Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 chính sách xuất khẩu

35 57 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:49

Chng 10: Chớnh sỏchxut khu Vai trũ ca xut khu i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t Mc tiờu, nhim v, chớnh sỏch v phng hng xut khu Nhng bin phỏp, chớnh sỏch y mnh v h tr xut khu Qun lý v th tc xut khu Vai trũ ca xut khu i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t 1.1 Xuất tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá đất nước 1.2 Xuất đóng góp vào việc chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển 1.3 Xuất có tác động tích cực đến việc giải công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân dân 1.4 Xuất sở để mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại nước ta 1.1 Xuất tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá đất nước CNH gì? Nguồn vốn cho nhập CNH: - Vay nợ, viện trợ: tương đối lớn phải chịu điều kiện ràng buộc; phải đảm bảo tiêu an toàn nợ nước ngoài; phải trả đến hạn - Đầu tư nước ngoài: khiêm tốn, chưa ổn định - Du lịch: tăng trưởng cao song số tuyệt đối thấp - Dịch vụ: vận tải biển, hàng không, bảo hiểm, toán quốc tế,, - Xuất sức lao động, Vay nợ, viện trợ Năm 1992: nợ nước ~ 4,6 tỷ USD 11 tỷ RCN Năm 1994: ~ 6,7 tỷ USD (43% GDP) 11 tỷ RCN Năm 1999: ~ 7,7 tỷ USD Năm 2000: ~ 12,8 tỷ USD (39% GDP, 105% XK) Năm 2001: 13,2 tỷ USD (CIA-World Factbook) Năm 2003: > 12 tỷ USD (38% GDP) Năm 2004: 13,3 tỷ USD (IMF), 15 tỷ (WB) Phân loại mức độ Nợ nước quốc gia Công thức tính NNN nước: Tổng NNN = Vay CP + Vay TM DN Hệ số Phân loại Nợ/GDP Nợ/XK Chi phí Chi phí trả trả Lãi/ XK nợ/XK nợ/GDP Nợ >50% >275% >30% nhiều Nợ vừa phải 30-50% 165-275% 18-30% Nợ 30% 20% 4% 12-20%
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 chính sách xuất khẩu , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 chính sách xuất khẩu , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 chính sách xuất khẩu , Vai trũ ca xut khu i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t, 2 Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển., Mc tiờu, nhim v, chớnh sỏch v phng hng xut khu, Chính sách phát triển xuất khẩu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay