bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 part 1 chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu

32 97 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

Chng 10: Chớnh sỏch, bin phỏp khuyn khớch sn xut v y mnh xut khu Vai trũ ca xut khu i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t Mc tiờu, nhim v, chớnh sỏch v phng hng xut khu Nhng bin phỏp, chớnh sỏch y mnh v h tr xut khu Qun lý v th tc xut khu Vai trũ ca xut khu i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t 1.1 Xuất tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá đất nước 1.2 Xuất đóng góp vào việc chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển 1.3 Xuất có tác động tích cực đến việc giải công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân dân 1.4 Xuất sở để mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại nước ta 1.1 Xuất tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá đất nước CNH gì? Nguồn vốn cho nhập CNH: - Vay nợ, viện trợ: tương đối lớn phải chịu điều kiện ràng buộc; phải đảm bảo tiêu an toàn nợ nước ngoài; phải trả đến hạn - Đầu tư nước ngoài: khiêm tốn, chưa ổn định - Du lịch: tăng trưởng cao song số tuyệt đối thấp - Dịch vụ: vận tải biển, hàng không, bảo hiểm, toán quốc tế,, - Xuất sức lao động, - Vì vồn từ xuất lại quan trọng m bảo cung cấp chủ yếu nguồn ngoại tệ cho NK, mà XK phát triển lại có tác động tích cực đến hđ khác liên quan đến ngoại tệ XK phát triển, KNXK tăng khả toán khoản nợ tăng -> tăng nguồn vốn từ vay nợ XK tăng, nhà đầu tư tìm thấy nhiều hội để đầu tư vào quốc giá, vốn đầu tư nước tăng XK tăng làm cho vị quốc gia tăng, tăng cư ờng giao lưu tìm hiểu kinh tế văn hóa đất nước => họat động du lịch tăng Phân loại mức độ Nợ nước quốc gia Công thức tính NNN nước: Tổng NNN = Vay CP + Vay TM DN Hệ số Phân loại Nợ/GDP Nợ/XK Chi phí Chi phí trả trả Lãi/ XK nợ/XK nợ/GDP Nợ >50% >275% >30% nhiều Nợ vừa phải 30-50% 165-275% 18-30% Nợ 30% 20% 4% 12-20%
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 part 1 chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu , bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 part 1 chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu , bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 part 1 chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu , Vai trũ ca xut khu i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t, I. Vai trò của xuất khẩu, 2 Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển., Mc tiờu, nhim v, chớnh sỏch v phng hng xut khu, Những biện pháp, chính sách đẩy mạnh và hỗ trợ xuất khẩu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay