khởi nghĩa hai bà trưng

23 98 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

Thứ tư ngày tháng 10 năm 2009 Lịch sử - Kiểm tra cũ : Nêu khởi nghĩa lớn ND ta ách đô hộ phong kiến phương Bắc ? - Hai Bà Trưng năm (40); Bà Triệu (248); Lý Bí (542); Triệu Quang Phục (550); Mai Thúc Loan (722); Phùng Hưng(776); Khúc Thừa Dụ(905); Dương Đình Nghệ (931); Ngô Quyền (938) Triu cai tr u Lc Chỳng ỏp bc búc lt nng n Bt nhõn dõn ta t b phong tc truyn thng Khi ngha Hai B Trng QUN GIAO CH THI NH HN CAI TR Thảo luận nhóm để tìm nguyên nhân khởi nghĩa Hai Bà Trưng ? Đọc thầm đoạn từ Mùa xuân thắng lợi , kết hợp quan sát lược đồ , thảo luận nhóm đôi để trình bày lại diễn biến khởi nghĩa Hai Bà Trưng ? Lược đồ khu vực nổ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Lược đồ khu vực nổ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Khi ngha (Hỏt Mụn) Tin vo Mờ Linh ỏnh chim C Loa Tn cụng Luy Lõu Tụ nh ct rõu ci trang Khi ngha thng li Khi ngha Hai B Trng(nm 40 ) Mt xin sch nc thự Hai xin em li nghip xa h Hựng Ba ko oan c lũng chng Bn xin vn s cụng lờnh ny (Thiờn Nam ng lc) Thảo luận nhóm đôi nội dung học Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán , Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa , khắp nơi nhân dân hưởng ứng Không đầy tháng khởi nghĩa thành công Sau hai kỉ bị phong kiến phương Bắc đô hộ ,đây lần nhân dân ta giành độc lập Em nêu tên phố ,tên đư ờng ,đền thờ địa danh ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trư ng n th hai B Trng (Hỏt Mụn) trc õy n th hai B Trng (Hỏt Mụn) ngy n th Hai B Trng n th Hai B Trng ( H Ni ) (Mờ Linh ) n th Hai B Trng (tnh khỏc) y ban nhõn dõn Qun Hai B Trng Ph Hai B Trng H Ni Trng PTTH Hai B Trng Mt s hỡnh nh l hi Hai B Trng Mt s a danh Di tớch C Loa (ụng Anh H Ni) Thnh Luy Lõu (Thun Thnh, Bc Ninh) Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Về nhà xem trước : Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa , khắp nơi nhân dân thắng hưởng ứng Chiến Không đầy tháng khởi Bạch Đằng Ngô Quyền nghĩa thành công -Nhắc lại nội dung Sau hơnlãnh hai thếđạo kỉ bị(Năm phong kiến 938) phương Bắc đô hộ ,đây lần nhân dân ta giành độc lập [...]... nêu một tên phố ,tên đư ờng ,đền thờ hoặc một địa danh nào đó ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trư ng n th hai B Trng (Hỏt Mụn) trc õy n th hai B Trng (Hỏt Mụn) ngy nay n th Hai B Trng n th Hai B Trng ( H Ni ) (Mờ Linh ) n th Hai B Trng (tnh khỏc) y ban nhõn dõn Qun Hai B Trng Ph Hai B Trng H Ni Trng PTTH Hai B Trng Mt s hỡnh nh l hi Hai B Trng Mt s a danh Di tớch C Loa (ụng Anh H Ni) Thnh Luy Lõu (Thun... (ụng Anh H Ni) Thnh Luy Lõu (Thun Thnh, Bc Ninh) Oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, Về nhà xem trước bài : Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa , được khắp nơi nhân dân thắng hưởng ứng Chiến Không đầy một tháng cuộc khởi Bạch Đằng do Ngô Quyền nghĩa đã thành công -Nhắc lại nội dung bài Sau hơnlãnh hai thếđạo kỉ bị(Năm phong kiến 938) phương Bắc đô hộ ,đây là lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc
- Xem thêm -

Xem thêm: khởi nghĩa hai bà trưng , khởi nghĩa hai bà trưng , khởi nghĩa hai bà trưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay