Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu phần 3

15 105 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:49

2 Các biện pháp, sách tài nhằm khuyến khích sản xuất thúc đẩy xuất - Nhà nước bảo lãnh cung cấp tín dụng - Trợ cấp xuất - Chính sách tỷ giá hối đoái - Thuế xuất ưu đãi thuế 2.1 Nhà nước bảo lãnh cung cấp tín dụng Để chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, nhiều doanh nghiệp thực việc bán chịu trả chậm, hình thức tín dụng hàng hoá với lãi suất ưu đãi người mua hàng nước Biện pháp thường có nhiều rủi ro Nhà nước đứng bảo lãnh, đền bù bị vốn Tỷ lệ đền bù lên đến 100% vốn bị mất, ng thường tỷ lệ đền bù khoảng 60-70% Lợi ích: thúc đẩy xuất khẩu, nâng giá bán 2.2 Nhà nước thực cấp tín dụng XK Cách 1: Nhà nước trực tiếp cho nước vay tiền với lãi suất u đãi để họ dùng tiền mua hàng nước ý nghĩa: Về phía nước cấp tín dụng: - Giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất có sẵn thị trường tiêu thụ, giải tình trạng dư thừa hàng hoá nước - Có thể bán hàng hoá với giá cao giá thị trường - Nước cấp tín dụng thường nước phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh nên việc cấp tín dụng thường kèm với điều kiện trị có lợi cho nước cấp tín dụng Về phía nước nhận tín dụng: - Giải trước mắt khó khăn vốn để nhập hàng hoá cần thiết - Cần cân nhắc lợi ích đem lại thiệt hại mặt kinh tế trị gây cho kinh tế Cách 2: Nhà nước cấp tín dụng cho doanh nghiệp nước với lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp đẩy mạnh XK a/ Cấp tín dụng trước giao hàng: nhằm giúp doanh nghiệp có vốn để trang trải khoản chi phí sau : - Mua nguyên vật liệu - Sản xuất sản phẩm: trả lương cho công nhân, trả tiền dịch vụ phục vụ sx - Chi phí bao bì - Cước vận chuyển: cảng, sân bay, cước lưu kho, lưu bãi, - Bảo hiểm, thuế, b/ Tín dụng sau giao hàng: nhằm mục đích: - Trả khoản tín dụng trước giao hàng - Đóng khoản thuế mà sau hoàn lại 2.3 Trợ cấp xuất (EXPORT SUBSIDIES) niệm: Trợ cấp xuất khoản hỗ trợ Chính phủ (hoặc quan công cộng) cho khoản thu hay giá trực tiếp gián tiếp có tác động làm tăng xuất sản phẩm xuất Mục đích: giúp người xuất tăng thu nhập, nâng cao khả cạnh tranh hàng hoá, đẩy mạnh xuất Khái Hình thức trợ cấp xuất khẩu: - Trợ cấp trực tiếp bù đắp trực tiếp thiệt hại cho doanh nghiệp xuất hàng hoá áp dụng thuế suất ưu đãi hàng xuất khẩu, miễn giảm thuế nhà xuất để sản xuất hàng xuất Cho nhà xuất hưởng giá ưu đãi cho đầu vào sản xuất hàng xuất điện, nước, vận tải, thông tin liên lạc, trợ giá xuất - Trợ cấp gián tiếp Nhà nước dùng Ngân sách để giới thiệu, triển lãm, quảng cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch xuất khẩu, Nhà nước giúp đỡ kỹ thuật đào tạo chuyên gia Tác dụng trợ cấp xuất khẩu: Góp phần phát triển công nghiệp nội địa thúc đẩy xuất Góp phần điều chỉnh cấu ngành, cấu vùng kinh tế Trợ cấp xuất kích thích lan truyền hiệu ứng tích cực khắc phục hiệu ứng tiêu cực - Trợ cấp xuất sử dụng công cụ để mặc đàm phán quốc tế Mặt trái trợ cấp xuất khẩu: Trợ cấp bóp méo cạnh tranh tự nhiên môi trường thương mại tự Chi phí hội trợ cấp lớn xét dài hạn, trợ cấp cản trở phát triển ngành trợ cấp Trợ cấp không hiệu mặt tài ngân sách Xác suất chọn sai đối tượng trợ cấp cao Trợ cấp dẫn đến hàng động trả đũa Mô hình trợ giá xuất S P1=220 Pw=200 D 1500 2000 3000 3500 Qui định WTO trợ cấp XK: GATT chia trợ cấp làm loại: - Red light subsidies: trợ cấp bị cấm, ví dụ trợ giá xuất - Green light subsidies: trợ cấp hợp pháp không bị cấm đoán - Amber light subsidies: bao gồm tất loại trợ cấp lại Việc xử lý loại trợ cấp phải tuân theo thủ tục kiểm tra xác minh định từ nước phép đưa biện pháp đối kháng (CVD - Countervailing Duties ) 2.4 Chính sách tỷ giá hối đoái a/ Khái niệm: Tỷ giá hối đoái giá ngoại hối đư ợc mua bán Ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng đồng Việt Nam với đồng đôla Mỹ áp dụng cho ngày 11/10/2004 sau: 1USD = 15750VND b Các loại tỷ giá tác động đến ngoại thương Tỷ giá hối đoái thức tỷ giá hối đoái thực tế TGHĐCT x Chỉ số giá nước TGHĐTT = Chỉ số giá nước Khi tỷ giá hối đoái thực tế chênh lệch lớn so với tỷ giá hối đoái thức (TGHĐCT đư ợc định cao), ảnh hưởng đến xuất khẩu, nhập khẩu? - Thứ nhất, nhập khẩu: giá hàng hoá nước tăng nhanh giá hàng hoá nước ngoài, hàng nhập trở nên rẻ so với hàng hoá nước, điều khuyến khích nhập - Thứ hai, xuất khẩu: Xuất sản phẩm sơ chế: chấp nhận giá (giá đầu ra), giá đầu vào tăng, nội tệ thu không tăng -> xuất giảm Xuất sản phẩm chế tạo: chi phí sản xuất tăng -> tăng giá -> giảm sức cạnh tranh -> xuất giảm c/ Biện pháp xử lý trường hợp TGHĐTT cao Biện pháp 1: Tăng cường kiểm soát nhập Biện pháp 2: Điều chỉnh tỷ lệ lạm phát nước (inflation rate) Biện pháp 3: Phá giá TGHĐCT (phá giá hối đoái - devaluation) Phá giá hối đoái Khái niệm: Phá giá hối đoái việc Nhà nước ta giảm giá trị đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ Tác động biện pháp phá giá hối đoái: Xuất tăng Nhập giảm FDI vào nước tăng, FDI nước giảm Du lịch vào nước tăng, du lịch nước giảm Phân biệt phá giá hối đoái phá giá hàng hoá? [...]... chấp nhận giá (giá đầu ra), giá đầu vào tăng, nội tệ thu được không tăng -> xuất khẩu giảm Xuất khẩu sản phẩm chế tạo: chi phí sản xuất tăng -> tăng giá -> giảm sức cạnh tranh -> xuất khẩu giảm c/ Biện pháp xử lý trong trường hợp TGHĐTT quá cao Biện pháp 1: Tăng cường kiểm soát nhập khẩu Biện pháp 2: Điều chỉnh tỷ lệ lạm phát trong nước (inflation rate) Biện pháp 3: Phá giá TGHĐCT (phá giá hối đoái... Khi tỷ giá hối đoái thực tế chênh lệch lớn so với tỷ giá hối đoái chính thức (TGHĐCT đư ợc định quá cao), ảnh hưởng đến xuất khẩu, nhập khẩu? - Thứ nhất, đối với nhập khẩu: giá cả hàng hoá trong nước tăng nhanh hơn giá cả hàng hoá nước ngoài, hàng nhập khẩu sẽ trở nên rẻ hơn so với hàng hoá trong nước, điều này sẽ khuyến khích nhập khẩu - Thứ hai, đối với xuất khẩu: Xuất khẩu sản phẩm sơ chế: chấp...2.4 Chính sách tỷ giá hối đoái a/ Khái niệm: Tỷ giá hối đoái là giá cả tại đó ngoại hối đư ợc mua và bán Ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đồng đôla Mỹ áp dụng cho ngày 11 /10/ 2004 như sau: 1USD = 15750VND b Các loại tỷ giá và tác động đến ngoại thương Tỷ giá hối đoái chính thức và tỷ giá hối đoái thực tế TGHĐCT... niệm: Phá giá hối đoái là việc Nhà nước ta giảm giá trị của đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ Tác động của biện pháp phá giá hối đoái: Xuất khẩu tăng Nhập khẩu giảm FDI vào trong nước tăng, FDI ra nước ngoài giảm Du lịch vào trong nước tăng, du lịch ra nước ngoài giảm Phân biệt giữa phá giá hối đoái và phá giá hàng hoá?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu phần 3 , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu phần 3 , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu phần 3 , 1 Nhà nước bảo lãnh và cung cấp tín dụng, b. Các loại tỷ giá và tác động đến ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay