MÁY cơ đơn GIẢN

28 86 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:49

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN LANG V Ậ T L Í Chúc em học tập tốt Câu 1: Lực kế gì? Lực kế dụng cụ dùng để đo lực Câu : Công thức liên hệ trọng lượng khối lượng ? P= 10.m P : trọng lượng (N) m : khối lượng ( kg) • Chắc ống nặng phải tạ làm đưa ống lên ? I.KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG • ĐẶT VẤN ĐỀ : • Nếu dùng dây , liệu kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ trọng lượng vật không ? THÍ NGHIỆM : • a/ Chuẩn bị : - Hai lực kế - Khối trụ kim loại có móc - Giá đỡ - Bảng ghi kết 13.1 Thí nghiệm cần chuẩn bị dụng cụ gì? b/ Các bước tiến hành 20 10 20 10 20 10 c./ Kết thí nghiệm LỰC CƯỜNG ĐỘ Trọng lượng vật N Tổng lực dùng để kéo vật lên …………….N Bảng 13.1: Bảng kết thí nghiệm LỰC CƯỜNG ĐỘ Trọng lượng vật ………N Tổng hai lực dùng để kéo vật lên ……….N Nhận xét • C1 : Từ kết thí nghiệm em so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng vật ? Lực kéo vật lên với trọng lựơng vật II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Các máy đơn giản thường dùng: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc C4 Hãy chọn từ thích hợp dấu ngoặc để điền vào chỗ trống câu sau : a) Máy đơn giản dụng cụ giúp thực dễ dàng công việc ………………… (nhanh/dễ dàng) b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc máy đơn giản …………………………… ( palăng/máy đơn giản) Hướng dẫn giải: ☺Tính trọng lượng P vật công thức: P=10.m=… (N) (với m khối lượng vật) C5./ Nếu khối lượng ống bêtông 200kg lực kéo người hình 13.2 400N người có kéo ống bêtông lên hay không? Vì sao? ☺Tính tổng lực kéo FK bốn người công thức: FK=4.400=… (N) ☺So sánh P FK để xem thử bốn người có kéo ống bêtông lên không? Nếu P>FK: Không kéo Nếu P[...]... không thuận lợi, dễ ngã, không lợi dụng được trọng lượng cơ thể II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN II CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Các máy cơ đơn giản thường dùng: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc C4 Hãy chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau : a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực dễ dàng hiện công việc …………………... ống bêtông nên những người đó không thể kéo ống bêtông lên được C6:Hãy tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống ? 2 3 1 4 8 5 6 7 Hãy phân loại các máy cơ đơn giản? C6:Hãy tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống ? MP nghiêng 8 Đòn bẩy 1 Ròng rọc 3 6 5 4 7 Tiết 14 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I./ KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG : 1./ Đặt vấn đề SGK 2./ Thí nghiệm: SGK 3./ Kết luận:... ít nhất bằng trọng lượng của vật II./ CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN : Các máy cơ đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc VD: cái khui nắp chai nước ngọt, ròng rọc kéo dây trên cột cờ , tấm ván dùng để đẩy hàng lên xe ôtô… Vượt qua thử thách Mời các bạnchọn câu hỏi CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 1 Trong các trường hợp sau , trường hợp nào không dùng máy cơ đơn giản : Dùng cần kéo nước Đúng Sai rồi rồi... điền vào chỗ trống trong các câu sau : a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực dễ dàng hiện công việc ………………… hơn (nhanh/dễ dàng) b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là máy cơ đơn giản …………………………… ( palăng /máy cơ đơn giản) Hướng dẫn giải: ☺Tính trọng lượng P của vật bằng công thức: P=10.m=… (N) (với m là khối lượng của vật) C5./ Nếu khối lượng của ống bêtông là 200kg và lực kéo của mỗi người... lên xe ôtô 2./ Để kéo 1 ống bêtông như trong hình 13.1 Giả sử ống bêtông nặng 50kg phải dùng lực kéo ít nhất là bao nhiêu : A F< 50 N B F= 50 N C 50N< F< 500N D F= 500N 3./ Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây? A Đưa thùng hàng lên ô tô tải Mặt phẳng nghiêng B Đưa xô vữa lên cao Ròng rọc C Nhổ đinh Đòn bẩy DẶN DÒ VỀ NHÀ 1./ Học thuộc bài 2./ Làm các bài tập 13.1, 13.2,
- Xem thêm -

Xem thêm: MÁY cơ đơn GIẢN , MÁY cơ đơn GIẢN , MÁY cơ đơn GIẢN , I.KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay