẩm chất SGS Ba Lan; Quyết định không cho nhập lô chè Thanh tra Nhà nước vệ sinh Bị đơn không chấp nhận Nguyên đơn khởi kiện trọng tài đòi thiệt hại phát sinh Yêu cầu: Với tư cách Luật sư bên nguyên, Anh (chi) giải tình này? Hp ng mua hng qua mng Mt cụng ty Vit Nam mi õy ó b la mt gn 400 triu ng mt giao dch mua bỏn quc t qua mng Internet Lm quen Cui nm 2004, ang lang thang trờn mng Internet, ngi ca cụng ty A, mt n v chuyờn ngnh xõy dng v thng mi ti Tp.HCM, mng nh bt c vng phỏt hin cú cụng ty cho bỏn ct chng gin dỏo ó qua s dng vi giỏ ch t 5-7 ụla M/ct chng Bờn bỏn tn Seoul, Hn Quc, nhng h cung cp y thụng tin v a ch tr s, s in thoi, s fax v c bit cú mt cỏi tờn va nghe ó cm thy yờn tõm: Cụng ty TNHH Hyundai Metal (1-154 Seorindong, KPO Box 558, Chongrogu, Seoul) Sau liờn lc vi i tỏc v kim tra cỏc thụng tin ỳng nh li qung cỏo, cụng ty A vi vng ký n t hng Tuy nhiờn, mi quen bit nờn t u cụng ty cng thn trng ch t mua s hng tr giỏ 5.000 ụla M v yờu cu c toỏn qua L/C Tin trao chỏo mỳc, ch sau vi ngy toỏn, cụng ty A ó nhn c n ca Cụng ty Hyundai Metal gi vi s hng ỳng nh hai bờn ó ký hp ng Hp ng mua hng qua mng Sp by Lụ hng thun bum xuụi giú u tiờn khin cho cụng ty A hoan h Cụng ty quyt nh t mua lụ hng ln hn, tr giỏ n 31.257 ụla M bt rc ri cng nh t lũng tin tng ln nhau, hai bờn tha thun b luụn th tc toỏn qua L/C nh t trc ó lm Bờn mua tr thng tin, bờn bỏn chuyn hng sang, gin tin vụ cựng Bng cỏch ú, t u thng v, cụng ty A ó nhn c s hng tr giỏ 6.200 ụla M Lũng tin nhõn lờn gp bi ỳng lỳc ny, Cụng ty Hyundai Metal liờn lc vi cụng ty A than th rng h ang gp khú khn v ti chớnh, nu khụng ng ht tin trc thỡ s khú m cung cp hng Chng mt chỳt nghi ng, cụng ty A chp nhn chuyn ton b s tin cũn li hp ng sang cho i tỏc Mt thỏng, hai thỏng, ri ba thỏng trụi qua, s hng t mua cng nh i tỏc Hn Quc u mt tm Cụng ty A tỡm mi cỏch liờn lc nhng u khụng cú kt qu, coi nh mt trng s tin 25.057 ụla M (tng ng gn 400 triu ng) SAI LM U?????
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thực hành bookbooming GIAO kết hợp ĐỒNG , Bài tập thực hành bookbooming GIAO kết hợp ĐỒNG , Bài tập thực hành bookbooming GIAO kết hợp ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay