Bài giảng đường lối chương 3 2 ĐƯỜNG lối KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC dân PHÁP và đế QUỐC mỹ xâm lược (1945 1975)

85 185 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

Chương III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) I ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) A Chủ trương xây dựng bảo vệ quyền cách mạng (1945-1946) Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng Tám * Thuận lợi • - Chính quyền cách mạng thiết lập từ Trung ương đến sở Từ hoạt động bí mật, Đảng ta trở thành Đảng lãnh đạo giành quyền • - Đảng, quyền, Mặt trận lãnh tụ Hồ Chí Minh có uy tín cao với dân tộc Chính quyền cách mạng toàn dân ủng hộ - Phong trào cách mạng, tinh thần yêu nước nhân dân từ cao trào giải phóng dân tộc TKN tiếp tục phát triển với hình thức nội dung nhằm xây dựng, bảo vệ quyền, giữ vững thành cách mạng * Khó khăn “Ngàn cân treo sợi tóc” Kinh tế- tài • - Kinh tế tiêu điều, xơ xác; hàng hóa khan hiếm, kho tàng trống rỗng, công nhân thất nghiệp, ruộng đất bỏ hoang (50%) • - Tài trống rỗng, ngân sách quốc gia có 1,2 triệu đồng • - Quân Tưởng ép phải tiêu tiền quan kim giá Văn hóa - xã hội • - Trên 95% dân số chữ • - Các tệ nạn xã hội phát triển đầy rẫy cờ bạc, rượu chè…, dẫn tới đời sống, sức khoẻ người dân giảm sút Thù giặc HN Posdam nước Đồng minh thắng trận (7 – 8/1945) phân cơng qn Mỹ vào bắc VT16 Của ĐD Anh vào Nam VT16 để giải giáp vũ khí PX Nhật v¹n qu©n NhËt chê gi¶i gi¸p vò khÝ trªn kh¾p ®Êt n­ íc Qu©n Ph¸p quay l¹i x©m l­ỵc lÇn 20 v¹n qu©n T­ëng + bÌ lò tay sai (ViƯt Qc - ViƯt C¸ch) ë phÝa B¾c VT 16 v¹n qu©n Anh ë phÝa Nam SSốố77ph phốốƠn ƠnNh NhưưHHầầuu (nay (naylàlàph phốốNguy NguyễễnnGia GiaThi Thiềều,u,trtrụụssởởccủủaa VN VNCách Cáchmmạạng ngĐồ Đồng ngMinh Minh (Vi (ViệệttCách) Cách) SSốố80, 80,Ph PhốốQn QnThánh Thánhtrtrụụssởởccủủaa Vi ViệệttNam NamQD QDĐĐ (Vi (ViệệttQu Quốốc)c) KẾ HOẠCH NAVA • Bước 1, Đông – xuân 1953-1954 (bước chuẩn bò): Na va mở hành quân để bình đònh nông thôn, ổn đònh hậu phương, đôn quân, bắt lính Điều quan trọng B1 ĐƯA đơn vò thiện chiến đồng Bắc để chuẩn bò trận đánh lớn với đội nơi • Bước 2: Đông Xuân 54-55 Pháp chủ trương tiến công chiến lược miền Bắc nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang ta, kết thúc chiến tranh xâm lược với điều kiện Pháp đặt Để thực kế hoạch trên, Nava cho quân đổ lên vònh Bắc Bộ (12 tiểu đoàn) làm cho vònh Bắc Bộ lên tới 44 tiểu đội vònh Bắc Bộ nơi tập trung binh lực lớn Pháp • Để đối phó với Nava, cuối tháng 9/1945, trò họp để thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953- 1954 Hội nghò Bác chủ trì “ Đòch tập trung quân động để tạo nên sức mạnh (quân Pháp co cụm ĐBBB), không sợ, ta buộc đòch phải phải phân tán binh lực sức mạnh không Đó mưu kế chiến lược căng đòch mà đánh, trói đòch lại mà diệt” Ta + qn Pethet Lao đánh Cuối 53, ta vào huy đơng LL tiến lên QS Tây Băc, uy địch hiếp Lai Luangpra Châu ban -> trở 20/11/53, P thành nơi cho qn đơng qn nhảy dù xuống DBP thứ -> nơi đơng Pháp qn thứ Ta + qn đội Pathet Lao -> miền Nam Lao, uy hiếp qs SENO -> SENO -> nơi đong qn thứ ta men theo trường sơn -> MB Tây Ngun, uy hiếp Playku -> Tây ngun trở thành nơi đơng qn thứ Điên Biên Phủ trở thành trung tâm kế hoạch Nava Sân bay Mường Thanh 49 điểm 16 ngàn qn Lòng chảo Điện Biên (Bonke vững chải) -> thách đố với VM vũ khí, khí tài đại Hàng rào kẻm gai 30m +bom bi+ mìn napan +súng fun lửa Đánh vào Điện biên nào? • PA1: Đánh nhanh, thắng nhanh, đêm, ngày, nổ súng vào lúc 17h ngày 25 tháng giêng năm 1954 • Trung Ương Đảng chủ tòch HCM bàn thảo đònh cử Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiến trường huy mặt trận • Ngày 1-1-1954, thay mặt TƯ Đảng Phủ Bác dặn tướng Giáp trước mặt trận rằng: “Tôi giao toàn quyền cho trận đánh này, trận đánh quan trong, thắng đánh, ko thắng ko đánh!” • PA đánh chắc, tiến • Đại tướng phát lệnh: toàn lực lượng ta đóng ĐBP rút hết khỏi nơi • Trong cho rút quân tổ chức khoảng đại đoàn (sau gọi sư đoàn) rút sang hướng Lào vài đòa điểm khác • Trong đó, ta rút lui rút đánh đòa điểm khác đánh làm cho Nava tướng lónh ông ta hoàn toàn ko để ý đến ĐBP lệnh đại tướng quay trở để chuẩn bò đánh vào ĐBP, với PA đánh chắc, tiến bắt đầu • Chiều ngày 13/3/1954, chiến dòch Điện Biên Phủ thức bắt đầu • Ngay sau tiếng súng nhắm vào ĐBP khai hoả TƯ Đảng, phủ lệnh tất chiến trường ĐD đồng loạt nổ súng để chia lửa với Điện Biên làm cho Nava lúng túng, bò động • Ngày 13/3/1954 ta mở đợt công thứ nhất, đánh chiếm hai điểm quan trọng Him Lam Độc Lập, tiếp ta uy hiếp sân bay Mường Thanh Đây thắng lợi quân ta làm cho thực dân Pháp hoang mang • Đợt 2: ngày 30/3/1954, quân ta chiếm phần lớn điểm quan trọng phía đông, chia cắt, bao vây khống chế quân tiếp viện đòch Quân Pháp tăng thêm tiểu đoàn Đế quốc Mỹ phải tăng cường gấp cho Pháp 179 máy bay giặc lái • Đợt 3: từ mồng đến mồng 7/5/54 nhằm tổng công kích, tiêu diệt toàn quân đòch Điện Biên Phủ Sau ba ngày đêm chiến đấu, đội ta cách sơ ûchỉ huy đòch 300m thấy rõ nguy bò tiêu diệt quân đòch dự đònh phá vòng vây chạy sang Lào không kòp Đúng 17h 30’ ngày 7/5/1954, tướng ĐờCát toàn tham mưu tập đoàn điểm bò bắt sống, 12.000 quân đòch hàng, chiến dòch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi Hội Nghị Giơneve • Chiều mùng 7/5, ta chiến thắng ĐB sáng ngày hôm sau,8/5 HN GiơNevơ, HN bàn kết thúc chiến tranh lập lại hoà bình Đông Dương khai mạc • đến ngày 20/7 Ngày 21/7, Hiệp đònh ký kết (có nước tham dự) 1.NGUN NHÂN THẮNG LỢI Ý nghĩa lịch sử ĐỐI VỚI VIỆT NAM Đánh Đánhthắng thắng đế đếquốc quốclớn lớn Giải Giảiphóng phóng miền miềnBắc Bắc PHIM VỀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI Sự Sựsụp sụpđổ đổcủa CNTD CNTDcũ cũ Cổ Cổvũ vũphong phong trào tràoCMTG CMTG BHKN 1.1.XÁC XÁCĐỊNH ĐỊNH ĐÚNG ĐÚNGĐỐI ĐỐI TƯỢNG TƯỢNG 2.2.KẾT KẾTHỢP HỢP HAI HAINHIỆM NHIỆM VỤ VỤ 4.4.KHÁNG KHÁNG CHIẾN CHIẾN LÂU LÂUDÀI DÀI 3.3.VỪA VỪA KHÁNG KHÁNG CHIẾN CHIẾNVỪA VỪA XÂY XÂYDỰNG DỰNG 5.5.XÂY XÂY DỰNG DỰNG ĐẢNG ĐẢNG VỮNG VỮNGMẠNH MẠNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đường lối chương 3 2 ĐƯỜNG lối KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC dân PHÁP và đế QUỐC mỹ xâm lược (1945 1975) , Bài giảng đường lối chương 3 2 ĐƯỜNG lối KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC dân PHÁP và đế QUỐC mỹ xâm lược (1945 1975) , Bài giảng đường lối chương 3 2 ĐƯỜNG lối KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC dân PHÁP và đế QUỐC mỹ xâm lược (1945 1975) , e. Thực hiện sách lược hòa hoãn với kẻ thù., Nguyên Nhân Bùng Nổ Cuộc Kháng Chiến., Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp, Đường lối chung chỉ đạo toàn bộ cuộc kháng chiến “kháng chiến tồn dân, kháng chiến tồn diện”, Phương châm kháng chiến., “ Đòch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh (quân của Pháp đang co cụm ở ĐBBB), không sợ, ta buộc đòch phải phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn. Đó chính là mưu kế chiến lược căng đòch ra mà đánh, trói đòch lại mà diệt”.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay